Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie z zakresu Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie z zakresu Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie z zakresu Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019

2 Zachowanie w sytuacji zakładniczej Biuro Operacji Antyterrorystycznych

3 ZAKŁADNIK Osoba zatrzymana jako zabezpieczenie pewnych żądań Biuro Operacji Antyterrorystycznych

4 SPRAWCA osoba zdesperowana; człowiek w kryzysie; chorzy psychicznie; terrorysta.

5 POSTĘPOWANIE W SYTUACJI STANIA SIĘ ZAKŁADNIKIEM należy mieć świadomość, że to sprawca kontroluje sytuację; nie należy być zbyt asertywnym (ze wszystkim się nie zgadzam), ani zbyt pasywnym (wszystko akceptuję); należy rozwinąć w sobie wolę przetrwania – znaleźć cel na zewnątrz; należy zdać sobie sprawę, że sytuacja może trwać długo. Biuro Operacji Antyterrorystycznych

6 w rozmowie z innymi zakładnikami należy używać nazwisk i imion; nie należy unikać jedzenia posiłków; fakt przymusowej bezczynności należy wykorzystać do robienia „notatek w pamięci” na temat tego, co się stało; jeżeli istnieje możliwość ucieczki – decyzję należy podjąć samodzielnie, jednak jej konsekwencje mogą być różne. Biuro Operacji Antyterrorystycznych POSTĘPOWANIE W SYTUACJI STANIA SIĘ ZAKŁADNIKIEM

7 Biuro Operacji Antyterrorystycznych MOŻLIWE FAZY INCYDENTU faza paniki; faza negocjacji; faza rozwiązania siłowego.

8 Biuro Operacji Antyterrorystycznych FAZA PANIKI Występuje w momencie zaistnienia incydentu (w chwili dokonywania zamachu). Wiąże się z ogromnym napięciem emocjonalnym zarówno po stronie sprawców jak i ofiar. W tym czasie bardzo łatwo jest sprowokować przestępcę do agresywnego działania. Opanowanie emocji w czasie tych pierwszych kilku minut trwania incydentu będzie miało wpływ na Twoje bezpieczeństwo.

9 Związana jest z prowadzeniem rozmów przez policyjnych negocjatorów. Celem prowadzonych negocjacji jest przede wszystkim doprowadzenie do rozwiązania incydentu bez konieczności użycia siły. Biuro Operacji Antyterrorystycznych FAZA NEGOCJACJI

10 Biuro Operacji Antyterrorystycznych FAZA ROZWIĄZANIA SIŁOWEGO W chwili gdy negocjacje nie przynoszą pożądanego efektu w postaci pokojowego rozwiązania zaistniałego incydentu, a życie i zdrowie zakładników jest z każdą chwilą coraz bardziej zagrożone Policja decyduje się na rozwiązanie siłowe – szturm w celu uwolnienia przetrzymywanych zakładników.

11 Biuro Operacji Antyterrorystycznych JAK ZACHOWAĆ SIĘ W TRAKCIE SZTURMU pozostać na miejscu, gdzie zastał nas szturm; położyć się na podłodze (tak, aby uniknąć rażenia ogniem w sytuacji gdyby nastąpiła wymiana ognia pomiędzy przestępcą, a policjantami); wykonywać polecenia policjantów, nawet gdy wydaje się w danej sytuacji nieracjonalne – np. zakładanie zakładnikom kajdanek.

12 Centralne Biuro Śledcze Policji ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI O PODŁOŻENIU URZĄDZENIA WYBUCHOWEGO

13 Centralne Biuro Śledcze Policji ART. 224a KK – FAŁSZYWE ZAWIADOMIENIE Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

14 Centralne Biuro Śledcze Policji POWIADOMIENIE O MASOWYM (KASKADOWYM) PODŁOŻENIU URZĄDZEŃ WYBUCHOWYCH Przekazanie za pomocą e-mail/telefon w tym samym czasie lub w krótkich odstępach czasu informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego w co najmniej dwóch miejscach, mogące zagrozić zdrowiu lub życiu osób.

15 Centralne Biuro Śledcze Policji PRZYKŁADY ZGŁOSZEŃ W dniach 24-25 czerwca 2013 r. na skrzynki mailowe urzędów państwowych, służby zdrowia oraz obiektów użyteczności publicznej wpłynęła wiadomość o podłożeniu ładunku wybuchowego, który miał eksplodować w dniu 25 czerwca 2013 r. o godz. 12.00. sprawdzeniu pirotechnicznemu poddano 22 obiekty, w tym: - 4 komendy wojewódzkie Policji; - 8 szpitali; - 7 sądów i prokuratur; - 2 centra handlowe. łącznie ewakuowano 2760 osób.

16 Centralne Biuro Śledcze Policji w dniu 25 czerwca 2013 r. Decyzją nr 268 Komendanta Głównego Policji powołano grupę operacyjno – procesową, w skład której weszli funkcjonariusze CBŚ KGP i BSK KGP. W toku prac grupy ustalono, że e-mail z groźbami został wysłany z dwóch skrzynek założonych na serwerach w USA, a sprawca w celu zapewnienia sobie anonimowości wykorzystywał serwery PROXY oraz sieć animizującą TOR. w dniu 28 czerwca 2013 r. zatrzymano Marcina L., któremu przedstawiono zarzut z art. 224a kk oraz zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

17 Centralne Biuro Śledcze Policji PRZYKŁADY ZGŁOSZEŃ W dniu 16/17 listopada 2013 r. na skrzynki mailowe 87 urzędów państwowych wpłynęła wiadomość o podłożeniu ładunku wybuchowego, który miał eksplodować 17 listopada 2013 r. o godz. 10.00. sprawdzeniu pirotechnicznemu poddano 87 instytucji, w tym: - 26 prokuratur - 26 jednostek Policji - 35 obiektów użyteczności publicznej. w wyniku podjętych intensywnych działań operacyjnych przez funkcjonariuszy Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP Kielce ustalono dane sprawcy. w dniu 10 grudnia 2013 r. Funkcjonariusze CBŚ KGP oraz BSK KGP zatrzymali sprawcę fałszywego powiadomienia o podłożeniu ładunków wybuchowych: Bartosza P., lat 17, któremu przedstawiono zarzut o czyn z art. 224a kk oraz zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

18 Centralne Biuro Śledcze Policji INSTRUKCJA ALARMOWA ZASADY POSTĘPOWANIA w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej I.ALARMOWANIE Osobie przyjmującej zgłoszenie o podłożeniu urządzenia wybuchowego oraz administratorowi obiektu nie wolno lekceważyć żadnej informacji na ten temat. Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu urządzenia wybuchowego albo zauważyła w obiekcie przedmiot niewiadomego pochodzenia, mogący zawierać materiał wybuchowy powinna powiadomić o tym: a) administratora obiektu – tel. ……………… b) Policję – tel. 112 lub 997, która z urzędu dokonuje sprawdzenia wiarygodności każdego zgłoszenia.

19 Centralne Biuro Śledcze Policji INSTRUKCJA ALARMOWA ZASADY POSTĘPOWANIA W zależności od rodzaju zdarzenia, zawiadamiając Policję należy podać: treść rozmowy ze zgłaszającym podłożenie urządzenia wybuchowego, którą należy prowadzić wg wskazówek załączonych do instrukcji – załącznik nr 2, treść przesłanej wiadomości o podłożeniu urządzenia wybuchowego (list przesłany drogą elektroniczną należy zabezpieczyć wg wskazówek załączonych do instrukcji – załącznik nr 3), miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może zawierać materiał wybuchowy, numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko.

