Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej Szkolenie i doradztwo dla wykładowców innowacyjnej przedsiębiorczości Konferencja podsumowująca wyniki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej Szkolenie i doradztwo dla wykładowców innowacyjnej przedsiębiorczości Konferencja podsumowująca wyniki."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej Szkolenie i doradztwo dla wykładowców innowacyjnej przedsiębiorczości Konferencja podsumowująca wyniki Programu 6 marca 2008 Dr hab. Jerzy Cieślik

2 2 Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej  Przedsięwzięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (X. 2006)  W ramach tego przedsięwzięcia „Koźmiński” realizuje program wsparcia dla wykładowców prowadzących lub zamierzających prowadzić zajęcia z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej (dofinansowanie MNiSzW)  Adresowany w pierwszej kolejności do uczelni nieekonomicznych (technicznych, rolniczych, uniwersytetów, szkół informatycznych)  Program ogólnopolski styczeń 2007 – marzec 2008  Warsztaty przygotowawcze marzec i lipiec 2007 r.  Realizacja pilotażowych zajęć  Bieżące kontakty, konsultacje, wymiana doświadczeń  Konferencja podsumowująca 6 marca 2008

3 3 Założenia wyjściowe Programu  Doświadczenia międzynarodowe (amerykańskie) wskazują na pozytywny wpływ programów w zakresie przedsiębiorczości dla studentów szkół wyższych na ich orientację przedsiębiorczą i późniejsze sukcesy w biznesie   Programy edukacyjne dla studentów (kadry naukowej) powinny zachęcać do inicjowania ambitnych, innowacyjnych przedsięwzięć wykorzystujących wiedzą zdobytą w trakcie studiów  Polskie uczelnie, wzorem wielu europejskich odpowiedników powinny podjąć intensywne działania by zmniejszyć dystans dzielący je od światowej czołówki w realizacji wspomnianych programów. Potrzeba taka występuje szczególnie w polskich uczelniach nieekonomicznych.  Niezależnie od inicjatyw podejmowanych na poszczególnych uczelniach, znaczący postęp w omawianej dziedzinie można osiągnąć poprzez współpracę i wymianę doświadczeń między zainteresowanymi uczelniami, w ramach struktur sieciowych.

4 4 Ambitna (dynamiczna) przedsiębiorczość

5 Program Konferencji 1. Wnioski z realizacji dydaktycznych programów pilotażowych w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości zrealizowanych przez 20 wykładowców uczestniczących w programie wsparcia w okresie styczeń 2007 - marzec 2008. 2. Prezentacja inicjatyw międzynarodowych dotyczących kształcenia przedsiębiorczości na poziomie akademickim 3. Dyskusja n.t. kontynuacji programu w znacznie rozwiniętej, wzbogaconej formie i finansowaniu go ze źródeł UE i/lub MNiSW. Lunch w przerwie na w Patio – niski parter ok. g. 13 Kawa, herbata, napoje na miejscu Zakończenie ok. g. 16.30 5

6 Uczelnie uczestniczące w Programie Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania (Warszawa) Akademia Techniczno-Humanistyczna (Bielsko-Biała) Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej (Lublin) Politechnika Radomska Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń) Akademia Rolnicza (Lublin) Politechnika Lubelska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) Uniwersytet Rzeszowski Akademia Górniczo-Hutnicza (Kraków) Uniwersytet Zielonogórski Akademia Rolnicza (Szczecin) Polsko- Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (Warszawa) Politechnika Szczecińska Politechnika Częstochowska Politechnika Świętokrzyska Politechnika Warszawska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań) Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego (Warszawa) Politechnika Rzeszowska Politechnika Krakowska WSB-NLU (Nowy sącz) Politechnika Gdańska 6

7 Studenci uczestniczący w Programie  Łącznie 1252 studentów objętych szkoleniem  Duże zróżnicowanie liczby studentów  UMK Toruń - 180  Politechnika Warszawska - 160  Politechnika Szczecińska - 11  Polsko-Japońska Szkoła - 10  Przedmiot pilotażowy realizowany był na roku studiów:  1 - 8%  2 - 0%  3 - 24%  4 - 34%  5 - 34% 7

