Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstęp Dnia 30 marca 2010r. w auli LO odby ł o si ę spotkanie m ł odzie ż y klas I-III o profilu biologiczno-geograficznym z panem Arturem Golisem, pracownikiem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstęp Dnia 30 marca 2010r. w auli LO odby ł o si ę spotkanie m ł odzie ż y klas I-III o profilu biologiczno-geograficznym z panem Arturem Golisem, pracownikiem."— Zapis prezentacji:

1 Wstęp Dnia 30 marca 2010r. w auli LO odby ł o si ę spotkanie m ł odzie ż y klas I-III o profilu biologiczno-geograficznym z panem Arturem Golisem, pracownikiem Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. M ł odzie ż wys ł ucha ł a dwóch wyk ł adów: „Zadrzewienia ś ródpolne” oraz „Aleje i tradycyjne sady”

2 Zdjęcia

3

4

5 Sprawozdanie Sprawozdanie ze spotkania przygotowała uczennica kl. IIIb LO-Beata Matuszak

6 poniedziałek, 30 maja 2016

7 Zadrzewienia-co to takiego??? 1.Zadrzewienia to: a) Drzewa i krzewy rosnące poza lasem b) Wysoka roślinność wśród pól, łąk, zabudowań, wzdłuż dróg, miedz oraz lin brzegowych zbiorników i cieków. c) Drzewom towarzyszą zioła, grzyby i zwierzęta. d) Funkcjonalny system wzajemnych oddziaływań i powiązań wszystkich elementów ożywionych i nieożywionych. Przy niskiej lesisto ś ci, znaczenie zadrzewie ń w krajobrazie rolniczym jest szczególnie wa ż ne. Krajobraz pozbawiony drzew jest bezbronny wobec niesprzyjaj ą cych warunków klimatycznych i skazany na degradacj ę.

8 Jakie formy zadrzewień wyróżniamy?

9 Zasięg systemów korzeniowych Zadrzewienia są najczęściej zlokalizowane przy: Drogach Ciekach naturalnych Rowach Małych zbiornikach wodnych (oczka, stawy) Jeziorach Miedzach Na polach Na łąkach Na nieużytkach Na wyrobiskach

10 Zadrzewienia chronią uprawy i inwentarz oraz przebywających w terenie ludzi przed wychładzającym działaniem wiatru. Zadrzewienia przyzagrodowe chronią budynki przed mechanicznym i wychładzającym działaniem wiatru.

11 Zadrzewienia ograniczają rozprzestrzenianie się odorów emitowanych przez gospodarstwa z intensywnym chowem trzody chlewnej i drobiu.

12 Ochrona przeciwwietrzna przestaje działać w odległości przekraczającej 20 wysokości zadrzewienia, od strony nawietrznej, w odległości zbliżonej do 5 wysokości redukcja wynosi do 25-50%.

13 Zadrzewienia wiatrochronne nie powinny być zupełnie zwarte, powoduje to powstanie niekorzystnych turbulencji wiatru, mogących doprowadzić do wylegania zbóż(ryc.6a). Zadrzewienia o średnim zwarciu podlegają nieznacznej penetracji przez masy powietrzne, co zapobiega powstania zawirowań(ryc.6b).

14 Rozstawa drzew powinna uwzględniać potencjalne „wypady” oraz to, aby zadrzewienie jak najwcześniej rozpoczęło pełnienie zamierzonej funkcji.

15 W obrębie pasów przeciwwietrznych poszczególne gatunki powinny być sadzone w zależności od siły wzrostu oraz kierunku dominujących wiatrów.

16

17

18

19

20

21

22 Źródła : prospekt „ Na jabłoniowym szlaku”, broszura dla rolników „ Zadrzewienia śródpolne, aleje i tradycyjne sady”.


Pobierz ppt "Wstęp Dnia 30 marca 2010r. w auli LO odby ł o si ę spotkanie m ł odzie ż y klas I-III o profilu biologiczno-geograficznym z panem Arturem Golisem, pracownikiem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google