Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Własność – definicja? I. 2.4.4. Cum autem finitus fuerit usus fructus, revertitur scilicet ad proprietatem et ex eo tempore nudae proprietatis dominus.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Własność – definicja? I. 2.4.4. Cum autem finitus fuerit usus fructus, revertitur scilicet ad proprietatem et ex eo tempore nudae proprietatis dominus."— Zapis prezentacji:

1 Własność – definicja? I. 2.4.4. Cum autem finitus fuerit usus fructus, revertitur scilicet ad proprietatem et ex eo tempore nudae proprietatis dominus incipit plenam habere in re potestatem. A skoro skończy się ususfructus, powraca do własności i od tego czasu pan gołej własności, zaczyna mieć pełne władztwo nad rzeczą... problem z definicją: elementy pozytywne, negatywne...

2 Plena in rem potestas? co to jest RES w prawie rzymskim? rzecz, majątek, spór, zobowiązanie... podziały rzeczy

3 Formy własności

4 Rem meam ex iure Quiritium esse, aio res in bonis est

5 G. 1.54. Ceterum cum apud cives Romanos duplex sit dominium (nam uel in bonis uel ex iure Quiritium uel ex utroque iure cuiusque seruus esse intellegitur), ita demum seruum in potestate domini esse dicemus, si in bonis eius sit, etiamsi simul ex iure Quiritium eiusdem non sit: nam qui nudum ius Quiritium in seruo habet, is potestatem habere non intellegitur A poza tym ponieważ u obywateli Rzymskich własność jest podwójna (albowiem uważa się, że niewolnik albo jest w dobrach, albo [należy] na podstawie prawa Kwirytów, albo z obydwu powodów), stąd powiemy, że niewolnik jest we władztwie pana, jeśli jest w jego dobrach, nawet jeśli nie [należy] do niego wedle prawa Kwirytów. Albowiem uważa się, że ten kto ma tylko gołe prawo Kwirytów do niewolnika, nie ma nad mim władztwa.

6 Prehistoriawłasności kiedy powstaje pojęcie własności/władztwa? różne postawy metodologiczne i ideologiczne Kto jest beneficjentem własności? gens (tutela i curatela legitima. consortium ercto non cito archaiczna własność rzymska: względna? (KASER)

7 G. 4.16: Jeśli procesowano się co do rzeczy, rzeczy ruchome i ożywione, które można było przynieść lub doprowadzić przed urzędnika, tak windykowano przed urzędnikiem: ten, który windykował, trzymał tyczkę, potem samą rzecz chwytał, na przykład niewolnika, i tak mówił: HUNC EGO HOMINEM EX IURE QUIRITIUM MEUM ESSE AIO SECUNDUM SUAM CAUSAM, SICUT DIXI, ECCE TIBI VINDICATAM IMPOSUI (JA OŚWIADCZAM, ŻE TEN NIEWOLNIK JEST MÓJ WEDLE PRAWA KWIRYTÓW, ZGODNIE ZE SWOJĄ SPRAWĄ, TAK JAK POWIEDZIAŁEM, OTO WOBEC CIEBIE NAŁOŻYLEM [NAŃ] LASKĘ) i w tej chwili dotykał niewolniką tyczką. Jego przeciwnik podobnie mówił i czynił. Skoro obaj dokonali windykacji, pretor mówił: MITTETE AMBO HOMINEM (PUŚCIE OBAJ NIEWOLNIKA), oni wypuszczali. Ten, który najpierw windykował, tak drugiego zapytywał : POSTULO ANNE DICAS QUA EX CAUSA VIDICAVERIS (ŻĄDAM, BYŚ POWIEDZIAŁ, Z JAKIEJ PRZYCZYNY WINDYKOWAŁEŚ. Ów odpowiadał IUS FECI SICUT VINDICTAM IMPOSUI (WYKONAŁEM PRAWO, TAK JAK NAŁOŻYLEM LASKĘ). W końcu, ten który najpierw windykował, mówił QUANDO TU INIURIA VINDICAVISTI QUINGENTIS ASSIBUS SACRAMENTO TE PROVOCO (A JEŚLI WINDYKOWAŁEŚ Z OBRAZĄ PRAWA, WZYWAM BYŚ USTANOWIŁ SACRAMENTUM PIĘĆSET ASÓW). Przeciwnik także mówił podobnie ET EGO TE (I JA CIEBIE). … Tyczki zaś używali jakby w miejsce włóczni, oczywistego znaku prawnego władztwa, bo uważali, że prawne władztwo powstawało wobec tych rzeczy, które pochwycili od wrogów. legis actio sacramento in rem