8 Nazwy przedmiotów Przedsiębiorczość innowacyjna (10) Przedsiębiorczość innowacyjna. Jak uruchomić i rozwinąć własny biznes Przedsiębiorczość innowacyjna bez tajemnic Zarządzanie innowacjami Wybrane zagadnienia z nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem Przedsiębiorczość (2) Przedsiębiorczość dla ambitnych Przedsiębiorczość – wyzwanie cywilizacyjne Przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej Problemy Integracji Europejskiej 8

9 Stosowane metody i narzędzia Wykład16% + materiały na portalu- + materiały + opracowanie wstępnej koncepcji biznesu80% Jw. + opracowanie biznesplanu8% + przedsiębiorcy jako gościnni wykładowcy32% + wywiady z przedsiębiorcami- + wizyty w przedsiębiorstwach- Inne ? Sztuka 5 minutowej prezentacji8% Inne ? 9

10 10 Co dalej?  Wprowadzenie przedmiotu „bazowego” do oferty dydaktycznej  na kierunkach ekonomicznych  na kierunkach nieekonomicznych  Rozszerzenie oferty programowej  przedmioty specjalistyczne  uruchomienie nowego biznesu (dla zaawansowanych)  przedsiębiorczość technologiczna (dla doktorantów)  studia podyplomowe  Działania wspomagające ducha przedsiębiorczości  poradnictwo (coaching)  okresowe spotkania z przedsiębiorcami, gościnne wizyty  inkubacja  inne?  Rola współpracy międzyuczelnianej (poziom regionalny, krajowy, międzynarodowy)

11 Uczelnie – programy dydaktyczne Kierunki studiówZajęcia pilotażowePlan 2008/2009 Tylko ekonomiczne15%10% Tylko nieekonomiczne70%60% I takie i takie15%30% Razem100% 11

12 12 Kształcenie w dziedzinie przedsiębiorczości na poziomie akademickim

13 Decyzja o urucho mieniu TAK NIE Szkolenie dla przedsiębiorczości – umocnienie „ducha przedsiębiorczości” Doradztwo, inkubacja, wsparcie finansowe Szkolenie podstawoweSzkolenie zaawansowane i doradztwo Pomysły na biznes Biznes Plan Koncepcja biznesu Uruchomienie działalności Gościnne wykłady biznesmenów Okresowe spotkania w szerszym gronie Praktyki w innowacyjnych firmach Punkty porad i konsultacji

14 2. Doświadczenia i współpraca międzynarodowa

15 Doświadczenia i współpraca międzynarodowa Doświadczenia i współpraca międzynarodowa  Komisja Europejska  Entrepreneurship in higher education, especially within non-business studies Entrepreneurship in higher education, especially within non-business studies  ERASMUS for young entrepreneursERASMUS for young entrepreneurs  Raport + Rekomendacje Komisji koniec marca 2008  Program Przedsiębiorczość dla ambitnych – Dynamic Entrepreneurship  Stanford Technology Venture Program  IntEnt (FGF)  ERENET  Inicjatywy skandynawskie, brytyjskie  CambridgePYTHON 15

16 Nasz Program wśród 10 dobrych praktyk wymienionych w Raporcie Komisji Europejskiej 5. S OME E XAMPLES OF G OOD P RACTICE This Section shows a few examples of possible approaches and methods that can be used in teaching and disseminating entrepreneurship within Higher Education, as proposed by the members of the Expert Group. 2. Issue : A nation-wide entrepreneurship program, offering to all higher education institutions teaching tools and material in order to promote the dissemination of entrepreneurship education in the country. Example: - Dynamic Entrepreneurship, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management (Poland) This is a nation-wide program launched in order to enhance entrepreneurship education in higher education institutions in Poland, especially within non-business studies. 16

