Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLITECHNIKA GDAŃSKA TO DOBRO NAS WSZYSTKICH! CZAS NA ZMIANĘ. MNIEJ SŁÓW, WIĘCEJ CZYNÓW. Jacek Namieśnik Kandydat na stanowisko Rektora Politechniki Gdańskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLITECHNIKA GDAŃSKA TO DOBRO NAS WSZYSTKICH! CZAS NA ZMIANĘ. MNIEJ SŁÓW, WIĘCEJ CZYNÓW. Jacek Namieśnik Kandydat na stanowisko Rektora Politechniki Gdańskiej."— Zapis prezentacji:

1 POLITECHNIKA GDAŃSKA TO DOBRO NAS WSZYSTKICH! CZAS NA ZMIANĘ. MNIEJ SŁÓW, WIĘCEJ CZYNÓW. Jacek Namieśnik Kandydat na stanowisko Rektora Politechniki Gdańskiej na kadencję 2016-2020

2 WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM STUDENTÓW I DOKTORANTÓW Autentyczne partnerstwo studentów i pracowników Uczelni. Wzmocnienie i stworzenie optymalnych warunków dla aktywnego uczestnictwa studentów i doktorantów (samorządy, koła naukowe, pozostałe organizacje studenckie) w życiu organizacyjnym, naukowym i kulturalnym Uczelni. Utworzenie fundacji wspierania samorządności studentów i doktorantów. Zachęcanie do stałej aktywności w zakresie funkcjonowania Uczelni, nie tylko okazjonalnie. Dobra samorządność to kształtowanie postaw obywatelskich zarówno w trakcie okresu studiów jak i w życiu zawodowym. Okres studiów to czas inwestowania we własny wszechstronny rozwój. Spotkanie ze studentami - Bratniak, 18.03.2016

3 KSZTAŁCENIE zdobywanie dodatkowych umiejętności Wspieranie systemu staży i praktyk zawodowych studentów w ramach cyklu kształcenia (wszystkie stopnia kształcenia)Wspieranie systemu staży i praktyk zawodowych studentów w ramach cyklu kształcenia (wszystkie stopnia kształcenia) Wspieranie innowacyjności studentów w ramach Biura Karier oraz Studenckiego Inkubatora PrzedsiębiorczościWspieranie innowacyjności studentów w ramach Biura Karier oraz Studenckiego Inkubatora Przedsiębiorczości Wspieranie kształcenia pozwalającego studentom uzyskać certyfikaty i uprawnienia zawodowe w ramach cyklu kształcenia (I i ii stopień kształcenia)Wspieranie kształcenia pozwalającego studentom uzyskać certyfikaty i uprawnienia zawodowe w ramach cyklu kształcenia (I i ii stopień kształcenia) Organizacja kursów języka angielskiego opłacanych z budżetu centralnego kończących się uzyskaniem certyfikatówOrganizacja kursów języka angielskiego opłacanych z budżetu centralnego kończących się uzyskaniem certyfikatów Spotkanie ze studentami - Bratniak, 18.03.2016

4 KSZTAŁCENIE wspieranie działalności naukowej studentów i doktorantów Wspieranie działalności kół naukowychWspieranie działalności kół naukowych Zwiększenie udziału kół naukowych w projektach naukowych realizowanych przez UczelnięZwiększenie udziału kół naukowych w projektach naukowych realizowanych przez Uczelnię Rozszerzenie współpracy z jednostkami z otoczenia gospodarczego – ułatwienie wchodzenia na trudny rynek pracyRozszerzenie współpracy z jednostkami z otoczenia gospodarczego – ułatwienie wchodzenia na trudny rynek pracy Pomoc w organizacji corocznej konferencji naukowej studentów i doktorantówPomoc w organizacji corocznej konferencji naukowej studentów i doktorantów Pomoc w organizacji internetowego czasopisma naukowego wydawanego przez samorząd doktorantów – na rzetelnych i racjonalnych zasadach (udział w radzie naukowej profesorów o uznanej pozycji naukowej)Pomoc w organizacji internetowego czasopisma naukowego wydawanego przez samorząd doktorantów – na rzetelnych i racjonalnych zasadach (udział w radzie naukowej profesorów o uznanej pozycji naukowej) Spotkanie ze studentami - Bratniak, 18.03.2016

