Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Tytusa Chałubińskiego w Ostrowie Wielkopolskim Ordynator.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Tytusa Chałubińskiego w Ostrowie Wielkopolskim Ordynator."— Zapis prezentacji:

1 Historia Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Tytusa Chałubińskiego w Ostrowie Wielkopolskim Ordynator dr n. med. Mirosław Falis

2 Dr Lech Wiśniowski - pierwszy ordynator Oddziału Urazowo - Ortopedycznego Szpitala Miejskiego w Ostrowie Wlkp.  Oddział Urazowo - Ortopedyczny Szpitala Miejskiego im. Tytusa Chałubińskiego w Ostrowie Wielkopolskim został wyodrębniony z Oddziału Chirurgii Ogólnej w 1968 roku  Stanowisko ordynatora z dniem 01.10.1968 roku objął specjalista w ortopedii i chirurgii urazowej lek. Lech Wiśniowski

3 Oddział liczył 30 łóżek. Obsadę pielęgniarską stanowiło 7 pielęgniarek i 1 pielęgniarz Asystenci oddziału zostali: lek. Stanisław Wierzba oraz lek. Lech Jankowski Dr Lech Wiśniowski - pierwszy ordynator Oddziału Urazowo - Ortopedycznego Szpitala Miejskiego w Ostrowie Wlkp.

4 Rocznie w oddziale hospitalizowano ponad 300 pacjentów i wykonywano około 120 zabiegów operacyjnych Dr Lech Wiśniowski - pierwszy ordynator Oddziału Urazowo - Ortopedycznego Szpitala Miejskiego w Ostrowie Wlkp.

5 Dominowały zabiegi z zakresu chirurgii urazowej wykonywane techniką osteosyntezy wg AO Dr Lech Wiśniowski - pierwszy ordynator Oddziału Urazowo - Ortopedycznego Szpitala Miejskiego w Ostrowie Wlkp.

6 Lekarze pracujący w Oddziale prowadzili równocześnie poradnię ortopedyczną dla pacjentów z rejonu Ostrowa Wlkp. oraz kilku przyległych powiatów. W poradni tej szczególną uwagę zwracano na profilaktykę dysplazji bioder i wad postawy Dr Lech Wiśniowski - pierwszy ordynator Oddziału Urazowo - Ortopedycznego Szpitala Miejskiego w Ostrowie Wlkp.

7  Pięciolecie działalności oddziału stało się okazją do zorganizowania 27.10.1973 roku w Ostrowie Wielkopolskim, wyjazdowego spotkania Poznańskiego Oddziału PTOiTr  Bogaty program naukowy zebrania, opracowany przez zespół tutejszych ortopedów zawierał m.in. referaty podsumowujące dotychczasową działalność oddziału Dr Lech Wiśniowski - pierwszy ordynator Oddziału Urazowo - Ortopedycznego Szpitala Miejskiego w Ostrowie Wlkp.

8 Przy sali operacyjnej znajduje się pokój do zakładania gipsów. Podobne pomieszczenie znajduję się w izbie przyjęć. Miesięcznie zużycie gipsu wynosi: 50-60 kg, rocznie 600- 720 kg. W ciągu więc sześciu lat naszej pracy zużyliśmy niebagatelną ilość 3600- 4200kg.

9 21 czerwca 1985 roku, w wieku 54 lat zmarł dotychczasowy ordynator oddziału dr Lech Wiśniowski. Do momentu rozstrzygnięcia konkursu obowiązki ordynatora pełnił lek. Stanisław Wierzba Dr Lech Wiśniowski - pierwszy ordynator Oddziału Urazowo - Ortopedycznego Szpitala Miejskiego w Ostrowie Wlkp.

10 Dr Stanisław Tambor - ordynator Oddziału Urazowo - Ortopedycznego w latach 1986-2002

11 lek. Stanisław Wierzba (do 1996 roku), lek. Piotr Kamieński (do 1988 roku), lek. Piotr Menartowicz (do 1989 roku). W listopadzie 1988 roku pracę w oddziale rozpoczęli: lek. Piotr Frąszczak oraz lek. Józef Wcisłek, w roku 1993 lek. Maciej Kaźmierczak, w 1994 roku lek. Mirosław Falis, w 1996 roku lek. Tomasz Rymer. Dr Stanisław Tambor - ordynator Oddziału Urazowo - Ortopedycznego w latach 1986-2002

