Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czym jest Szkoła z klasą 2.0? „Szkoła z Klasą 2.0” to program, który ma na celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czym jest Szkoła z klasą 2.0? „Szkoła z Klasą 2.0” to program, który ma na celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Czym jest Szkoła z klasą 2.0? „Szkoła z Klasą 2.0” to program, który ma na celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Pomaga on rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. "Szkoła z Klasą 2.0" jest realizowana w od roku szkolnego 2010/2011 do obecnego.

2 Naszą szkołę w programie reprezentuje Pani Dyrektor, Joanna Szwajnoch, a działania koordynuje Pani Izabela Ziob, jednak Szkoły z klasą nie byłoby bez WAS, Drodzy Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 z Rudy Śląskiej.Nauczyciele, którzy w tym roku szkolnym realizują zadania w ramach programu Szkoła z klasą to: Anna Antas Dorota Głogowska Karolina Hadula Iwona Procz Patrycja Kaczmarek Monika Gąska Anna Żebrowska. Anna Guzy Kto bierze udział w programie w naszej szkole?

3 Psycholog szkoln y Monik a Gąsk a z astosowa ła ścieżkę „ U czymy innych” na zajęciach profilaktycznych dla klas zsz na temat szkodliwości zażywania dopalaczy. Strategia „Uczymy innych”

4 Zalety ścieżki „Uczymy innych” Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem techniki „ U czymy innych" okazały się ciekawym, inspirującym sposobem przekazywania wiedzy. Uczniowie- nauczyciele zwiększyli swoje kompetencje w obszarze komunikacji, wystąpień publicznych oraz planowania i organizowania pracy własnej. Strategia „ U czymy innych” jest skutecznym narzędziem do zwiększania zaangażowania i kreatywności uczniów. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem techniki „ U czymy innych" okazały się ciekawym, inspirującym sposobem przekazywania wiedzy. Uczniowie- nauczyciele zwiększyli swoje kompetencje w obszarze komunikacji, wystąpień publicznych oraz planowania i organizowania pracy własnej. Strategia „ U czymy innych” jest skutecznym narzędziem do zwiększania zaangażowania i kreatywności uczniów.

5 Projekty w ramach Tygodnia Czytania realizowane były przez panie Annę Guzy, Dorotę Głogowską, Karolinę Hadula i Iwonę Procz. TYDZIEŃ CZYTANIA -akcja promująca czytelnictwo

6 W ramach Tygodnia Czytania w szkole zorganizowano szereg działań mających na celu zachęcenie uczniów do sięgnięcia po książkę.

7 Wystawa „Książki naszych nauczycieli” W bibliotece szkolnej można było zobaczyć wystawę prezentującą książki, jakie czytają nasi nauczyciele. Udało nam się zebrać wiele różnorodnych i niezwykle ciekawych pozycji.

8 Konkurs Mistrz Czytania 2016 W szkole przysposabiającej przeprowadzony został konkurs, który miał wyłonić najlepiej czytających uczniów. Wybór był tak trudny, że nie udało się wyłonić jednego zwycięzcy. Najlepiej w szkole czytają bowiem: Oliwia Bubisz, Aleksandra Dunajewska, Krystyna Niedworok i Szymon Opiela.

9 Konkurs Czytania ze zrozumieniem W szkole zawodowej uczniowie wzięli udział w konkursie mającym sprawdzić rozumienie czytanych przez nich tekstów. Ciągle czekamy na rozstrzygnięcie

10 Odbywało się na zajęciach, na przerwach – ile się dało i gdzie się dało Czytający autobus Czytaliśmy również w autobusie… Głośne czytanie…

11 Następnie był Konkurs Wyszukuję i znajduję doskonalący umiejętność wyszukiwania i selekcji informacji.

12 oraz Konkurs plastyczny na projekt okładki książki

13 TEMATY REALIZOWANE PRZEZ KLASĘ I H W RAMACH PROJEKTU – SZKOŁA Z KLASĄ Efektywne rozwiązywanie konfliktów - czyli jak rozmawiać, ale się nie kłócić Uczniowie mieli znaleźć sposoby właściwego i dającego jak najlepszy efekt, rozwiązywania konfliktów. Poznali i doświadczali „na własnej skórze” sposoby jak pozytywnie prowadzić rozmowy. Mieli za zadanie również poeksperymentować z komunikatem typu „ja” w środowisku poza klasą. Uczniowie mieli znaleźć sposoby właściwego i dającego jak najlepszy efekt, rozwiązywania konfliktów. Poznali i doświadczali „na własnej skórze” sposoby jak pozytywnie prowadzić rozmowy. Mieli za zadanie również poeksperymentować z komunikatem typu „ja” w środowisku poza klasą..

