Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski Instytut Ogrodnictwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski Instytut Ogrodnictwa."— Zapis prezentacji:

1 Prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski Instytut Ogrodnictwa

2 Instytut Ogrodnictwa – Zakład Uprawy i Nawożenia Warzyw, Skierniewice Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom – Zakład Technik Włókienniczych, Łódź

3 Projekt realizowany z udziałem Instrumentu Finansowego LIFE+ Unii Europejskiej i dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie z KE – 50% Dofinansowanie z NFOŚiGW -45% Środki własne - 5% Okres realizacji projektu: 01.01.2012 – 31.12.2014

4 Rolnictwo jest jednym z głównych źródełzanieczyszczenia środowiska. Celemprojektu jest redukcja zanieczyszczeniagleb i wody w rejonach intensywnejuprawy warzyw szklarniowych i polowychoraz rewitalizacja ekosystemu glebowego.

5 1. Ograniczenie emisji składnikówmineralnych do gleby i wódgruntowych w otwartychbezglebowych systemach uprawszklarniowych 2. Ograniczenie zanieczyszczeniaśrodowiska odpadami z wełnymineralnej poprzez wykorzystanienaturalnych odpadów włóknistychdo produkcji biodegradowalnychpodłoży w bezglebowej uprawiewarzyw w szklarniach iograniczenie uprawy w wełniemineralnej Uprawy szklarniowe

6 N-NO 3 PKCaMgNa 4397652240212136 ClSO 4 FeMnCuZn 175833,510,610,382,60 Ilość pożywki M 3/ha Ilość czystego składn. t/ha Pożywka 10220,8 9,49 Przelew 3082,54,65 Zawartość składników mineralnych w wodach drenarskich mg. dm -3 Zużycie pożywki i składników mineralnych w bezglebowej uprawie pomidora Zawartość azotu azotanowego i potasu w wodach gruntowych

7 * WBKT – wełna bawełna, kokos, trociny * WBKP – wełna, bawełna, kokos, paździerze

8 Rodzaj podłożaPlon kg. m -2 wczesnyhandlowyowoców dojrzałych ogólny WBKT15,3451,8252,8753,11 WBKP14,8749,9650,8651,20 Grodan-Grotop 13,7751,7152,5552,92

9 Słoma Trociny

10 Zagospodarowanie pouprawowych podłoży biodegradowalnych N-ogólnyPKMgCa 6,15%0,87%0,56%0,3%3,3% FeMnCuZnB 0,31%0,030,0120,050,003 Ogólna zawartość składników mineralnych w podłożu po uprawie w % rozdrobnione podłoże pouprawowe

11 * Gleby ubogie w próchnicę o zawartości poniżej 2% stanowią od 40 do 72% gruntów rolnych * Zawartość próchnicy w glebach na terenie naszego kraju spadła o około 40% i jest najniższa w UE * Udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych (pH poniżej 5,5) sięga 47% Uprawy polowe

12 * Nawozy roślinne w projekcie BIOREWIT Ekofert K Ekofert K – granulowany nawóz z suszu z koniczyny. Masa objętościowa – 604 g/1 L Ekofert L Ekofert L – granulowany nawóz z suszu z lucerny. Masa objętościowa – 703 g/L Możliwe i łatwe do stosowania przedwegetacyjnego i pogłównego

13 * Średnia zawartość składników pokarmowych w roślinnych nawozach organicznych typu Ekofert Rodzaj nawozuMakroskładniki w % s.m. NPKMgCa Ekofert K Nawóz organiczny z koniczyny (Ekofert K) 3,130,193,030,291,47 Ekofert L Nawóz organiczny z lucerny (Ekofert L) 3,470,233,100,231,63 Mikroskładniki w mg/kg s.m. FeMnCuZnB Ekofert K Nawóz organiczny z koniczyny (Ekofert K) 115,231,113,930,533,9 Ekofert L Nawóz organiczny z lucerny (Ekofert L) 157,032,115,046,551,6

14 * Dawki nawozów Ekofert K i Ekofert L stosowane w badaniach polowych Dawka N ogólnego (kg/ha) Dawka nawozu (t/ha) Gatunek warzywa w badaniach 602 Seler eko, ogórek eko 1204 Cebula, kapusta, seler Ogórek eko, seler eko 1806 Cebula, kapusta, seler Ogórek eko, seler eko 2408 Cebula, kapusta, seler Ogórek eko, seler eko

15 * Wpływ nawożenia nawozami Ekofert na plon handlowy selera i kapusty (2012)

16 * Wpływ rodzaju i dawki nawozów Ekofert na plonowanie cebuli (2012)

17 * Wpływ nawożenia selera nawozem Ekofert K na zawartość N-NO 3 w glebie (mg/L)

18

19 * Wpływ nawożenia selera nawozem Ekofert K na zawartość N-NO 3 w warstwie gleby 60 – 90 cm

20

21 Ilość składników pokarmowych wprowadzonych do włókniny z suchą masą roślin motylkowatych (g/1m 2 ) Rodzaj włókniny Makroskładniki w g/m 2 włókniny NPKMgCa Covelana----- Covelana K (koniczyna) 0,310,020,300,030,15 Covelana L (lucerna) 0.350,020,310,020,16 Masa całkowita włóknin – około 200 g/m 2 ; Masa suszu roślinnego około 100 g/m 2

22

23 * Wpływ ściółkowania gleby na plon handlowy selera i kapusty (2012)

24 * Wpływ nawożenia i ściółkowania gleby na plonowanie selera w uprawie ekologicznej (Chwałowice) (nawozy Ekofert i włókniny Covelana)

25 * Rola ściółki Covelana K w ograniczeniu zachwaszczenia uprawy selera

26 * Wpływ ściółkowania uprawy selera na zawartość N- NO 3 w glebie (mg/L)

27

28

29  Opracowane podłoża biodegradowalne posiadają dobre właściwości fizyko-chemiczne i mogą stanowić alternatywę dla wełny mineralnej w bezglebowych uprawach szklarniowych.  Pouprawowe podłoża biodegradowalne mogą być wykorzystane jako nawozy organiczne do uprawy rozsad lub polowej uprawy.  Zastosowanie granulatów nawozowych Ekofert K i Ekofert L, uzyskanych z preparowanej biomasy roślin motylkowatych, bogatej w związki azotowe (koniczyna, lucerna), miało korzystny wpływ na plonowanie warzyw (cebula, kapusta, ogórek, seler).  Włókniny biodegradowalne z odpadowych surowców włókienniczych (Covelana) ograniczały znacząco zachwaszczenie upraw przez cały sezon wegetacyjny, co obniżyło koszty robocizny poniesione na odchwaszczanie.  Łączne stosowanie włóknin Covelana i roślinnych nawozów organicznych Ekofert było zabiegiem bardzo korzystnym dla warzyw o wysokich wymaganiach pokarmowych, uprawianych z rozsady.  Stosowane dawki nawozów organicznych nie miały wpływu na zanieczyszczenie wód gruntowych składnikami pokarmowymi wymywanymi w głąb profilu glebowego.

30


Pobierz ppt "Prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski Instytut Ogrodnictwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google