Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwarunkowania inwestycji międzynarodowych Kulturowe Regulacyjne Gospodarcze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwarunkowania inwestycji międzynarodowych Kulturowe Regulacyjne Gospodarcze."— Zapis prezentacji:

1 Uwarunkowania inwestycji międzynarodowych Kulturowe Regulacyjne Gospodarcze

2 Literatura M. Czinkota i in. International Business. European Edition, Wiley. Part 1, Chapter 3: Culture

3 Inwestycje międzynarodowe różnice kulturowe systemy gospodarcze, polityczne, prawne instytucje – narodowe i międzynarodowe

4 Międzynarodowe otoczenie biznesu

5 Kultura Zintegrowany system wzorców zachowań, charakterystyczny dla członków określonej społeczności To zwyczaje, język, elementy kultury materialnej, postawy, wartości Proces akulturacji – dostosowania i adaptowania do innej kultury

6 Kultura a biznes Rozróżnienie między kulturami typu: low-context, jasne, wprost komunikowanie, przekaz werbalny, kontekst przekazu mniej istotny high-context, komunikat równie ważny jak jego kontekst, przekaz niewerbalny

7 Kultura Składowe kultury: Język werbalny i niewerbalny religia system wartości i postaw Zwyczaje i tradycje Składowe materialne: gospodarcze, społeczne, finansowe, marketing, infrastruktura Estetyka Edukacja Instytucja społeczne: rodzina, podziały społeczne i klasowe, grupy odniesienia

8 Język Język werbalny Gromadzenie i ocena informacji Dostęp do społeczności Prowadzenie firmy, komunikacja z pracownikami i klientami Zrozumienie kultury, kontekstu działalności Język niewerbalny – mowa ciała, ton, głos, dystans fizyczny

9 Religia Wpływa na system wartości i postaw w społeczeństwie Organizacja pracy – święta religijne Rola kobiet w biznesie Marketing – rodzaje produktów Etyka pracy

10 Wartości i postawy Przekonania i normy przyjmowane przez członków społeczności Postawy – wybory związane z wartościami Planowanie, podejmowanie decyzji, wdrażanie strategii, ocena pracowników

11 Zwyczaje i tradycje Sposób prowadzenia negocjacji Rozumienie innych sposobów myślenia Niewystarczająca wiedza o kraju i jego zwyczajach Niezrozumienie reguł prowadzenia negocjacji Niezrozumienie znaczenia relacji osobistych i procesów podejmowania decyzji Nieodpowiednie zaplanowanie czasu na negocjacje

12 Kultura materialna Infrastruktura Gospodarcza: transport, energia, komunikacja Społeczna: mieszkalnictwo, opieka zdrowotna i edukacja Finansowa i rynkowa: system ‘wspierania’ i i obsługi biznesu, banki, firmy doradcze Industrializacja kraju Postęp technologiczny

13 Estetyka Znaczenie kolorów Gusty Znaczenie znaków Estetyka przestrzeni publicznych

14 Edukacja Poziom wykształcenia społeczeństwa Profile kształcenia Dostosowanie produktów do poziomu mieszkańców Wykwalifikowana kadra

15 Instytucje społeczne Rodzina – jej wielkość, znaczenie Stratyfikacja społeczna (podziały klasowe) Grupy odniesienia (rodzina, współpracownicy Znaczenie formalnych i nieformalnych relacji w biznesie

16 Kultura a sukces w biznesie Zrozumienie lokalnej kultury Budowanie relacji Zatrudnianie ‘miejscowych’ i szukanie porozumienia Dostosowanie produktów i procesów do rynku lokalnego Koordynacja na poziomie regionów

17 Analiza uwarunkowań kulturowych Model Seth & Sethi Założenie modelu: aktywność międzynarodowa firm jako innowacje i generowanie zmian Główna zmienna modelu: skłonność do zmiany, która jest funkcją: Styl kultury (dominujące elementy kultury, zakorzenienie w tradycyjnej kulturze) Agenci zmian (MNCs, liderzy opinii) Komunikacja dotycząca innowacji (ze źródeł komercyjnych i prywatnych, nieformalnych)

18 Model oddziaływań kulturowych

19 Różnice w stylach kultury 4 wymiary kultury: 1) Indywidualizm 2) Poziom egalitaryzmu (power distance) 3) Unikanie niepewności (potrzeba formalnych reguł) 4) Męskość (role kobiet i mężczyzn, nastawienie na rywalizację i osiągnięcia)

20 Analiza wymiarów kultury dla 12 krajów (0=niski poziom, 100=wysoki) Japonia Francja Meksyk Brazylia Kraje arabskie Niemcy USA Holandia Wlk. Brytania Hong Kong Indonezja Afryka Zach.

21 Segmentacja krajów - 4 wymiary kultury Liczba ludności (w mln) RównośćUnikanie niepewnoś ci IndywidualizmMęskośćKonsekwencje marketingowe Klaster 1: Dania, Szwecja, Finlandia, Holandia, Norwegia 37WysokaNiskiWysokiNiski Duże potrzeby nowych zróżnicowanych produktów, wysokie uznanie dla firm i produktów environmentally friendly i odpowiedzialnych Klaster 2: Belgia, Francja, Grecja, Portugalia, Hiszpania, Turcja 182ŚredniamocneróżnieNiski- średni status i prestiż, małe ryzyko zakupu i używania, funkcjonalność Klaster 3: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Wielka Brytania, Irlandia 203wysokaśredniŚrednio- wysoki wysoki Produkty wysokiej jakości, sukces, potrzeba nowości, różnorodności, przyjemności, niechęć do ryzyka

22 Projekt – następne zajęcia Prezentacja dotycząca wpływu różnic kulturowych na inwestycje w nieruchomości na rynkach międzynarodowych Można wykorzystać CAGE distance framework jako ‚wzorzec’ do badania różnic Forma: 10-15 min prezentacja przygotowana metodą case study w grupach 4 osobowych


Pobierz ppt "Uwarunkowania inwestycji międzynarodowych Kulturowe Regulacyjne Gospodarcze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google