Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Milcz, albo powiedz co ś takiego, co jest lepszym od milczenia.”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Milcz, albo powiedz co ś takiego, co jest lepszym od milczenia.”"— Zapis prezentacji:

1

2 „Milcz, albo powiedz co ś takiego, co jest lepszym od milczenia.”

3 Narodowość: grecka Data i miejsce urodzenia: ok. 572-569 r. p.n.e. na wyspie Samos Data i miejsce śmierci: ok. 497-475 r. p.n.e. w Metaponcie Pitagoras to filozof grecki. Pochodził z wyspy Samos, czyli wschodniej kolonii jońskiej. W wieku 18 lat wziął udział w Igrzyskach Olimpijskich w walce na pięści i pokonał wszystkich, zdobywając laur zwycięzcy. Zaczął podróżować, spędził kilka lat w towarzystwie Talesa w pobliżu Jonii. Pobierał nauki, które będą inspirowały środowisko pitagorejczyków. Mając lat 40 opuścił Jonię, która walczyła z Persami, i odbył liczne podróże, na przykład do Indii, gdzie zetknął się z tamtejszymi systemami filozoficzno- religijnymi. Pozostawił po sobie prąd filozoficzno-religijny związany ze swoim imieniem, trwający przez dwa wieki. Na starość, z powodu swoich poglądów arystokratycznych, był zmuszony uciekać do Metapontu i tam zmarł.

4 Należeć mogli do niej zarówno mężczyźni jak i kobiety. Aby zostać przyjętym do związku należało odbyć wcześniej pięcioletnie próby, które polegały na ćwiczeniu milczenia i wstrzemięźliwości. Uczono także bezwzględnego posłuszeństwa dla Pitagorasa, jednak w okresie próby żaden uczeń nie mógł go zobaczyć. Pitagorejczycy uważali, że tradycja jest tym, co ma pochodzenie boskie, a to właśnie ono – bóstwo rządzi światem oraz kieruje ludźmi. Pitagoras był bardzo wymagający. Wymagał od uczniów umiaru. Uczniowie musieli codziennie przeprowadzać rozrachunek z tego jak postępowali. Gdy wracali do domów mieli odpowiadać sobie na takie trzy pytania: Jaki popełniłem błąd? Co zdziałałem? I jakiego zaniedbałem obowiązku?

5 Twierdzenie Pitagorasa Dowód, że suma kątów trójkąta równa jest dwóm kątom prostym. Konstrukcje wielościanów foremnych i odkrycie dwunastościanu foremnego. Wprowadzenie średniej arytmetycznej.

6 Legenda głosi, że Pitagoras ofiarował bogom 100 wołów jako wyraz wdzięczności za odkrycie własności trójkątów prostokątnych. Pitagoras miał dar rozmawiania ze zwierzętami. Podobno przekonał niedźwiedzia, który nękał okoliczną ludność, aby przestał atakować ludzi. Innym razem przekonał woła, aby nie jadł bobu, bo po nim choruje.

7 Euklides z Aleksandrii... „Dobro jest jedno, a tylko bywa nazywane wieloma imionami.”

8 Życiorys Euklides to jeden z najsłynniejszych matematyków w dziejach świata, twórca podstaw klasycznej geometrii. Urodził się około 365 r. p.n.e. a zmarł 300 r. p.n.e. Pobierał nauki w Akademii Platońskiej w Atenach. Następnie król Ptolemeusz Soter I zaprosił myśliciela do Aleksandrii, gdzie podjął się on nauczania w słynnej Szkole Aleksandryjskiej.

9 Dokonania Myśliciel był autorem wielu pojęć matematycznych, a także 465 twierdzeń. Jedno z podstawowych twierdzeń matematyki opracowanych przez uczonego dotyczy pola kwadratu zbudowanego na wysokości trójkąta prostokątnego. Euklides założył własną szkołę matematyki. Prawdopodobnie pełnił również funkcję zwierzchnika Biblioteki Aleksandryjskiej.

10 Ciekawostki  Autor pierwszych prac teoretycznych z matematyki.  Najbardziej znanym twierdzeniem Euklidesa jest: Pole kwadratu zbudowanego na wysokości trójkąta prostokątnego poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego jest równe polu prostokąta o bokach równym odcinkom, na które ta wysokość podzieliła przeciwprostokątną.

