Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok."— Zapis prezentacji:

1

2 Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok

3 Co to jest priorytet Znaczenia słowa priorytet : Słowo wywodzi się z łaciny (łac. prior = pierwszy, starszy) Priorytet znaczy zatem 1) taki, który ma pierwszeństwo 2) taki, który jest najważniejszy, główny. Priorytetem może być zadnie, które trzeba wykonać w pierwszej kolejności, które stanowi główne wyzwanie.

4 Zadania określają sposób osiągnięcia celu muszą być logiczne, powiązane z problemem i celem zadania realizowane są poprzez wykonywanie różnych czynności zadania to działania! Słowa takie jak: zwiększenie, zmniejszenie, poprawa, dążenie wskazują, iż prawdopodobnie określiliśmy cel a nie zadanie Zadaniem może być np. szkolenie, poradnictwo, profilaktyka, zajęcia sportowe, organizacja imprez kulturalnych

5 Zadania Najczęściej popełniane błędy w formułowaniu zadań: „działania” lub „działania mające na celu” „program X” – opracowanie, realizacja czy może ewaluacja? „działania edukacyjne” – określają tylko formę, trzeba określić czego dotyczy edukacja „rozwiązywanie problemów” „dofinansowanie” Problemowe słowa: zapewnienie, rozwój, przeprowadzenie, wdrażanie

6 Zadania Określa się zadania priorytetowe w sferze pożytku publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”: 1.Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego – Młodzieżowe Centra Sportu; 2.Poznańskie igrzyska młodzieży szkolnej; 3.Zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych; 4.Organizacja imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym; 5.Organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym; 6.Udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych.

7 Gdzie określone są zadania publiczne? ustawy (Parlament) Strategia Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 i programy operacyjne: 1. Akademicki i naukowy Poznań 2. Bezpieczny Poznań 3. Cyfrowy Poznań 4. Ekologiczny Poznań 5. Kulturalny Poznań 6. Metropolitalny Poznań 7. Mieszkajmy w Poznaniu 8. Obywatelski Poznań 9. Poznań wrażliwy społecznie 10. Przestrzenie dla biznesu 11. Przyjazne Śródmieście 12. Rzeka w mieście 13. Sportowy Poznań 14. Turystyczny Poznań 15. Wiedza dla biznesu 16. Wysoka jakość edukacji i wychowania 17. Zdrowy Poznań 18. Zrównoważony rozwój transportu inne programy „branżowe” (Rada Miasta Poznania)

8 Priorytetowe zadania publiczne Prace nad określeniem priorytetowych zadań publicznych: warsztat 7 maja br. zbieranie propozycji priorytetowych zadań publicznych od organizacji pozarządowych (około 14 – 28 maja br.) Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego Komisje Dialogu Obywatelskiego 8 maja 2014 r. – Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, 12 maja 2014 r. – Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Inne rady i zespoły Konsultacje całego rocznego programu współpracy

9 Roczny program współpracy. Cel główny: Rozwój zakresu i form współpracy finansowej i pozafinansowej Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi. Cele szczegółowe: 1.Zwiększenie uczestnictwa organizacji pozarządowych w tworzeniu polityk publicznych. 2.Dostosowanie polityki lokalowej do specyfiki i potrzeb organizacji pozarządowych. 3.Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w określaniu zasad zlecania i realizacji zadań publicznych.

10 Roczny program współpracy Cele szczegółowe: 4. Zwiększenie wykorzystania narzędzi promocji miasta do promowania projektów organizacji pozarządowych. 5. Poprawa jakości komunikacji pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.

11 Harmonogram prac na 2015 rok 27.03.14 r.Spotkanie warsztatowe - sprawozdanie z RPW za 2013 rok, cele na 2015 rok. 07.05.14 r.Spotkanie warsztatowe - priorytetowe zadania publicznie. 14 – 28.05.14 r.Określenie zadań priorytetowych. 20.05.14 r.Spotkanie warsztatowe - zasady, przedmiot, formy, komisje konkursowe, wskaźniki. Maj/ Czerwiec Konsultacje projektu uchwały tym z Poznańską Rada Działalności Pożytku Publicznego, Komisjami Dialogu Obywatelskiego, Miejską Rada Seniorów.


Pobierz ppt "Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google