Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmieniamy się dla społeczeństwa Komenda Stołeczna Policji w latach 2005 - 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmieniamy się dla społeczeństwa Komenda Stołeczna Policji w latach 2005 - 2015."— Zapis prezentacji:

1 Zmieniamy się dla społeczeństwa Komenda Stołeczna Policji w latach 2005 - 2015

2 Zmiany w strukturze garnizonu stołecznego w latach 2005-2015

3 Komenda Stołeczna Policji 7 komend rejonowych 9 komend powiatowych 4 komisariaty specjalistyczne Obszar – 6 104 km², Ludność – 2 903 126 osób, Gęstość zaludnienia – 476 osób/km² Na 1 etat policyjny przypada 293 zameldowanych obywateli 34 wydziały Oddział Prewencji Policji

4 Nowe wydziały w strukturze Komendy Stołecznej Policji Wydział Realizacyjny 2005 r. Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową 2008 r. Wydział Psychologów 2009 r. Wydział do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców 2010 r. Zespół Prasowy 2011 r. Wydział do spraw Odzyskiwania Mienia 2013 r. Wydział do walki z Cyberprzestępczością 2014 r.

5 Modernizacja budynków i pomieszczeń

6 Punkty przyjęć interesantów Komenda Stołeczna Policji Komenda Rejonowa Policji Warszawa V Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI

7 Prowadzone inwestycje i remonty w jednostkach garnizonu stołecznego Na terenie Oddziału Prewencji Policji „parking pod chmurką” dla specjalistycznych pojazdów oraz barak dyspozytora zastąpił nowoczesny i przestronny hangar - gwarantujący odpowiednie warunki garażowania sprzętu.

8 Nowe siedziby jednostek Policji Komisariat Policji Warszawa Wesoła w 2014 i 2015 roku

9 Modernizacja pomieszczeń w budynkach garnizonu stołecznego W Wydziale Doskonalenia Zawodowego stara sala kinowa zmieniła się w nowoczesny, multimedialny obiekt dydaktyczno-konferencyjny, pozwalający na prowadzenie efektywnych szkoleń oraz odpraw i seminariów.

10 Systemy informatyczne i telekomunikacyjne

11 Telefonia analogowa Telefonia cyfrowa Systemy telekomunikacyjne

12 Modernizacja systemów teleinformatycznych oraz cyfryzacja łączy teleinformatycznych Bezprecedensowy skok technologiczny ostatniej dekady zmienił oblicze systemów teleinformatycznych stołecznej Policji. Od telefonii analogowej, wykorzystującej jeszcze centrale mechaniczne przeszliśmy do zintegrowanych rozwiązań cyfrowych. W roku 2005 90 % wykorzystywanych przez nas łączy teleinformatycznych opierała się na dzierżawionych od operatorów łączach analogowych. Były one awaryjne i nie gwarantowały stabilnej pracy w aplikacjach i systemach centralnych Policji. Dzisiaj 100 % transmisji opiera się na łączach cyfrowych, zbudowanych w większości w technologii światłowodowej. Daje to możliwości integracji dostarczanych usług, zapewnienia dostępu do Internetu, intranetu, transmisji głosu i obrazu oraz wykorzystania monitoringu cyfrowego.

13 Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 – OST112 Komenda Stołeczna Policji w swoim obszarze odpowiedzialności realizuje zadanie budowy infrastruktury na potrzeby nowoczesnej Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej OST 112 - czyli obsługi numeru alarmowego 112. Zastosowane rozwiązania pozwala na kierowanie połączeń do właściwych Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz zapewniają komunikację pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za ratownictwo i bezpieczeństwo publiczne.

14 SWD – System Wspomagania Dowodzenia Mapa Bezpieczeństwa KSP (SWD) Wdrożony w Policji System Wspomagania Dowodzenia to wyjątkowe narzędzie służące wsparciu służb dyżurnych w zakresie podejmowania decyzji, alokacji sił i środków. SWD zapewnia skrócenie czasu reakcji na zgłoszenie, dokonuje jego automatycznej rejestracji, daje służbom dostęp do informacji o zdarzeniu, oraz zapewnia dostęp mobilny do zasobów systemowych.

15 Terminale mobilne oraz nasobne Dzisiaj najcenniejszy jest szybki dostęp do informacji. Stołeczni policjanci dysponują 1200 terminalami nasobnymi oraz 150 terminalami mobilnymi. To nowa jakość w pracy funkcjonariuszy, którzy mogą w krótkim czasie ustalić tożsamość osoby lub dane pojazdu. Te nowoczesne narzędzia zwiększają efektywność pełnienia służby, a także skracają czas reakcji na zdarzenie, jak też czas samej interwencji.