5 KSZTAŁCENIE internacjonalizacja studiów Zwiększenie mobilności studentów (zagraniczne programy wymiany studentów, umowy międzynarodowe)Zwiększenie mobilności studentów (zagraniczne programy wymiany studentów, umowy międzynarodowe) Usprawnienie systemu rekrutacji studentów z zagranicy (wszystkie stopnie kształcenia)Usprawnienie systemu rekrutacji studentów z zagranicy (wszystkie stopnie kształcenia) Nowe sposoby zachęty do przyjazdu studentów z krajów UE (zarówno w ramach wymiany międzynarodowej jak i na pełen cykl kształcenia) na wszystkie stopnie kształceniaNowe sposoby zachęty do przyjazdu studentów z krajów UE (zarówno w ramach wymiany międzynarodowej jak i na pełen cykl kształcenia) na wszystkie stopnie kształcenia Promocja studiów politechnicznych wśród potencjalnych kandydatów spoza UEPromocja studiów politechnicznych wśród potencjalnych kandydatów spoza UE Zatrudnianie naukowców o międzynarodowej renomie (visiting professor) – opłacanych z budżetu centralnegoZatrudnianie naukowców o międzynarodowej renomie (visiting professor) – opłacanych z budżetu centralnego Zatrudnianie naukowców polskiego pochodzenia, którzy osiągnęli sukces naukowy za granicą oraz wiek emerytalny - organizacja studiów międzynarodowychZatrudnianie naukowców polskiego pochodzenia, którzy osiągnęli sukces naukowy za granicą oraz wiek emerytalny - organizacja studiów międzynarodowych Spotkanie ze studentami - Bratniak, 18.03.2016

6 KSZTAŁCENIE jakość i atrakcyjność kształcenia Określenie maksymalnej liczby studentów na poszczególnych formach zajęćOkreślenie maksymalnej liczby studentów na poszczególnych formach zajęć w oparciu o specyfikę poszczególnych wydziałów Zwiększenie liczby zajęć w systemie e-learninguZwiększenie liczby zajęć w systemie e-learningu Zwiększenie mobilności studentów (krajowe programy wymiany studentów)Zwiększenie mobilności studentów (krajowe programy wymiany studentów) Zwiększenie samodzielności studentów w kształtowaniu własnej edukacjiZwiększenie samodzielności studentów w kształtowaniu własnej edukacji Tworzenie i promocja kierunków międzyuczelnianychTworzenie i promocja kierunków międzyuczelnianych Tworzenie specjalności na potrzeby zmieniającego się rynku pracy (specjalności uruchamiane na krótki okres) - współpraca z pracodawcamiTworzenie specjalności na potrzeby zmieniającego się rynku pracy (specjalności uruchamiane na krótki okres) - współpraca z pracodawcami Zapraszanie do stałej współpracy dydaktycznej specjalistów z jednostekZapraszanie do stałej współpracy dydaktycznej specjalistów z jednostek z otoczenia gospodarczego Uczelni Wspieranie prowadzenia niektórych form zajęć w jednostkach z otoczenia gospodarczego UczelniWspieranie prowadzenia niektórych form zajęć w jednostkach z otoczenia gospodarczego Uczelni Zwiększenie liczby odbywanych staży długoterminowych w ramach cyklu kształcenia (II stopień kształcenia)Zwiększenie liczby odbywanych staży długoterminowych w ramach cyklu kształcenia (II stopień kształcenia) Spotkanie ze studentami - Bratniak, 18.03.2016

7 KSZTAŁCENIE niż demograficzny !!! Zwiększenie atrakcyjności programów kształcenia dla studentów oraz lepsze ich dostosowanie do potrzeb gospodarki i szybko zmieniającego się rynku pracy Zwiększenie otwartości Uczelni na współpracę we wszystkich aspektach i dziedzinach z biznesem, samorządem i organizacjami społecznymi. Doskonalenie jakości i warunków kształcenia. Zwiększenie efektywności promocji Uczelni (zaangażowanie studenckich wydawnictw i radia - SAR). Spotkanie ze studentami - Bratniak, 18.03.2016

8 KSZTAŁCENIE zatrzymanie najlepszych absolwentów na uczelni Studia doktoranckieStudia doktoranckie AsystenturaAsystentura Wprowadzenie etatów naukowo-badawczych finansowanych ze środków będących w dyspozycji RektoraWprowadzenie etatów naukowo-badawczych finansowanych ze środków będących w dyspozycji Rektora Stabilność zatrudnieniaStabilność zatrudnienia Możliwość łączenia pracy naukowej z pracą w przemyśleMożliwość łączenia pracy naukowej z pracą w przemyśle Spotkanie ze studentami - Bratniak, 18.03.2016