11 Mikołaj Kopernik „Có ż pi ę kniejszego nad niebo, które przecie ż ogarnia wszystko co pi ę kne.”

12 Życiorys ◦Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu w rodzinie zamożnego kupca Mikołaja. Jako młody człowiek studiował w Akademii Krakowskiej, gdzie zainteresował się astronomią. Mając ok. 20 lat wyjechał na studia prawnicze i medyczne do Włoch. Po powrocie do Polski, osiadł we Fromborku, gdzie w czasie wolnym od wielu obowiązków, jako że był kanonikiem katedralnym, zajmował się astronomią. W 1533 r. wygłosił w Rzymie szereg wykładów, w których ujawnił swoją teorię heliocentryczną, ◦Zmarł 24 maja 1543 r. W dniu swej śmierci, otrzymał pierwszy egzemplarz swego dzieła "O obrotach sfer niebieskich". Należy zapamiętać, że Kopernik to człowiek renesansu, czyli o bardzo szerokich horyzontach, zainteresowaniach. Kopernik był astronomem, matematykiem, prawnikiem, ekonomistą, strategiem, poetą, astrologiem, tłumaczem i duchownym. Jego dzieło wstrząsnęło światem nauki, a nawet znalazło się na liście Ksiąg Zakazanych. Jednak właśnie to dzieło przyczyniło się do późniejszych odkryć Galileusza i Keplera.

13 Dokonania obalił teorię geocentryczną a zastąpił ją - teorią heliocentryczną udowodnił w swoim dziele: "O obrotach sfer niebieskich",że: a)gwiazdy są nieruchome b)słońce jest nieruchome i jest w centrum świata c)planety krążą wokół słońca a nie odwrotnie d)cały wszechświat otacza strefa gwiazd stałych Kopernik jako matematyk napisał tylko jedną pracę czysto matematyczną - "Trygonometrię", ale rozważania dotyczące innych dziedzin matematyki – geometrii i algebry zamieścił w swych głównych pracach astronomicznych, w których wyniki obu tych gałęzi wiedzy wzajemnie się przeplatają

14 Ciekawostki Jako ciekawostkę można podać, że Mikołaj Kopernik, dzięki finansowemu wsparciu Adolpha Buttenadta, należał do Cechu Aptekarzy i Medyków oraz prowadził badania mające na celu dociec przyczyn i mechanizmów zarazy panującej w Olsztynie. Kopernik odkrył, że głównym powodem szerzenia się zarazy był brudny, niewłaściwie przechowywany chleb. Ponieważ nie było możliwości, by wyeliminować go z jadłospisu sprytnie wymyślono, aby smarować chleb masłem, co wymuszało bardziej uważne jego przechowywanie, przyklejone do masła zanieczyszczenia nie zachęcały do jedzenia. Dzięki temu prostemu zabiegowi zaraza powoli zaczynała zanikać. Smarowanie chleba masłem weszło w nawyk Europejczykom i stało się powszechnym zwyczajem.

15 Isaac Newton „Odkryte przeze mnie prawa s ą bardzo proste. Formu ł owa ł em je szybko, ale przedtem bardzo d ł ugo my ś la ł em.”

16 Życiorys Sir Isaac Newton urodził się 25 grudnia 1642 albo 4 stycznia 1643 w Woolsthorpe-by-Colsterworth w Anglii. Uczęszczał do Grantham Grammar School, a następnie do Trinity College. Isaac był związany z kobietą, lecz po wyjeździe z uniwersytetu ich miłość osłabła. Od tego czasu Newton nigdy się nie ożenił. Newton zajmował się matematyką, fizyką, astronomią, filozofią, historią, alchemią i badaniem Biblii. Newton napisał wiele prac opisujących jego odkrycia. Jedną z prac jest „Philosophiae naturalis principia mathematica”, w której opisał m. in. Zasady dynamiki. Zmarł 20 marca albo 31 marca 1727 w Kensington w Londynie w Anglii.

17 Dokonania Najważniejszym odkryciem Isaaca Newtona są zasady dynamiki. Mówią one o związkach między ruchem a siłą, które działa na to ciało. Newton odkrył też, że pryzmat może rozszczepić światło na różne barwy. Sformułował zasady zachowania pędu oraz momentu pędu. Rozwinął również prawo stygnięcia. W dziedzinie matematyki przyczynił się do rozwoju rachunku różniczkowego i całkowego, był również twórcą rachunku wariacyjnego.

18 Ciekawostki Legenda mówi, że Isaac Newton siedział pod drzewem, gdy spadło na niego jabłko. Wtedy zapytał sam siebie, czemu jabłko spada zawsze w kierunku ziemi. Czemu nie spada na przykład w kierunku nieba albo na boki. Jednak według Newtona było trochę inaczej, ponieważ nie siedział pod jabłonią, tylko stał wtedy pod oknem w swoim domu i rozmyślał na temat spadającego jabłka.

19 Koniec dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "„Milcz, albo powiedz co ś takiego, co jest lepszym od milczenia.”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google