Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH przykłady zastosowania łacińskich paremii prawniczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH przykłady zastosowania łacińskich paremii prawniczych."— Zapis prezentacji:

1 ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH przykłady zastosowania łacińskich paremii prawniczych

2 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 1985 r.  sygn. I CR 152/85  OSNC 1986/7-8/119 OSNC  Sentencja  uzasadnienie faktyczne  uzasadnienie prawne  jaka łacińska paremia prawnicza ?

3 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 sierpnia 2010 r.  sygn. III KK 40/10  OSNKW 2010/10/91, Biul/ SN 2010/10/18 OSNKW  sentencja  uzasadnienie faktyczne  uzasadnienie prawne  jaka łacińska paremia prawnicza ?

4 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2011 r.  sygn. II KZ 25/11  LEX nr 847152 LEX  sentencja  uzasadnienie faktyczne  uzasadnienie prawne  jaka łacińska paremia prawnicza ?

5 Accesorium sequitur principale  Uchwała Sądu Najwyższego, Izba Cywilna z dnia 18 lipca 2012 r. sygn. akt III CZP 39/12, OSN (2013) 2, s. 24-35. Uchwała

6 Actio de effusis vel deiectis  Uchwała Sądu Najwyższego, Izba Cywilna, z dnia 18 lipca 2012 r., sygn. akt III CZP 41/12, OSN (2013)3, s. 1-6. Uchwała

7 Actor sequitur forum rei  Postanowienie Sądu Najwyższego, Izba Cywilna z dnia 26 stycznia 2011, sygn. akt IV CSK 284/10, OSN (2012) A, s. 1-6. Postanowienie

8 Agere non valenti non currit praescriptio  Wyrok Sądu Najwyższego, Izba Cywilna z dnia 28 października 2004 r., sygn. akt III CK 461/03, OSN (2005) 11, s. 70-81. Wyrok

9 Animus possidendi pro aliena  Wyrok Sądu Najwyższego, Izba Cywilna z dnia 18 marca 2005 r., sygn. akt II CK 526/04, OSN (2006) 2, s. 91-100. Wyrok

10 Animus rem sibi habendi  Wyrok Sądu Najwyższego, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 6 maja 2004 r., sygn. akt V KK 316/03, OSN (2004) 7, s. 13-21.  Postanowienie Sądu Najwyższego, Izba Cywilna, z dnia 25 maja 2012 r., sygn. akt I CSK 475/11, OSN (2013), s. 74-86.

11 Audiatur et altera pars  Postanowienie Sądu Najwyższego, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 22 czerwca 2004 r., sygn. akt V KK 70/04, OSN (2004) 9, s. 19-46. Postanowienie

12 Aut decere aut iudicare  Uchwała Sądu Najwyższego, Izba Karna i Izba Wojskowa, z dnia 20 lipca 2006 r., sygn. akt I KZP 21/06, OSN (2006) 9, s. 1-19.  Postanowienie SN, Izba Karna i Izba Wojskowa, z dnia 3 lutego 2009 r., sygn. akt IV KK 367/08, OSN (2009) 6, s. 43-53.

13 Casum sentit dominus  Uchwała Składu Siedmiu Sędziów, Izba Cywilna, z dnia 27 lutego 2003 r., sygn. akt III CZP 80/02, OSN (2003) 11, s. 1-12. Uchwała

14 Causa data causa non secuta  Wyrok Sądu Najwyższego, Izba Cywilna, z dnia 21 czerwca 2011 r., sygn. akt I CSK 533/10, OSN (2012) B, s. 116-121. Wyrok

15 Clara non sunt interpretanda  Uchwała Składu Siedmiu Sędziów, Izba Cywilna, z dnia 24 listopada 1998 r., sygn. akt III CZP 44/98, OSN (1999) 5, s. 1-10.  Wyrok SN, Izba Cywilna, z dnia 1 kwietnia 2011 r., sygn. akt III CSK 206/10, OSN (2012) B, s. 8-14.  Postanowienie SN, Izba Karna i Izba Wojskowa, z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt I KZP23/12, OSN (2013), 3, s. 28-40.

