Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

~SEKTY~.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "~SEKTY~."— Zapis prezentacji:

1 ~SEKTY~

2 Ujęcie językowe Łac. sequor - iść, podążać za kimś, czyli sekta to droga, którą się podąża, sposób postępowania. Inni wywodzą słowo „sekta” od łac.secare (oddzielić, obcinać), sekta więc to grupa czy wspólnota, która oddzieliła się od większej, centralnej wspólnoty. Ujęcie socjologiczne Sekta to grupa społeczna izolująca się od reszty społeczeństwa, mająca własną hierarchię wartości i zespół norm zachowania się, z silnie akcentowaną rolą przywódcy. Ujęcie religioznawcze Sekta to grupa czy ruch religijny, wyodrębniony z jakiejś religii lub związek wyznaniowy, który oderwał się od któregoś z kościołów czy wspólnot religijnych i przyjął własne zasady doktrynalne, kultyczne oraz struktury organizacyjne.

3 CZYM SĄ SEKTY > inaczej nazywane są nowymi ruchami religijnymi czy nowymi grupami religijnymi , które odłączyły się od macierzystego wyznania > sektą określa się grupę religijną posiadającą własny indywidualny światopogląd, wywiedziony z nauki jakiejś wielkiej religii światowej, lecz nie utożsamiany z nią > sekta jest przekonana że tylko ona posiada zbawczą prawdę o zbawieniu - a na czele sekty stoi mistrz – guru – jej założyciel, któremu inni winni są całkowite i bezgraniczne posłuszeństwo (to, co on powie jest święte ) > w stosunku do Kościoła bądź innych grup społecznych bywają one agresywne, tolerancyjne lub idą na pewne ustępstwa

4 SYNDROM SEKTY zmiana słownictwa i ubioru – człowiek zaczyna mówić nowym językiem , używa pojęć i słów których wcześniej nie używał, zaczyna się inaczej ubierać zmiana osobowości – nadwrażliwość – człowiek staje się bardziej wrażliwy na wszelkie uwagi odnośnie siebie i grupy pod wpływem której się znalazł naprzemienna radość i smutek – jest wynikiem coraz to głębszego uzależnienia człowieka od sekty; taki stan może prowadzić do depresji rezygnacja z własnego „ja” – liczy się tylko grupa, człowiek dla niej rezygnuje z tego co było dotąd treścią jego życia (dom, praca, szkoła) ciągły lęk i obawa – człowiek we wszystkim i wszystkich widzi wroga grupy do której się przyłączył, ciągły niepokój o dziś i jutro, ucieczka przed rzeczywistością gloryfikacja grupy – grupa staje się wszystkim dla człowieka, członek grupy nieustannie chce mówić jaka w niej panuje jedność, braterstwo i miłość; używa do tego wyszukanych zdań i porównań; brak jakiegokolwiek krytycyzmu, rzeczowej oceny

5 Elementy i znaki rozpoznawcze sekty
* już po pierwszym spotkaniu otwierają przed tobą zupełnie nowe horyzonty życia- sekty dają wiele wspaniałych obietnic * każdy dzień jest cenny, musisz dołączyć do sekty * świat i ludzkość dążą do katastrofy ( są złe), tylko sekta wie jak można się jeszcze od niej uratować - sekta ma lekarstwo na każdą „chorobę” * nauka sekty przewyższa każdą inną naukę i prawdę - tylko sekta ma we wszystkim rację * otrzymasz wielkie i wspaniałe obietnice, sprawdzanie możliwości ich spełnienia i wypełnienia przez sektę jest niemożliwe lub zabronione * odtąd nie będziesz miał czasu dla siebie samego- zawsze będzie koło ciebie ktoś z sekty, twój „opiekun” * najważniejszym celem twego życia jest praca tylko dla sekty