20 Centralne Biuro Śledcze Policji INSTRUKCJA ALARMOWA ZASADY POSTĘPOWANIA II CZYNNOŚCI PODEJMOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA OBIEKTU PO UZYSKANIU INFORMACJI O PODŁOŻENIU URZĄDZENIA WYBUCHOWEGO LUB W PRZYPADKU JEGO ZLOKALIZOWANIA 1. Do czasu przybycia Policji czynnościami zarządza administrator obiektu, a w czasie jego nieobecności osoba przez niego upoważniona. 2. Zarządzający czynnościami, w sytuacji, gdy urządzenie wybuchowe nie zostało jeszcze zlokalizowane poleca, aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia, czy znajdują się w nich:

21 Centralne Biuro Śledcze Policji INSTRUKCJA ALARMOWA ZASADY POSTĘPOWANIA przedmioty, których wcześniej nie było i nie wnieśli ich użytkownicy pomieszczeń (a mogły być wniesione i pozostawione przez inne osoby, np. interesantów); ślady przemieszczenia elementów wyposażenia pomieszczeń; zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniu oraz emitowane z nich sygnały (np. dźwięki mechanizmów zegarowych, świecące elementy elektroniczne itp.). 3. Pomieszczenia ogólnodostępne, takie jak: korytarze, klatki, schodowe, hole, windy, toalety, piwnice, strychy itp. oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu powinny być sprawdzone przez pracowników obsługi administracyjnej lub ochrony.

22 Centralne Biuro Śledcze Policji INSTRUKCJA ALARMOWA ZASADY POSTĘPOWANIA W przypadku stwierdzenia przez użytkowników pomieszczeń obecności przedmiotów, których wcześniej nie było lub zmiany w wyglądzie i usytuowaniu przedmiotów stale znajdujących się w tych pomieszczeniach, można przypuszczać, iż mogą to być urządzenia wybuchowe. Po ujawnieniu przedmiotu, który może być urządzeniem wybuchowym należy to miejsce zabezpieczyć przed osobami postronnymi, wyznaczyć strefę bezpieczną. 4. W takiej sytuacji nie wolno dotykać zlokalizowanych przedmiotów, a o ich umiejscowieniu należy natychmiast powiadomić administratora obiektu. Administrator obiektu może wydać decyzję o ewakuacji osób z zagrożonego obiektu przed przybyciem Policji

23 Centralne Biuro Śledcze Policji INSTRUKCJA ALARMOWA ZASADY POSTĘPOWANIA 5. W przypadku ogłoszenia ewakuacji administrator obiektu poleca użytkownikom pomieszczeń zabrać ze sobą rzeczy osobiste, z którymi przybyli do obiektu i mieć je stale przy sobie, np.: torebki, nesesery, plecaki oraz nakrycia wierzchnie. 6. Administrator obiektu ogłaszając ewakuację powinien zachować spokój i opanowanie, aby nie dopuścić do przejawów paniki. 7. Administrator powinien pozostać lub pozostawić do dyspozycji osobę, która zna charakterystykę obiektu, jego budowę i dysponuje kluczami do wszystkich pomieszczeń. 8. Administrator powinien mieć wyznaczone miejsce gromadzenia się pracowników po ewakuacji. Powinien również mieć zapewnione drugie takie miejsce – zapasowe, w przypadku ujawnienia urządzenia wybuchowego w pierwszym – głównym miejscu.

24 Centralne Biuro Śledcze Policji 1. Po przybyciu do obiektu policjanta lub policyjnej grupy interwencyjnej administrator obiektu powinien przekazać im wszelkie informacje dotyczące zdarzenia oraz wskazać miejsca zlokalizowanych przedmiotów obcego pochodzenia i punkty newralgiczne w obiekcie. 2. Policjant lub dowódca grupy policjantów przejmuje zarządzanie czynnościami, a administrator obiektu powinien udzielić mu wszechstronnej pomocy. 3. Na wniosek policjanta zarządzającego czynnościami administrator obiektu podejmuje decyzję o ewakuacji użytkowników i innych osób z obiektu – o ile wcześniej to nie nastąpiło. INSTRUKCJA ALARMOWA ZASADY POSTĘPOWANIA III. AKCJA ROZPOZNAWCZO - NEUTRALIZACYJNA ZLOKALIZOWANYCH URZĄDZEŃ WYBUCHOWYCH

25 Centralne Biuro Śledcze Policji INSTRUKCJA ALARMOWA ZASADY POSTĘPOWANIA 4.Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanych przedmiotów obcego pochodzenia oraz neutralizowaniem ewentualnie podłożonych urządzeń wybuchowych zajmują się uprawnione komórki organizacyjne Policji, przy wykorzystaniu specjalistycznych środków technicznych. 5. Po zakończeniu czynności policjant przekazuje protokolarnie obiekt administratorowi.

26 Centralne Biuro Śledcze Policji INSTRUKCJA ALARMOWA ZASADY POSTĘPOWANIA IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Administrator obiektu powinien podejmować wszelkie czynności zmierzające do fizycznej i technicznej ochrony obiektu, uniemożliwiające podkładanie w nim urządzeń wybuchowych. 2. Administrator obiektu powinien na bieżąco organizować szkolenie personelu w zakresie stosowania niniejszej instrukcji oraz prowadzenia ewakuacji, a także posiadać aktualny plan obiektu zawierający informację o rozmieszczeniu punktów newralgicznych, takich jak: węzły gazowe, energetyczne i wodne, który udostępnia na żądanie policjanta zarządzającego czynnościami. Policja, w miarę możliwości, udziela pomocy w realizacji szkolenia dla obiektów administracji publicznej.

27 Centralne Biuro Śledcze Policji INSTRUKCJA ALARMOWA ZASADY POSTĘPOWANIA 3. Należy zapewnić bieżące monitorowanie wiadomości przekazywanych na adresy poczty elektronicznej danej instytucji, podawane do publicznej wiadomości jako adresy kontaktowe, pod kątem ewentualnego wpływu informacji o zagrożeniach dla obiektu. 4. Z treścią niniejszych „zasad postępowania” należy zapoznać jak najszersze grono osób. Decyzję w tym względzie podejmuje indywidualnie administrator obiektu. 5. Do powszechnego stosowania zalecana jest Instrukcja skrócona – załącznik nr 1.

28 Centralne Biuro Śledcze Policji W celu zwizualizowania obiegu informacji, opracowano graficzny schemat „INSTRUKCJI ALARMOWEJ”. Zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej”.

29 Centralne Biuro Śledcze Policji INSTRUKCJA ALARMOWA Powiadom: - Administratora obiektu (Podmiot odpowiedzialny za zarządzanie czynnościami do czasu przybycia Policji) Administrator obiektu udziela wszechstronnej pomocy Policji, w tym przekazuje wszelkie informacje dot. zdarzenia. - Policję nr tel. 112 lub 997 (Organ odpowiedzialny za zarządzanie czynnościami po przybyciu do obiektu)

30 - Dokonanie klasyfikacji poziomu ryzyka -niski poziom zagrożenia -wysoki poziom zagrożenia Centralne Biuro Śledcze Policji INSTRUKCJA ALARMOWA cd. Zadania Administratora obiektu: - Polecenie dokonania sprawdzenia pomieszczeń pod kątem przedmiotów niewiadomego pochodzenia (W przypadku gdy urządzenie nie zostało jeszcze zlokalizowane) - W przypadku niezlokalizowania podejrzanych przedmiotów - W przypadku zlokalizowania podejrzanych przedmiotów: - nie wolno ich dotykać; - o ich umiejscowieniu należy powiadomić administratora dalsze działania zgodne z wytycznymi Policji Możliwość wydania decyzji o ewakuacji osób z zagrożonego obiektu przed przybyciem Policji lub wydania polecenia zabrania rzeczy osobistych przez użytkowników pomieszczeń

