Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth European Technology Platform on European Technology Platform on Industrial Safety ETPIS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth European Technology Platform on European Technology Platform on Industrial Safety ETPIS."— Zapis prezentacji:

1 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth European Technology Platform on European Technology Platform on Industrial Safety ETPIS 2005-2006

2 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth  Spotkanie inicjujące ETPIS  Cel, zakres tematyczny i wizja  Skład i struktura organizacyjna  Główne obszary badawcze  Dotychczasowe działania ETPIS  Udział członków PPT BPP w pracach ETPIS

3 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth

4

5 Cel działania ETPIS  To achieve accident-free industrial operations in Europe, with immediate benefit to workers, the community and the environment, with a consequent reduction of costs and improvement of productivity and competitiveness  Doprowadzić do bezwypadkowej działalności przemysłowej w Europie, z bezpośrednimi korzyściami dla pracowników, społeczeństwa i środowiska, a w konsekwencji zmniejszyć koszty oraz poprawić produktywność i konkurencyjność

6 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth Zakres tematyczny ETPIS  Bezpieczeństwo i higiena pracowników zatrudnionych w przemyśle  Bezpieczeństwo środowiskowe związane z zapobieganiem poważnym awariom przemysłowym z konsekwencjami dla ludności i środowiska (Seveso II)

7 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth Wizja poprawy bezpieczeństwa w przemyśle europejskim  Ograniczenie liczby wypadków przy pracy w przemyśle o 25% do 2020 r.  Wprowadzenie do 2020 r. programów zapobiegania wypadkom umożliwiającym redukcję liczby wypadków w przemyśle w tempie co najmniej 5% rocznie

8 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth Kraje i organizacje należące do ETPIS 21  Kraje (21): Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy 50  Przedsiębiorstwa (ponad 50) 40  Jednostki naukowe (ponad 40)  Firmy konsultingowe (6)  Organizacje przemysłowe (7)  Organizacje związkowe (1)  Inne (5)

9 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth Struktura organizacyjna ETPIS

10 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth Instytucje zaangażowane w zarządzanie ETPIS Executive Board: Richard Gowland  Chairman: European Process Safety Centre (Richard Gowland) Olivier Salvi  Scientific Coordination & secretary: INERIS (Olivier Salvi)  Links with other ETPs & Associations (CEN, OSHA...): MPA Stuttgart & IST  Links with national TP Industrial Safety: LEIA & CDTI Focus Group leaders:  FG Risk Assessment and Management: D ’Appolonia and DNV CIOP-PIB  FG Advanced Risk Reduction Technologies: CIOP-PIB and TNO  FG Structural safety: GKSS and IST  FG Human & Organisational Factors: POLIMI and EDF  FG Emerging risks: MPA Stuttgart and VTT  Hub Education & Training: IQS and ESMG  Hub NanoSafe: CEA and INERIS

11 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth FG Bezpieczeństwo strukturalne Główne obszary badawcze FG Inkubator badań FG Czynniki ludzkie i organizacyjne FG Ocena i zarządzanie ryzykiem zawodowym FG Technologie redukcji ryzyka PRZEMYSŁMASZYNOWYPRZEMYSŁMASZYNOWY PRZEMYSŁPRZETWÓRCZYPRZEMYSŁPRZETWÓRCZY OGNIWA PALIWOWEOGNIWA PALIWOWE TRANSPORTTRANSPORT PRZEMYSŁCHEMICZNYPRZEMYSŁCHEMICZNY... WĘZEŁ NANOSAFETY WĘZEŁ EDUKACJA I SZKOLENIA

12 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth Dotychczasowe działania ETPIS (1)  Czerwiec 2005, Gdańsk – Launching Event – spotkanie inicjujące działalność ETPIS  1-2 grudnia 2005, Mediolan – międzynarodowe Seminarium ETPIS Sharing knowledge and vision in industrial safety – przedstawienie i omówienie kierunków badań do Strategic Research Agenda (SRA)  Styczeń 2006 – opracowanie projektu SRA w wersji szczegółowej i krótkiej (obie dostępne w internecie)  7 lutego 2006, Bruksela – Walne Zgromadzenie ETPIS – przyjęcie Strategicznego Programu Badawczego (SRA)