12 Dr Stanisław Tambor w gronie lekarzy, których był kierownikiem specjalizacji: od lewej: lek. Maciej Kaźmierczak, lek. Józef Wcisłek, lek. Tomasz Rymer, lek. Piotr Menartowicz, dr n. med. Piotr Frąszczak, dr n. med. Mirosław Falis. Dr Stanisław Tambor - ordynator Oddziału Urazowo - Ortopedycznego w latach 1986-2002

13 Dr Józef Wcisłek - ordynator Oddziału Urazowo - Ortopedycznego w latach 2002- 2010 W październiku 2002 roku, w drodze konkursu stanowisko ordynatora oddziału objął lek. Józef Wcisłek

14 lek. med. Józef Wcisłek ORDYNATOR lek. med. Piotr Frąszczak ZASTĘPCA ORDYNATORA lek. med. Stanisław Tambor STARSZY ASYSTENT lek. med. Maciej Kaźmierczak STARSZY ASYSTENT lek. med. Mirosław Falis STARSZY ASYSTENT lek. med. Tomasz Rymer ASYSTENT lek. med. Adrian Mikołajczyk MŁODSZY ASYSTENT Robert Olszanowski MGR REHABILITACJI Dr Józef Wcisłek - ordynator Oddziału Urazowo - Ortopedycznego w latach 2002- 2010

15  W 2006 roku rozpoczęliśmy wykonywanie zabiegów endoprotezoplastyki stawów biodrowych, a następnie kolanowych  W roku 2007 założona została pierwsza endoproteza stawu barkowego i wykonano pierwsze w oddziale rekonstrukcje: więzadeł krzyżowych oraz ścięgien stożka rotatorów Dr Józef Wcisłek - ordynator Oddziału Urazowo - Ortopedycznego w latach 2002- 2010

16 Nowoczesne zespolenia złamań przy użyciu gwoździ śródszpikowych rekonstrukcyjnych wprowadził dr J. Wcisłek po nawiązaniu bliskiej współpracy z prof. Hansem Stedtfeldem z Norymbergi Dr Józef Wcisłek - ordynator Oddziału Urazowo - Ortopedycznego w latach 2002- 2010

17 Wszyscy lekarze pracujący w oddziale ukończyli kursy w zakresie nowoczesnej osteosyntezy organizowane przez fundację AO oraz Aesculap Akademię Dr Józef Wcisłek - ordynator Oddziału Urazowo - Ortopedycznego w latach 2002- 2010

18 Dr Maciej Kaźmierczak - p.o. ordynatora Oddziału Urazowo - Ortopedycznego 2011 rok  Z dniem 01.01.2011 z oddziału odeszli dotychczasowy ordynator lek. Józef Wcisłek i jego zastępca lek. Piotr Frąszczak  W tym czasie obowiązki ordynatora pełnił lek. Maciej Kaźmierczak

19 Dr Mirosław Falis - ordynator Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu W listopadzie 2011 w drodze konkursu został wyłoniony ordynator dr n. med. Mirosław Falis

20 lek. Tomasz Szymczak MŁODSZY ASYSTENT mgr reh. Katarzyna Rogalka dr n. lek. med. Mirosław Falis ORDYNATOR ODDZIAŁU lek. Adrian Mikołajczyk ZASTĘPCA ORDYNATORA lek. Maciej Kaźmierczak STARSZY ASYSTENT lek. Marcin Bęcki MŁODSZY ASYSTENT lek. Grzegorz Kaźmierczak MŁODSZY ASYSTENT lek. Krystian Pyszel MŁODSZY ASYSTENT Dr Mirosław Falis - ordynator Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

21 18.04.2011 obrona pracy doktorskiej na UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu „Ocena funkcji barku po leczeniu operacyjnym złamań bliższego końca kości ramiennej przy użyciu gwoździa śródszpikowego Targon Ph” „Ocena funkcji barku po leczeniu operacyjnym złamań bliższego końca kości ramiennej przy użyciu gwoździa śródszpikowego Targon Ph” promotor prof. dr hab. med. L. Romanowski Dr n. med. Mirosław Falis

22 Dr n. med. Piotr Frąszczak 18.01.2012 obrona pracy doktorskiej w Klinice Reumoortopedii Instytutu Reumatologii w Warszawie „Skuteczność artroskopowej synowektomii w leczeniu wysiękowego reumatoidalnego zapalenia stawu kolanowego” promotor prof. dr hab. med. Paweł Małdyk