6 JAK ROZPOZNAĆ SEKTĘ ? sekta posiada charyzmatycznego przywódcę – członkowie sekty są mu winni całkowite posłuszeństwo; jest on ponad wszystkimi, ma nieograniczoną swobodę działania, jego decyzje nie mogą być kwestionowane pod żadnym względem; taki przywódca to najczęściej człowiek o patologicznej osobowości (nawet psychicznie chory), który uczyni wszystko aby stać się sławnym, zdobyć nieograniczoną władzę – to fanatyk zdolny do wszystkiego byle osiągnąć własne cele i zamierzenia ( np. zbiorowe samobójstwa) przywódca sekty czerpie ewidentne korzyści materialne kosztem szeregowych członków sekta doprowadzając do ruiny psychicznej i materialnej swoich członków, czyni z nich ludzi niezdolnych do życia w społeczeństwie sekta zabiera człowiekowi to, co najważniejsze : wolność, samostanowienie, nie ma miejsca na indywidualizm i samodzielne podejmowanie decyzji, nie ma prywatności – liczy się tylko grupa i jej interesy podczas werbunku sekta zataja najczęściej informacje o swoich prawdziwych celach, informacje podawane zainteresowanym są niejasne i nieprawdziwe sekta często odcina się od swojej historii, która zazwyczaj bywa niechlubna, dlatego sekty często zmieniają swe nazwy w sekcie na zbawienie trzeba sobie samemu zapracować (praca na rzecz sekty)

7 Zdjęcia w trakcie i po atakach na World Trade Center:
R o d z a j e s e k t FUNDAMENTALISTYCZNE( Biblijne) - które przyjmują zasadę dosłownego rozumienia ksiąg świętych (Biblii, Koranu) Fundamentaliści islamscy sięgają po przemoc, by prawo państwowe opierało się na prawie Koranu – dżihad – święta wojna. Zdjęcia w trakcie i po atakach na World Trade Center:

8 Świadkowie Jehowy - inne nazwy: Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe
Odrzucają nauki: 1) o Trójcy Świętej -Jezus to stworzenie, jest niższy od Ojca, nie jest wszechmogący, nie zasługuje na miano Boga, jest tożsamy z archaniołem Michałem. Duch Święty to tylko czynna moc Boża (a nie osoba). 2) o duszy nieśmiertelnej (co skutkuje także odrzuceniem nauk o czyśćcu i piekle) 3) o śmierci krzyżowej Chrystusa (według nich Jezus umarł na palu) 4) o kulcie Maryi, świętych i obrazów 5) o prymacie św. Piotra 6) o święceniu niedzieli, Bożego narodzenia, Wielkanocy (jedynym świętem u Świadków Jehowy jest pamiątka śmierci Jezusa) 7) o tradycji Pismo Święte, jako jedyne źródło wiary)

9 Jeruzalem Nowe inne nazwy: Miasto Chrystusa, Dzieci Światła
Ruch rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w 1990 r. jako klub o nazwie "Joga dla ciebie" - jest grupą apokaliptyczną i niezwykle destrukcyjną. Członkowie organizacji w swojej nauce podkreślają głównie, że niedługo nastąpi koniec obecnego systemu rzeczy, który jest zły i zniewalający, a rozpocznie się coś nowego. Świat odrodzi się na nowo i będzie światem bez podziałów, gdzie wszyscy utworzą jedną wspaniałą rodzinę. Polska jest krajem szczególnie umiłowanym przez Boga, który przeznaczył jej niezwykłą misję. Symbolem miast Nowego Jeruzalem jest tzw. "Tron Boga". Grupa odrzuca wszelkiego rodzaju dogmaty, obrzędy, święta, świątynie, etc. Przywódca ruchu, który nazywa siebie Królem jest uznawany za osobę, której Bóg powierzył "Bramy Swego Królestwa".

