Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLAN LEKCJI KOŁO INFORMATYCZNE BASEN W PIĄTEK Z KAŚKĄ NA ROLKI W PONIEDZIAŁEK KLASÓWKA Z MATMY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLAN LEKCJI KOŁO INFORMATYCZNE BASEN W PIĄTEK Z KAŚKĄ NA ROLKI W PONIEDZIAŁEK KLASÓWKA Z MATMY."— Zapis prezentacji:

1 PLAN LEKCJI KOŁO INFORMATYCZNE BASEN W PIĄTEK Z KAŚKĄ NA ROLKI W PONIEDZIAŁEK KLASÓWKA Z MATMY

2 Nie zapominamy o słowach: PROSZĘ, PRZEPRASZAM, DZIĘKUJĘ. Przychodzimy punktualnie do szkoły. Mówimy: DZIEŃ DOBRY, DO WIDZENIA. Zmieniamy obuwie.

3 Przed dzwonkiem na lekcję ustawiamy się przed klasą i w ciszy czekamy na nauczyciela. Nie spóźniamy się na zajęcia. Nie rozmawiamy. Podczas zajęć:

4 Nie chodzimy po klasie. Nie obrażamy nauczyciela, kolegów i koleżanek. Nie jemy, nie pijemy i nie żujemy gumy.

5 Nie krzyczymy. Nie używamy telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (chyba, że są potrzebne w czasie zajęć).

6 Nie używamy wulgarnych słów. Jedna osoba mówi, reszta słucha (nie przekrzykujemy się). Nie śmiejemy się z wypowiedzi innych.

7 Nie bujamy się na krześle. Nie opuszczamy klasy, szkoły bez zgody nauczyciela.

8 Utrzymujemy porządek w klasie, na swojej ławce. Nie bierzemy cudzej rzeczy bez pozwolenia właściciela.

9 Mówimy po podniesieniu ręki, kiedy nauczyciel udzieli nam głosu. Szanujemy cudzą własność. Odpowiadamy za swoje słowa, czyny i rzeczy. Nie kłamiemy. Nie ściągamy na sprawdzianach.

10 Stosujemy się do regulaminów poszczególnych pracowni: sali komputerowej, hali sportowej, biblioteki szkolnej, świetlicy, pracowni szkolnych, pracowni plastycznej

11 Na przerwach: Przebywamy na tym piętrze, na którym będzie nasza następna lekcja. Nie przebywamy na schodach i półpiętrach.

12 Spacerujemy – nie biegamy. Nie bijemy się. Nie przebywamy w szatni. Nie wychodzimy poza teren szkoły.

13 Nie przeklinamy. Nie siadamy na parapetach okiennych. Pamiętamy o zaspokojeniu wszystkich potrzeb: jedzenie, picie, toaleta, aby nie zaprzątało to naszej uwagi podczas zajęć lekcyjnych.

14 Podczas przerwy nie przebywamy w klasie bez zgody i obecności nauczyciela. Zgłaszamy nauczycielowi lub innemu pracownikowi szkoły wszelkie przejawy zagrożenia zdrowia lub życia. Dbamy o porządek, szanujemy mienie szkoły.

15 Na uroczystościach, apelach, spotkaniach: Do sali gimnastycznej udajemy się razem z nauczycielem. Zajmujemy miejsce wskazane przez nauczyciela. Zachowujemy się kulturalnie. Wracamy do sali lekcyjnej razem z nauczycielem.

16 W stołówce: Stosujemy się do harmonogramu wydawania obiadów. Czekając w kolejce nie przepychamy się. Kulturalnie spożywamy posiłek. Jemy w spokoju, nie przedłużamy czasu posiłku rozmową.

17 Wyjścia: Zawsze wychodzimy i wracamy z nauczycielem. Słuchamy poleceń nauczyciela, przewodnika. Nie oddalamy się od grupy.

18 Korzystamy tylko ze sprzętów, przyborów i miejsc, które zostaną nam udostępnione przez osobę prowadzącą (nie śmiecimy, nie niszczymy mienia).

19 Zachowujemy się kulturalnie. Troszczymy się o dobre imię swojej klasy i szkoły. Jeżeli jesteśmy nieobecni na zajęciach, uzupełniamy wszystkie zaległości.

20 Między nami – uczniami: Bawimy się tak, aby nie zrobić innym krzywdy. Szanujemy się i słuchamy nawzajem. Nie kłamiemy i nie ujawniamy sekretów. Używamy pseudonimów za zgodą właściciela.

21 Staramy się zrozumieć koleżankę, kolegę. Traktujemy każdego sprawiedliwie. Dotrzymujemy przyrzeczeń.

22 Przyznajemy się do błędu. Ubieramy się odpowiednio do sytuacji. Nie obrażamy rodzin koleżanek i kolegów. Problemy powierzamy wychowawcy lub pedagogowi szkolnemu.

23 NAGRODY I KARY

24 Nagrody: pochwała na forum klasy wpis do zeszytu klasowego wpis do dzienniczka ucznia pochwała na forum szkoły podwyższenie oceny zachowania list gratulacyjny do rodziców nagroda rzeczowa

25 Kary: upomnienie ustne wpis do dzienniczka ucznia nagana wobec całej klasy obniżenie oceny zachowania upomnienie lub nagana dyrektora wpisana do dziennika lekcyjnego i dzienniczka ucznia

26 zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych nagana udzielona na forum szkoły pozbawienie pełnionych funkcji zawieszenie praw do udziału w zajęciach pozalekcyjnych

27 w razie niszczenia mienia klasowego lub szkolnego naprawienie szkody lub odkupienie sprzętu praca na rzecz klasy lub szkoły

28 w razie stałego nieprzestrzegania zasad o dalszych konsekwencjach zdecyduje Rada Pedagogiczna


Pobierz ppt "PLAN LEKCJI KOŁO INFORMATYCZNE BASEN W PIĄTEK Z KAŚKĄ NA ROLKI W PONIEDZIAŁEK KLASÓWKA Z MATMY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google