Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środki językowe w reklamie Analiza wybranych tekstów reklamowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środki językowe w reklamie Analiza wybranych tekstów reklamowych."— Zapis prezentacji:

1 Środki językowe w reklamie Analiza wybranych tekstów reklamowych

2 CELE PROJEKTU : Badanie języka reklamy. Budowanie świadomości odbioru komunikatu reklamowego. Dostrzeganie wad i zalet reklamy jako komunikatu perswazyjnego. Doskonalenie umiejętności redagowania pisemnych form wypowiedzi: artykuł prasowy, rozprawka.

3 REKLAMA Oddziaływanie polegające na perswazji oraz na kształtowaniu opinii, gustów klienta stosowane przez producenta i sprzedawcę w celu poinformowania klienta o towarze czy usłudze, aby wzbudzić jego zainteresowanie i zachęcić do kupna. Słownik wyrazów obcych, red. Tokarski J., Warszawa 1980, s. 636.

4 Pierwsze reklamy:

5 Pojęcia związane z językiem reklamy: Perswazja- przekonywanie kogoś o czymś albo do czegoś, tłumaczenie, namawianie, odradzanie, jedna z funkcji języka dominująca w retoryce, propagandzie, reklamie i literaturze Łac. persuasio – namowa, przekonywanie, wiara, opinia, przesąd. Szkolny słownik terminów literackich, red. Fulińska A., Kraków 2004, s. 290.

6 SLOGAN Zwięzła, utarta formuła o charakterze perswazyjnym, frazes. MANIPULACJA Manipulacja (łac. manipulatio - manewr, fortel, podstęp) – w psychologii oraz socjologii to celowo inspirowana interakcja społeczna mająca na celu oszukanie osoby lub grupy ludzi, aby skłonić je do działania sprzecznego z ich dobrem/interesem. Zazwyczaj osoba lub grupa ludzi poddana manipulacji nie jest świadoma środków, przy użyciu których wywierany jest wpływ. Autor manipulacji dąży zwykle do osiągnięcia korzyści osobistych, ekonomicznych lub politycznych kosztem poddawanych niej osób.łacpsychologiisocjologii interakcja społeczna

7 Środki językowe najczęściej używane w reklamie Żart językowy Ironia Używanie języka potocznego Używanie czasowników w formie trybu rozkazującego Używanie stopnia wyższego i najwyższego przymiotników i przysłówków Mieszanie stylów Celowe wykorzystywanie powtórzeń.

8 Rytm i rym Wykorzystywanie wieloznaczności wyrazów (polisemia) Aluzja Neologizm Zaskakujące porównanie Skrót myślowy Stylizacja Wykorzystywanie znanych przysłów i powiedzeń

9 ANALIZA WYBRANYCH TEKSTÓW REKLAMOWYCH

10 ” „Pij mleko! będziesz Wielki

11 Hasło reklamowe ma charakter nakazu. Umieszczony poniżej tekst osłabia kategoryczność trybu rozkazującego i stanowi zachętę do picia mleka. Wykorzystanie wizerunku znanej osoby wzmacnia siłę przekazu, reklama staje się bardzo wiarygodna. Wykorzystana jest wieloznaczność wyrażenia: być Wielkim” – w kontekście reklamy nie oznacza to bycia wysokim, ale kimś kto odniósł w życiu sukces.

12 „Kawa X pieści zmysły” Stosowanie abstrakcyjnej metafor, sprawia, że nie można ocenić prawdziwości tego komunikatu. Przywoływanie takiej figury stylistycznej jest bezpieczne dla twórcy reklamy, bo nikomu nie przyjdzie do głowy sprawdzać, co to znaczy, że jakaś kawa „pieści zmysły”

13 Formą reklamy jest autoprezentacja

14 Formą autoprezentacji są również ulotne teksty wyborcze, w których kandydaci pragną „zareklamować się” z jak najlepszej strony: Chęć bycia blisko z wyborcami ma dawać im poczucie bezpieczeństwa, stąd stosowanie zaimków: Nam, Nas Slogan: „XYZ bliżej ludzi” Programy wyborcze mają charakter ogólnikowy, nie ma wskazanych konkretnych działań, z których można by później ewentualnie rozliczyć kandydata np. „obniżyć koszty funkcjonowania samorządu i jednostek pomocniczych”

15 Wnioski: Komunikat reklamowy „broni się” przed zarzutem nieprawdziwości dzięki stylistycznym mechanizmom uzyskiwania wiarygodności. Pojawiają się takie konstrukcje gramatyczne, które służą temu, by ukryć niemożność sprawdzenia prawdziwości przekazu. Stosuje się takie zabiegi, które powodują, że komunikat o treści pozornie informacyjnej w istocie działa na emocje odbiorcy.


Pobierz ppt "Środki językowe w reklamie Analiza wybranych tekstów reklamowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google