10 APOKALIPTYCZNE – sekty te głoszą rychły Armagedon, czyli wielką walkę
w niebie miedzy siłami dobra i zła, np. Adwentyści Dnia Siódmego liczą w świecie ok. 4 milionów, w Polsce ok Najwyższą Prawdę Aum założył w 1987 r. Shoko Asahara, niewidomy nauczyciel jogi. Ideologia sekty była mieszanką przepowiedni Nostradamusa, kultu Sziwy-niszczyciela i biblijnego Armagedonu. Guru uczył, że świat padnie ofiarą kataklizmu nuklearnego, który przeżyją tylko wtajemniczeni. Apokalipsę chciał przyspieszyć, eksperymentując z bronią biologiczną i chemiczną. 20 marca 1995 r. pięciu członków sekty Aum Najwyższa Prawda wkroczyło do tokijskich stacji metra. W jednej ręce trzymali foliowe torby wypełnione sarinem (gazem bojowym wynalezionym w Niemczech w latach 30.), w drugiej parasole, którymi przedziurawili plastik. Z podrzuconych w wagonach toreb zaczęła sączyć się śmierć.

11 ODWOŁUJĄCE SIĘ DO WŁASNEJ MISJI PROROCKIEJ I MESJAŃSKIEJ
Ruch Moona, został tak nazwany od założyciela San Myung Moona, Koreańczyka, który w książce Zasady boże (1957) ogłosił się drugim Mesjaszem. Funkcjonuje kilka różnych nazw : Święta i Spirytystyczna Wspólnota na Rzecz Zjednoczenia Całego Chrześcijaństwa, Wspólnota Ducha Świętego na Rzecz Zjednoczenia Całego Chrześcijaństwa, Ruch Zjednoczenia, Kościół Zjednoczenia). Bóg jest nieosobową mocą, odkupienie przez Chrystusa było niedoskonałe, uzupełniają je doskonały Adam, czyli Moon, i jego przyjaciółka, doskonała Ewa. Korea jest ziemią świętą. Krzyż symbolizuje klęskę, a Ruch Moona jest drogą do sukcesu. Zwolennicy muszą porzucić własne rodziny, bezwzględnie słuchać, pracować dla ruchu i apostołować. Rozwija się zwłaszcza w Korei, Japonii, USA i Europie Zachodniej (ponad ).

12 Moon ze swą trzecią żoną, zwaną przez wyznawców Matką Niebieską.
6514 par wzięło równocześnie ślub To sam prorok dobrał życiowych partnerów - na podstawie fotografii i "głębokiego duchowego wglądu". Połączył w pary mieszkańców różnych krajów, mówiących innymi językami. Ich wspólną cechą jest tylko uwielbienie dla guru.

13 GNOSTYCKIE – EZOTERYCZNE – OKULTYSTYCZNE
Wyjątkowy dynamizm wykazuje ruch Nowa Era (Epoka) - New Age, powstały w 60 latach w USA. Łączy on elementy okultyzmu, spirytyzmu, teozofii, satanizmu, wschodnich medytacji, mistyczno-magicznej duchowości szamańskiej w połączeniu z hasłami humanitaryzmu, harmonii, miłości, naukowości, ekologii, ekumenizmu i nowoczesności. Elementem, który w dużym stopniu łączy te praktyki to tarot, kabała, numerologia, senniki, chiromancja, kryształy, hipnoza, joga i gnoza. Są one w poważnej sprzeczności z wiarą katolicką, mówi o tym Katechizm Kościoła Katolickiego.

14 SEKTY MŁODZIEŻOWE zwane Kultami, Destruktywnymi Kultami i Nowymi Organizacjami Młodzieżowymi, Kościół Scjentologii, założony w 1954 r. w USA. Głosi naukę o wiedzy, według której człowiek jest wiecznym i wszechpotężnym duchem, który musi wyzwolić się przez wiedzę. Sam człowiek nie jest dla siebie przyczyną i celem. Sekta zyskuje popularność przez stosowanie coraz bardziej egzotycznych, graniczących z fantastyką lub science fiction „ofert zbawienia” Skojarzenie ułatwiają nazwiska aktorów będących medialną wizytówką scjentologów: Tom Cruise, Demi Moore i John Travolta. Zagrożenia ze strony Kościoła Scjentologicznego przejawiają się między innymi w podejmowaniu działań dążących do wyłudzania środków materialnych na tzw. orientalne techniki odnowy psychicznej. Znane są tam przypadki licznych fałszerstw, przekupstw, wyłudzeń, zastraszeń i oszustw giełdowych. Siedziba Kościoła Scjentologicznego mieści się  w Los Angeles,

