Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ETYKIETY WYNIKI KONTROLI. najta ń sza pó ł ka cenowa, kontrola IH 2013-2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ETYKIETY WYNIKI KONTROLI. najta ń sza pó ł ka cenowa, kontrola IH 2013-2014."— Zapis prezentacji:

1 ETYKIETY WYNIKI KONTROLI

2 najta ń sza pó ł ka cenowa, kontrola IH 2013-2014

3 Najcz ęś ciej kwestionowano niew ł a ś ciw ą jako ść w ę dlin podrobowych (m.in. pasztetów, salcesonów, pasztetowych) konserw mi ę snych mas ł a

4 Zastrze ż enia – przyk ł ady sk ł adniki niezadeklarowane na etykiecie – np. „mielonka indycza” zawiera ł a tak ż e wieprzowin ę nazwa nieadekwatna do sk ł adu – np. „pasztet domowy z drobiem” wyprodukowano z mi ę sa oddzielonego mechanicznie i substancji niestosowanych w warunkach domowych (np. wzmacniacze smaku) b łę dna ekspozycja na pó ł ce z mas ł em pracownicy sklepu u ł o ż yli produkty zawieraj ą ce t ł uszcz ro ś linny

5 Inspektorzy Inspekcji Handlowej wycofali 131 partii towarów w szczególno ś ci by ł y to produkty zafa ł szowane, nieprawid ł owo oznakowane, zepsute lub nie ś wie ż e, a ponadto przeterminowane oraz przechowywane w niew ł a ś ciwych warunkach. IH wyda ł a 91 decyzji z łą cznymi karami 118 623 z ł za wprowadzenie do obrotu produktów zafa ł szowanych.

6 Zastrze ż enia do jako ś ci czy oznakowania produktów zg ł o ś Inspekcji Handlowej Inspekcji Handlowej


Pobierz ppt "ETYKIETY WYNIKI KONTROLI. najta ń sza pó ł ka cenowa, kontrola IH 2013-2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google