31 INSTRUKCJA ALARMOWA cd. Zadania Policji: Dokonanie oceny ryzyka Niskie Wysokie Rozpoznanie minersko - pirotechniczne Ujawnienie urządzenia Neutralizacja Rozpoznanie powtórne Zakończenie czynności, Protokolarne przekazanie obiektu administratorowi Rozpoznanie minersko - pirotechniczne Brak urządzenia Decyzja co do zakresu realizowanych czynności i ew. wystąpienie z wnioskiem o podjęcie przez administratora decyzji o ewakuacji osób z zagrożonego obiektu Brak ujawnienia urządzenia Podejrzenie

32 Centralne Biuro Śledcze Policji Załącznik nr 1 Instrukcja skrócona Zasady postępowania dla osób, które jako pierwsze uzyskały informację o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej 1.Informacja o podłożeniu urządzenia wybuchowego przekazana telefonicznie Zachowaj spokój i nie rozłączaj się. Jeżeli to możliwe, zasygnalizuj innym osobom, aby przysłuchiwali się rozmowie. Poproś o powiadomienie o tej sytuacji administratora i Policję. Jeżeli aparat telefoniczny identyfikuje numer dzwoniącego, zanotuj ten numer albo symbole, które się pojawiły na wyświetlaczu. Zapisz dokładnie słowa informacji. Utrzymuj dzwoniącego jak najdłużej na linii; użyj Formularza rozmowy ze zgłaszającym podłożenie urządzenia wybuchowego, który pomoże Ci zebrać jak największą liczbę informacji. Jeżeli to możliwe, nagrywaj rozmowę. Bądź dostępny i gotowy do przekazania szczegółowych informacji dotyczących rozmowy służbom przybyłym na miejsce.

33 Centralne Biuro Śledcze Policji Załącznik nr 1 cd. 2.Informacja o podłożeniu urządzenia wybuchowego przekazana osobiście Jeśli osoba przekazująca informację odejdzie zanotuj, w którym kierunku się udała. Powiadom administratora i Policję. Zapisz przekazaną informację dokładnie w ten sam sposób, w jaki została wyartykułowana. Zanotuj rysopis osoby, która przekazała informację: - imię, nazwisko, pseudonim – jeśli są znane, - płeć, - wiek, - sylwetka (waga/wzrost) - włosy i kolor oczu, - rasa, - typ/kolor ubrania, - głos (głośny, głęboki, z akcentem, itp.), - znaki szczególne

34 Centralne Biuro Śledcze Policji Załącznik nr 1 cd. 3. Informacja o podłożeniu urządzenia wybuchowego przekazania listownie Jeżeli to możliwe ogranicz dostęp do dokumentu innym osobom. Zawiadom administratora i Policję. Zapamiętaj, kto widział i dotykał dokument. Jeżeli to możliwe sfotografuj treść dokumentu. 4. Informacja o podłożeniu urządzenia wybuchowego przekazana pocztą elektroniczną Zostaw wiadomość otwartą na komputerze. Zawiadom administratora obiektu, administratora systemu wewnętrznego, Policję. Utrwal informację, np. wydrukuj, sfotografuj albo skopiuj wiadomość i jej temat. Zanotuj datę i czas odebrania wiadomości.

35 Centralne Biuro Śledcze Policji Załącznik nr 2 Formularz rozmowy ze zgłaszającym podłożenie urządzenia wybuchowego TRZYMAJ TĘ KARTKĘ POD TELEFONEM. POSTARAJ SIĘ NAGRAĆ ROZMOWĘ PYTANIA: Kiedy bomba eksploduje? Gdzie jest teraz bomba? Jak wygląda bomba? Jakiego typu jest ta bomba? Co spowoduje eksplozję? Czy podłożyłeś bombę? Dlaczego? Gdzie mieszkasz? Jak się nazywasz?

36 Centralne Biuro Śledcze Policji Załącznik nr 2 cd. DOKŁADNE SŁOWA WYPOWIEDZI............................................................. PŁEĆ DZWONIĄCEGO...............................................................WIEK......... NUMER TELEFONU DZWONIĄCEGO............................GODZINA............ DŁUGOŚĆ ROZMOWY.................................................... DATA.................. GŁOS DZWONIĄCEGO -spokojny- nosowy -podekscytowany- sepleni -powolny- chrapliwy -szybki- głęboki -cichy- przerywany -głośny - przełyka ślinę -śmiech- głęboko oddychał -płacz- załamujący się -normalny- podszywa się -szczególny- akcent -niewyraźny- brzmi znajomo -wystraszony- inne

37 Centralne Biuro Śledcze Policji Załącznik nr 2 cd. JEŻELI GŁOS BRZMI ZNAJOMO, KOGO PRZYPOMINA............................... ODGŁOSY W TLE: -uliczne- maszyny fabryczne -sztućce- zwierzęta -głosy- dobre połączenie -megafon- zakłócenia na linii -muzyka - połączenie lokalne -odgłosy domowe- połączenie zamiejscowe -silniki- budka telefoniczna - odgłosy biurowe- inne..........................

38 Centralne Biuro Śledcze Policji Załącznik nr 2 cd. JĘZYK WYPOWIEDZI: -wykształcony- niezrozumiały -wulgarny- nagrany -nieracjonalny- ostrzeżenie było odczytane - obcobrzmiący UWAGI................................................................................................. ZGŁOSZONO DO......................................DATA................................ NAZWISKO................................................STANOWISKO................. NUMER TELEFONU POD KTÓRY ZGŁOSZONO……………….…..

39 Centralne Biuro Śledcze Policji TRZYMAJ TĘ KARTKĘ PRZY KOMPUTERZE. SYSTEMATYCZNIE ODBIERAJ POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ! W SZCZEGÓLNOŚCI GDY JEJ ADRES PODANY JEST DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ. NIEZWŁOCZNIE POWIADOM ADMINISTRATORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU. Załącznik nr 3 Algorytm postępowania w przypadku przekazania informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego za pomocą poczty elektronicznej

40 Centralne Biuro Śledcze Policji W przypadku przekazania informacji pocztą elektroniczną należy dążyć do uzyskania i zabezpieczenia następujących danych: - wyeksportowanej pierwotnej wiadomości e-mail (u bezpośredniego adresata, a nieprzesyłanej dalej), którą można wyedytować w programie – kliencie poczty elektronicznej w postaci pojedynczego pliku (*.msg, *.eml, itp.). - w przypadku braku możliwości wyeksportowania całej wiadomości do osobnego pliku, należy zabezpieczyć wyłącznie u jej adresata, oprócz treści samej wiadomości, „nagłówek rozszerzony wiadomości” (właściwości wiadomości, źródło wiadomości), czyli fragment wiadomości zawierający informacje dot. „drogi” przebytej przez e-mail, złożonej z adresów IP serwerów pocztowych wraz z dokładnymi datami, czasami, ze szczególnym uwzględnieniem stref czasowych, - w przypadku wykorzystania do powiadomienia komunikatorów należy dążyć do ustalenia zakresu czasowego połączenia (wskazanie czasu trwania połączenia, konkretnej daty związanej ze zdarzeniem, konieczne w celu weryfikacji użytkownika i przypisywania nieużywanego konta nowym użytkownikom, jak ma to miejsce np. w Gadu-Gadu, czas logowania i wylogowywania), numeru użytkownika komunikatora, nazwy profilowej użytkownika – nick. Załącznik nr 3 cd.