16 System Monitoringu Wizyjnego miejsc szczególnie zagrożonych na terenie m.st Warszawy W ramach działającego od ponad 10 lat „Systemu Monitoringu Wizyjnego miejsc szczególnie zagrożonych” na terenie miasta stołecznego Warszawy uruchomiono ponad 350 analogowych punktów kamerowych i 55 stanowisk obserwacyjnych. System wykorzystuje 300 km linii światłowodowych. Obecnie prowadzona jest modernizacja miejskiego monitoringu, polegająca na wymianie kamer analogowych na kamery cyfrowe wysokiej rozdzielczości (HD).

17 Policyjny sprzęt, wyposażenie i umundurowanie

18 Wyposażenie policjantów pionu prewencji Laserowy miernik prędkości Przenośne urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu AlcoBlow

19 Wyposażenie policjantów pionu prewencji Mobilne Centrum Monitoringu Poza na pozór prostymi urządzeniami kontrolnymi, policjanci wykorzystują także specjalistyczne systemy. Mobilne Centrum Monitoringu daje możliwość zbudowania miejscowego systemu monitoringu w celu obserwacji i rejestracji zdarzeń.

20 Wyposażenie policjantów pionu prewencji Sprzęt ESUVR eSurv to ultranowoczesny, mobilny system wspomagania obsługi zdarzeń drogowych pozwalający na szybki i bardzo dokładny pomiar miejsca zdarzenia poprzez automatyczną rejestrację położenia przestrzennego śladów oraz szczegółów terenowych. Moduł pomiarowy pozwalając na tworzenie planów sytuacyjnych oraz rekonstrukcji trójwymiarowej (3D).

21 Wyposażenie policjantów Oddziału Prewencji Policji

22 Zmiany w policyjnym umundurowaniu Stare umundurowanie służbowe Testowe umundurowanie ćwiczebne Nowe umundurowanie służbowe

23 Zmiana umundurowanie policjantów Gruntownej zmianie uległo także policyjne umundurowanie, stare, niewygodne mundury służbowe zastąpiło funkcjonalne umundurowanie w kolorze granatowym. Obecnie testowany jest także nowy wzór umundurowania ćwiczebnego pozwalający na wymienne stosowanie niektórych elementów zestawu służbowego.

24 Policjanci wczoraj i dzisiaj

25 Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie umundurowania wprowadza znak jednostki organizacyjnej Policji, jako jeden ze znaków identyfikacyjnych policjanta. „Garnizonówka” – znak identyfikacyjny Komendy Stołecznej Policji Godło jednostki na policyjnym mundurze jest czytelnym znakiem przywiązania do miejscowej tradycji, symbolem policyjnej służby dla lokalnego społeczeństwa.

26 Policyjne środki transportu w latach 2005 - 2015

27 Środki transportu Z eksploatacji zostały wycofane wysłużone Polonezy, podstawowy model pojazdu służbowego Policji przez długie lata. „Poldki” zostały zastąpione przez samochody nowej generacji, o lepszych osiągach, komforcie i wyższym poziomie bezpieczeństwa. Wprowadzony został nowy wzór oznakowania radiowozów, nawiązujący do rozwiązań europejskich w tym zakresie.

28 Sprzęt wykorzystywany podczas policyjnych zabezpieczeń Zmiana pokoleniowa dotyczyła również pojazdów typu bus, w ręce funkcjonariuszy trafiły bardziej przestronne modele, zapewniające więcej wygody podczas codziennego użytkowania.

29 Sprzęt wykorzystywany podczas policyjnych zabezpieczeń Stare armatki wodne typu Hydromil zastąpiły nowoczesne Tajfuny, posiadające napęd na wszystkie koła, system zraszaczy do samogaszenia pojazdu oraz kuloodporną i hermetyczna kabinę.

30 RSD i Posterunek Mobilny

31 Inne środki policyjnego transportu

32 Efekty pracy stołecznych policjantów w latach 2005 - 2015

33 Ograniczenie przestępczości w latach 2005 – 2015 (dane za okres styczeń – sierpień)

34 Ograniczenie przestępczości w latach 2005 – 2015 (dane za okres styczeń – sierpień)


Pobierz ppt "Zmieniamy się dla społeczeństwa Komenda Stołeczna Policji w latach 2005 - 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google