Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs multimedialny „Nasze Nadleśnictwo” Nadleśnictwo Dobieszyn.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs multimedialny „Nasze Nadleśnictwo” Nadleśnictwo Dobieszyn."— Zapis prezentacji:

1 Konkurs multimedialny „Nasze Nadleśnictwo” Nadleśnictwo Dobieszyn

2 Ogólna charakterystyka Nadleśnictwa Dobieszyn Nadleśnictwo Dobieszyn administruje całością Lasów Państwowych Puszczy Stromieckiej o pow. 15 tys. ha., które stanowią pod względem prowadzenia gospodarki leśnej jednolity obszar, leżący pomiędzy rzekami: Wisłą, Pilicą, Radomką. Rzeki te są jej naturalnymi granicami.

3 Ogólna charakterystyka Nadleśnictwa Dobieszyn Przyroda Nadleśnictwa Dobieszyn odznacza się dużą bioróżnorodnością zarówno na poziomie genetycznym, gatunkowym jak i ekosystemowym. Odnajdziemy tu rzadkie i chronione rośliny takie jak storczyk plamisty, sasanka otwarta, rosiczka okrągłolistna, lilia złotogłów, modrzewica lekarska i zwyczajna oraz zwierzęta chronione tj.: bielik, żuraw, bóbr europejski czy bocian czarny. To tylko niektóre z okazów goszczących na terenie Nadleśnictwa Dobieszyn. Zapraszamy więc na wirtualną wycieczkę do lasu…

4 Nadleśnictwo to miejsce wielu spotkań z przyrodą…

5 …to także szkółka Leśna Ksawerów Szkółka leśna zapewnia nadleśnictwu samowystarczalność w zakresie materiału sadzeniowego drzew i krzewów do odnowień, zalesień, poprawek, dolesień i wprowadzenia podszytów. Powierzchnia produkcyjna szkółki wynosi 736,3 arów i produkowane są na niej wszystkie gatunki lasotwórcze. Prowadzi się tutaj produkcję polową. Jest stała deszczownia. Szkółka jest jednym z obiektów służących do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Stanowi jeden z przystanków ścieżki przyrodniczo-leśnej „Puszcza Stromiecka: wczoraj – dzisiaj – jutro”.

6 W drodze do szkółki leśnej…

7 Dęby Quercus –posadzonych ogółem 300 tysięcy sztuk (stan na kwiecień 2016) Klon jawor Acer pseudoplatanus – posadzonych 4 tysiące sztuk (stan na kwiecień 2016) Sosna zwyczajna Pinus sylvestris (półroczna) –posadzonych 150 tysięcy sztuk (stan na kwiecień 2016)

8 Nasiona Sosny zwyczajnej Pinus sylvestris Pole siewne z sadzonkami Sosny zwyczajnej Pinus sylvestris

9 Powierzchnia szkółki deszczowana jest za pomocą deszczowni stałej z budynku przepompowni i dwóch basenów.

10 Jak wynika z powyższych danych (stan na kwiecień 2016), produkcja materiału sadzeniowego na szkółce zapewnia Nadleśnictwu Dobieszyn samowystarczalność w materiał sadzeniowy. Na terenie szkółki uprawianych jest jeszcze wiele innych gatunków drzew, takich jak: Buk zwyczajny Fagus sylvatica – 70 tys. Modrzew europejski Larix decidua – 20 tys. Brzoza brodawkowata Betula pendula – 12 tys. Olsza czarna Alnus glutinosa – 6 tys. Lipa drobnolistna Tilia cordata – 5 tys. Jarzębina pospolita Sorbus aucuparia – 3 tys.

11  Autorzy pracy: Agnieszka Natalia Warda - klasa 3a Oliwia Wieczorek - klasa 3a Paulina Wieczorek - klasa 3a  Kategoria konkursowa: gimnazjum  Szkoła: Publiczne Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Stromcu  email: pgstromiec@vp.pl


Pobierz ppt "Konkurs multimedialny „Nasze Nadleśnictwo” Nadleśnictwo Dobieszyn."

Podobne prezentacje


Reklamy Google