15 Rodzina Miłości (wcześniej Dzieci Boga)
-zwana też Wspólnotą Niezależnych Chrześcijańskich Zgromadzeń Misyjnych "Rodzina", założona w 1968 roku w USA - akceptuje ona naukę o czasach ostatecznych, rychłym przyjściu Antychrysta i Chrystusa. Sekta pojmuje miłość bliźniego w osobliwy sposób, mianowicie ich zadaniem misyjnym jest ofiarowanie seksu każdemu człowiekowi, aby pokazać olbrzymią miłość Boga. Problematyczne jest w tej grupie wychowywanie dzieci. Nie są one posyłane do szkół państwowych, lecz kształcone wewnątrz sekty i poddawane jej indoktrynacji. Wśród członków sekty przeważają ludzie młodzi pomiędzy 18, a 25 rokiem życia. Guru - pastor David Berg (znany jako Mose David)

16 Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kriszny (lub Ruch Kriszny)
założone w 1966 roku w USA przez Abhay Choran De, znanego jako Abhay Caranarawinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada ( ). Ruch wskazuje drogę do szczęścia (wyrwanie się z cyklu reinkarnacji oraz osiągniecie wyższej świadomości) poprzez śpiewanie mantry, praktykowanie medytacji... Ruch Hare Kriszna zarabia na siebie sprzedażą własnych wydawnictw, przypraw, kadzideł, itp. oraz różnymi zbiórkami pieniędzy zakamuflowanymi pod charytatywnymi celami Praktyka członków Hare Kriszna oparta jest na czterech podstawowych zasadach: dieta wegetariańska nie toksykować się ( dotyczy to wszelkich używek i nałogów wliczając kawę i herbatę) nie uprawiać hazardu życie seksualne jest dozwolone tylko w związkach małżeńskich w celu prokreacji

17 Bractwo Zakonne Himavanti
- inne nazwy: Wielkie Białe Bractwo, Święte Bractwo; Komnata Dusz, Wspólnota Dzieci Światła, Dzieci Boga, Era Wodnika, Ruch Złotego Wieku, Gnoza Wschodu, Boska Magia, Grupa Medytacyjna, Członkowie używają głównie tej nazwy, która najbardziej jak wierzą odpowiada ich wibracji wyliczanej według zasad okultystycznej numerologii Bractwo Himavanti umocnił i rozwinął w Polsce po 1983r. znany Mistrz Aikido i Aiki-Jutsu oraz Kalaripayat Ryszard Matuszewski z Torunia Ryszard Matuszewski „Mohan” to guru Bractwa

18 05.10.94, szwajcarska wioska Cheiry –
Wchodzącego do grupy oczekują przyjazne rady, zachęcające go do samoakceptacji. Na pierwszym planie jest tylko on – zagubiona jednostka, szukająca rozwiązania duchowych niepokojów. Nie ma mowy o konieczności naśladowania, czy podporządkowania się guru. sekty, jak np. Wielkie Białe Bractwo, zmuszają do zbiorowych samobójstw, w grudniu 1995 r. w okolicach Grenoble (Francja) popełniło rytualne samobójstwo 16 członków sekty. Dwa lata później w ich ślady poszło jeszcze 5 osób, związanych z tą grupą w Kanadzie; , szwajcarska wioska Cheiry – w spalonej kaplicy odnaleziono 23 ciała ułożone w krąg

19 Realianie Założyciel ruchu Claudie Vorilhon, urodził się w 1946 roku we Francji. 13 grudnia 1973 roku miał on być rzekomo zabrany przez istoty pozaziemskie na inną planetę, tam mu przekazano przesłanie Elohimów do ludzkości Członkowie wielkich religii światowych ruchu twierdzą, że są ateistyczną religią mającą dopełnić przesłania innych Wierzą oni, że ludzkość stworzyły pozaziemskie istoty, które doprowadziły do powstania wszystkich dotychczasowych religii, a człowiek został wyprodukowany w laboratorium Ruch Raeliański jest szczególnie niebezpieczny głównie ze względu na rozwiązłość seksualną oraz formę medytacji zwaną „dotlenianiem”, która może wywoływać stany halucynogenne. Ich hasła prowadzą w prosty sposób do idei nadczłowieka (specyficzny rasizm). Niedawno związana z Raelianami firma Clonaid ogłosiła, że udało jej się sklonować człowieka.