41 Centralne Biuro Śledcze Policji Załącznik nr 3 cd. X-MailControl-Globvar-Relay: rimon.safe-mail.net X-MailControl-Globvar-EnvSender: booooombaaaaa@Safe-mail.net Received: from rimon.safe-mail.net (rimon.safe-mail.net [213.8.192.68]) by Websense Email Security Gateway with ESMTPS id 4F754813B56D3; Thu, 1 May 2014 15:47:13 +0200 (CEST) Received: by rimon.safe-mail.net with Safe-mail (Exim 4.66) (envelope-from ) id 1WfrHF-0004TG-Ic; Thu, 01 May 2014 09:43:53 -0400 DomainKey-Signature: a=rsa-sha1; q=dns; c=nofws; s=N1-0105; d=Safe-mail.net; b=fqFYlkTX2He9X+OfHs2a5NRJT0f6pVk/85HkXQXcV0Hrjaeci0nyuUAsHZDD7X8N BTrQSbx8Xfcvpa8Ep/ZNNGQ8LK6lrf+HwNFFmp4EO4KeQG8Cl2nKTtu6zdky8VaE EI5UnoHFGX+YY4Vl7ZgoJgewkeWQF0Il4MkXOv9WOpY=; Received: from pc ([178.175.139.140]) by Safe-mail.net with https Subject: BOMBA !!!! Date: Thu, 1 May 2014 09:43:53 -0400 From: booooombaaaaa@Safe-mail.net To: bip@cba.gov.pl, kontakt@cba.gov.pl, media@cba.gov.pl, poczta@abw.gov.pl, rzecznik@abw.gov.pl, skw@skw.gov.pl, sww.kontakt@mon.gov.pl X-SMType: Regular X-SMRef: N1R-Krn_-OakbW Message-Id: MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=us-ascii Content-Transfer-Encoding: 7bit X-SMSignature: ZUayvokl04ql9RaGQGw/kwMI6a/b1JWEh3b6X6RgFJstFmZJSHeBJsLH+Hdu3xQK 6phft8QIU5+WePOntzc5AOiqPdh9K6ydQe1jITAuJE3u1e85KNnzTv9Sc9LwaM6o qlQEfcix8hwbHwNNOhm6oBgz8aoxFB09P+xu3p38O9c= WIADOMOŚĆ „W warszawskim metrze oraz na lotnisku okecie zostala podlozona bomba oraz zasobnik z gazem bojowym fentanylem, zgina ludzie !!!!!”

42 Centralne Biuro Śledcze Policji Załącznik nr 4 Postępowanie w przypadku ujawnienia lub otrzymania przesyłki, mogącej zawierać urządzenie wybuchowe W przypadku ujawnienia/otrzymania podejrzanej przesyłki: - nie przemieszczaj jej (trzymaną delikatnie odłóż); - nie ściskaj ani nie deformuj; - opuść pomieszczenie; - zapamiętać jak najwięcej szczegółów – waga, gabaryty, materiał wykonania, napisy oraz inne charakterystyczne szczegóły; -paczkę odłożyć w miejscu widocznym i łatwo dostępnym, otworzyć okna i drzwi jeśli to możliwe; - natychmiast powiadom przełożonych i Policję. -o wszystkich zastrzeżeniach, co do ujawnionej przesyłki należy niezwłocznie poinformować interweniującego minera – pirotechnika.

43 Centralne Biuro Śledcze Policji W programach szkolenia/decyzjach wewnętrznych administrator powinien wyznaczyć hierarchię osób, które w przypadku jego nieobecności podejmą właściwą decyzję o przeprowadzeniu/ nieprzeprowadzeniu ewakuacji

44 Centralne Biuro Śledcze Policji Komendant Główny Policji Decyzją numer 502 z dnia 6 grudnia 2013 r. powołał Zespół do opracowania założeń koordynacji czynności Policji w sprawach zawiadomień o podłożeniu ładunku wybuchowego i groźby jego detonacji. W skład zespołu weszli: 1. Główny Sztab Policji KGP; 2. Biuro Służby Kryminalnej KGP; 3. Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP; 4. Centralne Biuro Śledcze KGP; 5. Wydział Psychologów Policyjnych Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Efektem prac Zespołu jest Zarządzenie nr 12 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie działań Policji w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego.

45 Centralne Biuro Śledcze Policji PRZYKŁAD W dniu 12 stycznia 2015 r. pocztą elektroniczną z adresu a1122@mail.ru na skrzynki mailowe 972 urzędów państwowych wpłynęła wiadomość o podłożeniu ładunku wybuchowego, który miał eksplodować 2015 r. o godz. 12.00.a1122@mail.ru Treść wiadomości: „ o godzinie 12;00 zginiecie wszyscy spotka was kara niewierne psy Allah Abdar”.

46 Centralne Biuro Śledcze Policji Wskutek podjętych działań sprawdzeniu pirotechnicznemu poddano 972 instytucji, w tym: - 486 obiektów należących do Ministerstwa Sprawiedliwości; - 324 obiekty rządowe i samorządowe, w tym urzędy skarbowe i izby celne; - 162 obiekty ważne dla funkcjonowania państwa. Emaile z groźbami podłożenia ładunku wybuchowego wysłane zostały z serwera znajdującego się za granicą, za pośrednictwem sieci animizującej TOR oraz przy wykorzystaniu urządzeń szyfrujących. W wyniku podjętych działań (m.in. rekomendacje CBŚP) ewakuowano 54 obiekty. Bez ewakuacji pozostało 918.

47 Centralne Biuro Śledcze Policji PRZYKŁAD W dniu 3 lutego 2015 r. pocztą elektroniczną z adresu cybrebrevik@mail.ru na skrzynki mailowe 510 urzędów państwowych wpłynęła wiadomość o podłożeniu ładunku wybuchowego, który miał eksplodować 3 lutego 2015 r. o godz. 12.20.cybrebrevik@mail.ru Treść wiadomości: „o 12:20 je…… trucizna i pozabija wszystkich”.

48 Centralne Biuro Śledcze Policji Wskutek podjętych działań sprawdzeniu pirotechnicznemu poddano 510 instytucji, w tym: - 42 obiekty należących do Ministerstwa Sprawiedliwości; - 408 obiekty rządowe i samorządowe, w tym urzędy skarbowe i izby celne; - 60 obiektów ważnych dla funkcjonowania państwa. Emaile z groźbami podłożenia ładunku wybuchowego wysłane zostały z serwera znajdującego się za granicą, za pośrednictwem sieci animizującej TOR oraz przy wykorzystaniu urządzeń szyfrujących. W wyniku podjętych działań (m.in. rekomendacje CBŚP) ewakuowano 27 obiektów. Bez ewakuacji pozostało 483.

49 Centralne Biuro Śledcze Policji PRZYKŁAD W dniu 17 lutego 2015 r. pocztą elektroniczną z Adresu kp-bialolenka@bk.ru na skrzynki mailowe 500 urzędów państwowych wpłynęła wiadomość o podłożeniu ładunku wybuchowego, który miał eksplodować 17 lutego 2015 r. o godz. 13:10.kp-bialolenka@bk.ru Treść wiadomości: „bomba z waglikiem podlorzone, wybuch o 13:00”.

50 Centralne Biuro Śledcze Policji Wskutek podjętych działań sprawdzeniu pirotechnicznemu poddano 500 instytucji, w tym: -368 obiektów należących do Ministerstwa Sprawiedliwości; -79 obiektów rządowych i samorządowych; -53 obiekty ważne dla funkcjonowania państwa. Emaile z groźbami podłożenia ładunku wybuchowego wysłane zostały z serwera znajdującego się za granicą, za pośrednictwem sieci animizującej TOR oraz przy wykorzystaniu urządzeń szyfrujących. W wyniku podjętych działań (m.in. rekomendacje CBŚP) ewakuowano 37 obiektów. Bez ewakuacji pozostało 463.

51 Główny Sztab Policji Działania Policji na miejscu katastrof i aktów terroru

52 Główny Sztab Policji Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym OKREŚLA: definicje charakteryzujące problematykę zarządzania kryzysowego; organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego; zadania tych organów; zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego.

