Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kielce, 13 października 2010 r. Edukacja Polska S.A. www.diago.edu.pl Nauczyciel i uczeń – aktywni odbiorcy nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kielce, 13 października 2010 r. Edukacja Polska S.A. www.diago.edu.pl Nauczyciel i uczeń – aktywni odbiorcy nowoczesnych rozwiązań informatycznych."— Zapis prezentacji:

1 Kielce, 13 października 2010 r. Edukacja Polska S.A. www.diago.edu.pl Nauczyciel i uczeń – aktywni odbiorcy nowoczesnych rozwiązań informatycznych

2 2 Kielce, 13 października 2010 r. Mity

3 Zaburzenia rozwoju psychicznego – zabijanie logicznego myślenia, zdolności analizowania, nabywanie „komputerowego stylu myślenia”, czyli przeskakiwanie z myśli na myśl etc. Z drugiej strony… Wyniki testów matematycznych dla klas w których wykorzystano gry komputerowe do nauki poprawiły się o 13%; 93% uczniów uczestniczących w testach przyznało, że wolałoby matematykę, na której są wykorzystywane gry edukacyjne; 68% dzieci uczestniczących w pilotażu stwierdziło, że chcą poprawić swoje umiejętności matematyczne korzystając z gier zamieszczonych na portalu. Projekt MangaHigh.com, Learning and Teaching Scotland, projekt obejmujący 12 szkół 3 EDUKACJA POLSKA S.A. www.diago.edu.pl Mit 1. Rozwiązania informatyczne spowalniają i rozleniwiają proces myślenia dziecka

4 Zahamowany rozwój inteligencji i kreatywności - dzisiejsza młodzież nie czyta literatury, nie odwiedza instytucji kulturalnych, nie rozumie podstawowych pojęć i metafor, nie potrafi tworzyć, spędza czas wymieniając elektronicznie obrazy, teksty, pliki etc. Z drugiej strony… W. Godzic: Koniec telewizji – początek twórczości. Odbiorca staje się wytwórcą. Dzieci, które mają ciągły kontakt z nowoczesnymi technologiami wykazują się większą kreatywnością; Współcześnie dzieci potrafią robić wiele rzeczy jednocześnie (tzw. multitasking), szybko wyszukują, a także selekcjonują informacje. Młodzi i media – nowe media a uczestnictwo w kulturze, Filiciak, Danielewicz, Halawa, Mazurek, Nowotny. Raport powstał w ramach grantu Nowe media a uczestnictwo młodych Polaków w kulturze ze środków operacyjnych w programie Obserwatoriom Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego administrowanym przez Narodowe Centrum Kultury. G. Small, G. Vorgan, iBrain; Alicja Żebruń, Co szkodzi na mózg – komputer czy szkoła? 4 Kielce, 13 października 2010 r. Mit 2. Technologie informatyczne hamują rozwój inteligencji i kreatywności dzieci i młodzieży

5 Zaburzenia rozwoju społecznego – ograniczenie kontaktów rówieśniczych, wyobcowanie, anonimowość wyzwalająca zachowania nieetyczne i brak hamulców etc. Z drugiej strony… Z raportu- Młodzi i media wynika: hipertowarzyskość i hiperuspołecznienie, ludzko-technologiczna przestrzeń kontaktów nowe media wykorzystywane są do pogłębiania kontaktu z bliskimi ludźmi tożsamość – codziennie widzieć swoje miejsce wśród innych. W wyniku realizacji projektu badawczego poświęconego ocenie efektywności wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie edukacji szkolnej stwierdzono m. in., że: poprawiła się atmosfera w klasach; wykorzystanie nowoczesnych technik prezentacji wpłynęło również na lepszą interakcję między uczniem i nauczycielem. Młodzi i media – nowe media a uczestnictwo w kulturze, Filiciak, Danielewicz, Halawa, Mazurek, Nowotny. Raport powstał w ramach grantu Nowe media a uczestnictwo młodych Polaków w kulturze ze środków operacyjnych w programie Obserwatoriom Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego administrowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Badanie ICT Test Bed, Brytyjski Departament Edukacji i BECTA, projekt obejmujący 23 szkoły podstawowe, pięć średnich i trzy szkoły kształcenia uzupełniającego. 5 EDUKACJA POLSKA S.A. www.diago.edu.pl Mit 3. Rozwiązania informatyczne stanowią źródło zaburzeń rozwoju społecznego dziecka