20 Satanizm etymologiczny, Satanizm La Veya, Satanizm racjonalny
Z praktycznego punktu widzenia, który jest punktem wyjścia dla satanizmu, wyróżnia się kilka rodzajów satanizmu.                                a) Satanizm etymologiczny (biblijny, powierzchowny, podwórkowy) b) Satanizm La Veya (spirytystyczny, tradycyjny) c) Satanizm racjonalny (własny, pogłębiony, nietradycyjny) Biblia Szatana powstała w USA pod koniec lat 60. Napisał ją Anton Szandor La Vey, założyciel Kościoła Szatana.

21 Grupy najczęściej organizują czarne msze, podczas których składają krwawe ofiary (ideologiczny satanizm laveyowski całkowicie odrzuca możliwość składania żywych ofiar), oraz dokonują rytualnych zabójstw Promują kult siły, brak akceptacji dla słabości. Na muzycznej liście zakazanych wykonawców znalazł się m.in. Marilyn Manson Pentagram przedstawia profanum - człowieczeństwo, odzwierciedla wyższość żądz i emocji nad rozumem, jest uważany za znak satanistyczny

22 CZARNA MSZA, to bluźniercza, przesycona erotyzmem parodia mszy rzymskiej, podczas której - o ile to tylko możliwe - powinno się zabijać w ofierze Szatanowi człowieka, a w ostateczności zwierzę i to w wyjątkowo okrutny i brutalny sposób. Zachowania powszechnie uważanych za satanistyczne - dewastacja cmentarzy, zabijanie ludzi i zwierząt Ze względu na przestępczą działalność takich grup bardzo ciężko jest je opuścić. Młodzi ludzie, którzy chcą zerwać z satanizmem, wielokrotnie są zastraszani przez pozostałych członków sekty, grozi im się nawet śmiercią

23 Wissarion - przywódca duchowy sekty.
Zmiany na Wschodzie spowodowane rozpadem Związku Radzieckiego i względna wolność spowodowały wielkie przebudzenie religijne na tych terenach. Nastąpiła inwazja różnych wspólnot religijnych, również sekt z Zachodu, zwłaszcza USA i z Południa. Wissarionowcy  Wissarion - przywódca duchowy sekty. Milicjant urodzony w 1969 roku. W roku ogłosił, że jest Chrystusem.

24 Góra Sucha - centrum sekty wissarionowców. Wkoło - Nowe Jeruzalem.
Dalej wioski "Zony" i tajga. Południe kraju krasnojarskiego

25 Powszechna Cerkiew Bogarodzicy (Wsielenskaja Cerkow Bozijej Matieri),
założona przez Joanna Bereslawkija (właściwie: W. Jakowlew), ur. w 1946 roku, głosi "trzecie przymierze" i sukcesje w duchu, powołuje się przy tym na otrzymane od Matki Boskiej objawienia ("Biała Ewangelia"); W nauczaniu i kulcie zerwał z chrześcijaństwem - w Kijowie Jurij Kriwogonow założył w 1990 roku Białe Bractwo, Jusmalos (ma znaczyć: Planetarny Logos Jezus Chrystus ("prorok" jest doktorem nauk technicznych). Swoją przyjaciółkę, Maryne Cwigun, przedstawia jako Królową Pokoju, Maryję, Dziewicę Chrystusa. Działa na Ukrainie i w Rosji. Biblie (apokaliptyka) łączy z Bhagawadgita i rożnymi doktrynami mistycznymi; posługuje się przy tym terminologia naukowa