13 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth ETPIS 1st General Assembly Brussels 7 February, 2006

14 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth Dotychczasowe działania ETPIS (2)  Luty 2006 - opracowanie i wydanie nowej ulotki informacyjnej ETPIS  Marzec 2006 – opracowanie propozycji tematyki badawczej z zakresu bezpieczeństwa w przemyśle do 7-go Programu Ramowego UE i zgłoszenie jej do KE  4-5 Maja 2006, Wiedeń – udział delegacji ETPIS w Konferencji Europejskich Platform Technologicznych zorganizowanej przez Prezydencję Austriacką (plakat, stanowisko wystawowe, spotkania z innymi EPT)

15 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth Wiedeń 4-5 maja 2006 Ponad 650 uczestników z 36 krajów Comissioner Janez Potocnik

16 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth Zgłoszenie tematów badawczych ETPIS do 7 PR Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJKIEGO I RADY dotyczącej Siódmego Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007 - 2013), COM(2005) 119 z dnia 6.4.2005 r. Niniejszy Program Ramowy przyczyni się do realizacji wspomnianych Programów Badań Strategicznych, jeśli stanowią one rzeczywistą wartość dodaną dla Europy Szczególnie w przypadku dziedzin związanych z przemysłem, tematy zostały ustalone – obok innych źródeł – na podstawie pracy różnych Europejskich Platform Technologicznych zorganizowanych w dziedzinach, w których europejska konkurencyjność, wzrost gospodarczy oraz dobrobyt zależą średnio- i długoterminowo od istotnych postępów w zakresie badań i technologii. Europejskie Platformy Technologiczne skupiają pod przewodnictwem przemysłu zainteresowane strony w celu określenia i wdrażania Programu Badań Strategicznych. Niniejszy Program Ramowy przyczyni się do realizacji wspomnianych Programów Badań Strategicznych, jeśli stanowią one rzeczywistą wartość dodaną dla Europy. Temat 4. Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne Europejskie Platformy Technologiczne w dziedzinach takich jak nanoelektronika, produkcja przemysłowa, hutnictwo, chemia, transport, budownictwo, bezpieczeństwo przemysłowe, przemysł włókienniczy, celulozowy i papierniczy pomagają w ustaleniu wspólnych priorytetów i celów badawczych.

17 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth Tematyka badawcza zgłoszona przez ETPIS do 7 PR UE (do decyzji KE)  Metody oceny i ograniczania ryzyka zawodowego związanego z nowymi czynnikami zagrożeń chemicznych (nanotechnologie)  Nowe zaawansowane urządzenia ochrony indywidualnej  Aspekty bezpieczeństwa w projektowaniu i eksploatacji konstrukcji stalowych  Zapobieganie zagrożeniom poważnych awarii w instalacjach przemysłowych i innych

18 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth Dotychczasowe działania ETPIS (3)  Nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi Platformami:  SusChem (EPT Zrównoważona Chemia)  ESTEP (ETP Stal)  MANUFUTURE (ETP Przyszłe Technologie Produkcyjne)  ECTP (EPT Budownictwo)  Powoływanie krajowych odpowiedników ETPIS (mirror platforms):  PPT BPP (Polska) – 57 członków  PESI (Hiszpania) – 34 członków  FTPIS (Francja) – 26 członków  PTISI (Włochy) – 60 członków ??  FPIS (Finlandia) – 5 członków (w trakcie tworzenia)

19 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth Udział PPT BPP w pracach ETPIS (1)  Udział w pracach Rady Zarządzającej ETPIS (Koordynator PPT-BPP – CIOP-PIB) Advanced risk reduction technologies  Przewodniczenie prac w Focus Group: Advanced risk reduction technologies  Udział w reprezentacji ETPIS na Konferencji Platform Europejskich w Wiedniu

20 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth Zarejestrowani członkowie w grupach roboczych:  FG Risk Assesment and Management  FG Advanced Risk Reduction Technologies  FG Human and Organizational Factors  FG Structural Safety Udział PPT BPP w pracach ETPIS (2)

21 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth Dalsze informacje i kontakt: www.industrialsafety-tp.org


Pobierz ppt "Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth European Technology Platform on European Technology Platform on Industrial Safety ETPIS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google