53 Główny Sztab Policji Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Definicje: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, Przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. SYTUACJA KRYZYSOWA – sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołująca znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.

54 Główny Sztab Policji Zadania Policji w zakresie alarmowania i ostrzegania (§ 3 zarządzenia nr 24/98 KGP z dnia 10.11.1998 w sprawie realizacji przez Policję zadań w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych) uzyskiwanie przetwarzanie i przekazywanie informacji o zaistniałym zdarzeniu na potrzeby kierowania, dowodzenia i współdziałania; przekazywanie informacji i komunikatów o zagrożeniu poprzez policyjne systemy łączności oraz urządzenia rozgłoszeniowe; udostępnianie policyjnych systemów i środków łączności innym organom i służbom ratowniczym w celu przekazywania informacji o zagrożeniu oraz dla potrzeb kierowania działaniami tych organów i służb, z zachowaniem zasady, że te systemy i środki łączności będą obsługiwane wyłącznie przez funkcjonariuszy Policji.

55 Główny Sztab Policji Zadania Policji w zakresie działań porządkowych (§ 4 zarządzenia nr 24/98 KGP z dnia 10.11.1998 w sprawie realizacji przez Policję zadań w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych) umożliwianie swobody dojazdu i wyjazdu ekipom i jednostkom ratowniczym (ewentualne pilotaże); pomoc w wyznaczaniu miejsc zbiórek lub parkowania pojazdów służących do ewakuacji oraz informowanie o nich ludności; zorganizowanie objazdów rejonów zagrożonych oraz informowanie o objazdach; ochrona porządku w rejonie działań oraz zabezpieczenie miejsc mogących stanowić dodatkowe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi; ochrona pozostawionego mienia oraz miejsc jego składowania; niedopuszczanie do tworzenia się zbiegowisk i zapobieganie objawom paniki; egzekwowanie przestrzegania przepisów i poleceń kierujących działaniami ratowniczymi; identyfikacja i prowadzenie wykazów ofiar.

56 Główny Sztab Policji Zadania Policji w zakresie bezpośrednich działań ratowniczych (§ 5 zarządzenia nr 24/98 KGP z dnia 10.11.1998 w sprawie realizacji przez Policję zadań w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych) pomoc w ewakuacji osobom poszkodowanym, chorym i starszym, poprzez wyprowadzenie tych osób z rejonów zagrożonych oraz udostępnienie policyjnych środków transportu na potrzeby ewakuacji osób i ich mienia; udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym; udostępnianie policyjnych środków transportu na potrzeby działań ratowniczych; udostępnianie policyjnych obiektów na potrzeby kierowania działaniami ratowniczymi; udział w pracach zabezpieczających urządzenia techniczne lub tworzeniu umocnień w sytuacjach bezpośredniej eskalacji zagrożenia, gdy siły i środki podmiotów odpowiedzialnych za te prace są niewystarczające lub ich nie ma, a zaniechanie spowoduje powiększenie szkód.

57 Główny Sztab Policji Zadania Policji w zakresie działań mających na celu przywrócenie stanu poprzedniego (§ 6 zarządzenia nr 24/98 KGP z dnia 10.11.1998 w sprawie realizacji przez Policję zadań w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych) regulacja ruchu osób i pojazdów; ochrona miejsc dystrybucji środków pomocy humanitarnej; udzielanie informacji o miejscach pobytu poszkodowanych, przechowywanego i zabezpieczonego mienia oraz informacji o aktualnym stanie zagrożenia.

58 Wydział Realizacyjny KSP regulacja ruchu osób i pojazdów; ochrona miejsc dystrybucji środków pomocy humanitarnej; udzielanie informacji o miejscach pobytu poszkodowanych, przechowywanego i zabezpieczonego mienia oraz informacji o aktualnym stanie zagrożenia.

59 Wydział Realizacyjny KSP Jak działa Aktywny Strzelec? Nieprzewidywalnie, Jego działania są dynamiczne, Z chwilą pojawienia się organów ścigania: - popełnia samobójstwo; - ginie od kul policjantów; - zostaje zatrzymany; - ucieka.

60 Wydział Realizacyjny KSP Nieprzewidywalnie Jego działania są dynamiczne Z chwilą pojawienia się organów ścigania popełnia samobójstwo, ginie od kul policjantów, zostaje zatrzymany, ucieka ALARMOWANIE

61 Wydział Realizacyjny KSP hjjhjhj UCIEKAJ !!!

62 Wydział Realizacyjny KSP Jeżeli znasz plan budynku, w którym się znajdujesz wykorzystaj to. Zabierz ze sobą telefon komórkowy. Jeśli to możliwe, pomóż w ucieczce innym. Ewakuuj się bez względu na innych. Ostrzegaj innych, nie pozwól im wejść do budynku. Nie próbuj przenosić rannych. Trzymaj ręce na widoku. Zadzwoń na 997, gdy będziesz bezpieczny. Postępuj zgodnie z instrukcjami policji. UCIEKAJ !!!

63 Wydział Realizacyjny KSP - Miejsce zdarzenia, - Rodzaj zdarzenia, - Informacje o zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego, - Liczba napastników, - Opis wyglądu napastników, - Ilość i rodzaj broni, - Liczba ofiar i gdzie je widziano, - Imię i nazwisko zgłaszającego, - Numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu, - Najszybszą/najbezpieczniejszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia. INFORMACJA DLA SŁUŻB

64 Wydział Realizacyjny KSP hjjhjhj SCHOWAJ SIĘ!

65 Wydział Realizacyjny KSP JAK POZOSTAĆ BEZPIECZNYM W UKRYCIU? Zamknij drzwi. Zabarykaduj wejście. Zejdź ze światła drzwi i okien. Ukryj się za dużymi meblami (np. szafa, biurko). Wycisz telefon komórkowy. Apteczka!!!

66 Wydział Realizacyjny KSP EWAKUACJA

67 Wydział Realizacyjny KSP

68 STREFA BUFOROWA

69 Wydział Realizacyjny KSP STREFA BEZPIECZNA

70 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI (PRACOWNIKÓW SZKOŁY) I METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ

71 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego I. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń który nie ukończył 18 lat używa alkoholu lub innych środków, uprawa nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji 1.Nauczyciel, pracownik szkoły powinien niezwłocznie przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 2.Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrekcję szkoły. 3.Wychowawca wzywa niezwłocznie do szkoły rodziców/opiekunów prawnych ucznia i przeprowadza z nimi rozmowę w obecności ucznia. W przypadku potwierdzenia uzyskanej informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Może zaproponować rodzicom konsultację dziecka w specjalistycznej placówce lub zalecić udział w zajęciach o charakterze terapeutycznym. Zostaje sporządzona stosowna dokumentacja ze spotkania.

72 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego I. Procedura cd. 4.Jeżeli rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną lub nie reagują na wezwanie do stawiennictwa w szkole, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o wymienionych wyżej przejawach demoralizacji nieletniego, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję. 5.Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie formy oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem/psychologiem, itp.) i ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji sądu rodzinnego lub policji.

73 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego II. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych 1.Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i pedagoga/psychologa szkolnego. 2.Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego, stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. 3.Wychowawca zawiadamia o fakcie dyrekcję szkoły oraz rodziców/ opiekunów prawnych, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły, jeżeli zezwala na to jego stan zdrowia.

