Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PPPRCHITM Zintegrowany System Zarządzxania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PPPRCHITM Zintegrowany System Zarządzxania"— Zapis prezentacji:

1 PPPRCHITM Zintegrowany System Zarządzxania

2 Zamknięty cykl oczekiwań i zmian
Możliwości Okazje Wymagania Nieustanna zmiana a co za tym idzie (przeciążenie, dezorientacja, spadek morale, koszty, niepewność rezultatu) programy, projekty, biura wsparcia i zarządzanie ryzykiem Otoczenie (i wszystko to co ze sobą to otoczenie niesie) Organizacje (każde, te biznesowe i te publiczne) Inicjatywy Lobbing Wymagania

3 Kontekst strategiczny
Motywy organizacji Cele strategiczne są osiągane przez spełnienie podane w uzasadnieniu przyczyniają się do Wizja programu Wyniki i korzyści zawiera domyślnie uszczegó-łowiona w umożliwia osiągnięcie Modelu Docelowym Potencjał wyznacza dostarczana poprzez które budują Produkty projektów Zmiany organizacyjne © Crown copyright Reprodukcja na licencji OGC

4 Korzyści Ostateczne Korzyści Pośrednie Zrealizowane Cele Strategiczne
Zespoły do spraw zmian / Zespoły Projektowe Korzyści dla Interesariuszy Podstawy dla Korzyści Projekt 1 Strategia Korporacyjna Zmiana Biznesowa Projekt 2 Programy Rozwoju Zmiana Biznesowa Korzyści Pośrednie Korzyści Ostateczne Zrealizowane Cele Strategiczne Projekt 3 Wydarzenia Bieżące Zmiana Biznesowa Projekt N Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone Centrum Rozwiązań Menedżerskich SA

5 Jak się ma P3O do P3 ? Funkcjonalność i usługi Centrum Doskonałości
Cykl życia Portfela/Biznesu Wizja, wartości i cele Operacjonalizacja strategii i mierniki sukcesu (MS) Identyfikacja Inicjatyw, programy i projekty Ustanowienie priorytetów i budowa Portfolio Realizacja i śledzenie zmian Działalność operacyjna (statutowa) Funkcjonalność i usługi Biura Zarządzania Portfelowego Cykl życia Programu Polityka, wizja, strategia Identyfikacja Definicja Wytworzenie możliwości, realizacja korzyści Zamknięcie Działalność operacyjna (statutowa) po zakończeniu programu Biuro Portfela Biuro Portfela Biuro Programu (Stały węzeł lub tymczasowe) Cykl życia Projektu Mandat „przed projektem” Przygotowanie projektu Inicjowanie projektu Realizacja poprzez kolejne etapy Zamknięcie Działalność operacyjna (statutowa) po zakończeniu projektu Biuro Programu (może to być Węzłowe Biuro Programów w oddziale lub departamencie, lub tymczasowe biuro programu w którym dany projekt jest częścią jakiejś transzy) Biuro Projektu (tymczasowe) lub personel wspomagający © Office of Government Commerce 2008. Rysunek cytowany za zgoda OGC

6 P3M3™ Gdzie jesteśmy i jaki jest nasz problem?
Model P3M3 Dojrzałość w zarządzaniu portfelem (PfM3) Dojrzałość w zarządzaniu programami (PgM3) Poziom 5 Procesy optymalizowane Dojrzałość w zarządzaniu projektami (PjM3) Poziom 4 Procesy zarządzane Poziom 3 Procesy zdefiniowane Sterowanie Zarządzanie korzyściami Zarządzanie finansami Zarządzanie interesariuszami Zarządzanie ryzykiem Ład korporacyjny Zarządzanie zasobami Poziom 2 Procesy powtarzalne © Office of Government Commerce 2008 Rysunek cytowany za zgoda OGC Poziom 1 Procesy uświadomione Atrybuty ogólne i specyficzne

7 Biura Wsparcia dla P3 Centrum IT dla firmy – nasz punkt widzenia
Portfolio Usług Strategia Usług Projektow-anie Usług MSP M_o_R PRINCE2 Ciągła Poprawa Usług ZMIANA P3M3 Przemiana Usług CHM Działania Usługowe Prowadź Biznes Zmieniaj Biznes

8 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PPPRCHITM Zintegrowany System Zarządzxania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google