Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja pt. Kwadrat Magiczny.. KKwadrat magiczny y Ky 618 3 4 57 29.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja pt. Kwadrat Magiczny.. KKwadrat magiczny y Ky 618 3 4 57 29."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja pt. Kwadrat Magiczny.

2 KKwadrat magiczny y Ky 618 3 4 57 29

3 A to ciekawe! Kwadraty magiczne znane były już Chińczykom i Hindusom przed paru tysiącami lat. Uważali je za talizmany. Zasadę rozwiązywania kwadratów magicznych w Europie wskazał Grek Moscopulos, który żył w Konstantynopolu na początku XV wieku. Jest ona następująca: Suma liczb w każdym poziomym wierszu i pionowej kolumnie oraz na obu przekątnych jest zawsze taka sama.

4 Rodzaje budowy kwadratu magicznego: M M eeee tttt oooo dddd aaaa s s s s kkkk oooo kkkk óóóó wwww k k k k oooo nnnn iiii kkkk aaaa s s s s zzzz aaaa cccc hhhh oooo wwww eeee gggg oooo W W eeee dddd łłłł uuuu gggg s s s s zzzz aaaa bbbb llll oooo nnnn uuuu L L L L uuuu cccc aaaa ssss aaaa Na podstawie istniejących już kwadratów magicznych

5 Suma liczb w kwadracie magicznym Sumę magiczną kwadratu można szybko wyznaczyć, bez potrzeby sumowania liczb w kolumnach, wierszach bądź przekątnych, za pomocą wzoru: Sumę magiczną kwadratu można szybko wyznaczyć, bez potrzeby sumowania liczb w kolumnach, wierszach bądź przekątnych, za pomocą wzoru: Gdzie: Z - pierwsza liczba kwadratu magicznego (w lewym górnym rogu), Y - ostatnia liczba kwadratu (w prawym dolnym rogu), X - liczba wierszy i kolumn kwadratu.

6 Ćw.1 Znajdź sumę wszystkich liczb w kwadracie, korzystając ze wzoru: 7 618 53 294

7 Ćw.2 Znajdź brakujące liczby w kwadratach magicznych a) b) 25 21 22 2333 21 27 25

8 Ćw.3 Uzupełnij brakujące liczby w kwadratach magicznych Ćw.3 Uzupełnij brakujące liczby w kwadratach magicznych a) b ) 388 776 485 582 765 67284504

9 Ćw.4 Sprawdź, czy są to kwadraty magiczne Ćw.4 Sprawdź, czy są to kwadraty magiczne a) b) 1030 3605 3090 4635 2575 5154120 1545 2060582 291 58297 485 837388 291 776

10 Ćw.5 Znajdź brakujące liczby w kwadracie magicznym i zapisz je w systemie rzymskim a) b) XIVVIII XVII XX CLXVIII LXXXIVDIV DXCIV

11 Ćw.6 Sprawdź, czy jest to kwadrat magiczny 141*18 1601*2 85*32 2629*283*8 18*94 151*10 108*33+2 15*282

12 Ćw.7 Rozwiązania zadań wpisz do diagramu tak, aby powstał kwadrat magiczny Oblicz: Oblicz:  Pole kwadratu o obwodzie 24 cm.  Pole prostokąta o obwodzie 20 cm i szerokości 4 cm.  Obwód kwadratu o polu 9 cm².  Obwód prostokąta o polu 60 cm² i długości 10 cm. 28 8 20 4 16

13 Ćw.8 Czy poniższe kwadraty są kwadratami magicznymi? a) b) -8 3x 2 x+8 -2+x x-122x+4 -x-4 2x-6-162x+164x-12 -2x-8 4x+82x-24 6x-4+2x 4

14 Ćw.9 Rozwiązanie równań wpisz do diagramu tak, aby powstał kwadrat magiczny a) 0,875w = 0,5 + 0,25 + 0,125 b) 3² * x = 3³ c) (2*3*4 – 2*4)*y = (10*8*6*4*2):(5*4*3*2) d) z =(4 + 0,8) – (6*0,8) 8 7 46 5

15 Własności kwadratu magicznego  Gdy do każdej liczby z kwadratu magicznego dodasz tę samą liczbę, otrzymasz nowy kwadrat magiczny. Sprawdź ! (wykorzystaj kwadrat z menu) Sprawdź ! (wykorzystaj kwadrat z menu)menu  Gdy każdą liczbę z kwadratu magicznego pomnożysz przez tę samą liczbę, otrzymasz nowy kwadrat magiczny Sprawdź ! (wykorzystaj kwadrat z menu) menu  Gdy dodasz liczby z odpowiednich pól dwóch kwadratów magicznych, otrzymasz nowy kwadrat magiczny Sprawdź ! (wykorzystaj kwadraty z ćw. 3) ćw. 3)ćw. 3)

16 Autor……………….. Hubert Buczyński Opracowała ……….. Karolina Skubisz Klasa………………… II „b” Szkoła……...................... Gimnazjum nr 3 w Przemyślu KONIEC


Pobierz ppt "Prezentacja pt. Kwadrat Magiczny.. KKwadrat magiczny y Ky 618 3 4 57 29."

Podobne prezentacje


Reklamy Google