9 INFRASTRUKTURA Dydaktyczna Usprawnienie zarządzania bazą dydaktyczną Uczelni (e-lokale, rezerwacja sal, plany zajęć itd.)Usprawnienie zarządzania bazą dydaktyczną Uczelni (e-lokale, rezerwacja sal, plany zajęć itd.) Optymalizacja wykorzystania bazy dydaktycznej UczelniOptymalizacja wykorzystania bazy dydaktycznej Uczelni Organizacja zaplecza w postaci sal do realizacji projektów grupowych (wydziałowych, międzywydziałowych i międzynarodowych) i powierzenie opieki nad tymi salami doktorantom w ramach obowiązkowej praktyki zawodowejOrganizacja zaplecza w postaci sal do realizacji projektów grupowych (wydziałowych, międzywydziałowych i międzynarodowych) i powierzenie opieki nad tymi salami doktorantom w ramach obowiązkowej praktyki zawodowej Zwiększenie liczby miejsc do pracy własnej studentów (na wszystkich wydziałach)Zwiększenie liczby miejsc do pracy własnej studentów (na wszystkich wydziałach) Spotkanie ze studentami - Bratniak, 18.03.2016

10 INFRASTRUKTURA Socjalno-Bytowa Deklaracja, że opłaty za miejsca w domach studenckich dla studentów i doktorantów nie wzrosną w trakcie kadencjiDeklaracja, że opłaty za miejsca w domach studenckich dla studentów i doktorantów nie wzrosną w trakcie kadencji Remont kolejnych domów studenckichRemont kolejnych domów studenckich Decyzja o poziomie komfortu (jedno- czy wieloosobowe pokoje?) w rękach samorządu, przed przystąpieniem do remontuDecyzja o poziomie komfortu (jedno- czy wieloosobowe pokoje?) w rękach samorządu, przed przystąpieniem do remontu Zagospodarowanie budynku po CNMiKO jako przestrzeni dla rozwijania aktywności studenckiej (koła naukowe, szkolenia, kursy, warsztaty) – po modernizacjiZagospodarowanie budynku po CNMiKO jako przestrzeni dla rozwijania aktywności studenckiej (koła naukowe, szkolenia, kursy, warsztaty) – po modernizacji Zorganizowanie żłobka dla dzieci studentów i doktorantów ze środków MNiSzW w ramach programu „Maluch na uczelni”Zorganizowanie żłobka dla dzieci studentów i doktorantów ze środków MNiSzW w ramach programu „Maluch na uczelni” Spotkanie ze studentami - Bratniak, 18.03.2016

11 INFRASTRUKTURA Rekreacyjna Strefy relaksu dla studentów na świeżym powietrzu (sezonowe) - miejsca gdzie będzie można spożyć posiłek, ale również przygotowywać się do zajęćStrefy relaksu dla studentów na świeżym powietrzu (sezonowe) - miejsca gdzie będzie można spożyć posiłek, ale również przygotowywać się do zajęć Rozbudowa małej architektury na obszarze kampusuRozbudowa małej architektury na obszarze kampusu Zadaszone parkingi roweroweZadaszone parkingi rowerowe Siłownie na świeżym powietrzuSiłownie na świeżym powietrzu Zagospodarowanie obszarów zielonych (architektura krajobrazu)Zagospodarowanie obszarów zielonych (architektura krajobrazu) Spotkanie ze studentami - Bratniak, 18.03.2016

12 OFERTA WSPÓŁPRACY Wezmę pod uwagę i włączę do programu działania propozycje, które zostaną zgłoszone w trakcie dzisiejszego spotkania. Spotkanie ze studentami - Bratniak, 18.03.2016

13 DZIEKUJE ZA UWAGĘ ZAPRASZAM DO DYSKUSJI http://chem.pg.edu.pl/jacek-namiesnik Spotkanie ze studentami - Bratniak, 18.03.2016


Pobierz ppt "POLITECHNIKA GDAŃSKA TO DOBRO NAS WSZYSTKICH! CZAS NA ZMIANĘ. MNIEJ SŁÓW, WIĘCEJ CZYNÓW. Jacek Namieśnik Kandydat na stanowisko Rektora Politechniki Gdańskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google