Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Roman Czernecki (1904-1986) Patron Gimnazjum Publicznego w Słupi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Roman Czernecki (1904-1986) Patron Gimnazjum Publicznego w Słupi."— Zapis prezentacji:

1 Roman Czernecki (1904-1986) Patron Gimnazjum Publicznego w Słupi

2 Roman Czernecki pochodził z kresów wschodnich, z wykształconej rodziny, która od pokoleń przykładała wagę do edukacji. Jego dziadek, Wacław Czernecki, późniejszy właściciel majątku ziemskiego w Sielcu, pow. sokalski, ukończył studia na Uniwersytecie Wiedeńskim. Zanim zajął się prowadzeniem majątku pracował w Zakładzie Naukowym im. Ossolińskich we Lwowie. Przez jakiś czas sprawował godność marszałka powiatu sokalskiego.

3  Ojciec Romana Czerneckiego, Zenon, po ukończeniu studiów wyższych w Wiedniu przejął z rodzinnego domu zamiłowanie do wiejskiego, spokojnego życia: został zarządcą dużego majątku ziemskiego w Horbkowie należącego do przyjaciół rodziny.  Roman Czernecki urodził się 14 maja 1904 roku w Sielcu. Ukończył filozofię i filologię polską na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

4 SŁUPIA Dwór w Słupi

5  Trudny czas okupacji oraz sytuacja materialna zmusiła Romana Czerneckiego i jego rodzinę do zamieszkania w Słupi. To tu mieszkali znajomi: współwłaściciel majątku ziemskiego p. Byszewski i administrator majątku p. Krynicki, którzy przyjęli ich z „otwartymi ramionami”. Mimo pewnych trudności związanych z chorobą syna Andrzeja dotarli oni z Kielc do Słupi. Roman Czernecki wraz z żoną i synem Andrzejem w ogrodzie dworu w Słupi

6 Roman Czernecki otworzył minigimnazjum i liceum. I klasa gimnazjum liczyła 3 uczniów, II klasa - 2 uczniów, III klasa - 4 uczniów i IV - 2 uczniów. Natomiast w klasie I liceum pobierało naukę 3uczniów, a w II klasie liceum 2 uczniów. Inaugurację roku szkolnego rozpoczęto Mszą Świętą. Odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Patron dzisiejszego gimnazjum przemówił do młodzieży. Poruszył kwestie: „nieprzemieniającej wartości wiedzy ludzkiej w porównaniu z nietrwałymi wartościami materialnymi oraz konieczność nacechowanej godnością postawy Polaka żyjącego pod okupacją”.

7  Do nauczania młodzieży Roman Czernecki przydzielił ks. Franciszka Pałysiewicza, p. Wierę Wołkowicką byłą nauczycielkę j. francuskiego i angielskiego, p. Wacława Krynickiego studenta biologii i geografii, p. mgr Irenę Michalewską nauczycielkę historii, p. inż. Władysława Michalewskiego, który wykładał matematykę, fizykę i chemię. Roman Czernecki nauczał j. polskiego, j. łacińskiego i propedeutyki filozofii.

8  Szkoła w Słupi była ośrodkiem konspiracyjnego szkolnictwa. Po dwóch latach działalności gimnazjum i liceum przekształcone z dworskiego w chłopskie, rozmieszczone po chłopskich chałupach, pozostawało pod opieką i protektoratem wsi. Z roku na rok liczba uczniów rosła. „Nauka w Słupi i we wsiach okolicznych stała się modna. Do dobrego tonu w środowisku chłopskim należało pochwalenie się, że córka zdała egzamin do gimnazjum albo, że syn jest już w drugiej klasie gimnazjum (…)”

9

10  W maju 1942 roku dyrektorowi Romanowi Czerneckiemu zostało wręczone upoważnienie przewodniczenia na egzaminach dojrzałości.  Tego samego miesiąca Powiatowa Komisja Oświaty i Kultury przydzieliła Romanowi Czerneckiemu funkcję przedstawiciela szkolnictwa średniego.  1 czerwca 1942 roku decyzją władz Polski Podziemnej, placówce słupskiej nadano tytuł GIMNAZJUM i LICEUM ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ (GiLZW) w Słupi Jędrzejowskiej Było to jednoznaczne z nadaniem szkole uprawnień państwowych.

11  Utrzymanie tak rozległej tajnej organizacji szkolnej i zapewnienie jej bezpieczeństwa graniczyło z cudem. Cud ten był ciężko wypracowany: Roman Czernecki sam będąc członkiem AK (pseudonim „Wrzos”), pozostawał w ścisłym kontakcie z dowództwami rozbudowanych na tym terenie leśnych oddziałów AK, BCh i AL, a one ściśle współpracowały dla zapewnienia ochrony tajnym kompletom nauczania. Dzięki działaniom wywiadów tych organizacji, w porę wysyłających ostrzeżenia, udało się uniknąć wielu wpadek i dekonspiracji.

12  W roku szkolnym 1942/1943 pod koniec czerwca Tajne Nauczanie otrzymało od Delegata Rządu okręgu radomskiego za pośrednictwem wizytatora dotację w wysokości 3750zł, a to pozwoliło rozwijać szkolnictwo.

13  Roman Czernecki chcąc założyć Filię Tajnego UJ, złożył propozycję dr Małeckiemu, wybitnemu działaczowi konspiracyjnemu i uzyskał jego akceptację. Ostatecznie zadecydowano o utworzeniu kierunku lekarskiego, filozoficznego, polonistyki, rolnictwa, ekonomii i prawa. Uzgodniono lokalizację kursów w Słupi i Sędziszowie oraz terminy wykładów, ćwiczeń, konsultacji i kolokwiów. Zajęcia te prowadzili wytypowani przez dziekana samodzielni i pomocniczy pracownicy.

14  W ciągu blisko pięcioipółletniej pracy ośrodek słupski objął nauczaniem 938 dziewcząt i chłopców.  Egzamin dojrzałości złożyło 98 osób.  Na kursach uniwersyteckich podjęło studia 98 młodych ludzi. Była to działalność zawsze niebezpieczna i grożąca dekonspiracją i represją. Wielu nauczycieli tajnego nauczania w Słupi zostało rozstrzelanych bądź zginęło w obozach.

15

16

17

18 Panie Profesorze Romanie Czernecki, My uczniowie gimnazjum dziękujemy Panu za wspaniałą lekcję patriotyzmu i postawy obywatelskiej. Dziś nasi nauczyciele kontynuują „dzieło” zapoczątkowane przez Pana, a Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego pomaga młodzieży rozwijać talenty i uzdolnienia w najlepszych liceach w Polsce. Z poważaniem, Michał Stępień uczeń Gimnazjum Publicznego im. Romana Czerneckiego w Słupi

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Źródło: Roman Czernecki „Z Krzemieńca, Borysławia…”, http://www.efc.edu.pl


Pobierz ppt "Roman Czernecki (1904-1986) Patron Gimnazjum Publicznego w Słupi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google