Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja pt. Kwadrat Magiczny.. KKwadrat magiczny y Ky 618 3 4 57 29.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja pt. Kwadrat Magiczny.. KKwadrat magiczny y Ky 618 3 4 57 29."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja pt. Kwadrat Magiczny.

2 KKwadrat magiczny y Ky

3 A to ciekawe! Kwadraty magiczne znane były już Chińczykom i Hindusom przed paru tysiącami lat. Uważali je za talizmany. Zasadę rozwiązywania kwadratów magicznych w Europie wskazał Grek Moscopulos, który żył w Konstantynopolu na początku XV wieku. Jest ona następująca: Suma liczb w każdym poziomym wierszu i pionowej kolumnie oraz na obu przekątnych jest zawsze taka sama.

4 Rodzaje budowy kwadratu magicznego: M M eeee tttt oooo dddd aaaa s s s s kkkk oooo kkkk óóóó wwww k k k k oooo nnnn iiii kkkk aaaa s s s s zzzz aaaa cccc hhhh oooo wwww eeee gggg oooo W W eeee dddd łłłł uuuu gggg s s s s zzzz aaaa bbbb llll oooo nnnn uuuu L L L L uuuu cccc aaaa ssss aaaa Na podstawie istniejących już kwadratów magicznych

5 Suma liczb w kwadracie magicznym Sumę magiczną kwadratu można szybko wyznaczyć, bez potrzeby sumowania liczb w kolumnach, wierszach bądź przekątnych, za pomocą wzoru: Sumę magiczną kwadratu można szybko wyznaczyć, bez potrzeby sumowania liczb w kolumnach, wierszach bądź przekątnych, za pomocą wzoru: Gdzie: Z - pierwsza liczba kwadratu magicznego (w lewym górnym rogu), Y - ostatnia liczba kwadratu (w prawym dolnym rogu), X - liczba wierszy i kolumn kwadratu.

6 Ćw.1 Znajdź sumę wszystkich liczb w kwadracie, korzystając ze wzoru:

7 Ćw.2 Znajdź brakujące liczby w kwadratach magicznych a) b)

8 Ćw.3 Uzupełnij brakujące liczby w kwadratach magicznych Ćw.3 Uzupełnij brakujące liczby w kwadratach magicznych a) b )

9 Ćw.4 Sprawdź, czy są to kwadraty magiczne Ćw.4 Sprawdź, czy są to kwadraty magiczne a) b)

10 Ćw.5 Znajdź brakujące liczby w kwadracie magicznym i zapisz je w systemie rzymskim a) b) XIVVIII XVII XX CLXVIII LXXXIVDIV DXCIV

11 Ćw.6 Sprawdź, czy jest to kwadrat magiczny 141* *2 85* *283*8 18*94 151*10 108* *282

12 Ćw.7 Rozwiązania zadań wpisz do diagramu tak, aby powstał kwadrat magiczny Oblicz: Oblicz:  Pole kwadratu o obwodzie 24 cm.  Pole prostokąta o obwodzie 20 cm i szerokości 4 cm.  Obwód kwadratu o polu 9 cm².  Obwód prostokąta o polu 60 cm² i długości 10 cm

13 Ćw.8 Czy poniższe kwadraty są kwadratami magicznymi? a) b) -8 3x 2 x+8 -2+x x-122x+4 -x-4 2x-6-162x+164x-12 -2x-8 4x+82x-24 6x-4+2x 4

14 Ćw.9 Rozwiązanie równań wpisz do diagramu tak, aby powstał kwadrat magiczny a) 0,875w = 0,5 + 0,25 + 0,125 b) 3² * x = 3³ c) (2*3*4 – 2*4)*y = (10*8*6*4*2):(5*4*3*2) d) z =(4 + 0,8) – (6*0,8)

15 Własności kwadratu magicznego  Gdy do każdej liczby z kwadratu magicznego dodasz tę samą liczbę, otrzymasz nowy kwadrat magiczny. Sprawdź ! (wykorzystaj kwadrat z menu) Sprawdź ! (wykorzystaj kwadrat z menu)menu  Gdy każdą liczbę z kwadratu magicznego pomnożysz przez tę samą liczbę, otrzymasz nowy kwadrat magiczny Sprawdź ! (wykorzystaj kwadrat z menu) menu  Gdy dodasz liczby z odpowiednich pól dwóch kwadratów magicznych, otrzymasz nowy kwadrat magiczny Sprawdź ! (wykorzystaj kwadraty z ćw. 3) ćw. 3)ćw. 3)

16 Autor……………….. Hubert Buczyński Opracowała ……….. Karolina Skubisz Klasa………………… II „b” Szkoła…… Gimnazjum nr 3 w Przemyślu KONIEC


Pobierz ppt "Prezentacja pt. Kwadrat Magiczny.. KKwadrat magiczny y Ky 618 3 4 57 29."

Podobne prezentacje


Reklamy Google