26 pt. "Czarna lista przestępczych sekt w Polsce".
Przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przez Sektami Ryszard Nowak przedstawił w Warszawie raport pt. "Czarna lista przestępczych sekt w Polsce". Na tej liście wymieniono 16 ruchów religijnych. Celem raportu jest - jak zapewnia Nowak - przedstawienie rzeczywistej sytuacji sekt przestępczych działających w naszym kraju. Na przedstawionej liście znalazły się następujące ruchy religijne: Antrovis, Christianie, Czerwona Brygada, Gałąź Davida, Kościół Scjentologiczny, Najwyższa Prawda, Niebo, Raelianie, Rodzina Miłości, Ruch na Rzecz Odnowy 10 Boskich Przykazań, Sataniści, Sekta Moona, Świątynia Ludu, Święte Bractwo Zakonne Himawanti, Świątynia Słońca oraz Wielkie Białe Bractwo. Ryszard Nowak chce aby raport w sprawie sekt trafił do polskich szkół przed wakacjami, aby uchronić młodzież oraz dzieci przed werbowaniem do podejrzanych grup religijnych. Przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami ma nadzieję, że przedstawiony raport przyczyni się do dyskusji na temat obrony przed sektami i pozwoli na opracowanie rozwiązań prawnych i przeciwdziałanie praktykom sekt w Polsce. Raport "Czarna lista przestępczych sekt w Polsce” jest adresowany przede wszystkim do pedagogów, wychowawców, opiekunów oraz psychologów. Z publikacją zapoznają się także środowiska prawnicze oraz policja.

27 Czy jesteś podatny na zwerbowanie
Czy jesteś podatny na zwerbowanie? TAK - jeśli ze szlachetnych pobudek chciałbyś coś zmienić w sobie lub na świecie, TAK - jeśli z szacunkiem i ciekawością słuchasz, co inni ludzie mają ci do powiedzenia, TAK - jeśli z przekonaniem sądzisz, że jesteś na to zbyt inteligentny lub zbyt odporny psychicznie. Kiedy jesteś podatny? GDY - już nie możesz ze sobą wytrzymać, GDY - zmarł ci ktoś bliski, GDY - borykasz się z kłopotami rodzinnymi, GDY - uległeś chorobie lub wypadkowi, GDY - przeżywasz zawód miłosny, GDY - przeprowadzisz się do nowego miasta, GDY - stracisz pracę, GDY - rozpoczynasz studia, GDY - przeżywasz chwile osamotnienia GENERALNIE - w trudnych momentach życia.

28 Jak rozpoznać, że ktoś z bliskich znajduje się pod wpływem sekty?
DIETA 1. Bliski przestał spożywać produkty, które dotychczas lubił lub zwyczajowo jadł (mięso, jajka, ryby, ser żółty, cebulę, czosnek, potrawy świąteczne). 2. Zaczął za to przygotowywać sobie lub prosić o przygotowywanie potraw wegetariańskich z dużą ilością orientalnych przypraw, pieczenie placków pszennych bez zakwasu i jajek. 3. Przestał z dnia na dzień pić kawę, herbatę, alkohol, kakao, napoje gazowane, a zamiast tego zaczął pić duże ilości wody, parzyć herbaty ziołowe. 4. Przestał dotykać pewnych produktów i naczyń rękoma, wydzielił własne nakrycie stołowe.