74 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego II. Procedura cd. 4.Wychowawca/pedagog/psycholog szkolny/dyrektor szkoły (min. 2 pracowników placówki) przeprowadzają rozmowę z uczniem (w miarę jego psychofizycznych możliwości) w celu uzyskania informacji odnośnie wypitego alkoholu lub zażytego środka, sposobu jego pozyskania i źródła pochodzenia. Ustalają miejsce spożycia oraz współuczestników zdarzenia. 5.W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia ucznia, wzywa się pomoc medyczną w celu stwierdzenia stanu zdrowia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej. 6.W przypadku odmowy przyjazdu do szkoły rodziców/opiekunów prawnych, o pozostaniu ucznia w szkole, przewiezieniu ucznia do placówki służby zdrowia, bądź też przekazania go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia.

75 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego II. Procedura cd. 7.W przypadku ucznia będącego pod wpływem alkoholu – jeżeli rodzice/ opiekunowie prawni odmawiają przejazdu, a uczeń jest agresywny bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych – szkoła zawiadamia jednostkę policji. 8.Pedagog/psycholog szkolny sporządza stosowną dokumentację dotyczącą okoliczności zdarzenia. 9.Niezwłocznie po zaistniałym zdarzeniu wychowawca przeprowadza rozmowę z rodzicami/opiekunami prawnymi w obecności ucznia i pedagoga/ psychologa szkolnego, zobowiązując ucznia do zaniechania negatywnego zachowania oraz podjęcia ewentualnych działań terapeutycznych. Pedagog/ psycholog szkolny przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym informacje o możliwości skorzystania ze specjalistycznej pomocy pedagogiczno- psychologicznej dotyczące uzależnień. 10.Dyrektor kieruje sprawę do sądu rodzinnego.

76 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego III. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu lub e-papierosa przez ucznia 1.Osoba która zauważy ucznia palącego papierosy na terenie szkoły powinna poinformować o tym wychowawcę lub pedagoga/ psychologa szkolnego. 2.W przypadku małoletniego ucznia wychowawca/pedagog/ psycholog szkolny (w obecności innego pracownika szkoły) ma prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu papierosy/e-papierosa pokazał dobrowolnie zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonywać tej czynności – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

77 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego III. Procedura cd. 3.W przypadku małoletniego ucznia wychowawca/pedagog/psycholog szkolny zabezpiecza papierosy/e-papierosa, a następnie przekazuje rodzicom/ opiekunom prawnym za pokwitowaniem. 4.Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych ucznia i przekazuje im informację o paleniu papierosów przez dziecko, jednocześnie zobowiązując ich do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. 5.Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodziców, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania oraz informuje o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych palenia. Sporządza notatkę o zaistniałym incydencie, którą podpisuje rodzic/opiekun dziecka. 6.W przypadku stwierdzenia demoralizacji związanej z paleniem tytoniu przez małoletniego ucznia na terenie szkoły, dyrektor placówki podejmuje działania wynikające z wewnętrznych przepisów szkoły oraz odpowiednich przepisów prawa.

78 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego IV. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie niebezpieczne substancje lub niebezpieczne narzędzia 1.Nauczycielowi nie wolno wykonać czynności przeszukania – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji, ale może nakazać, aby uczeń dobrowolnie wyjął wszystkie przedmioty z kieszeni lub torby szkolnej. Nauczyciel powinien to uczynić w obecności innej dorosłej osoby (wychowawca, pedagog, psycholog, dyrektor). 2.O swoich spostrzeżeniach lub podejrzeniach powiadamia dyrekcję szkoły oraz wychowawcę klasy. 3.Wychowawca o zaistniałym zdarzeniu powiadamia rodziców/ opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa w szkole.

79 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego IV. Procedura cd. 4.Gdy uczeń nie chce przekazać niebezpiecznej substancji/narzędzia na prośbę nauczyciela, dyrektor szkoły wzywa policję, która wykonuje stosowne czynności według posiadanych kompetencji. 5.Jeżeli uczeń dobrowolnie wyda nauczycielowi niebezpieczną substancję/narzędzie, nauczyciel przekazuje ją rodzicom/opiekunom prawnym za pokwitowaniem. 6.W przypadku posiadania przez ucznia przedmiotów, których posiadanie jest zabronione przez przepisy prawa, nauczyciel niezwłocznie powiadamia Policję. 7.Pedagog/psycholog szkolny sporządza stosowną dokumentację dotyczącą okoliczności zdarzenia.

80 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego V. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem substancję psychoaktywną 1.Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób trzecich oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji. 2.Próbuje (o ile jest to możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić do kogo należy znaleziona substancja. 3.O zaistniałym zdarzeniu powiadamia dyrekcję szkoły i wzywa policję. 4.Po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. Sporządza stosowną dokumentację.

81 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego VI. Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej własności 1.Nauczyciel, który uzyska informację o dewastacji lub stwierdzi dewastację mienia przez ucznia ustala okoliczności zdarzenia na podstawie rozmowy z osobą informującą o zaistniałym fakcie bądź własnego oglądu sytuacji w miejscu zaistniałej szkody. 2.W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, nauczyciel przeprowadza rozmowę ze wszystkimi osobami mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia. 3.Nauczyciel informuje o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły, sporządza dokumentację zdarzenia. 4.W przypadku niebudzącego wątpliwości ustalenia sprawcy szkody wychowawca lub dyrektor szkoły wzywa do szkoły jego rodziców/opiekunów prawnych. 5.Dyrektor wszczyna procedury prawne mające na celu wyciągnięcie konsekwencji materialnych wobec pełnoletniego ucznia bądź rodziców/ opiekunów prawnych sprawców.

82 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego VII. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży przez ucznia 1.Nauczyciel powiadamia o zdarzeniu wychowawcę klasy, pedagoga/ psychologa szkolnego. 2.Nauczyciel, na którego lekcji miała miejsce kradzież, we współpracy z pedagogiem/psychologiem szkolnym ustala okoliczności kradzieży dokonanej przez ucznia ( z zachowaniem nietykalności osobistej ucznia). 3.Wychowawca zobowiązany jest poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. 4.W przypadku małoletniego ucznia wychowawca wzywa rodziców/ opiekunów prawnych sprawcy.

83 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego VII. Procedura cd. 5.Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności pedagog oraz rodziców (małoletni uczeń), z której sporządza notatkę podpisaną przez rodziców lub pełnoletniego ucznia. 6.Uczeń lub rodzic/opiekun prawny zostaje zobowiązany do oddania skradzionej rzeczy lub pokrycia kosztów skradzionego przedmiotu. 7.Jeżeli zdarzenie dotyczy małoletniego ucznia, dyrektor szkoły o zaistniałym fakcie powiadamia sąd rodzinny. 8.W przypadku odmowy współpracy przez ucznia i rodziców/ opiekunów prawnych, wychowawca powiadamia Policję.

84 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego VIII. Procedura postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa 1.Nauczyciel będący świadkiem czynu niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu wychowawcę klasy, pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły. 2.Nauczyciel (świadek) ustala okoliczności czynu i ewentualnych innych świadków zdarzenia. 3.Przekazuje sprawcę czynu ( o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod opiekę wychowawcy klasy, pedagogowi, psychologowi szkolnemu lub dyrektorowi szkoły. 4.W przypadku małoletniego sprawcy, wychowawca powiadamia rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałym zdarzeniu.

85 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego VIII. Procedura cd. 5.Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia policję. 6.Wychowawca zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa, przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazuje je Policji (np. ostre narzędzia, przedmioty kradzieży itp.). 7.Jeżeli zdarzenie dotyczy małoletniego ucznia, dyrektor szkoły o zaistniałym fakcie powiadamia sąd rodzinny. 8.W przypadku zatrzymania ucznia (zabrania go ze szkoły) przez Policję, dyrektor szkoły razem z pedagogiem/psychologiem szkolnym wypełniają protokół zatrzymania ucznia i sporządzają notatkę służbową.

