Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Nadleśnictwo Przasnysz leży w północnej części województwa mazowieckiego, na terenie trzech powiatów : przasnyskiego, mławskiego i ciechanowskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Nadleśnictwo Przasnysz leży w północnej części województwa mazowieckiego, na terenie trzech powiatów : przasnyskiego, mławskiego i ciechanowskiego."— Zapis prezentacji:

1

2  Nadleśnictwo Przasnysz leży w północnej części województwa mazowieckiego, na terenie trzech powiatów : przasnyskiego, mławskiego i ciechanowskiego.

3  Pocz ą tki Nadle ś nictwa Przasnysz przypadaj ą na okres napoleo ń ski. Na pocz ą tku 1807r. Napoleon ustanowi ł Komisj ę Rz ą dow ą, która mia ł a zaj ąć si ę gospodark ą powstaj ą cego Ksi ę stwa Warszawskiego. Po utworzeniu w 1815r. Królestwa Polskiego wi ę kszo ść lasów stanowi ł y tzw. lasy rz ą dowe. Lasy te wesz ł y w sk ł ad „ Le ś nictwa Przasnysz” z siedzib ą w Przejmach. W ko ń cowej fazie zmaga ń wojennych z cz ęś ci Le ś nictwa Przasnysz powsta ł o Nadle ś nictwo Jednoro ż ec. Ju ż po odzyskaniu niepodleg ł o ś ci, dok ł adnie w 1919 roku, nadle ś nictwo to przemianowano na Nadle ś nictwo Przejmy; sze ść lat pó ź niej powsta ł y z niego nadle ś nictwa: Przejmy, Prusko łę ka i Parciaki. Kolejne zmiany przysz ł y w 1982 r. Wówczas to z obr ę bu S ł awki i Parciaki utworzono Nadle ś nictwo Parciaki, a obr ę by Janowo i Przejmy pozosta ł y w sk ł adzie Nadle ś nictwa Przasnysz.

4  Skoro górnicy wydobywają,,czarne złoto”, skoro w metalurgii można określić miedź jako,,rude złoto”, leśnicy Nadleśnictwa Przasnysz mogą nazywać swój produkt,,złotem zielonym”. Drewno bowiem jest prawdziwym skarbem, którym Polska stoi jak długa i szeroka. I do dzisiaj nie znalazło swojego zamiennika w wielu dziedzinach współczesnej gospodarki.

5 Dość często leśnicy spotykają się z zarzutami, że brutalnie obchodzą się z drzewostanami, a same nadleśnictwa prowadzą rabunkową gospodarkę leśną. Tymczasem dzisiaj jest dokładnie odwrotnie: gdyby nie obecność Lasów Państwowych, być może Polska byłaby jednym z najmniej lesistych krajów w Europie. To obecność takich instytucji jak nasze Nadleśnictwo Przasnysz zapewnia polskiemu dziedzictwu trwałość i rozwój.

6  Skoro las jest naszym naturalnym dostarczycielem surowca, stanowi również środowisko pracy naszych leśników. Jednym z najważniejszych ich zadań jest ochrona lasu w każdym wymiarze. A współcześnie na lasy czyhają różne zagrożenia, zupełnie inne niż te znane jeszcze z XIX wieku. Nie jest to bowiem tylko zagrożenie płynące z żywiołów – ognia, wody czy wiatru. Coraz groźniejsze staje się choćby zanieczyszczenie powietrza, czy przenoszenie groźnych szkodników na tereny, w których naturalnie takie organizmy nie występują.

7  Czym byłaby Ziemia bez lasów? Kto wie, czy nie byłaby planetą… bez życia. Lasy są przecież naturalnym środowiskiem dla wielkiej liczby gatunków roślin i zwierząt. Bez tego środowiska setki gatunków nie miałaby szans na przeżycie. Ale to jeszcze nie wszystko. Wszak to drzewa wpływają na atmosferę Ziemi i klimat – przez wytwarzanie życiodajnego tlenu ; regulują obieg wody w przyrodzie, chronią gleby przed erozją.

8  W lesie możemy odpocząć, uprawiać sport, podziwiać przyrodę, zbierać grzyby i owoce runa leśnego. Lasy są naszym wspólnym dobrem i żadne nadleśnictwo nie chce uczynić z nich twierdzy nie do zdobycia. Wręcz przeciwnie. Dlatego od lat w Lasach Państwowych czyni się wiele, by uatrakcyjnić dostęp do,,zielonego złota”. Podobnie jest i w naszym nadleśnictwie. Nadleśnictwo Przasnysz przygotowało liczne miejsca postoju, usytuowane na terenach najczęściej odwiedzanych przez okoliczną i przejezdną ludność, a także szlaki turystyczne z wiatami i miejscami na ognisko czy też punkty edukacyjne

9  Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa,, Prawo łowieckie’’. Zarazem same zwierzęta łowne są częścią naturalnego ekosystemu leśnego i razem z drzewostanem tworzą środowisko, w którym na co dzień pracują leśnicy. Trudno zatem do końca oddzielić te dwie strefy. Tym bardziej że często w gronie myśliwych można znaleźć wielu leśników, obcujących z lasami z racji wykonywanego zawodu. Na terenie Nadleśnictwa Przasnysz gospodarkę łowiecką prowadzi 16 kół łowieckich, dzierżawiących 20 obwodów łowieckich.

10  Wiktoria Grabowska  Julita Dzilińska  Patrycja Nieliwodzka  Uczennice klasy VIc Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach  Kategoria- szkoły podstawowe


Pobierz ppt " Nadleśnictwo Przasnysz leży w północnej części województwa mazowieckiego, na terenie trzech powiatów : przasnyskiego, mławskiego i ciechanowskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google