8 własność wedle ius civle archaiczna własność rzymska: względna? (KASER) tylko dla obywateli (peregryni mają zapewnioną wieczystą auctoritas) czy aby na pewno nieograniczona?

9 Caius Aquilius niech będzie sędzią. Jeśli się okaże, że ten niewolnik należy wedle prawa Kwirytów do Aulusa Ageriusa, i rzecz ta nie zostanie zwrócona Aulusowi Ageriusowi na wezwanie Caiusa Aquiliusa sędziego, ile będzie warta rzecz, tyle pieniędzy niech sędzia Caius Aquilius zasądzi od Numeriusa Negidiusa dla Aulusa Ageriusa. Jeśli się nie okaże, niech uwolni. rei vindicatio

10 własność a posiadanie prawo a stan faktyczny? geneza: Ustawa XII Tablic i usus (żony, ale też innych rzeczy podlegających władztwu).

11 co to jest posiadanie? animus rem sibi habendi corpus

12 własność bonitarna od pierwszego wieku przed naszą erą: stworzenie formułki z fikcją przez pretora Publicianusa chroni się zatem posiadanie zmierzające do zasiedzenia oraz posiadanie,tych którzy nigdy nie będą właścicielami, wedle prawa cywilnego (cudzoziemcy)

13 Caius Aquilius niech będzie sędzią. Jeśli Aulus Agerius kupił tego niewolnika i jeśli został mu on wydany i gdyby po tym jakby go rok posiadał, okazałoby się, że ten niewolnik byłby jego, i rzecz ta nie zostanie zwrócona Aulusowi Ageriusowi na wezwanie Caiusa Aquiliusa sędziego, ile będzie warta rzecz, tyle pieniędzy niech sędzia Caius Aquilius zasądzi od Numeriusa Negidiusa dla Aulusa Ageriusa. Jeśli się nie okaże, niech uwolni. Actio Publiciana

14 common law: konstrukcja trustu ownership in law (owner in law) ownership in equity (beneficiary owner)

15 inne rodzaje władztwa nad rzeczami własność peregrynów władztwo nad gruntami prowincjonalnymi

16 Własność w prawie poklasycznym Po Constitutio Antoniniana: znika własność peregrynów prawo wulgarne: praktyczny brak rozróżnienia Justynian ujednolica prawo własności

17 treść prawa własności ?niegraniczona? problemy metodologiczne problemy ideologiczne i znów wracamy do definicji...

18 Definicje Irnerius: uti, frui et rem consumere, et omnino id quod super ea re sibi libet facere Baldus: dominium absolute dictum, est plena proprietas cum alienandi potentia Bartolus: dominium est ius de re corporali perfecte disponendi, nisi lege prohibeatur D. 1.5.4 pr (Florentinus) : liberatas est naturalis facultas eius quidem cuique facere libet, nisi si quid aut vi aut iure prohibetur

19 Treść prawa własności ius possidendi ius fruendi ius utendi (ad abusum --> ius abutendi) ius disponendi

20 KC art 140 W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno- gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.

21 własność niegraniczona? rzeczywistość rzymska: prawa sąsiedzkie actio aquae pluviae arcendae interdictum de glandis ferendis ród

22 własność nieograniczona? prawo publiczne? autoograniczenia niewolnicy (male enim nostro iure uti non debemus).

23 Radosnej Chanuki

24 Wesołych Świąt!


Pobierz ppt "Własność – definicja? I. 2.4.4. Cum autem finitus fuerit usus fructus, revertitur scilicet ad proprietatem et ex eo tempore nudae proprietatis dominus."

Podobne prezentacje


Reklamy Google