Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„W DOBRYCH ZAWODACH STANĄŁEM…” KATOLIK WOBEC WYZWAŃ SPOŁECZNYCH WSPÓŁCZESNEJ POLSKI GIETRZWAŁD/2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„W DOBRYCH ZAWODACH STANĄŁEM…” KATOLIK WOBEC WYZWAŃ SPOŁECZNYCH WSPÓŁCZESNEJ POLSKI GIETRZWAŁD/2008."— Zapis prezentacji:

1 „W DOBRYCH ZAWODACH STANĄŁEM…” KATOLIK WOBEC WYZWAŃ SPOŁECZNYCH WSPÓŁCZESNEJ POLSKI GIETRZWAŁD/2008

2 DOKONANIE CZYNU - AKT NARODZIN POCZĘCIE = MYŚL INSPIRUJĄCA CZYN NARODZINY = DOKONANIE CZYNU WYPACZENIA: POCZĘCIE BEZ URODZENIA = DUCHOWA ABORCJA URODZENIE BEZ POCZĘCIA = IN VITRO = NARODZENIE BEZ ŚRODOWISKA MIŁOŚCI

3 POCZĘCIE CZYNÓW CHRZEŚCIJANINA POCZĘCIE CZYNÓW CHRZEŚCIJANINA - MODLITWA - ATMOSFERA MIŁOŚCI - MODLITWA - ATMOSFERA MIŁOŚCI GŁĘBIA ŻYCIA DUCHOWEGO PODSTAWĄ CHRZEŚCIJAŃSKIEJ DZIAŁALNOŚCI GŁĘBIA ŻYCIA DUCHOWEGO PODSTAWĄ CHRZEŚCIJAŃSKIEJ DZIAŁALNOŚCI

4 „Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy „Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła” w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła”

5 ZJAWISKA ROZPOWSZECHNIONE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE: Liberalizacja – uznanie wolności poszczególnych ludzi Liberalizacja – uznanie wolności poszczególnych ludzi za kategorię nadrzędną za kategorię nadrzędną Sekularyzacja – uwolnienie spod znaczeń i symboli Sekularyzacja – uwolnienie spod znaczeń i symboli religijnych kultury i innych obszarów religijnych kultury i innych obszarów życia społecznego życia społecznego Prywatyzacja życia - zanik elementu wspólnotowego Prywatyzacja życia - zanik elementu wspólnotowego Atomizacja – odgradzanie się, oddalenie się od siebie ludzi Atomizacja – odgradzanie się, oddalenie się od siebie ludzi Fragmentaryzacja – pojmowanie i urzeczywistnianie Fragmentaryzacja – pojmowanie i urzeczywistnianie życia w pewnych tylko elementach życia w pewnych tylko elementach np. rozrywka np. rozrywka

6 PIĘKNO I WOLNOŚĆ JAKO WARTOŚCI PIĘKNO I WOLNOŚĆ JAKO WARTOŚCI O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU PRAWDZIWE PIĘKNO CZŁOWIEKA PRAWDZIWE PIĘKNO CZŁOWIEKA PIĘKNO WEWNĘTRZNE - DAR BOGA STWÓRCY PIĘKNO WEWNĘTRZNE - DAR BOGA STWÓRCY

7 AKCENTOWANIE PIĘKNA ZEWNĘTRZNEGO AKCENTOWANIE PIĘKNA ZEWNĘTRZNEGO = RETUSZ - PRZEAKCENTOWANIE PIĘKNA = RETUSZ - PRZEAKCENTOWANIE PIĘKNA = CYBER – PIĘKNO = CYBER – PIĘKNO (ZEWNĘTRZNE LEPSZE OD WEWNĘTRZNEGO) (ZEWNĘTRZNE LEPSZE OD WEWNĘTRZNEGO) = TOWAR RYNKOWY - DO NABYCIA, MOŻNA KUPIĆ = TOWAR RYNKOWY - DO NABYCIA, MOŻNA KUPIĆ

8 ZADANIA KATOLIKÓW: ZADANIA KATOLIKÓW: ODKRYWANIE PRAWDZIWEGO PIĘKNA ODKRYWANIE PRAWDZIWEGO PIĘKNA W SWOIM SERCU: W SWOIM SERCU: -FORMACJA, PRACA NAD SOBĄ -FORMACJA, PRACA NAD SOBĄ - MODLITWA - MODLITWA DZIAŁANIE NA RZECZ PRZYWRACANIA DZIAŁANIE NA RZECZ PRZYWRACANIA PRAWDZIWEGO PIĘKNA – GODNOŚCI OSOBY PRAWDZIWEGO PIĘKNA – GODNOŚCI OSOBY LUDZKIEJ LUDZKIEJ