29 ZMIANA PRZYZWYCZAJEŃ 1. Zrezygnował gwałtownie z oglądania telewizji, słuchania radia, muzyki rozrywkowej, pomimo że wcześniej lubił to robić lub odwrotnie - zaczął wręcz nałogowo słuchać muzyki ( orientalnej, heavy metalowej), nagranych przemówień, lekcji o tematyce religijnej, oglądać regularnie podejrzane filmy video, nagrania ze zbiorowych modlitw, kazań lub zapisy scen gwałtu i przemocy wobec ludzi czy zwierząt. 2. Zrezygnował z dotychczasowych form spędzania wolnego czasu, zabaw tanecznych, kina, basenu. 3. Przestał spotykać się z dotychczasowymi znajomymi, z którymi wcześniej miał stały kontakt i lubił przebywać w ich towarzystwie. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY 1. Zaczął się zupełnie inaczej ubierać - przesadnie elegancko lub w określony zestaw (ciągle ta sama koszula i spodnie), preferować jakiś kolor ( biały, czarny lub szafranowy), nosić dziwne szaty, plakietki. 2. Zaczął przesadnie dbać o higienę osobistą o stałych porach lub odwrotnie - zaprzestał tych czynności zupełnie. 3. Zmienił radykalnie dotychczasową fryzurę, ściął włosy pozostawiając z tyłu głowy warkoczyk, zaczął nakrywać włosy nawet w domu. 4. Zaczął nosić na szyi z czcią różnego rodzaju amulety, koraliki, woreczki, chociaż wcześniej nie było to w jego stylu.

30 ASPEKT RELIGIJNY 1. Zaczął zamykać się w swoim pokoju na wiele godzin, śpiewając lub pozostając jakby w stanie uśpienia (siedząc, leżąc). 2. Zmienił całkowicie wystrój swojego pokoju, malując go na jakiś określony kolor, budując coś na kształt ołtarza, paląc świece i kadzidła, przystrajając go kwiatami. 3. Zaczął zbierać dziwne rzeczy, np. zdjęcia i obrazy przedstawiające kolorowo ubrane postacie, diabły, czaszki, krzyże. 4. Niespodziewanie dla członków rodziny zaczął interesować się sprawami wiary, czytać Pismo Św., dziwne publikacje o obco brzmiących tytułach, liczne ulotki, broszury, strony internetowe grup religijnych lub przestał uczestniczyć w nabożeństwach w kościele, do którego należał, obchodzić tradycyjne święta, np. Boże Narodzenie (dotyczy szczególnie dzielenia się opłatkiem i kupowania choinki). 5. Zaczął namawiać pozostałych domowników do rozmów na tematy religijne, proponować lektury, filmy, krytykując zarazem ich poglądy religijne, żądając zdjęcia krzyży i świętych obrazów.

31 NOWE ZWYCZAJE 1. Zaczął prowadzić ożywioną korespondencję listową i internetową, rozmowy telefoniczne o ciągle tych samych godzinach lub dziwnych porach. 2. Niespodziewanie zaczęli pojawiać się nowi, dziwnie zachowujący się znajomi, nachodzący dom o każdej porze. 3. Bliski coraz częściej znika z domu, mówiąc, że uczestniczy, w kursie językowym, kursie podnoszącym potencjał twórczy, kursie biblijnym. 4. Nie wraca na noc do domu. Nie jest w stanie podać przekonywującej przyczyny, gubi się w wyjaśnieniach. 5. Opuszcza coraz częściej zajęcia w szkole, pracy, pomimo że wcześniej bez problemu wywiązywał się z tych obowiązków. 6.Wydaje coraz większe sumy na zakup książek, kadzideł, opłacanie kursów. 7. Próbuje pożyczać pieniądze od bliskich i znajomych, bądź odwrotnie -może próbować rozdawać własne oszczędności czy rzeczy osobiste. 8. Dokonuje kradzieży cennych przedmiotów i pieniędzy, chwaląc się swoim sprytem i bezwzględnością. 9.W rozmowach od niedawna pojawiają się nowe zwroty, jak np.:„energia kosmiczna”, „czakramy”, „afirmacje”, „leczenie energią”.