86 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego IX. Procedura postępowania wobec ucznia – ofiary czynu karalnego 1.Nauczyciel będący na miejscu zdarzenia zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej) bądź zapewnia jej udzielenie poprzez wezwanie pomocy medycznej w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń. 2.Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, pedagoga/ psychologa szkolnego i rodziców ucznia. 3.Dyrektor szkoły wzywa Policję. 4.Pedagog/psycholog szkolny sporządza stosowną dokumentację dotyczącą okoliczności zdarzenia.

87 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego X. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia przejawów przemocy i agresji wśród uczniów W szkole można zaobserwować różne formy przemocy i agresji młodzieży: przemoc fizyczna, przemoc słowna, przemoc psychiczna. 1.Nauczyciel powinien zareagować natychmiast, gdy obserwuje lub wie (domyśla się) o wystąpieniu sytuacji przemocy. 2.Nauczyciel zobowiązany jest do udzielenia pomocy i wsparcia ofiary zdarzenia. 3.Nauczyciel (w przypadku zatrzymania sprawców) powinien powiadomić o zaistniałym fakcie wychowawcę, który zobligowany jest do odbycia rozmowy z uczniem. Wskazane jest, aby rozmowa odbywała się w obecności pedagoga/psychologa szkolnego.

88 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego X. Procedura cd. 4.W przypadku małoletniego ucznia wychowawca powinien powiadomić rodziców/opiekunów telefonicznie lub wezwać do szkoły w zależności od zaistniałych okoliczności i dalszych rokowań dotyczących sprawy oraz sporządzić niezbędną dokumentację ze zdarzenia. 5.Wychowawca zobligowany jest powiadomić ucznia i jego rodziców/ opiekunów prawnych o konsekwencjach prawnych i procedurach uruchamianych w sytuacji powtarzania się aktów agresji lub przemocy (w zależności od wagi popełnionego czynu i reakcji sprawcy). 6.Wychowawca podejmuje działania wychowawcze, omawia zaistniałą sytuację z jej uczestnikami (czynnymi i biernymi), okoliczności sytuacji, przyczyny i skutki, jakie pociąga ze sobą dane zachowanie (indywidualnie bądź w grupie w zależności od potrzeb sytuacji). Wychowawca powinien prowadzić rozmowę tak, aby uczniowie doszli do konstruktywnych wniosków. Wspólna rozmowa w szkole powinna odbyć się niezwłocznie.

89 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego XI. Postępowania w sytuacji naruszenia godności lub nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły 1.W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność/nietykalność osobistą nauczyciela lub innego pracownika szkoły, nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny szkoły, który powziął takie podejrzenie, zgłasza powyższy fakt do dyrektora szkoły. 2.W przypadku małoletniego ucznia, wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych ucznia o zaistniałej sytuacji. 3.Z zaistniałego zdarzenia sporządzona zostaje notatka służbowa, podpisana przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia lub pełnoletniego ucznia. 4.W każdej sytuacji poszkodowany nauczyciel/pracownik szkoły ma prawo złożyć zawiadomienie na Policji lub powiadomić sąd.

90 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego XII. Procedura postępowania w przypadku zachowań samobójczych lub samobójstwa ucznia 1.Każdy nauczyciel i pracownik szkoły ma obowiązek zareagowania na jakikolwiek sygnał o ryzyku zachowania autodestrukcyjnego u ucznia. W przypadku zaobserwowania lub powzięcia informacji, że uczeń planuje podjąć lub podjął próbę samobójczą nauczyciel/pracownik powinien niezwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły. 2.Po zdiagnozowaniu sytuacji, wychowawca i pedagog/psycholog szkolny podejmują odpowiednie działania interwencyjne: przeprowadzają analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia w celu wstępnego ustalenia przyczyn, przekazują informację o zagrożeniu rodzicom/opiekunom prawnym i dyrektorowi szkoły, ustalają z rodzicami zasady wzajemnych kontaktów, proponują pomoc psychoterapeutyczną na terenie szkoły lub poza nią, w przypadku, gdy zebranie informacje świadczą o przejawach demoralizacji ucznia lub gdy sytuacja rodzinna wskazuje na zagrożenie zdrowia lub życia, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny.

91 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego XII. Procedura cd. 3.Jeżeli nauczyciel/pracownik szkoły poweźmie informację, że uczeń zamierza popełnić samobójstwo (informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych) powinien natychmiast powiadomić o tym wychowawcę klasy, pedagoga/psychologa szkolnego oraz dyrektora szkoły. 4.Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia wychowawca, pedagog/ psycholog szkolny oraz dyrektor szkoły podejmują następujące działania: nie pozostawiają ucznia samego, próbują przeprowadzić go w ustronne, bezpieczne miejsce, informują o zaistniałej sytuacji i zagrożeniu rodziców/opiekunów prawnych, przekazują dziecko pod opiekę rodziców/opiekunów prawnych lub jeżeli przyczyną zagrożenia jest sytuacja domowa ucznia odpowiednim instytucjom (np. Policji).

92 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego XII. Procedura cd. 5.Po powzięciu informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą dyrektor szkoły, wychowawca, pedagog/psycholog szkolny podejmują następujące działania: Jeśli próba samobójcza ma miejsce w szkole, dyrektor szkoły niezwłocznie wzywa pogotowie ratunkowe i Policję oraz powiadamia o fakcie rodzica/ opiekuna prawnego, Dyrektor szkoły, pedagog/psycholog szkolny oraz wychowawca dokonują oceny sytuacji i przeprowadzają rozmowę wspierającą z uczniami i rodzicami oraz przekazują informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Jeśli próba samobójcza ma miejsce w domu, a rodzic poinformował o zajściu szkołę, dyrektor szkoły, pedagog/psycholog szkolny przekazuje rodzicom informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej, O próbie samobójczej dyrektor informuje pozostałych nauczycieli pod rygorem tajemnicy, w celu podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do szkoły przez wszystkich nauczycieli, Pedagog/psycholog szkolny planuje dalsze działania mające na celu zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa w szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia.

93 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego XII. Program cd. 6.W razie konieczności dyrektor szkoły powołuje zespół interdyscyplinarny. 7.W przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa na terenie szkoły, dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji. Pedagog/psycholog szkolny oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej innym uczniom szkoły. 8.O zaistniałej sytuacji można także powiadomić współpracującą ze szkołą poradnię psychologiczną, aby wsparła szkołę pomocą terapeutyczną dla odpowiedniej grupy potrzebujących (uczniowie, rodzice, nauczyciele).

94 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego XIII. Procedura postępowania w razie wypadku w szkole 1.Nauczyciel/pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną i w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. 2.Nauczyciel przerywa zajęcia wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa uczniów. 3.Nauczyciel powiadamia o zaistniałym fakcie wychowawcę oraz dyrektora szkoły. 4.O każdym wypadku dyrektor szkoły nauczyciel, pod opieką którego przebywał uczeń w chwili wypadku, powiadamia rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego ucznia. 5.O każdym wypadku dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący, pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, społecznego inspektora pracy, radę rodziców oraz inne odpowiednie instytucje w zależności od rodzaju zdarzenia.

95 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego XIII. Procedura cd. 6.O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie Policję, prokuratora i kuratora oświaty. 7.O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. 8.Dyrektor szkoły zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych. 9.Dyrektor szkoły powołuje zespół powypadkowy, który przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację, w tym protokół powypadkowy. 10.W razie konieczności dyrektor szkoły powołuje zespół interdyscyplinarny.