17 Aktualne tendencje w europejskich szkołach wyższych  Bardzo wiele się dzieje w tej dziedzinie, także na mniej renomowanych uczelniach  przedsiębiorczość szerokim frontem wkroczyła do politechnik, uniwersytetów, szkół rolniczych, itp  może także w zagranicznych uczelniach partnerskich Twojej Uczelni?  Od wykładowców do animatorów (innowacyjnej) przedsiębiorczości  Od Katedr do Centrów (Innowacyjnej) Przedsiębiorczości  Dodatkowe formy aktywizujące, poza szkoleniem  Kluczowa rola kontaktów z absolwentami – innowacyjnymi przedsiębiorcami  Dofinansowanie ze środków publicznych 17

18 Decyzja o urucho mieniu TAK NIE Szkolenie dla przedsiębiorczości – podtrzymanie ducha przedsiębiorczości Doradztwo, inkubacja, wsparcie finansowe Szkolenie podstawoweSzkolenie zaawansowane i doradztwo Pomysły na biznes Biznes Plan Koncepcja biznesu Uruchomienie działalności Gościnne wykłady biznesmenów Okresowe spotkania w szerszym gronie Praktyki w innowacyjnych firmach Punkty porad i konsultacji

19 3. Co dalej – perspektywy kontynuacji i rozwoju Programu

20 20 Determinanty sukcesu kolejnej fazy Programu Przedsiębiorczy wykładowcy- animatorzy Efektywne pozyskanie i wykorzystanie środków finansowych Zarządzanie wiedzą Merytoryczną Organizacyjną Finansową Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej SEIPA

21 „Przedsiębiorczy” wykładowca - animator  Przedsiębiorczy entuzjazm i inicjatywa  Dydaktyka + inicjatywy wspomagające  Włączenie problematyki innowacyjnej przedsiębiorczości do szerszych programów realizowanych przez rodzime uczelnie  Umiejętność pozyskania funduszy  Kontakty z innowacyjnymi przedsiębiorcami  Połączenie dydaktyki z badaniami w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości  Wykładowca „sieciowy”  Kontakty międzynarodowe 21

22 Wykorzystanie środków UE  Znaczące środki do wykorzystania  Różnorodność programów operacyjnych i działań  Potrzebne know-how w zakresie:  Przygotowania dokumentacji projektowej  Realizacji programu merytorycznego  Rozliczenia projektu  Sporo wysiłku ale wspólnie będzie łatwiej!  Konieczne rozpoznanie planów rodzimej uczelni 22

23

24 Od czego mamy Sieć?

25 Możliwości sfinansowania różnych rodzajów działań 25 Rodzaje działań Kreator Kraj KL 4.1.1 Kraj KL 6.2 Region KL 8.2.1 Region RPO Region IG 8.1 Kraj ? IG 3.1 Kraj 1. Programy dydaktyczne w szkołach wyższych XX 2. Opracowanie materiałów dydaktycznych XX 3. Wdrożenie, obsługa narzędzi elektronicznych XX 4. Szkolenie wykładowców XX 5. Monitoring zajęć XX 6. Certyfikacja programów i wykładowców (peer) XX 7. Okresowe konferencje dydaktyczne XX 8. Międzynarodowe konferencje dydaktyczne ?X 9. Międzynarodowe staże dydaktyczne XX 10. Spotkania z przedsiębiorcami, gościnne wykłady XX? 12. Staże studenckie w innowacyjnych przedsiębiorstwach X? 13. Uczelniana baza innowacyjnych absolwentów XX? 14. Szkolenie i doradztwo dla nowych przedsiębiorców XXXX 15. Dofinansowanie nowych przedsiębiorców XXX 16. Inkubacja, inwestowanie w nowe firmy X 17. Promocja przedsiębiorczości i dobrych praktyk XX