9 GODNOŚĆ OSOBOWA GODNOŚĆ OSOBOWA NIEUTRACALNA - NATURALNA NIEUTRACALNA - NATURALNA = AKT STWORZENIA = AKT STWORZENIA NADPRZYRODZONA = ODKUPIENIE NADPRZYRODZONA = ODKUPIENIE

10 GODNOŚĆ OSOBISTA GODNOŚĆ OSOBISTA UTRACALNA UTRACALNA URZECZYWISTNIANIE WARTOŚCI W PRACY NAD JEJ PRZYWRACANIEM URZECZYWISTNIANIE WARTOŚCI W PRACY NAD JEJ PRZYWRACANIEM TRZEBA UMIEĆ DOSTRZEC: GODNOŚĆ OSOBOWĄ TRZEBA UMIEĆ DOSTRZEC: GODNOŚĆ OSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ STANOWIĄCA I CHRONIĄCA PRAWDZIWĄ WARTOŚĆ CZŁOWIEKA DZIAŁALNOŚĆ STANOWIĄCA I CHRONIĄCA PRAWDZIWĄ WARTOŚĆ CZŁOWIEKA

11 TEREN : EDUKACJA TEREN : EDUKACJA POLITYKA POLITYKA WOLNOŚĆ JAKO DAR, ZA KTÓRY TRZEBA DZIĘKOWAĆ PANU BOGU WOLNOŚĆ JAKO DAR, ZA KTÓRY TRZEBA DZIĘKOWAĆ PANU BOGU TRENDY PRZECIWNE: TRENDY PRZECIWNE: ABSOLUTYZOWANIE WOLNOŚCI JEDNOSTEK NIE LICZĄCE SIĘ Z WOLNOŚCIĄ INNYCH ABSOLUTYZOWANIE WOLNOŚCI JEDNOSTEK NIE LICZĄCE SIĘ Z WOLNOŚCIĄ INNYCH PRAWDZIWA WOLNOŚĆ: PRAWDZIWA WOLNOŚĆ: REALIZOWANA W SŁUŻBIE INNYM ZWIĄZANA REALIZOWANA W SŁUŻBIE INNYM ZWIĄZANA Z WYBOREM PRAWDZIWEGO DOBRA Z WYBOREM PRAWDZIWEGO DOBRA

12 MANIPULACJA - ZAGROŻENIE WOLNOŚCI MANIPULACJA - ZAGROŻENIE WOLNOŚCI WYPACZENIA WOLNOŚCI: WYPACZENIA WOLNOŚCI: - POSTAWY ASPOŁECZNE - POSTAWY ASPOŁECZNE - BIERNOŚĆ, REZYGNACJA Z ROZWOJU - BIERNOŚĆ, REZYGNACJA Z ROZWOJU (WOLNOŚĆ KU NICOŚCI) (WOLNOŚĆ KU NICOŚCI) - ZATRACENIE POCZUCIA GRZECHU - ZATRACENIE POCZUCIA GRZECHU

13 ZADANIE DLA CZŁONKÓW A. K.: OBRONA MŁODEGO POKOLENIA PRZED ZNIEWOLENIAMI APOSTOLSTWO DOBREGO SŁOWA I DOBREGO PRZYKŁADU NIE NEGOWAĆ IDEI WOLNOŚCI! (ZAWSZE JEST ONA WARTOŚCIĄ - MOŻE JEDNAK BYĆ ŹLE WYKORZYSTANA)

14 WŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE: WOLNOŚĆ POŁĄCZONA Z ZASADAMI MORALNYMI

15 REALIZACJA MISJI EWANGELIZACYJNEJ KOŚCIOŁA W AKCJI KATOLICKIEJ REALIZACJA MISJI EWANGELIZACYJNEJ KOŚCIOŁA W AKCJI KATOLICKIEJ EWANGELIZACJA (MISSIO): EWANGELIZACJA (MISSIO): „GŁOSZENIE ORĘDZIA O JEZUSIE „GŁOSZENIE ORĘDZIA O JEZUSIE J E D Y N Y M ZBAWICIELU” J E D Y N Y M ZBAWICIELU” ( Encyklika: REDEMPTORIS MISSIO) ( Encyklika: REDEMPTORIS MISSIO)

16 WSPÓŁCZESNE, PLURALISTYCZNE SPOŁECZEŃSTWO WIDZI WIELE MOŻLIWOŚCI -protest przeciw deklaracji Dominus Jesus Doświadczenie Anglii: uznanie równości wszystkich Kościołów prowadzi w praktyce do wyeliminowania Kościoła Katolickiego. Dominować będą muzułmanie. Dla młodego muzułmanina przynależność religijna jest powodem dumy. Dla młodych katolików, anglikanów przynależność religijna wiąże się ze wstydem, zakłopotaniem.