16 Cogitatuionis poenam nemo patitur  Wyrok Sądu Najwyższego, Izba Karna i Izba Wojskowa, z dnia 5 grudnia 2006 r., sygn. akt III KK 273/06, OSN (2007) 1, s. 36-41. Wyrok

17 Compensatio lucri cum damno  Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej, z dnia 8b października 2010r., sygn. akt III CZP 35/10, OSN (2011) 2, s. 1-23.  Uchwała Składu Siedmiu Sędziów, Izba Cywilna z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt III CZP 80/11, OSN (2012) 10, s. 1-13.  Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów SN, Izba Cywilna z dnia 20 czerwca 2012, sygn. akt III CZP 85/11, OSN (2013) 3, s. 56-68.

18 Cuius damnum eius periculum  Uchwała SN, Izba Cywilna, z dnia 11 października 2012 r. sygn. akt III CZP 49/12, OSN (2013) 3, s. 23-30. Uchwała

19 Cum animo rem sibi habendi  Postanowienie SN, Izba Cywilna z dnia 24 czerwca 2010 r., sygn. akt. IV CSK 40/10, OSN (2011) 2, s. 41-46.  Postanowienie SN, Izba Cywilna z dnia 1 kwietnia 2011 r., sygn. akt. III CSK 184/10, OSN (2012) B, s. 1-8.

20 Cum animo testandi  Postanowienie SN, Izba Cywilna z dnia 22 grudnia 1997 r., sygn. akt II CKN 542/97, OSN (1998) 7, s. 51-53. Postanowienie

21 Da mihi factum, dabo tibi ius  Wyrok SN, Izba Cywilna, z dnia 19 grudnia 2007 r., sygn. akt V CSK 301/07, OSN (2009) 2, s. 94- 102.  Postanowienie SN, Izba Karna i Izba Wojskowa, z dnia 18 lutego 2011 r., sygn. akt II KK 289/10, OSN (2011) 4, s. 74-85.

22 Dura lex sed lex  Postanowienie SN, Izba Karna i Izba Wojskowa, z dnia 18 lutego 2011 r., sygn. akt II KK 289/10, OSN (2011) 4, s. 74-85. Postanowienie

23 Ex nihilo nihil fit  Postanowienie SN, Izba Karna i Izba Wojskowa, z dnia 6 marca 2000 r., sygn. akt V KO 7/2000, OSN (2000) 3-4, s. 122-129. Postanowienie

24 Exceptio male gesti processus  Wyrok SN, Izba Cywilna, z dnia 29 listopada 2001 r., sygn. akt V CKN 477/00, OSN (2002) 7- 8, s. 85-89.  Wyrok SN, Izba Cywilna, z dnia 3 lutego 2010 r., sygn. akt II CSK 455/09, OSN (2010) 6, s. 81-84.

25 Exceptiones non sunt extendae  Uchwała Składu Siedmiu Sędziów, Izba Cywilna, z dnia 10 maja 2012 r., sygn. akt III CZP 84/11, OSN (2012) 10, s. 13-26.  Postanowienie SN, Izba Karna i Izba Wojskowa, z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt I KZP 23/12, OSN (2013) 3, s. 28-40.  Uchwała Składu Siedmiu Sędziów, Izba Karna i Izba Wojskowa, z dnia 25 września 2013 r., sygn. akt I KZP 5/13, OSN (2013) 11, s. 1-19.

26 Facta probantur iura novit curia  Wyrok SN, Izba Cywilna, z dnia 9 maja 2007 r., sygn. akt II CSK 60/07, OSN (2008) 5, s. 91-96. Wyrok

27 Falsa demonstratio non nocet  Postanowienie SN, Izba Karna i izba Wojskowa, z dnia 11 stycznia 2006 r., sygn. akt I KZP 56/05, OSN (2006) 2, s. 18-27.  Postanowienie SN, Izba Karna i Izba Wojskowa, z dnia 13 lipca 2010 r., sygn. akt WZ 29/10, OSN (2010) 10, s. 52-55.

28 Iudex dixit quam voluit  Uchwała SN, Izby Cywilnej, z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. akt III CZP 96/12, OSN (2013) 7-8, s. 45- 51. Uchwała

29 Ignorantia iuris nocet  Wyrok SN, Izba Karna i Izba Wojskowa, z dnia 11 lipca 2002 r., sygn. akt IV KK 172/02, OSN (2003) 1-2, s. 110-118.  Postanowienie SN, Izba Cywilna, z dnia 5 grudnia 2007 r., sygn. akt I CSK 300/07, OSN (2008) C, s. 161-165.