96 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego XIV. Procedura postępowania w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenia lekcji 1.Nauczyciel udziela uczniowi ustnego upomnienia. 2.W przypadku braku zmiany zachowania ucznia nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy o zaistniałej sytuacji. Wychowawca przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z uczniem w obecności nauczyciela. Ustalone zostają środki zaradcze mające na celu poprawę zachowania ucznia. 3.W przypadku braku zmiany zachowania ze strony ucznia, wychowawca powiadamia rodziców/opiekunów prawnych. 4.W przypadku braku reakcji rodziców/opiekunów prawnych na interwencję wychowawcy o fakcie zostaje powiadomiony dyrektor szkoły oraz pedagog/ psycholog szkolny. Rodzice/opiekunowie prawni zostają wezwani do szkoły w celu przeprowadzenia rozmowy interwencyjnej. W razie potrzeby zostają ustalone systematyczne spotkania ucznia z pedagogiem/psychologiem szkolnym mające na celu poprawę zachowania ucznia. 5.Nauczyciel ma obowiązek zareagować, zgodnie z regulaminem szkoły, w przypadku gdy bez jego zgody na zajęciach lekcyjnych uczeń korzysta z telefonu komórkowego, dyktafonu, aparatu fotograficznego bądź innego urządzenia służącego do rejestrowania dźwięku i obrazu.

97 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego XV. Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia w czasie zajęć lekcyjnych 1.Nauczyciel, który stwierdził, że uczeń samowolnie opuścił teren szkoły zgłasza ten fakt wychowawcy klasy. 2.Wychowawca/pedagog/psycholog szkolny powiadamia telefonicznie lub wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych ucznia i przeprowadza z nimi rozmowę w obecności ucznia. Zobowiązuje ucznia do zaniechania wagarów, a rodziców/opiekunów prawnych do kontrolowania frekwencji dziecka, ustala strategię postępowania z uczniem. Pedagog/psycholog szkolny przeprowadza także rozmowę motywującą z uczniem i podejmuje środki oddziaływania wychowawczego. 3.W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie formy oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia pisemnie sąd rodzinny lub Policję oraz organ prowadzący.

98 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego XVI. Procedura postępowania w przypadku diagnozowania trudnych sytuacji wychowawczych 1.Wychowawca, w porozumieniu z pedagogiem/psychologiem szkolnym, ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów na początku roku szkolnego. 2.Wychowawca klasy na początku roku szkolnego ustala sposoby komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnym uwzględniając udostępnienie niezbędnych danych dotyczących miejsca pobytu rodziców/opiekunów prawnych oraz numerów telefonów kontaktowych.

99 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego XVI. Procedura cd. 3.W trakcie roku szkolnego, wychowawca na bieżąco zgłasza pedagogowi/psychologowi szkolnemu zdiagnozowane problemy wychowawcze dot. uczniów w swojej klasie. Jednocześnie powiadamia rodziców/opiekunów prawnych (telefonicznie, osobiście lub pisemnie) o zaistniałych, trudnych sytuacjach wychowawczych. 4.Pedagog/psycholog szkolny obejmuje opieką i wsparciem pedagogicznym i psychologicznym ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych oraz podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązania problemów szkolnych ucznia. 5.W przypadku odmowy współpracy ze strony rodziców/opiekunów prawnych dyrektor szkoły lub pedagog/psycholog szkolny zwraca się o pomoc do zewnętrznych instytucji wspierających szkołę.

100 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego XVII. Procedura postępowania w przypadku odmowy współpracy rodziców/opiekunów prawnych ze szkołą lub gdy rodzina jest niewydolna wychowawczo 1.Nauczyciel/wychowawca powiadamia o zaobserwowanej sytuacji pedagoga/psychologa szkolnego. 2. Uzyskane informacje pedagog/psycholog szkolny weryfikuje z odpowiednimi instytucjami. 3.W przypadku potwierdzenia niepokojącej sytuacji domowej ucznia, pedagog/psycholog szkolny informuje o tym fakcie dyrektora szkoły.

101 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego XVII. Procedura cd. 4.Problem zostaje objęty pracą zespołu wychowawczego w celu udzielenia pomocy dziecku. Przykładowe działania szkoły podejmowane w stosunku do ucznia: rozmowy wspierające prowadzone przez wychowawcę, pedagoga lub psychologa szkolnego, stworzenie możliwości odrabiania lekcji i przygotowania się do zajęć w szkole, pomoc materialna, zakwalifikowanie ucznia na terapię indywidualną lub grupową dla dzieci, miejsce w świetlicy socjoterapeutycznej lub nadzór kuratora sądowego, upowszechnienie informacji o ważnych telefonach oraz osobach i instytucjach niosących pomoc, stały dyskretny monitoring sytuacji ucznia w rodzinie.

102 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego XVIII. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia podejrzanej przesyłki lub telefonu ostrzegającego przed niebezpieczeństwem Należy: Zabezpieczyć teren, uniemożliwić dostęp wszystkim osobom będącym na terenie szkoły, Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia odpowiednie służby (Policję, Straż Pożarną itp.) oraz podejmuje decyzję o ewentualnej ewakuacji szkoły.

103 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego XIX. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel wykryje fałszerstwo 1.Przykładowe sytuacje fałszerstwa w szkole: dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych (wpisywanie, poprawianie, usuwanie ocen, usprawiedliwianie nieobecności), przedstawianie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców, podrabianie (przerabianie) zwolnień lekarskich, podkładanie prac innych uczniów jako własnych, udowodnione przez nauczyciela ściąganie, oraz inne. 2.W przypadku, gdy nauczyciel wykryje fałszerstwo, powiadamia o tym fakcie wychowawcę lub pedagoga/psychologa szkolnego i sporządza przy tym stosowną dokumentację zabezpieczającą dowody. 3.Wychowawca/pedagog/psycholog szkolny wzywa do szkoły rodziców/ opiekunów prawnych ucznia i powiadamia ich o zaistniałym fakcie. 4.W obecności rodziców/opiekunów prawnych zostaje podjęta decyzja o dalszym postępowaniu. 5.W przypadku ujawnienia przestępstwa ściganego z urzędu, dyrektor szkoły składa zawiadomienie do odpowiednich organów ścigania.

104 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego XX. Procedura postępowania w przypadku używania przez ucznia wulgarnego słownictwa 1.Gdy nauczyciel jest świadkiem używania przez ucznia wulgarnego słownictwa ma bezwzględny obowiązek zareagowania. 2.Sam bądź z pomocą pedagoga/psychologa szkolnego przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z uczniem. 3.Wpisuje uwagę w dzienniku. 4.Powiadamia wychowawcę klasy. 5.Wychowawca klasy podejmuje odpowiednie kroki zawarte w regulaminie szkoły.

105 Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego XXI. Procedura postępowania w przypadku ciąży uczennicy 1.W przypadku zaobserwowania lub powzięcia informacji, że uczennica jest w ciąży nauczyciel/wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły. 2.Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny wzywa do szkoły rodziców/ opiekunów prawnych i przeprowadza rozmowę z uczennicą oraz jej rodzicami/ opiekunami prawnymi. Sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy. 3.W przypadku potwierdzenia informacji, dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnym oraz wychowawcą ustalają sposób i termin realizacji obowiązku szkolnego/nauki przez uczennicę. 4.Pedagog/psycholog szkolny wskazuje rodzicom możliwości skorzystania przez uczennicę i ich samych z pomocy psychologiczni-pedagogicznej na terenie szkoły i poza nią. 5.Dyrektor zobowiązuje wychowawcę i pielęgniarkę szkolną do opieki nad uczennicą w trakcie pobytu w szkole. 6.W przypadku uczennicy poniżej 15 roku życia, dyrektor szkoły o zaistniałej sytuacji powiadamia na piśmie sąd rodzinny lub Policję.

106 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Szkolenie z zakresu Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019."

Podobne prezentacje


Reklamy Google