Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena poziomu dojrzałości wielkopolskich przedsiębiorstw w odniesieniu do modelu CMMI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena poziomu dojrzałości wielkopolskich przedsiębiorstw w odniesieniu do modelu CMMI"— Zapis prezentacji:

1 Ocena poziomu dojrzałości wielkopolskich przedsiębiorstw w odniesieniu do modelu CMMI Jerzy.Nawrocki@cs.put.poznan.pl Bartosz.Bogacki@cs.put.poznan.pl

2 CMMI – Capability Maturity Model Integration 1. Początkowy 2. Zarządzany (powtarzalny) 3. Zdefiniowany 4. Zarządzany ilościowo 5. Optymalizujący Poziom 2 - zarządzany

3 Obszary „Planowanie przedsięwzięcia” „Zarządzanie wymaganiami” „Pomiary i analiza” „Zarządzanie podzleceniami” „Zarządzanie konfiguracją” „Monitorowanie i kontrola przedsięwzięcia” „Zapewnianie jakości procesu i produktu”

4 Ankieta - etapy Etap 1 - „Planowanie przedsięwzięcia” Etap 2 - „Zarządzanie wymaganiami” „Pomiary i analiza” Etap 3 - „Zarządzanie podzleceniami” „Zarządzanie konfiguracją” Etap 4 - „Monitorowanie i kontrola przedsięwzięcia” „Zapewnianie jakości procesu i produktu”

5 Ankieta - etapy

6 Badane cele specyficzne Planowanie przedsięwzięcia: A. Oszacowania parametrów przedsięwzięcia są opracowane i aktualizowane B. Plan przedsięwzięcia jest opracowany i aktualizowany jako podstawa zarządzania przedsięwzięciem C. Zobowiązania do planu przedsięwzięcia są ustanowione i aktualizowane Etap 1 Zarządzanie wymaganiami: A. Wymagania są zarządzane i wykrywa się niespójności między nimi a planami i produktami Pomiary i analiza: B. Czynności pomiarowe są dopasowane do potrzeb informacyjnych C. Wyniki pomiarów są dostarczane. Etap 2

7 Badane cele specyficzne Zarządzanie podzleceniami: A. Umowy z podwykonawcami są zawierane i aktualizowane. B. Ustalenia zawarte w porozumieniu są wypełniane przez obie strony umowy. Zarzadzanie konfiguracją: C. Ustanawiane są linie bazowe (baselines) produktów D. Zmiany w produktach są śledzone i pod kontrolą E. Jest utrzymywana spójność między liniami bazowymi Etap 3

8 Badane cele specyficzne Monitorowanie i kontrola przedsięwzięcia: A. Przedsięwzięcia są monitorowane w oparciu o plan D. Działania korygujące są zarządzane aż do ich zakończenia Zapewnianie jakości procesu i produktu: B. Jest dokonywana obiektywna ocena zgodności realizowanych procesów i ich produktów z ich opisami C. Problemy niezgodności są odnotowywane, komunikowane i rozwiązywane Etap 4

9 Schemat raportu 1. Wprowadzenie 2. Charakterystyka ankiety 3. Wasza firma w świetle ankiety

10 Schemat raportu 3. Wasza firma w świetle ankiety Odpowiedź: Liczba punktów: Nie wiem- Nie (Nigdy)0 Czasami1 Przeważnie2 Zawsze3

11 Schemat raportu 3. Wasza firma w świetle ankiety Odpowiedź: Liczba punktów: Nie wiem- Nie (Nigdy)0 Czasami1 Przeważnie2 Zawsze3

12 Schemat raportu 3. Wasza firma w świetle ankiety Odpowiedź: Liczba punktów: Nie wiem- Nie (Nigdy)0 Czasami1 Przeważnie2 Zawsze3

13 Schemat raportu 3. Wasza firma w świetle ankiety Odpowiedź: Liczba punktów: Nie wiem- Nie (Nigdy)0 Czasami1 Przeważnie2 Zawsze3

14 Schemat raportu 3. Wasza firma w świetle ankiety Odpowiedź: Liczba punktów: Nie wiem- Nie (Nigdy)0 Czasami1 Przeważnie2 Zawsze3

15 Schemat raportu 3. Wasza firma w świetle ankiety Odpowiedź: Liczba punktów: Nie wiem- Nie (Nigdy)0 Czasami1 Przeważnie2 Zawsze3

16 Schemat raportu 3. Wasza firma w świetle ankiety Odpowiedź: Liczba punktów: Nie wiem- Nie (Nigdy)0 Czasami1 Przeważnie2 Zawsze3 ?

17 Schemat raportu 1. Wprowadzenie 2. Charakterystyka ankiety 3. Wasza firma w świetle ankiety 4. Wielkopolskie firmy w świetle ankiety

18 Schemat raportu 4. Wielkopolskie firmy w świetle ankiety

19 Schemat raportu 1. Wprowadzenie 2. Charakterystyka ankiety 3. Wasza firma w świetle ankiety 4. Wielkopolskie firmy w świetle ankiety 5. Zgodność celów z praktykami

20 Schemat raportu 5. Zgodność celów z praktykami

21 Schemat raportu 1. Wprowadzenie 2. Charakterystyka ankiety 3. Wasza firma w świetle ankiety 4. Wielkopolskie firmy w świetle ankiety 5. Zgodność celów z praktykami 6. Podsumowanie

22 Wielkopolskie firmy - wnioski Realizacja celów specyficznych w Wielkopolsce Monitorowanie i kontrola przedsięwzięcia: D. Działania korygujące są zarządzane aż do ich zakończenia

23 Wielkopolskie firmy - wnioski Realizacja celów specyficznych w Wielkopolsce Zarządzanie podzleceniami: B. Ustalenia zawarte w porozumieniu są wypełniane przez obie strony umowy.

24 Planowanie przedsięwzięcia: C. Zobowiązania do planu przedsięwzięcia są ustanowione i aktualizowane Monitorowanie i kontrola przedsięwzięcia: A. Przedsięwzięcia są monitorowane w oparciu o plan Wielkopolskie firmy - wnioski Realizacja celów specyficznych w Wielkopolsce

25 Zarzadzanie konfiguracją: E. Jest utrzymywana spójność między liniami bazowymi Wielkopolskie firmy - wnioski Realizacja celów specyficznych w Wielkopolsce

26 Pomiary i analiza: B. Czynności pomiarowe są dopasowane do potrzeb informacyjnych C. Wyniki pomiarów są dostarczane. Wielkopolskie firmy - wnioski Realizacja celów specyficznych w Wielkopolsce

27 Zapewnianie jakości procesu i produktu: B. Jest dokonywana obiektywna ocena zgodności realizowanych procesów i ich produktów z ich opisami Wielkopolskie firmy - wnioski Realizacja celów specyficznych w Wielkopolsce

28 Monitorowanie i kontrola przedsięwzięcia Wielkopolskie firmy - wnioski Realizacja celów specyficznych w Wielkopolsce

29 Pomiary i analiza Wielkopolskie firmy - wnioski Realizacja celów specyficznych w Wielkopolsce

30 Dziękuję za uwagę...


Pobierz ppt "Ocena poziomu dojrzałości wielkopolskich przedsiębiorstw w odniesieniu do modelu CMMI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google