30 In dubio pro libertate  Postanowienie SN, Izba Karna i Izba Wojskowa, z dnia 19 lutego 2013 r., sygn. akt IV KK 387/12, OSN (2013) 4, s. 67-70. Postanowienie

31 In dubio pro patiente  Wyrok SN, Izba Karna i Izba Wojskowa, z dnia 27 września 2010 r., sygn. akt V KK 34/10, OSN (2010) 12, s. 23-36. Wyrok

32 In dubio contra proferentem  Wyrok SN, Izba Cywilna, z dnia 21 lutego 2013 r., sygn. akt I CSK 408/12, OSN (2013) 11, s. 35-41. Wyrok

33 In dubio pro reo  Postanowienie SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt III KK 133/11, OSN (2012) 8, s. 34-40.  Postanowienie SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 23 października 2012 r., sygn. akt V KK 167/12, OSN (2013) 1, s. 51-58.  Wyrok SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 9 lipca 2013 r., sygn. akt III KK 92/13, OSN (2013) 11, s. 65-76.

34 In favorem matrimonii  Uchwała Składu Siedmiu Sędziów, Izba Cywilna, z dnia 9 maja 2002 r., sygn. akt III CZP 7/02, OSN (2003) 1, s. 1-12. Uchwała

35 Interpretatio cessat in claris  Wyrok SN, izba Cywilna, z dnia 8 maja 1998 r., sygn. akt I CKN 664/97, OSN (1999) 1, s. 35-30.  Uchwała SN, Izba Cywilna, z dnia 7 kwietnia 2006 r., sygn. akt III CZP 24/06, OSN (2007) 2, s. 22-29.

36 Interpretatio retro non agit  Uchwała Składu Siedmiu Sędziów, Izba Cywilna, z dnia 17 grudnia 2009 r., sygn. akt III PZP 2/09, OSN (2010) 7, s. 1-28. Uchwała

37 Iura novit curia  Uchwała SN, Izba Cywilna, z dnia 19 kwietnia 2001 r., sygn. akt III CZP 10/01, OSN (2001)10, s. 28-32.  Wyrok SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 26 czerwca 2008 r., sygn. akt V KK 112/08, OSN (2008), 10, s. 36-41.  Postanowienie SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 18 lutego 2011 r., sygn. akt II 289/10, OSN (2011) 4, s. 74-85.

38 Leges instituuntur cum promulgantur  Uchwała SN, Izba Cywilna, z dnia 3 lipca 2003 r., sygn. akt III CZP 45/03, OSN (2004) 9, s. 25-34 Uchwała

39 Lege non distinguente nec nostrum est distinguere  Uchwała Składu Siedmiu Sędziów, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 20 czerwca 2012 r., sygn.akt I KZP 5/12, OSN (2012) 8, s. 1-14.  Uchwała SN, Izba Cywilna, z dnia 18 lipca 2012 r., sygn. akt III CZP 27/12, OSN (2013) 2, s. 1-9.  Postanowienie SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 23 października 2012 r., sygn. akt III KK 2-12, OSN (2013)2, s. 61-66.  Wyrok SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 14 marca 2013 r., sygn. akt IV KK418/12, OSN (2013) 4, s. 75-86.

40 Lex consumens derogat legi consumptae  Postanowienie SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. akt I KZP 20/11, OSN (2012) 1, s. 23-27.  Wyrok SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 21 czerwca 2012 r., sygn. akt III KK 148/12, OSN (2012) 11, s. 66-70.  Uchwała Składu Siedmiu Sędziów, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt I KZP 19/12, OSN (2013) 2, s. 38-45.

41 Lex criminalis retro non agit  Wyrok SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 11 kwietnia 2012 r., sygn. akt II KK 254/11, OSN (2012) 10, s. 10-16. Wyrok

42 Lex loci delicti commissi  Wyrok SN, Izba Cywilna, z dnia 23 maja 2013 r., sygn. akt II CSK 250/12, OSN (2014) 1, s. 54-71. Wyrok

43 Lex mitior agit  Uchwała Pełnego Składu Izby Karnej, z dnia 11 stycznia 1999 r., sygn. akt I KZP 15/98, OSN (1999) 1-2, s. 1-13.  Uchwała SN, izba Karna i Wojskowa, z dnia 21 maja 2004 r., sygn. akt I KZP 6/04, OSN (2004) 5, s. 17-23.  Postanowienie SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 26 kwietnia 2007 r., sygn. akt I KZP 5/07, OSN (2007) 5, s. 63-67.

