Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY Urząd Miasta Poznania Wydział Urbanistyki i Architektury Prezentacja dotyczy możliwości zabudowy w przypadku braku M.P.Z.P - sąsiedztwo,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY Urząd Miasta Poznania Wydział Urbanistyki i Architektury Prezentacja dotyczy możliwości zabudowy w przypadku braku M.P.Z.P - sąsiedztwo,"— Zapis prezentacji:

1 MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY Urząd Miasta Poznania Wydział Urbanistyki i Architektury Prezentacja dotyczy możliwości zabudowy w przypadku braku M.P.Z.P - sąsiedztwo, funkcja, linia zabudowy, intensywność zabudowy. Na podstawie Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 61 ust. 1 pkt 1 i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.

2 MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY Niniejsza prezentacja nie wyczerpuje całej problematyki sąsiedztwa, ale pilna potrzeba stworzenia wyraźnych zasad postępowania i interpretacji przepisów przez urzędników zmusiła nas do stworzenia tego katalogu. Będzie on uzupełniany w miarę potrzeby. Załączony katalog podaliśmy do publicznej wiadomości w środowisku poznańskim. Mam nadzieję, że kapitalnie wpłynie to na transparentność działania urzędu i wyeliminuje przyczyny korupcji i tak powszechnie krytykowane prawo urzędnika do swobody interpretacji przepisów. n1n1

3 n Funkcja wnioskowana musi być zgodna z istniejącą funkcją na działkach sąsiednich. n Oprócz badania istniejącej funkcji znajdującej się w sąsiedztwie należy badać parametry, cechy i wskaźniki kształtujące zabudowę oraz zagospodarowanie terenu. Sąsiedztwo n2n2

4 Pamiętaj Działka sąsiednia to działka leżąca w obszarze analizowanym wyznaczonym wokół działki budowlanej w odległości trzykrotnej szerokości frontu działki, nie mniej jednak niż 50m od niej i jest dostępna z tej samej drogi publicznej. Skrzyżowanie dróg należy do drogi. Celem jest zagwarantowanie ładu przestrzennego (art. 2, pkt 1), przede wszystkim zapobieganie rozproszeniu zabudowy. n3n3

5 Ustalenie sąsiedztwa w oparciu o kontynuację istniejącej funkcji n4n4

6 przemysłowej P komunikacyjnej, w tym: K dróg publicznych KD dróg wewnętrznych KDW tereny objęte ochroną przyrody ZN lasy ZL tereny ogródków działkowych ZD cmentarze ZC obszary zagrożone powodzią ZZ UWAGA: Funkcje usługowe możemy traktować elastycznie, np. poprzez ich łączenie. Szczególnie funkcje UH, UG, UR możemy traktować jako jedną funkcję UHGR. Funkcja UA może być łączona z każdą funkcją. Rozróżniamy następujące rodzaje funkcji: Sąsiedztwo mieszkaniowa jednorodzinna MN mieszkaniowa wielorodzinna MW usługowa, w tym: U usługowa administracji UA usługowa handlowa UH usługowa gastronomiczna UG usługowa rzemieślnicza UR usługowa oświatowa UO usługowa zdrowotna UZ usługowa kulturowa UK sportu i rekreacji US handlowej o pow. sprzedaży. pow. 2000m 2 UC rolniczej R obsługi produkcji rolnej RU zabudowy zagrodowej RM n5n5

7 Ustalenie sąsiedztwa w oparciu o kontynuację istniejącej zabudowy n6n6

8 n Istnieje możliwość zabudowy działki 1, 2, 3 z uwagi na istniejącą zabudowę działki sąsiedniej Przykład 1 TAK n7n7

9 n Na działkach 1, 2, 3 jest możliwość zabudowy budynkami mieszkalnymi n Skrzyżowanie jest też drogą, zgodnie z definicją sąsiedztwa Przykład 2 n8n8 TAK

10 n Na działkach 5, 6 nie ma możliwości zabudowy budynkami mieszkalnymi Przykład 3 NIE n9n9 TAK

11 n Na działkach 7, 8 jest możliwość zabudowy budynkami mieszkalnymi Przykład 4 n 10 TAK

12 n Na działkach 9 - 12 i 18 jest możliwość zabudowy budynkami mieszkalnymi n Na działkach 13-17 nie ma możliwości zabudowy budynkami mieszkalnymi Przykład 5 NIE n 11 TAK

13 Ustalenie sąsiedztwa w oparciu o kontynuację linii zabudowy n 12

14 Linia zabudowy to linia wyznaczona przez istniejący budynek na działce sąsiedniej położonej przy drodze publicznej (L.z. od drogi publicznej) lub przy drodze wewnętrznej (L.z. przy drodze wewnętrznej). n 13

15 n Istnieje możliwość ustalenia zabudowy dla działek 1, 2 Przykład 6 TAK n 14

16 n Istnieje możliwość ustalenia zabudowy dla działek 1, 2, 3 Przykład 7 TAK n 15

17 Przykład 8 n Dla działki 1 L.z. można ustalić w odniesieniu do L.z. budynku znajdującego się na działce B, dla budynku na działce 2 w odniesieniu do budynku na działce A, dla budynku na działce 3 w odniesieniu do budynku na działce B TAK n 16

18 n Można ustalić L.z. dla działek 1 i 2 – działek sąsiednich dla działki zabudowanej Przykład 9 n 17 TAK

19 Przykład 10 n Można ustalić L.z. dla działek 1 i 2 n 18 TAK

20 n Można ustalić L.z. dla działki Przykład 11 n 19 TAK

21 Istnieje możliwość określenia warunków zabudowy dla tych działek, dla których istnieje możliwość wyznaczenia L.z. na za zasadzie kontynuacji L.z. rozumianej wprost. Pamiętaj n 20

22 n Nie można ustalić L.z. dla rozbudowy budynku istniejącego oraz podziału danej nieruchomości Przykład 12 NIE n 21

23 n Nie można ustalić L.z. dla działki 1 z wyjątkiem L.z. przy drodze publicznej Przykład 13 NIE n 22

24 n Nie można ustalić L.z. dla działki 1 inaczej jak tylko w drodze kontynuacji istniejącej L.z. na działce sąsiedniej Przykład 14 NIE n 23

25 Ustalenie sąsiedztwa w oparciu o kontynuację intensywności zabudowy n 24

26 Wskaźnik intensywności zabudowy Wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy dla nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu, wyznacza się na podstawie średniego wskaźnika tej wielkości dla obszaru analizowanego. Dopuszcza się wyznaczenie innego wskaźnika jeżeli wynika to z analizy. Nie może on jednak przekraczać minimalnego bądź maksymalnego wskaźnika wyznaczonego dla jednej z analizowanych działek. n 25


Pobierz ppt "MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY Urząd Miasta Poznania Wydział Urbanistyki i Architektury Prezentacja dotyczy możliwości zabudowy w przypadku braku M.P.Z.P - sąsiedztwo,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google