6 Sprzeciw wobec komputerów w przedszkolach - główną aktywnością dzieci w przedszkolu powinna być swobodna zabawa podejmowana dla przyjemności; dziecko przedszkolne nie jest na tyle sprawne motorycznie, aby poradzić sobie z obsługą komputera etc. Z drugiej strony… W trakcie projektu „Head Start” zbadano dzieci w wieku przedszkolnym: dziecko korzysta, gdy program, którym się bawi, jest odpowiedni do jego poziomu rozwoju – to znaczy dziecko może samo się w nim poruszać i co najważniejsze, mieć możliwość odnoszenia sukcesu poznawczego; wyniki badania podkreślają duże znaczenie korzystania z komputera na rozwój umysłowy i motoryczny dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno - ekonomicznym; Li, Atkins, Stanton, Effects of Home and School Computer Use on School Readiness and Cognitive Development Among Head Start Children: A Randomized Controlled Pilot Trial. 6 Kielce, 13 października 2010 r. Mit 4. Rozwiązania informatyczne mogą przynieść najwięcej szkód we wczesnym dzieciństwie

7 7 EDUKACJA POLSKA S.A. www.diago.edu.pl Mit 5. Rodzice nie ufają nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym w edukacji Nieufność rodziców wobec nowych rozwiązań informatycznych – przekonanie, że „szkoła powinna uczyć a nie bawić”, bariery w zakresie komunikacji między rodzicami, a dziećmi w zakresie nowych technologii etc. Z drugiej strony… W trakcie projektu BECTA zbadano rodziców: 95% respondentów wierzy, iż innowacyjne narzędzia pomagają dzieciom w szkołach; 77% badanych uważa, że technologia ułatwia dzieciom i młodzieży zrozumienie trudnych tematów; 75 % myśli, że korzystanie z komputerów przekłada się na lepsze wyniki egzaminów. Badania rządowej Brytyjskiej Agencji ds. Komunikacji i Technologii w Edukacji (BECTA) przeprowadzone na próbie 2 tysięcy rodziców.

8 8 Kielce, 13 października 2010 r. Mit 6. Nauczyciele nie potrafią posługiwać się nowoczesnymi technologiami informatycznymi Niechęć nauczycieli - przyzwyczajenie do starych metod pracy, niewielu potrafi posługiwać się komputerem i wykorzystywać go na lekcjach, nauczyciele nie rozumieją nowych mediów, nie potrafią wspierać dzieci w kontakcie z nimi. Z drugiej strony… Z ankiety, przeprowadzonej wśród nauczycieli (cztery typy szkół) wynika, że: większość respondentów posiada umiejętności obsługi komputera oraz potrafi korzystać z Internetu; nauczyciele są świadomi tego, że komputer w szkole to uniwersalny środek dydaktyczny; o stopniu wykorzystania komputerów w procesie dydaktycznym w zasadniczym stopniu decyduje odpowiednie przygotowanie nauczycieli. Młodzi i media - są nauczyciele, którzy zakładają własne strony edukacyjne, komunikują się na GG i Naszej Klasie. Tacy nauczyciele zyskują w oczach uczniów. Badania przeprowadzone przez Magdalenę Wasylewicz z Uniwersytetu Rzeszowskiego, próba100 nauczycieli Młodzi i media – nowe media a uczestnictwo w kulturze, j.w.