44 Lex mitior retro agit  Uchwała SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 24 listopada 1999 r., sygn. akt I KZP 38/99, OSN (2000) 1-2, s. 38-44.

45 Lex posterior derogat legi priori  Postanowienie SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 24 lutego 2006 r., sygn. akt I KZP 52/05, OSN (2006) 3, s. 10-15.  Wyrok SN, izba Cywilna, z dnia 10 grudnia 2009 r., III CSK 110/09, OSN (2010) 5, s. 85-89.  Uchwała SN, izba Cywilna, z dnia 9 lutego 2012 r., III CZP 89/11, OSN (2012) 7-8, s. 40-47.

46 Lex posterior specialis derogat legi priori generali  Wyrok SN, Izba Cywilna, z dnia 21 listopada 2003 r., sygn. akt I CK 323/02, OSN (2004) 6, s. 94-116. Wyrok

47 Lex posterior generalis non derogat legi priori  Uchwała SN, Izba Cywilna, z dnia 13 lipca 2011 r., sygn. akt III CZP 26/11, OSN (2012) 1, s. 42-50. Uchwała

48 Lex primaria derogat legi subsidiariae  Uchwała Składu Siedmiu Sędziów, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt I KZP 19/12, OSN (2013) 2, s. 38-45. Uchwała

49 Lex retro non agit  Uchwała SN, Izba Cywilna, z dnia 23 maja 2012 r., sygn. akt III CZP 17/12, OSN (2013) 1, s. 19-27.  Uchwała Składu Siedmiu Sędziów, Izba Cywilna, z dnia 16 października 2008 r., sygn. akt III CZP 71/08, OSN (2009) 4, s. 1-12.  Postanowienie SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 5 października 2007 r., SND 2/07, OSN (2007) 10, s. 55-84.

50 Lex retro severior non agit  Postanowienie SN, izba Karna i Wojskowa, z dnia 30 września 2010 r.,, sygn. akt I KZP 16/10, OSN (2010) 11, s. 21-49. Wyrok SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 17 stycznia 2013 r., sygn. akt II KK84/12, OSN (2013) 5, s. 50-58.

51 Lex severior retro non agit  Postanowienie SN, izba Karna i Wojskowa, z dnia 25 września 2013 r., sygn. akt I KZP 7/13, OSN (2013) 10, s. 15-31.  Wyrok SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 26 czerwca 2008 r., sygn. akt V KK 112/08, OSN (2008) 10, s. 36-41.  Uchwała SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 26 stycznia 2006 r., sygn. akt I KZP 34/06, OSN (2007) 2, s. 1-13.

52 Lex specialis derogat legi generali  Wyrok SN, izba Cywilna, z dnia 18 kwietnia 2013 r., sygn. akt II CSK 557/12, OSN (2014) 2, s. 34- 44.  Uchwała Składu Siedmiu Sędziów, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt I KZP 19/12, OSN (2013) 2, s. 38-45.  Postanowienie SN, Izba Cywilna, z dnia 7 listopada 2012 r., sygn. akt IV CZ 147/12, OSN (2013) 3, s. 86-90.

53 Longa (brevi) manu traditio  Uchwała SN, Izba Cywilna, z dnia 23 maja 1997 r., sygn. akt III CZP 18/97, OSN (1997) 9, s. 10-13.

54 Minima non curat praetor  Wyrok SN, Izba Cywilna, z dnia 23 maja 1997 r., sygn. akt III CZP 18/97, OSN (1997) 9, s. 10-13.

55 Minus dixit quam voluit  Postanowienie SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 19 lutego 2013 r., sygn. akt IV KK 387/12, OSN (2013) 4, s. 67-70. Postanowienie

56 Ne bis in idem  Uchwała Składu Siedmiu Sędziów, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 29 października 2012 r., sygn. akt I KZP 15/12, OSN (2012) 11, s. 1-18.  Postanowienie SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 2 grudnia 2011 r., sygn. akt III KK 209/11, OSN (2012) 3, s. 21-24.  Wyrok SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 22 czerwca 2006 r., sygn. akt IV KK 106/06, OSN (2006) 10, s. 64-76.

57 Ne bis in idem crimen iudicetur  Wyrok SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 5 stycznia 2001 r., sygn. akt V KKN 504/00, OSN (2001) 7-8, s. 29-35. Wyrok

58 Ne bis in idem procedatur  Postanowienie SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 3 grudnia 1991 r., sygn. akt WO 108/91, OSN (1992) 11-12, s. 65-69.