14 Podsumowując, ścieżka Odkrywaj, eksperymentuj, dociekaj, okazała się być niezwykle pomocna w nauce, o tak naturalnej czynności jak rozmowa lub zwykły konflikt pomiędzy ludźmi.

15 Pogłębiali również wiedzę na temat: Praca w zespole - czyli jak pracować w grupie i osiągnąć cel Zadanie polegało na odkryciu zasad obowiązujących przy prawidłowej pracy w grupie. Umiejętność prawidłowej i efektywnej pracy w grupie staraliśmy się osiągnąć na różnych zajęciach o różnej tematyce, tak by wciąż doświadczać i szukać złotego środka. Tak jak w poprzednim zadaniu, ścieżka Odkrywaj, eksperymentuj, dociekaj, dała uczniom możliwość doświadczenia sposobów pracy w grupie oraz wyboru takiej pracy, w jakiej czują się najlepiej.

16 Akcja Foto-Edukacja

17 AKCJA FOTO - EDUKACJA Telefon komórkowy stał się nieodłącznym elementem naszego codziennego życia i spełnia też znacznie więcej funkcji niż tylko aparat do rozmów telefonicznych i wysyłania SMS-ów. Popularne komórki mogą z powodzeniem, być stosowane w sposób bezpieczny, ciekawy i co najważniejsze wartościowy w szkole i na lekcji. Mając na uwadze możliwości, jakie telefony oferują., uczniowie klasy I b realizowali projekt edukacyjny „Akcja Foto-edukacja” w ramach programu Szkoła z Klasą.

18 AKCJA FOTO - EDUKACJA Wykorzystując swoje telefony komórkowe młodzież stworzyła foto opowiadanie, którego tematem było bezpieczeństwo w sieci. Dziewczyny pracowały nad dokumentacją fotograficzną zadania, natomiast Damian dokonał obróbki zdjęć, graficznie wzbogacając ich treść w programie GIMP.

19 Tematy realizowane przez klasę III g w ramach projektu – Szkoła z klasą Zajęcia o tematyce:„ W świecie grzybów”. W ramach zajęć uczniowie poznali świat grzybów. Przy pomocy wykonanych wcześniej materiałów ( kart pracy, mini – atlasu ) uczennice, które prowadziły zajęcia miały za zadanie zaznajomić wszystkich uczestników zajęć z nazewnictwem, budową oraz podziałem grzybów.

20 Biorąc pod uwagę, że wybrana ścieżka „ Uczymy innych” była czymś nowym w praktyce szkolnej, to dzięki prowadzonym w ten sposób zajęciom uczennice mogły przekonać się, jak wygląda praca nauczyciela, ile pracy wymaga przygotowanie się do zajęć i ile wysiłku czasem trzeba włożyć w to, ażeby nauczać innych. Uważam, że uczennice wzorowo wykonały swoje zadania i na pewno chętnie przystąpią do kolejnych projektów, które już przed nami.

21 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy przedstawicieli klas na następnej lekcji na debatę poświęconą wykorzystaniu narzędzi TIK czyli ustaleniu Kodeksu 2.0

22 PODSUMOWANIE Opracowanie graficzne i korekta Izabela Ziob. Opracowanie graficzne i korekta Izabela Ziob. Do przygotowania prezentacji wykorzystano materiały dostarczone przez nauczycieli realizujących projekty w ramach programu Szkoła z klasą 2.0 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 oraz zamieszczone na Platformie Szkoły z Klasą 2.0. Do przygotowania prezentacji wykorzystano materiały dostarczone przez nauczycieli realizujących projekty w ramach programu Szkoła z klasą 2.0 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 oraz zamieszczone na Platformie Szkoły z Klasą 2.0. Udostępniono na zasadzie licencji CC-by. Udostępniono na zasadzie licencji CC-by.


Pobierz ppt "Czym jest Szkoła z klasą 2.0? „Szkoła z Klasą 2.0” to program, który ma na celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google