Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NAUKA NIE MUSI BYĆ NUDNA! Projekty realizowane w Publicznym Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NAUKA NIE MUSI BYĆ NUDNA! Projekty realizowane w Publicznym Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim."— Zapis prezentacji:

1 NAUKA NIE MUSI BYĆ NUDNA! Projekty realizowane w Publicznym Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim

2 NAJSŁYNNIEJSI NIEMIECCY SPORTOWCY  Nauczyciel prowadzący: p. Monika Ciszewska-Cieślak  plebiscyt, analiza, opis, wystawa  wykorzystanie dotychczas zdobytych wiadomości i umiejętności z języka niemieckiego

3 MY MONEY, MY BUSINESS, MY FUTURE  Nauczyciel prowadzący: p. Klaudia Kostyra  zdobywanie umiejętności porozumiewania się i korzystania z usług banku oraz starania się o pracę w języku angielskim; wzbogacanie i wykorzystywanie słownictwa związanego z rynkiem pracy; poznanie zasad pisania listu motywacyjnego w języku angielskim

4 PODRÓŻ W CZASIE – GIMNAZJALISTA W STAROŻYTNOŚCI  Nauczyciele prowadzący: pp.: Elżbieta Egiert, Maria Milto, Agnieszka Cierlukiewicz  zapoznanie z kulturą starożytną w formie zabawy, gier (z antycznych czasów); projekcje filmowe  prezentacja przed publicznością

5 TOP 10 NAJCIEKAWSZYCH LEKTUR  Nauczyciele prowadzący: pp.: Bożena Kowalska, Anna Wykocka  adresat: trzecioklasiści oraz uczniowie I B  reklama, sondaż, uzasadnianie, treść lektur, recenzja  kształtowanie wrażliwości humanistycznej, doskonalenie umiejętności analizowania i pisania wskazanych tekstów, utrwalenie treści lektur gimnazjalnych

6 CHEMIA WOKÓŁ NAS  Nauczyciele prowadzący: pp.: Agnieszka Ganczar, Anna Staniszewska  rozwijanie zainteresowań uczniów przedmiotem, przeprowadzanie doświadczeń chemicznych, zapoznanie ze sprzętem laboratoryjnym  jak wyprodukować pastę do zębów?

7 EDUKACJA KULTURALNA  Nauczyciel prowadzący: p. Anna Wykocka  sobotnie wyjazdy do zielonogórskiego teatru  „Balladyna” (NTE), „Przyjazne dusze”, „Bestia”  podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki i zachowania w teatrze poprzez udział w spektaklach

8 WSPÓŁCZESNY SAVOIR-VIVRE DLA NASTOLATKÓW  Nauczyciel prowadzący: p. Joanna Kozakiewicz  kultura zachowania się to sztuka. Jak poznać jej tajniki? Co wypada, a co jest gafą?

9 FILMOWE WTORKI  Nauczyciele prowadzący: pp. Jadwiga Słapczyńska, Elżbieta Egiert, Kaja Maciaszek  fragmenty filmów, które warto obejrzeć; wielkie koncerty; adaptacje lektur; filmy o naszym gimnazjum; baza do omawiania i recenzowania

10 INTERNATIONAL FASHION SHOW  Nauczyciel prowadzący: p. Renata Diaków  pokaz mody, prezentacja strojów regionów anglojęzycznych; doskonalenie umiejętności komunikacyjnych

11 TOP 10 NAJCIEKAWSZYCH KSIĄŻEK  Nauczyciele prowadzący: pp.: Anna Wykocka, Bożena Kowalska

12 Z MATEMATYKĄ PRZEZ CAŁY ROK  Nauczyciel prowadzący: p. Ewa Walencik  Adresat: uczniowie klas I i II  Dwuetapowość: zadania do rozwiązania w domu i w szkole  Turniej matematyczny: „Zaprzyjaźnij się z matematyką”  Ukazanie matematyki jako przedmiotu ciekawego, którego uczenie się może sprawiać wiele satysfakcji.

13 MEDIA - UKAZUJĄ CZY KREUJĄ RZECZYWISTOŚĆ?  Nauczyciel prowadzący: p. Monika Stasilonis-Bedorf  projekt klasowy II c  prezentacja w lutym 2016  jaka jest rola mediów we współczesnym świecie? Czy to, co widzimy, jest prawdą? A może staje się nią przez odpowiednie zabiegi medialne? Kto decyduje o tym, czym jest „prawda”? Jak odbierać i wykorzystać media?

14 NOWOGRÓD PIŁKĄ NOŻNĄ STOI!  Nauczyciel prowadzący: p. Ewa Walencik  projekt klasowy II a  wywiady, opracowania, prezentacja sylwetek sportowców z naszej gminy

15 ŻONKIL SYMBOLEM NADZIEI  Nauczyciel prowadzący: p. Beata Gwóźdź  projekt klasowy II b  sprzedaż żonkili, prezenty dla pensjonariuszy hospicjum, wykład  szerzenie idei hospicyjnej, uwrażliwienie na sytuację drugiego człowieka, rozwój empatii

16 GIMNAZJALNY FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ  Nauczyciele prowadzący: pp.: Klaudia Kostyra, Iwona Milto  wzbogacanie słownictwa (zwłaszcza zwrotów języka potocznego) przez interpretację utworów muzycznych napisanych w języku obcym, ćwiczenie poprawnej wymowy, doskonalenie sztuki prezentacji na forum

17 CZYTANIE WARTE ZACHODU  Nauczyciele odpowiedzialni: polonistki  Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim pod patronatem pani Bogny Ferensztajn – Lubuskiego Kuratora Oświaty  Promowanie polskiej literatury współczesnej, propagowanie czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań humanistycznych

18 PRZECZYTAŁEM, WIĘC POLECAM  Nauczyciel prowadzący: p. Anna Wykocka  adresat: II b, III c  propagowanie czytelnictwa, wymiana doświadczeń i wrażeń, prezentowanie wybranych książek lub artykułów

19 „10 WAŻNYCH SŁÓW”  Nauczyciel prowadzący: p. Anna Wykocka  zapoznanie z twórczością Marka Grechuty, analiza i interpretacja tekstów kultury, przekład intersemiotyczny, doskonalenie form wypowiedzi ustnej i pisemnej

20 PERTURBACJE – PISMO SZKOLNE  Nauczyciel prowadzący: p. Monika Stasilonis-Bedorf  redagowanie pisma szkolnego, doskonalenie warsztatu dziennikarskiego, rozwijanie kreatywności, promowanie wizerunku gimnazjum

21 CARITAS  Nauczyciel prowadzący: p. Justyna Światek  planowanie i przeprowadzanie akcji charytatywnych, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka, rozwijanie postaw wolontariackich

22 MEDIACJE RÓWIEŚNICZE  Nauczyciel prowadzący: p. Grażyna Drozdek  szerzenie idei sprawiedliwości naprawczej; metoda rozwiazywania konfliktów; wdrażanie do odpowiedzialności i samostanowienia; zasady mediacji

23 CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM, A GIMNAZJALIŚCI PRZEDSZKOLAKOM  Nauczyciel prowadzący: p. Maria Milto  propagowanie czytelnictwa; dzielenie się swoja pasją; działalność promocyjna


Pobierz ppt "NAUKA NIE MUSI BYĆ NUDNA! Projekty realizowane w Publicznym Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google