59 Ne eat iudex ultra petita partium  Postanowienie SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 18 lutego 2011 r., sygn. akt II KK 289/10, OSN (2011) 4, s. 74-85. Postanowienie

60 Ne quis ex damno suo lucrum faciat  Uchwała SN, Izba Cywilna, z dnia 10 lipca 2008 r., sygn. akt III CZP 62/08, OSN (2009) 7-8, s. 91-98. Uchwała

61 Negotii mixti cum donatione  Wyrok SN, Izba Cywilna, z dnia 5 października 2001 r., sygn. akt III CZN 461/00, OSN (2002) 6, s. 44-51.

62 Nemo iudex in causa sua  Postanowienie SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 8 lutego 1994 r., sygn. akt III KO 6/94, OSN (1994) 3-4, s. 29-30.

63 Nemo iudex in re sua  Wyrok SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 14 stycznia 2010 r., sygn. akt V KK 235/09, OSN (2010) 6, s. 11-49. Wyrok

64 Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet  Wyrok SN, Izba Cywilna, z dnia 4 grudnia 2009 r., sygn. akt III CSK 54/09, OSN (2010) C, S. 99-106.  Postanowienie SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 26 października 2006 r., sygn. akt I KZP 24/06, OSN (2006) 11, s. 45-51.  Postanowienie SN, Izba Cywilna, z dnia 4 kwietnia 2003 r., sygn. akt III CKN 1302/00, OSN (2004) 6, s. 87-93.

65 Nemo se ipsum accusare tenetur  Uchwała SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 20 września 2007 r., sygn. akt I KZP 26/07, OSN (2007) 10, s. 22-33.  Wyrok SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 8 marca 2007 r., sygn. akt I KZP 30/06, OSN (2007) 4, s. 24-33.  Uchwała SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 11 stycznia 2006 r., sygn. akt I KZP 49/05, OSN (2006) 2, s. 1-11.

66 Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest  Postanowienie SN, Izba Cywilna, z dnia 1 kwietnia 2011 r., sygn. akt III CSK 184/10, OSN (2012) B, s. 1-8.  Postanowienie SN, Izba Cywilna, z dnia 19 grudnia 2000 r., sygn. akt V CKN 767/00, OSN (2001) 7- 8, s. 50-56.

67 Nemo subrogat contra se  Uchwała SN, Izba Cywilna, z dnia 17 lipca 2003 r., sygn. akt III CZP 43/03, OSN (2004) 10, s. 7-14. Uchwała

68 Nobile officium iudicis  Uchwała SN, Izba Cywilna, z dnia 28 listopada 2012 r., sygn. akt III CZP 75/12, OSN (2013) 4, s. 49-54. Uchwała

69 Nullum crimen et nulla poena sine anteriori poenali  Uchwała SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 3 marca 2009 r., sygn. akt I KZP 30/08, OSN (2009) 4, S. 27-71. Uchwała

70 Nullum crimen, nulla poena sine lege anteriori  Postanowienie SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 5 października 2007 r., sygn. akt SND 2/07, OSN (2007) 9, s. 54-61. Postanowienie

71 Nullum crimen, nulla poena sine lege poenali anteriori  Postanowienie SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 5 października 2007 r., SND 2/07, OSN (2007) 10, s. 55-84.  Wyrok SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 24 czerwca 1994 r., sygn. akt WO 68/94, OSN (1994) 11-12, s. 39-42.

72 Nullum crimen, nulla poena sine lege stricta  Postanowienie SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 2 lutego 2004 r., sygn. akt V KK 168/03, OSN (2004) 3, s. 32-39. Postanowienie

73 Nullum crimen, nulla poena sine lege  Postanowienie SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 30 września 2010 r., sygn. akt I KZP 16/10, OSN (2010) 11, s. 21-49.  Postanowienie SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 2 czerwca 2010 r., sygn. akt V KK 369/09, OSN (2010) 9, s. 40-55.

74 Nullum crimen sine lege  Postanowienie SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 29 października 2012 r., sygn. akt I KZP 11/12, OSN (2012) 12, s. 12-22.  Uchwała Składu Siedmiu Sędziów, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 27 stycznia 2011 r., sygn. akt I KZP 24/10, OSN (2011) 1, s. 16-29.  Wyrok SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 9 marca 2010 r., sygn. akt V KK 265/09, OSN (2010) 8, s. 19-30.