17 EWANGELIZACJA MUSI BYĆ RADOSNA!

18 EWANGELIZACJA PASTORALNA: SKIEROWANA DO WIERNYCH WYMAGAJĄCYCH NIEUSTANNEGO WSPARCIA EWANGELIZACJA AD GENTES (skierowana do narodów) REEWANGELIZACJA (skierowana do krajów pierwotnie katolickich, które zapomniały kim są)

19 PODSTAWOWA METODA - MODEL EMAUS

20 Uczniowie obciążeni bagażem negatywnych doświadczeń odeszli od pierwotnej gorliwości. Jezus nie krzyczy. Wsłuchuje się w ich troski, żale, problemy. J E S T - S Ł U C H A - W Y J A Ś N I A Jeśli idziemy do ludzi z bagażem własnych oczekiwań, nie dotkniemy serio ich problemów. FAZA PIERWSZA:

21 FAZA DRUGA: Wyjaśnienie problemów przez pryzmat Słowa Bożego. SZACUNEK - NIE NAPIĘTNOWANIE PRÓBA ZNALEZIENIE ROZWIĄZANIA ZGODNEGO ZE SŁOWEM BOŻYM – - NIE WYKLUCZENIE NIE POSTRZEGAĆ INNYCH JAKO ZAGROŻENIE - DOCIERAĆ DO ICH PROBLEMÓW

22 AGRESYWNY STOSUNEK MŁODYCH LUDZI DO KOŚCIOŁA MOŻE BYĆ SKUTKIEM NEGATYWNYCH DOŚWIADCZEŃ Z PRZESZŁOŚCI LUB ZETKNIĘCIA SIĘ Z BŁĘDNYMI STEREOTYPAMI

23 PODSTAWA EWANGELIZACJI - AUTOEWANGELIZACJA: KARMIENIE SIĘ SŁOWEM BOŻYM SAKRAMENTY EWANGELIZACJA ŻYCIA SPOŁECZNEGO: CZŁOWIEK ZBAWIA SIĘ TAKŻE W ŻYCIU SPOŁECZNYM DEMOKRACJA: RZĄDY LUDU - SYSTEM, KTÓRY POWINIEN SŁUŻYĆ CZŁOWIEKOWI

24 EWANGELIZACJA NA 2 POZIOMACH: NAUCZANIE POPRAWNEJ KONCEPCJI DEMOKRACJI: PODMIOTOWOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA EWANGELIZACJA W RAMACH SAMEJ DEMOKRACJI DEMOKRACJA MAS (NIEZORGANIZOWANYCH,BEZŁADNYCH) -manipulacja DEMOKRACJA LUDU (LUDZI ŚWIADOMYCH, ZABIERAJĄCYCH GŁOS, TWORZĄCYCH PORZĄDEK SPOŁECZNY) -grupy nacisku wpływające na kształtowanie prawa -wyrażanie opinii i reagowanie na aktualne wydarzenia

25 ZNACZENIE WARTOŚCI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE: DOMINUJĄ WARTOŚCI NIŻSZE (SUKCES, ROZRYWKA) KONIECZNOŚĆ PRZECIWSTAWIENIA IM WARTOŚCI WYŻSZYCH (PRAWDA, DOBRO) ODWOŁANIE SIĘ DO NIEZMIENNYCH WARTOŚCI PRAWA NATURALNEGO

26 ŚRODKI PRZEKAZU: WSPÓŁCZESNY AEROPAG - RELIGIA TELEWIZJI EWANGELIZACJA LUDZI PRACUJĄCYCH W MEDIACH: a) duszpasterstwo b) wchodzenie w media, uczestnictwo w ich pracy EWANGELIZACJA POPRZEZ MEDIA Czynniki określające znaczenie mediów: szybkość zasięg atrakcyjność

27 UBOGIE ŚRODKI EWANGELIZACJI = CIERPIENIE: CIERPIENIE ODZIERA CZŁOWIEKA Z ZAFAŁSZOWAŃ CIERPIĄCY CZŁOWIEK NAJLEPSZYM ŚWIADKIEM CHRYSTUSA Opr. EKM


Pobierz ppt "„W DOBRYCH ZAWODACH STANĄŁEM…” KATOLIK WOBEC WYZWAŃ SPOŁECZNYCH WSPÓŁCZESNEJ POLSKI GIETRZWAŁD/2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google