Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TWOJA CYFROWA PRZYSZŁOŚĆ. JUŻ DZISIAJ. © 2016 Software AG. All rights reserved. For internal use only Grzegorz B. Gruchman Starszy Architekt Rozwiązań.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TWOJA CYFROWA PRZYSZŁOŚĆ. JUŻ DZISIAJ. © 2016 Software AG. All rights reserved. For internal use only Grzegorz B. Gruchman Starszy Architekt Rozwiązań."— Zapis prezentacji:

1 TWOJA CYFROWA PRZYSZŁOŚĆ. JUŻ DZISIAJ. © 2016 Software AG. All rights reserved. For internal use only Grzegorz B. Gruchman Starszy Architekt Rozwiązań Biznesowych CEE Software AG Polska

2 TRANSFORMACJA BIZNESU I CAŁOŚCIOWE ZARZĄDZANIE IT PLANOWANIE I REALIZACJA Grzegorz B. Gruchman Starszy Architekt Rozwiązań Biznesowych CEE Software AG Polska © 2016 Software AG. All rights reserved. For internal use only

3 3 | TRANSFORMACJA BIZNESU ZAKRES TRANSFORMACJI LudzieTechnologie ProcesyStruktura © 2016 Software AG. All rights reserved. For internal use only Firma Otoczenie i strategia

4 4 | TRANSFORMACJA IT STAN OBECNY I DOCELOWY © 2016 Software AG. All rights reserved. For internal use only Projekt ABC Projekt DEF Projekt GHI Projekt LMN Projekt OPQ Projekt UWX Projekt XYZ Projekt IJK Projekt ZAB Projekt RST Aplikacje Dane Komponenty technologiczne Sprzęt Istniejące zasoby IT Aplikacje Dane Komponenty technologiczne Sprzęt Docelowe zasoby IT Strategia IT

5 5 | TRANSFORMACJA BIZNESU ORAZ IT ZALEŻNOŚCI © 2016 Software AG. All rights reserved. For internal use only Firma Struktura i ludzie Procesy Zasoby IT Plany i projekty IT IT Otoczenie i strategia firmy

6 6 | TRANSFORMACJA IT ZARZĄDZANIE OBSZARAMI IT Zarządzanie strategią IT Zarządzanie Architekturą IT Zarządzanie projektami IT Zarządzanie tworzeniem oprogramowania Zarządzanie infrastrukturą IT Zarządzanie finansami IT Zarządzanie ryzykiem IT Repozytorium danych o portfelach ITKoordynacja zarządzania obszarami IT

7 7 | TRANSFORMACJA BIZNESU ORAZ IT CAŁOŚCIOWE ZARZĄDZANIE IT © 2016 Software AG. All rights reserved. For internal use only ● Całościowe zarządzanie IT polega na podejmowaniu decyzji dotyczących celów, potrzeb biznesowych, projektów oraz zasobów i kosztów IT z uwzględnieniem wszystkich zależności między tymi elementami, w wymiarze strukturalnym i czasowym. ● Całościowe zarządzanie realizowane jest na poziomie portfeli elementów biznesowych i elementów IT. ● Całościowe zarządzanie IT powinno być wspomagane przez repozytorium zapewniające przejrzystość i spójność informacji dotyczących zasobów IT z biznesowego, technologicznego, finansowego i planistycznego punktu widzenia. ● Repozytorium takie ułatwia wypełnienie luki pomiędzy określaniem strategii IT a wprowadzaniem zmian w zasobach IT, realizujących owe strategie.

8 8 | CAŁOŚCIOWE ZARZĄDZANIE IT POWIĄZANIA KLUCZOWYCH PORTFELI Mapy drogowe Strategie biznesowe Potrzeby biznesowe Portfele planów i projektów IT Portfele strategii biznesowych Portfele zasobów IT Wskaźniki osiągów wsparcia IT Oceny wsparcia IT Plany rozwoju IT Koszty i ryzyka Strategie portfelowe Potrzeby zmian © 2016 Software AG. All rights reserved. For internal use only

9 9 | CAŁOŚCIOWE ZARZĄDZANIE IT © 2015 Software AG. All rights reserved. For internal use only FAZY CYKLU ŻYCIOWEGO IT Strategia IT Realizacja procesu biznesowego Realizacja procesu biznesowego Realizacja projektu Realizacja projektu Zarządzanie Architekturą Korporacyjną Zarządzanie Architekturą Korporacyjną Zarządzanie potrzebami biznesowymi Zarządzanie potrzebami biznesowymi Monitorowanie projektu Monitorowanie projektu Repozytorium Planowanie IT Planowanie IT Zarządzanie portfelem projektów Zarządzanie portfelem projektów Planowanie projektu Planowanie projektu Opracowanie strategii IT Opracowanie strategii IT Strategia biznesowa

10 10 | Istniejąca architektura IT CAŁOŚCIOWE ZARZĄDZANIE IT MOŻLIWOŚCI OPROGRAMOWANIA ALFABET Architektura biznesowa Zarządzanie finansami IT Definiowanie struktur organizacyjnych Zarządzanie architekturą procesów Definiowanie strategii biznesowej Definiowanie modelu biznesowego Zarządzanie portfelami aplikacji Zarządzanie portfelami informacji Zarządzanie portfelami technologii Zarządzanie portfelami usług Docelowa architektura IT Zarządzanie portfelami potrzeb Planowanie wdrożeń IT Zarządzanie portfelami projektów Zarządzanie ryzykiem IT

11 11 | CAŁOŚCIOWE ZARZĄDZANIE IT PRZYKŁAD EKRANU ALFABET - ARCHITEKTURA © 2016 Software AG. All rights reserved. For internal use only Proces biznesowy Departament Wsparcie aplikacji

12 12 | CAŁOŚCIOWE ZARZĄDZANIE IT PRZYKŁAD EKRANU ALFABET - PROJEKT © 2016 Software AG. All rights reserved. For internal use only Departament Procesy

13 13 | © 2016 Software AG. All rights reserved. For internal use only


Pobierz ppt "TWOJA CYFROWA PRZYSZŁOŚĆ. JUŻ DZISIAJ. © 2016 Software AG. All rights reserved. For internal use only Grzegorz B. Gruchman Starszy Architekt Rozwiązań."

Podobne prezentacje


Reklamy Google