75 Nullum crimen sine lege certa  Uchwała składu siedmiu Sędziów, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt I KZP 24/12, OSN (2013) 2, s. 22-38.  Postanowienie SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 29 stycznia 2009 r., sygn. akt I KZP 29/08, OSN (2009) 2, s. 36-46.  Wyrok SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 16 listopada 2007 r., sygn. akt III KK217/07, OSN (2008) 2, s. 1-5.

76 Nullum crimen sine lege poenali  Postanowienie SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn. akt V KK 158/07, OSN (2008) 5, s. 27-34. Postanowienie

77 Nullum crimen sine lege poenali anteriori  Wyrok SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 9 czerwca 2005 r., sygn. akt V KK 41/05, OSN (2005) 9, s. 45-51.  Uchwała SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 17 marca 2000 r., sygn. akt I KZP 58/99, OSN (2000) 3-4, s. 51-57.  Wyrok SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 21 stycznia 19997 r., sygn. akt III KKN 168/96, OSN (1997) 5-6, s. 39-43.

78 Nullum crimen sine lege stricta  Postanowienie SN, izba Karna i Wojskowa, z dnia 29 stycznia 2009 r., sygn. akt I KZP 29/08, OSN (2009) 2, s. 36-46.  Postanowienie SN, izba Karna i Wojskowa, z dnia 29 stycznia 2009 r., sygn. akt I KZP 28/08, OSN (2009) 2, s. 16-36.

79 Nulla poena sine lege  Postanowienie SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 15 czerwca 2011 r., sygn. akt II KO38/11, OSN (2011) 9, s. 45-50.  Uchwała SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 3 marca 2009 r., sygn. akt I KZP 30/08, OSN (2009) 4, s. 27-71.

80 Pacta sunt servanda  Postanowienie SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 12 września 2012 r. sygn. akt V KK238/12, OSN (2013) 1, s. 19-36.  Wyrok SN, Izba Cywilna, z dnia 9 lutego 2012 r., sygn. akt III CSK 181/11, OSN (2012) 7-8, s. 133- 150.  Uchwała SN, Izba Cywilna, z dnia 24 czerwca 2004 r., sygn. akt III CZP 23/04, OSN (2005) 7-8, s. 53-59.

81 Pactum de non cedendo  Uchwała SN, Izba Cywilna, z dnia 25 czerwca 2008 r., sygn. akt III CZP 45/08, OSN (2009) 7-8, s. 44-53.  Uchwała SN, Izba Cywilna, z dnia 6 lipca 2005 r., sygn. akt III CZP 40/05, OSN (2006) 5, s. 51-56.

82 Par in parem non habet imperium  Postanowienie SN, Izba Cywilna, z dnia 29 października 2010 r., sygn. akt IV CSK 465/09, OSN (2011) 2, s. 72-100. Postanowienie

83 Prior tempore potior iure  Postanowienie SN, Izba Cywilna, z dnia 4 kwietnia 2003 r., sygn. akt III CKN 1302/00, OSN (2004) 6, s. 87-93.  Uchwała SN, Izba Cywilna, z dnia 21 maja 2002 r., sygn. akt III CZP 29/02, OSN (2003) 6, s. 9-14.

84 Res iudicata pro veritate habetur  Wyrok SN, izba Karna i Wojskowa, z dnia 12 czerwca 2012 r., sygn. akt IV KO 10/12, OSN (2012) 10, s. 53-63. Wyrok

85 Reus excipiendo fit actor  Wyrok SN, Izba Cywilna, z dnia 22 lutego 2006 r., sygn. akt III CSK 128/05, OSN (2006) 11, s. 93- 99. Wyrok

86 Rebus sic stantibus  Wyrok SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 30 listopada 2011 r., sygn. akt II KK 149/11, OSN (2011) 12, s. 59-73.  Postanowienie SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 10 listopada 2010 r., sygn. akt IV KO 127/10, OSN (2010) 12, s. 62-64.  Wyrok SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 8 marca 2007 r., sygn. akt I KZP 30/06, OSN (2007) 4, s. 24-33.

