Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBSŁUGA KARTY DILO. Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego zawiera: - oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, - oznaczenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBSŁUGA KARTY DILO. Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego zawiera: - oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, - oznaczenie."— Zapis prezentacji:

1 OBSŁUGA KARTY DILO

2 Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego zawiera: - oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, - oznaczenie kolejnych świadczeniodawców, w tym lekarzy, którzy udzielili świadczeń opieki zdrowotnej, - dane medyczne (opis objawów, przeprowadzonych badań diagnostycznych, rozpoznania, plan leczenia onkologicznego), - unikalny numer identyfikacyjny, - numer Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego z Krajowego Rejestru Nowotworów, - dane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy.

3 Definiowanie nowego operatora w systemie DILO Jeżeli w procesie wydawania karty DILO będzie brało udział kilka osób, należy zdefiniować im nowego, imiennego operatora w SZOI (o ile nie mają już utworzonego konta). Warto nadać im na tym etapie uprawnienie „Praca z modułem użytkownika SZOI”. Dzięki temu użytkownik będzie miał możliwość sprawdzenia stanu swojego konta na SZOI lub zmiany hasła (poprzez zalogowanie).

4

5 Nadawanie uprawnień do pracy w systemie DILO Aby użytkownik miał możliwość zalogowania się w aplikacji DILO, należy dodać go do listy uprawnionych użytkowników. Jeżeli użytkownik znajduje się na liście oznacza to, że może już logować się do DILO. Użycie operacji „Usuń uprawnienia” skutkuje odebraniem uprawnień do aplikacji DILO (nie będzie można zalogować się do niej). Należy wybierać typ operatora „Operator własny” – na liście pojawią się wszystkie konta utworzone w ramach głównego konta SZOI.

6 Kilka istotnych spraw: Jeżeli lista umów jest pusta, oznacza to najprawdopodobniej, że użytkownik posiada kilka kont w ramach różnych świadczeniodawców i jest zalogowany aktualnie na konto, które nie posiada umów z danego rodzaju świadczeń (np.: kontem AOS próbujemy zakończyć etap w ramach SZP). Część medyczna karty uzupełniana jest ręcznie na jej wydruku (dotyczy min. diagnostyki podstawowej). Jeżeli pojawia się komunikat, że nie odnaleziono lekarza o podanym imieniu, nazwisku, NPWZ oznacza to najprawdopodobniej, że problem dotyczy osoby z dwuczłonowym nazwiskiem lub dwoma imionami. W takim przypadku należy w polu „Imię” wpisać oba imiona oddzielając je spacją. W przypadku nazwiska problem trochę komplikuje się, ponieważ oba człony nazwiska oddzielone są myślnikiem (dodatkowo mogą wystąpić przed lub po myślniku spacje). W takim przypadku najlepiej jest zalogować się na SZOI, wejść w zatrudniony personel medyczny i skopiować nazwisko.

7 Karta DiLO Karta jest ważna tylko wtedy gdy zawiera pieczęć i podpis lekarza stawiającego rozpoznanie oraz pieczęć świadczeniodawcy, u którego postawiono rozpoznanie. Pacjent w określonej grupie rozpoznań może posługiwać się jedną aktywną kartą DiLO.

8 Krajowy Rejestr Nowotworów Zgłoszenie nowotworu złośliwego następuje w formie elektronicznej bezpośrednio do Krajowego Rejestru Nowotworów. Powyższej czynności dokonuje lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, profilaktycznych programów zdrowotnych albo świadczeń szpitalnych, który stwierdził nowotwór złośliwy.


Pobierz ppt "OBSŁUGA KARTY DILO. Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego zawiera: - oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, - oznaczenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google