9 9 EDUKACJA POLSKA S.A. www.diago.edu.pl Co to jest DIAGO? Indywidualizacja Zadania dostosowują się do poziomu dziecka Każde dziecko może dostać swój własny zestaw zadań Diagnoza Diagnoza pogłębiona - określamy co dziecko umie Całościowa - obejmuje całą podstawę programową, a nawet więcej Elastyczność Możliwość wyboru sposobu pracy Możliwość wyboru miejsca i czasu pracy Wielorakość Program multimedialny Klasyczne środki Podstawa programowa

10 10 Kielce, 13 października 2010 r. Świat Cudaków dla dzieciaków Diagnoza i wspieranie rozwoju kompetencji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ( przedszkole + 1 klasa, szkoła + ostatni rok przedszkola + uczeń zdolny )

11 11 EDUKACJA POLSKA S.A. www.diago.edu.pl Indywidualizacja

12 12 Indywidualizacja Kielce, 13 października 2010 r.

13 13 EDUKACJA POLSKA S.A. www.diago.edu.pl Indywidualizacja, diagnoza

14 14 Kielce, 13 października 2010 r. Indywidualizacja, elastyczność

15 15 EDUKACJA POLSKA S.A. www.diago.edu.pl Nowoczesny pod względem technicznym. MagicScribe edu – mówisz, masz - umożliwia wydawanie poleceń głosem oraz dyktowanie np. oceny opisowej, jest to rozwiązanie ułatwiające nauczycielom pracę. Pierwsze i jedyne takie rozwiązanie na rynku edukacyjnym. Dostosowany do technologii monitorów dotykowych. Umożliwia nauczycielowi prowadzenie bazy danych z wynikami i zarządzanie nimi. Umożliwia indywidualizację procesu dydaktycznego, automatycznie dostosowuje poziomu trudności zadań do możliwości dziecka. Umożliwia stosowanie różnych sposobów i metod pracy z dzieckiem. Mocne strony DIAGO

16 16 Kielce, 13 października 2010 r. Atrakcyjność dla dziecka: nowoczesna szata graficzna zastosowana technologia 3D duża liczba wariantów animacje i rymowanki w nagrodę nietuzinkowe postacie, fabuły zadań mówienie i słuchanie: dwugłowy smok Janek-Paplanek i Danka-Pogadanka czytanie i pisanie: Marcinek-Przecinek matematyka: Ulka-Szpulka przyroda: Elka-Kropelka teatr: Benek-Scenek technika: Florek-Monitorek muzyka: Gutek-Nutek plastyka: Halinka-Barwika edukacja społeczna: Alutka-Milutka wychowanie fizyczne i zdrowotne: Anka-Skakanka Świat Cudaków dla dzieciaków

17 17 EDUKACJA POLSKA S.A. www.diago.edu.pl Program ułatwia przygotowywanie oceny opisowej, zawiera 8982 sformułowania. Program pozwala na zarządzanie zadaniami dla dzieci i zarządzanie wynikami zadań. Program stanowi bazę danych o klasie. Lista umiejętności i zadania podzielone są na 6 poziomów wiekowych. Lista umiejętności zawiera 1381 umiejętności, w tym 784 do podstawy programowej i 597 rozszerzających. W oparciu o tę listę przygotowano zadania multimedialne. Przewidujemy 219 zadań dla dziecka, w tym 151 do podstawy programowej i 68 rozszerzających. Możliwość elektronicznego wypełnienia całej listy umiejętności również, zawierającej te, które nie mogą być sprawdzone multimedialnie. Statystyka

18 18 Kielce, 13 października 2010 r. Co to jest DIAGO? program dla nauczyciela - zarządzanie pracą i przygotowywanie ocen opisowych zadania dla dziecka

19 19 EDUKACJA POLSKA S.A. www.diago.edu.pl Nic nie zastąpi kamyków i liści

20 Kielce, 13 października 2010 r. Edukacja Polska S.A. www.diago.edu.pl Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Kielce, 13 października 2010 r. Edukacja Polska S.A. www.diago.edu.pl Nauczyciel i uczeń – aktywni odbiorcy nowoczesnych rozwiązań informatycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google