87 Restitutio in integrum  Uchwała Składu Siedmiu Sędziów, izba Cywilna, z dnia 11 lipca 2012 r., sygn. akt II PZP 1/12, OSN 2013 3, s. 1-19.  Uchwała SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 30 września 1998 r., sygn. akt I KZP 13/98, OSN (1998) 9-10, s. 31-49.

88 Restitutio restitutionis non datur  Uchwała Składu Siedmiu Sędziów, Izba Cywilna, z dnia 11lipca 2012 r., sygn. akt II PZP 1/12, OSN (2013) 4, s. 1-19.  Uchwała Składu Siedmiu Sędziów, Izba Cywilna, z dnia 10 lipca 2012 r., sygn. akt III CZP 81/11, OSN (2013) 1, s. 1-15.

89 Ratihabitio mandato comparatur  Wyrok SN, Izba Cywilna, z dnia 8 października 197 r., sygn. akt II CKN 362/97, OSN (1998) 2, s. 74-80. Wyrok

90 Salus aegroti suprema lex  Wyrok SN, Izba Cywilna, z dnia 23 listopada 2007 r., sygn. akt IV CSK 240/07, OSN (2009) 1, s. 78-85. Wyrok

91 Sententia non existens  Uchwała SN, Izba Cywilna, z dnia 13 marca 2002 r., sygn. akt III CZP 12/02, OSN (2003) 2, s. 1-7. Uchwała

92 Summum ius, summa iniuria  Wyrok SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 11 lipca 2002 r., sygn. akt IV KK 172/02, OSN (2003) 1-2, s. 110-119.

93 Superficies solo cedit  Wyrok SN, Izba Cywilna, z dnia 25 października 2012 r., sygn. akt I CSK 145/12, OSN (2013) 5, s. 72-78.  Postanowienie SN, Izba Cywilna, z dnia 17 lutego 2011 r., sygn. akt III CSK 147/10, OSN (2012) A, s. 67-70.  Uchwała SN, Izba Cywilna, z dnia 25 listopada 2011 r., sygn. akt III CZP 60/11, OSN (2012) 6, s. 1-7.

94 Superfluum non nocet  Postanowienie SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 30 kwietnia 2003 r., sygn. akt I KZP 10/03, OSN (2003) 5-6, s. 93-102. Postanowienie

95 Tantum devolutum quandum appellatum  Uchwała SN, Izby Cywilnej, z dnia 21 listopada 2006 r., sygn. akt III CZP 85/06, OSN (2007) 7-8, s. 48-54. Uchwała

96 Tempus regit actum  Uchwała SN, Izba Cywilna, z dnia 27 czerwca 2013 r., sygn. akt III CZP 30/13, OSN (2014) 1, s. 41-49.  Wyrok SN, Izba Cywilna, z dnia 19 maja 2010 r., sygn. akt I CSK 480/09, OSN (2010) 12, s. 76-82.

97 Tertium non datur  Postanowienie SN, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 26 października 2011 r., sygn. akt I KZP 12/11, OSN (2011) 10, s. 27-38.  Uchwała SN, izba Karna i Wojskowa, z dnia 26 stycznia 2007 r., sygn. akt I KZP 34/06, OSN (2007) 2, s. 1-13.

98 Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio  Uchwała Składu Siedmiu Sędziów, Izba Karna i Wojskowa, z dnia 31 marca 2011 r., sygn. akt WZP 2/10, OSN (2011) 4, s. 12-33.  Uchwała SN, Izby Cywilnej, z dnia 12 kwietnia 2007 r., sygn. akt III CZP 22/07, OSN (2008) 3, s. 18-26.

99 Venire contra fatum proprium nemini licet  Wyrok SN, Izba Cywilna, z dnia 23 maja 2013 r., sygn. akt II CSK 250/12, OSN (2014) 1, s. 54-71. Wyrok

100 Volenti non fit iniuria  Wyrok SN, izba Cywilna, z dnia 4 sierpnia 2006 r., sygn. akt III CSK 138/05, OSN (2007) 4, s. 86- 101.  Wyrok SN, izba Cywilna, z dnia 5 sierpnia 2005 r., sygn. akt II CK 28/05, OSN (2006) 6, s. 83-88.

101 Voluntas aegroti suprema lex  Wyrok SN, Izba Cywilna, z dnia 23 listopada 2007 r., sygn. akt IV CSK 240/07, OSN (2009) 1, s. 78-85. Wyrok


Pobierz ppt "ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH przykłady zastosowania łacińskich paremii prawniczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google