32        Rama - byłam w sekcie Magdalena Grochowalska Tytułowa bohaterka powieści ma problemy z identyfikacją z jakąkolwiek z grup społecznych, do których należy. Zarówno w rodzinie, jak i w grupie rówieśniczej czuje się wyobcowana. Poczucie samotności, gorączkowe poszukiwanie akceptacji, przyjaźni i miłości powoduje, że staje się łatwym obiektem manipulacji członków sekty... „ Ramona była całkiem zwyczajną nastolatką. No, może jedynie imię miała nietypowe. Pochodziła z całkiem normalnej, nawet dobrze radzącej sobie finansowo rodziny. Uczyła się bardzo dobrze, zarówno w szkole, jak i biorąc udział w licznych zajęciach poza szkołą. Jednak pewnego dnia jej życie zmieniło się zupełnie, postanowiła uciec z domu i zamieszkać w wiejskim ośrodku prowadzonym przez dziwnych ludzi....” Historia Ramony, zdrobniale zwanej Ramą, jest jednym z wielu przykładów całkiem zwyczajnych rodzin rozbitych przez sekty. Jednak ta historia jako jedna z nielicznych została opowiedziana. W przypadku większości rodzin tylko najbliżsi zdają sobie sprawę z koszmaru, który był ich uczestnictwem... Paweł Królak

33 Właśnie trafia na rynek powieść pod tytułem RAMA – byłam w sekcie
Właśnie trafia na rynek powieść pod tytułem RAMA – byłam w sekcie. Chcę zwrócić na nią Twoją uwagę, bo jest to powieść absolutnie wyjątkowa i jej wydanie uważam za bardzo ważne dla profilaktyki dotyczącej zjawiska sekt w Polsce. Po pierwsze i najważniejsze: jest to historia AUTENTYCZNA. Została oparta na prawdziwych wydarzeniach. To nie jest teoretyzowanie, ale autentyczne świadectwo. Po drugie – ta historia wydarzyła się w Polsce. I chyba jest to pierwszy przypadek powieści dotyczącej sekt osadzonej w polskich realiach. Dzięki temu Czytelnik widzi, że ten problem jest bliżej nas, że jego także może dotknąć. Po trzecie – ma ogromną wartość profilaktyczną. Bez odwoływania się do jakichkolwiek teorii, po prostu czystymi faktami, opisami prawdziwych wydarzeń pokazuje, w jaki sposób działają sekty, jak werbują, jak uzależniają, jak trudno się z nich wydostać. Ta książka z pewnością na długo zostanie w pamięci każdemu, kto ją przeczyta. I po czwarte – jest to po prostu bardzo dobra powieść. Napisana lekkim językiem, niesamowicie wciąga (mimo 400 stron długości można ją przeczytać w jeden lub dwa wieczory), jej lektura sprawia dużą przyjemność od strony czysto literackiej. Najważniejsze jednak jest dla mnie to, czego ta książka może dokonać z racji swojej treści. Wierzę, że jeśli po tę książkę sięgnie człowiek młody, zobaczy mechanizmy, którymi posługują się sekty, aby go zwerbować. Techniki sekt zostały bowiem bardzo dobrze w RAMIE ukazane. Dzięki temu młody czytelnik stanie się znacznie bardziej odporny. Gdy książkę przeczytają rodzice, mogą znacznie lepiej zrozumieć, dlaczego dziecko może trafić do sekty, a także dlaczego tak trudno jest mu odejść. RAMA pokazuje też znakomicie, że rodzice z dobrej woli mogą popełnić ogromnie dużo błędów, bardzo trudnych potem do naprawienia . Widzimy to bardzo często, gdy trafiają do naszego ośrodka ludzie, których dzieci trafiły do sekt. RAMA jest też ostrzeżeniem dla wszystkich, bo pokazuje, że ślad po pobycie w psychice zostaje na zawsze. Od niego tak całkiem i do końca nie da się uwolnić... Takiej książki jeszcze w Polsce nie było. Działanie sekt zostało w niej opisane lepiej niż w większości naukowych książeko sektach, a jednocześnie podane w formie powieści, co sprawia, że dużo lepiej te informacje się przyjmuje i na długo zostają w pamięci. Bardzo chciałbym, by po RAMĘ sięgnęło jak najwięcej osób. Jeśli tylko masz taką możliwość – pomóż ją wypromować. Polecaj swoim znajomym, a jeśli to możliwe, to nawet daj im ją w prezencie. Niezależnie od tego, czy przeczyta ją człowiek młody, czy dorosły – to może być najlepszy sposób profilaktyki antysektowej.                       


Pobierz ppt "~SEKTY~."

Podobne prezentacje


Reklamy Google