Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLNY FESTIWAL NAUKI Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLNY FESTIWAL NAUKI Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku."— Zapis prezentacji:

1 SZKOLNY FESTIWAL NAUKI Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku

2 Projekt „ Wokół elektryczności” realizowało 12 uczniów na Kółku fizycznym.

3 CELE PROJEKTU:  Zapoznaliśmy się z pojęciami dotyczącymi energii, jej zastosowaniem źródłami i rodzajami  Uświadomiliśmy sobie w jaki sposób właściwie należy korzystać z urządzeń elektrycznych oraz bezpiecznego, ekologicznego i racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej.  Uświadomiliśmy sobie konieczności systematycznego oszczędzania energii w domu, szkole i każdym innym miejscu  Kształtujemy umiejętności rozumienia, tworzenia i przekazywania informacji w różnej formie.  Prawidłowo reagujemy na sytuacje zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym

4 REZULTATY NASZEJ PRACY LOGO PROJEKTU

5 MAPA POLSKI ZE WSZYSTKIMI DZIAŁAJĄCYMI ELEKTROWNIAMI

6 OBWODY ELEKTRYCZNE

7 PREZENTACJE MULTIMEDIALNE

8 DEKALOG OSZCZĘDZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1. Wyłączaj niepotrzebne oswietlenie 2. Podczas zakupu sprzętów RTV i AGD zwracaj uwagę na klasę oszczędzania prądu 3. Nie włączaj czuwania w sprzęcie domowym 4. Zainwestuj w żarówki energooszczędne 5. Zamontuj kolektory słoneczne

9 DEKALOG OSZCZĘDZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 6. Wietrz pomieszczenia krótko a intensywnie 7. Nie zasłaniaj grzejników meblami 8. Nie używaj bieżącej wody do zmywania naczyń 9. Gotuj tyle wody ile potrzebujesz 10. Gotuj zawsze z pokrywką

10 ZNACZEK PROPAGUJĄCY OSZCZĘDZANIE ENERGII

11 WYKONALIŚMY KALKULATOR ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

12 Zaproszenie

13 ZWIEDZILIŚMY OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE

14 ZWIEDZILIŚMY RÓWNIEŻ ELEKTROWNIE OPOLE

15 TROCHĘ HISTORII  Odkrycia archeologiczne dokonane w XX wieku wskazują na dwa miejsca Starożytności, których mieszańcy prawdopodobnie znali zjawisko elektryczności. Krajami tymi były: starożytny Egipt oraz tereny pomiędzy Eufratem, a Tygrysem.  Ślady wskazujące na to, iż kapłani egipscy znali zjawisko elektryczności można zauważyć dzięki rysunkom naściennym pozostawionym w świątyniach. Na reliefach uwidocznione są zamknięte naczynia w kształcie lampy, w których zamknięte są węże, ułożone na podobieństwo dzisiejszych żarników. Do naczyń dochodzą przewody, wyprowadzane z naczyń poprzez zatopione w nich pręty.

16

17 W 1771 roku Galvani przeprowadził ciekawy eksperyment na żabim udku, czy nóżce - przyłożone do mięśnia dwa różne metale powodowały drgania mięśnia. Ten eksperyment był podstawą do odkrycia przepływu prądu elektrycznego. Zjawisko to zinterpretował dobrze Alessandro Volta. Stwierdził on mianowicie, że dwie różne elektrody przyłożone do mokrego ciała wywołują reakcję chemiczną. Był też konstruktorem pierwszego na świecie ogniwa galwanicznego, do budowy którego wykorzystał srebrne i złote płytki i odseparował je od siebie papierem.

18  W 1820 roku Ampere zapoczątkował już nową dziedzinę fizyki, czyli elektrodynamikę, opisując siłę pola elektromagnetycznego, które jest wytwarzane przez prąd.  Następnym ważnym odkryciem było ustalenie przez Michaela Faradaya w 1830 roku, że magnes przesuwany w pobliżu przewodu w kształcie spirali powoduje przepływ prądu. Zasada indukcji elektromagnetycznej została wykorzystana później przez Lenza, który skonstruował silnik elektryczny.  Kolejnym ważnym wkładem w naukę o elektryczności było matematyczne opisanie przez Maxwella zależności pomiędzy polem magnetycznym i elektrycznym. Jest on również autorem teorii fal elektromagnetycznych.

19 A dziś… …elektryczność jest wygodną i stosunkowo tanią formą przesyłania energii i obecnie trudno sobie wyobrazić życie bez energii elektrycznej.

20  Energia elektryczna jest niezb ę dnym elementem naszego ż ycia. U ł atwia je, stwarza komfortowe warunki do pracy i odpoczynku. Dzi ę ki niej ż yjemy wygodnie i bezpiecznie.  Codziennie wykonujemy setki czynno ś ci, podczas których konieczne jest korzystanie z energii elektrycznej

21  Ponad 40% wykorzystywanej w Polsce energii przypada na budynki. Najwi ę cej, bo ponad 34% zu ż ywa si ę jej w budynkach mieszkalnych.  Pozosta ł e ponad 6% przypada na obiekty handlowe, s ł u ż by zdrowia, szkolne, biura, urz ę dy, budynki przemys ł owe

22 ZU Ż YCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZALE Ż Y OD WIELU CZYNNIKÓW, MI Ę DZY INNYMI INDYWIDUALNYCH PRZYZWYCZAJE Ń I TRYBU Ż YCIA MIESZKA Ń CÓW. WYKRES PRZEDSTAWIA RZECZYWISTE ZU Ż YCIE ENERGII W CI Ą GU ROKU

23 PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Porażenie prądem elektrycznym to efekt powstający w wyniku przepływu znacznego prądu elektrycznego przez tkanki organizmów żywych - ludzi lub zwierząt.

24 JAK POSTĘPOWAĆ PRZY PORAŻENIU PRĄDEM?  wyłącz napięcie właściwego obwodu elektrycznego  odciągnij porażonego od urządzenia pod napięciem odpowiednimi narzędziami z suchego drewna lub tworzywa sztucznego  gdy wyłączenie napięcia może spowodować upadek porażonego, zabezpiecz go przed tym  po wyłączeniu napięcia upewnij się o jego braku za pomocą wskaźnika napięcia

25 PORAŻENIE PRĄDEM Należy zachować szczególną ostrożność przy dotykaniu gołych części przyrządów, oraz ciała porażonego. Jeśli porażony stracił przytomność natychmiast powinno zastosować się sztuczne oddychanie. Ważne jest też to, aby nie wlewać mu nic do ust, lecz okryć go ciepło i skierować go do szpitala.

26 DZIĘKUJEMY ZA OBEJRZENIE NASZEJ PREZENTACJI UCZNIOWIE REALIZUJĄCY PROJEKT


Pobierz ppt "SZKOLNY FESTIWAL NAUKI Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google