Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryteria oceny Waga (1-3) Ocena (1-5) Ocena ważona (waga x ocena) 1. Wielkość rynku 2. Przewidywany wzrost rynku (dynamika wzrostu) 3. Rentowność sektora/zyskowność.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryteria oceny Waga (1-3) Ocena (1-5) Ocena ważona (waga x ocena) 1. Wielkość rynku 2. Przewidywany wzrost rynku (dynamika wzrostu) 3. Rentowność sektora/zyskowność."— Zapis prezentacji:

1 Kryteria oceny Waga (1-3) Ocena (1-5) Ocena ważona (waga x ocena) 1. Wielkość rynku 2. Przewidywany wzrost rynku (dynamika wzrostu) 3. Rentowność sektora/zyskowność 4. Intensywność konkurencji 5. Bariery wejścia 6. Stabilność technologiczna 7. Poziom cen 8. Zagrożenie ze strony substytutów 9. Sezonowość i cykliczność sprzedaży 10. Zagrożenie dla środowiska Razem 20 Ocena sektora Ocena średnia Maksymalna ocena 100 Atrakcyjność sektora ………………………..

2 Interpretacja wyników: wysoka atrakcyjność sektora => (80-100) zadawalająca atrakcyjność sektora =>(60-79) słaba atrakcyjność sektora =>(40-59) krytyczna atrakcyjność sektora =>(20-39) Ocenę średnią otrzymujemy dzieląc liczbę uzyskanych punktów przez 20. Uzyskujemy wtedy informację jaka jest przeciętna ocena sektora w pięciopunktowej skali. Skala oceny atrakcyjności sektora w zakresie każdego z dziesięciu kryteriów może być określona w przedziale 1-5 punktów. Stopnie atrakcyjności w tym przedziale są przedstawione następująco: 5 punktów - ocena najwyższa 4 punktów - ocena bardzo dobra 3 punkty - ocena dobra 2 punkty – ocena poniżej przeciętnej (dostateczna) 1 punkt - ocena bardzo niska Na następnym slajdzie znajduje się „siatka ocen” mająca pomóc w wyborze odpowiedniej oceny Niektóre oceny będą subiektywne z powodu braku danych – „na wyczucie” Metoda ta pozwala ocenić opłacalność wejścia do sektora (lub wyjścia z sektora) i ułatwia opracowanie odpowiedniej strategii.

3 Kryteria Skala wartości 0 1 2 3 4 5 Przewidywana stopa wzrostu mniej niż 2%2 – 8%powyżej 8% Udziały liderów w rynku (koncentracja) powyżej 60%30 – 60%poniżej 30% Zmienność technologii częste zmianycykl 5latcykl powyżej 5 lat Ryzyko sybstytucji wysokieśrednieniskie Bariery wejścia słabeśredniesilne Poziom cen niskie – wojna cenowawysoka elastycznośćduży margines swobody Marża zysku niskaśredniawysoka Źródła wartości dodanej typoweknow-howwyjątkowe atuty Sezonowość sprzedaży wysokaśrednianiska Szanse opanowania nowych umiejętności małemożliweduże Źródło: opracowane na podst. Strategor Siatka oceny wartości sektora


Pobierz ppt "Kryteria oceny Waga (1-3) Ocena (1-5) Ocena ważona (waga x ocena) 1. Wielkość rynku 2. Przewidywany wzrost rynku (dynamika wzrostu) 3. Rentowność sektora/zyskowność."

Podobne prezentacje


Reklamy Google