26 26 Jak Sieć może działać w praktyce?  Wymiana doświadczeń projektowych, dokumentacji, itp. między uczestnikami  Realizacja projektów w partnerstwie (n.p. projekty regionalne)  Realizacja projektów (uczelnianych, regionalnych) w partnerstwie z Koźmińskim (J. Cieślik)  Wspólne oddziaływanie na decydentów na sposoby wykorzystywania środków  Opracowanie i upowszechnianie nowych narzędzi i materiałów dydaktycznych  Rozwój współpracy międzynarodowej  Oddolne inicjatywy na poziomie uczelni  Wspólne inicjatywy na poziomie Sieci  Inne pomysły?  Priorytet dla inicjatyw oddolnych

27 27 Przykład PO KL 6.2 – regionalny 400 mln euro w skali kraju 2007 - 2013  Szkolenie i doradztwo dla kandydatów na przedsiębiorców  Dofinansowanie do 44 tys. PLN na osobę!  Promocja dobrych praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości  Projekt bardzo zbliżony do wcześniejszego Działania 2.5 ZPORR  Doświadczenia realizacyjne z Programu „Jak uruchomić własny biznes”  120 studentów z Mazowsza  know-how realizacyjne  Know-how z wykorzystaniem Portalu  know-how rozliczeniowe  Wykorzystanie know-how zmniejszy pracochłonność o 60%!  Możliwości sformalizowanego partnerstwa  Bieżąca wymiana doświadczeń, przenoszenie dobrych praktyk do innych ośrodków

28 28 Przykład PO KL 8.2.1 – regionalny 130 mln euro w skali kraju 2007 - 2013  Promocja i wsparcie akademickiej przedsiębiorczości (innowacyjnej)  Szkolenie i doradztwo dla pracowników, doktorantów i studentów  Finansowanie realizacji zaawansowanych form dydaktycznych  Brak dotacji inwestycyjnej dla „absolwentów” ale:  możliwość przejścia do PO KL 6.2 (dla obiecujących projektów)  jak wyżej do PO IG 3.1 dla zaawansowanych technologicznie projektów  to trzeba „załatwić” z decydentami  Duże możliwości dla łączenia wysiłków w ramach projektów regionalnych  Wydzielony segment regionalny na Portalu  Możliwość partnerstwa z Koźmińskim (J.Cieślik) w realizacji projektów

29 29 Możliwości wykorzystania środków z PO KL 8.2.1

30 30 Portal „Przedsiębiorczość dla ambitnych”  Duże możliwości techniczne, wykorzystywane jak dotąd w niewielkim stopniu  Wspólne tworzenie zawartości merytorycznej – wspólne wykorzystywanie nagromadzonej wiedzy  Funkcja „ Zgłoś przedmiot” = „Zgłoś projekt”  Nowe elastyczne funkcje i rozwiązania – połączenie wspólnych zasobów materiałów i narzędzi z lokalnym, regionalnym „wyglądem” witryny  Aktywizacja studentów  Jak lepiej wykorzystać istniejące możliwości?

31 31

32 32

33 33

34 34 Funkcje portalu PORTAL Przedsiębiorczość dla ambitnych Programy specjalne Podręcznik Jak uruchomić własny biznes Dydaktyka w szkołach wyższych Klub Dynamicznego Biznesu ( firmy uruchomione)  Monitoring,  Doradztwo Promocja Kontakty z mediami Obudowa internetowa dla studentów Klub wykładowców Infrastruktura techniczna Bazy materiałów, firm, użytkowników

35 Funkcjonowanie portalu „Przedsiębiorczość dla ambitnych”  Portal będzie utrzymywany!  Przewidywana rozbudowa funkcjonalności  Zaproszenie do wykorzystywania możliwości i współtworzenia zawartości merytorycznej portalu  Szansa dla ambitnych wykładowców – animatorów innowacyjnej przedsiębiorczości w polskich uczelniach. 35

36 Dyskusja


Pobierz ppt "Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej Szkolenie i doradztwo dla wykładowców innowacyjnej przedsiębiorczości Konferencja podsumowująca wyniki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google