23 Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu - prace wygłoszone na kongresach krajowych i zagranicznych  Wiedeń 18-19.04.2013 Expertise in interlocking nailing - advanced treatment concepts for metaphyseal fractures Displaced proximal humerus fractures; comparison non - operative vs. operative treatment using intramedullary nailing Targon PH M. Falis, P. Czarnecki, J. Wcisłek, L. Romanowski  Thessaloniki 14- 17.09.2011 (Osteosynthese International Annual Congress M. Falis, P. Czarnecki, J. Wcisłek, L. Romanowski Displaced proximal humerus fractures; comparison non-operative vs. operative treatment using intramedullary nailing Targon PH  Praha 19- 20. 06. 2008 14 th International Targon Interlocking Nailing Course – „Targon Ph - clinical results from Poland” M. Falis, J. Wcisłek  Poznań 10-13.09.2008 XXXVII Zjazd Naukowy PTOiTr „Ocena funkcji barku po leczeniu operacyjnym złamań bliższego końca kości ramiennej przy użyciu gwoździa śródszpikowego TARGON PH” M. Falis, J. Wcisłek, P. Czarnecki, L. Romanowski  Białystok 13-15.06.2003 III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki Ocena osteosyntezy złamań bliższego końca kości ramiennej przy użyciu prętów Endera i drutu M. Falis, T. Rymer, L. Romanowski, J. Wcisłek

24 Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu - spotkania naukowe organizowane przez oddział  05.2013 „Nowe trendy w traumatologii dziecięcej”. Spotkania naukowe organizowane wspólnie z Oddziałem Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim  06.2013 Drugie Spotkanie Lekarza Ortopedy z Lekarzami Rodzinnymi (pod patronatem Starostwa Powiatowego i WIL)  06.2012 Pierwsze Spotkanie Lekarza Ortopedy z Lekarzami Rodzinnymi (pod patronatem Starostwa Powiatowego i WIL)  09.2008 Rzeszów I kurs osteosyntezy śródszpikowej systemem Targon  09.2008 Poznań „Ocena funkcji barku po leczeniu operacyjnym złamań bliższego końca kości ramiennej przy użyciu gwoździa śródszpikowego TARGON PH”. XXXVII Zjazd Naukowy PTOiTr lek. M. Falis, lek. J. Wcisłek, lek. P. Czarnecki, prof. dr hab. med. L. Romanowski  09.2007 Antonin Endoprotezoplastyka stawów- gość honorowy m.in. prof. Kreczko, prof. J. Kowalczewski  09.2005 Antonin „Nowe trendy w osteosyntezie śródszpikowej” gość honorowy prof. H.W. Stedtfeld

25 Z dniem 01.01.2013 przeszedł na emeryturę dr Stanisław Tambor. Listy gratulacyjne przesłane m.in. przez prof. L. Romanowskiego i prof. M. Jóźwiaka odczytuje wieloletnia sekretarka dr Tambora Dr Mirosław Falis - ordynator Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

26 List gratulacyjny w imieniu władz Wielkopolskiej Izby Lekarskiej wręcza dr Tamborowi przewodniczący delegatury ostrowsko-krotoszyńskiej dr stom. W. Wawrzyniak Dr Mirosław Falis - ordynator Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

27 Spotkanie z okazji przejścia na emeryturę dr Stanisław Tambora Dr Mirosław Falis - ordynator Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

28 Naszą uwagę skupiamy szczególnie na: - rozwoju endoprotezoplastyki stawów zgodnie z najnowszymi osiągnięciami i wprowadzaniu nowych rodzajów implantów (endoproteza stawu barkowego odwrócona, endoprotezoplastyka połowicza i bezcementowa stawu kolanowego oraz krótkotrzpieniowe stawu biodrowego. Wykonaliśmy już po kilka tego typu operacji - rozwój chirurgii stopy wprowadzając najnowsze techniki w leczeniu palucha koślawego, sztywnego oraz innych deformacji w jej obrębie. Jesteśmy członkami PFAS i odbywamy regularne staże kliniczne w w/w zakresie w profilowanych klinikach chirurgii stopy: Paryż dr Piat, Lyon dr. Besse, Rzym prof. Ranconi - rozwoju technik artroskopowych poprzez członkostwo w European Society for Surgery of the Shoulder and Elbow posiadamy dostęp do najnowszych technik artroskopowych chirurgii barku i stawu łokciowego - rozwoju technik zespoleń śródszpikowych w ramach współpracy na forum International Kuntscher Society oraz Aesculap Akademii Dr Mirosław Falis - ordynator Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

29 prof. H. W. Stedtfeld i dr n. med. Mirosław Falis podczas spotkania w Wiedniu w ramach Expertise in interlocking nailing cours - advanced treatment concepts for metaphyseal fractures Dr Mirosław Falis - ordynator Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Historia Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Tytusa Chałubińskiego w Ostrowie Wielkopolskim Ordynator."

Podobne prezentacje


Reklamy Google