Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W PIĄTEK Z KAŚKĄ NA ROLKI W PONIEDZIAŁEK KLASÓWKA Z MATMY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W PIĄTEK Z KAŚKĄ NA ROLKI W PONIEDZIAŁEK KLASÓWKA Z MATMY"— Zapis prezentacji:

1 W PIĄTEK Z KAŚKĄ NA ROLKI W PONIEDZIAŁEK KLASÓWKA Z MATMY
PLAN LEKCJI W PIĄTEK Z KAŚKĄ NA ROLKI KODEKS DOBREGO ZACHOWANIA W PONIEDZIAŁEK KLASÓWKA Z MATMY KOŁO INFORMATYCZNE BASEN

2 Nie zapominamy o słowach: PROSZĘ, PRZEPRASZAM, DZIĘKUJĘ.
Przychodzimy punktualnie do szkoły. Mówimy: DZIEŃ DOBRY, DO WIDZENIA. Zmieniamy obuwie. Nie zapominamy o słowach: PROSZĘ, PRZEPRASZAM, DZIĘKUJĘ.

3 Podczas zajęć: Przed dzwonkiem na lekcję ustawiamy się przed klasą i w ciszy czekamy na nauczyciela. Nie spóźniamy się na zajęcia. Nie rozmawiamy.

4 Nie chodzimy po klasie. Nie obrażamy nauczyciela, kolegów i koleżanek. Nie jemy, nie pijemy i nie żujemy gumy.

5 Nie krzyczymy. Nie używamy telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (chyba, że są potrzebne w czasie zajęć).

6 Nie używamy wulgarnych słów.
Jedna osoba mówi, reszta słucha (nie przekrzykujemy się). Nie śmiejemy się z wypowiedzi innych.

7 Nie bujamy się na krześle.
Nie opuszczamy klasy, szkoły bez zgody nauczyciela.

8 Utrzymujemy porządek w klasie, na swojej ławce.
Nie bierzemy cudzej rzeczy bez pozwolenia właściciela.

9 Mówimy po podniesieniu ręki, kiedy nauczyciel udzieli nam głosu.
Szanujemy cudzą własność. Odpowiadamy za swoje słowa, czyny i rzeczy. Nie kłamiemy. Nie ściągamy na sprawdzianach.

10 Stosujemy się do regulaminów poszczególnych pracowni:
sali komputerowej, hali sportowej, biblioteki szkolnej, świetlicy, pracowni szkolnych, pracowni plastycznej

11 Na przerwach: Przebywamy na tym piętrze, na którym będzie nasza następna lekcja. Nie przebywamy na schodach i półpiętrach.

12 Spacerujemy – nie biegamy.
Nie bijemy się. Nie przebywamy w szatni. Nie wychodzimy poza teren szkoły.

13 Nie przeklinamy. Nie siadamy na parapetach okiennych. Pamiętamy o zaspokojeniu wszystkich potrzeb: jedzenie, picie, toaleta, aby nie zaprzątało to naszej uwagi podczas zajęć lekcyjnych.

14 Podczas przerwy nie przebywamy w klasie bez zgody i obecności nauczyciela.
Zgłaszamy nauczycielowi lub innemu pracownikowi szkoły wszelkie przejawy zagrożenia zdrowia lub życia. Dbamy o porządek, szanujemy mienie szkoły.

15 Na uroczystościach, apelach, spotkaniach:
Do sali gimnastycznej udajemy się razem z nauczycielem. Zajmujemy miejsce wskazane przez nauczyciela. Zachowujemy się kulturalnie. Wracamy do sali lekcyjnej razem z nauczycielem.

16 Stosujemy się do harmonogramu wydawania obiadów.
W stołówce: Stosujemy się do harmonogramu wydawania obiadów. Czekając w kolejce nie przepychamy się. Kulturalnie spożywamy posiłek. Jemy w spokoju, nie przedłużamy czasu posiłku rozmową.

17 Wyjścia: Zawsze wychodzimy i wracamy z nauczycielem.
Słuchamy poleceń nauczyciela, przewodnika. Nie oddalamy się od grupy. Wyjścia:

18 Korzystamy tylko ze sprzętów, przyborów i miejsc, które zostaną nam udostępnione przez osobę prowadzącą (nie śmiecimy, nie niszczymy mienia).

19 Zachowujemy się kulturalnie.
Troszczymy się o dobre imię swojej klasy i szkoły. Jeżeli jesteśmy nieobecni na zajęciach, uzupełniamy wszystkie zaległości.

20 Między nami – uczniami:
Bawimy się tak, aby nie zrobić innym krzywdy. Szanujemy się i słuchamy nawzajem. Nie kłamiemy i nie ujawniamy sekretów. Używamy pseudonimów za zgodą właściciela. Między nami – uczniami:

21 Staramy się zrozumieć koleżankę, kolegę.
Traktujemy każdego sprawiedliwie. Dotrzymujemy przyrzeczeń.

22 Przyznajemy się do błędu.
Ubieramy się odpowiednio do sytuacji. Nie obrażamy rodzin koleżanek i kolegów. Problemy powierzamy wychowawcy lub pedagogowi szkolnemu.

23 NAGRODY I KARY

24 Nagrody: pochwała na forum klasy wpis do zeszytu klasowego
wpis do dzienniczka ucznia pochwała na forum szkoły podwyższenie oceny zachowania list gratulacyjny do rodziców nagroda rzeczowa

25 Kary: upomnienie ustne wpis do dzienniczka ucznia
nagana wobec całej klasy obniżenie oceny zachowania upomnienie lub nagana dyrektora wpisana do dziennika lekcyjnego i dzienniczka ucznia

26 zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych
nagana udzielona na forum szkoły pozbawienie pełnionych funkcji zawieszenie praw do udziału w zajęciach pozalekcyjnych

27 w razie niszczenia mienia klasowego lub szkolnego naprawienie szkody lub odkupienie sprzętu
praca na rzecz klasy lub szkoły

28 w razie stałego nieprzestrzegania zasad o dalszych konsekwencjach zdecyduje
Rada Pedagogiczna


Pobierz ppt "W PIĄTEK Z KAŚKĄ NA ROLKI W PONIEDZIAŁEK KLASÓWKA Z MATMY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google