Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEPISY GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ ARTYKUŁ XII CZĘŚĆ DRUGA Szkolenie kandydatów na sędziów piłki nożnej – KURS 2010 Opracował: Tomasz Radkiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEPISY GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ ARTYKUŁ XII CZĘŚĆ DRUGA Szkolenie kandydatów na sędziów piłki nożnej – KURS 2010 Opracował: Tomasz Radkiewicz."— Zapis prezentacji:

1 PRZEPISY GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ ARTYKUŁ XII CZĘŚĆ DRUGA Szkolenie kandydatów na sędziów piłki nożnej – KURS 2010 Opracował: Tomasz Radkiewicz

2 WZNOWIENIE GRY Przewinienie popełniane przez zawodników, karane karą zespołową, może mieć miejsce: 1. Podczas przerwy w grze, kiedy grę wznawiamy zgodnie z przyczyną jej przerwania ; kiedy grę wznawiamy zgodnie z przyczyną jej przerwania ; 2. W trakcie gdy piłka była w grze a) poza polem gry, poza boiskiem b) na polu gry, na boisku

3 2 a: Przewinienie popełnione poza boiskiem gdy piłka była w grze: * Jeśli zawodnik podczas popełniania przewinienia znajdował się poza boiskiem grę wznawiamy RZUTEM SĘDZIOWSKIM W MIEJSCU GDZIE ZNAJDOWAŁA SIĘ PIŁKA ( ), w momencie przerwania gry; * Jeśli zawodnik podczas popełniania przewinienia znajdował się poza boiskiem grę wznawiamy RZUTEM SĘDZIOWSKIM W MIEJSCU GDZIE ZNAJDOWAŁA SIĘ PIŁKA ( S ), w momencie przerwania gry; (wyjątek: gdy piłka znajdowała się w chwili przerwania gry w polu bramkowym); (wyjątek: gdy piłka znajdowała się w chwili przerwania gry w polu bramkowym); * Jeśli zawodnik opuszcza boisko dla popełnienia przewinienia sędzia dyktuje RZUT WOLNY POŚREDNI Z MIEJSCA GDZIE ZNAJDOWAŁA SIĘ PIŁKA ( P ); * Jeśli zawodnik opuszcza boisko dla popełnienia przewinienia sędzia dyktuje RZUT WOLNY POŚREDNI Z MIEJSCA GDZIE ZNAJDOWAŁA SIĘ PIŁKA ( P );

4 2 b: Przewinienie popełnione na polu gry gdy piłka była w grze: * Jeżeli przewinienie zostało popełnione na przeciwniku, sędzia dyktuje RZUT WOLNY BEZPOSREDNI ( B ) z miejsca popełnienia przewinienia, względnie RZUT KARNY ( K ), jeśli zdarzenie miało miejsce w polu karnym winnego zawodnika; * Jeżeli przewinienie zostało popełnione na przeciwniku, sędzia dyktuje RZUT WOLNY BEZPOSREDNI ( B ) z miejsca popełnienia przewinienia, względnie RZUT KARNY ( K ), jeśli zdarzenie miało miejsce w polu karnym winnego zawodnika; * Przewinienie popełnione na współpartnerze, karane jest RZUTEM WOLNYM POŚREDNIM ( P ) z miejsca przewinienia * Przewinienie popełnione na współpartnerze, karane jest RZUTEM WOLNYM POŚREDNIM ( P ) z miejsca przewinienia

5 * Przewinienie popełniane wobec zawodnika rezerwowego lub wymienionego karane jest RZUTEM WOLNYM POŚREDNIM ( P ) z miejsca znajdowania się piłki w momencie przerwania gry przez sędziego; * Przewinienie popełniane wobec zawodnika rezerwowego lub wymienionego karane jest RZUTEM WOLNYM POŚREDNIM ( P ) z miejsca znajdowania się piłki w momencie przerwania gry przez sędziego; * Jeżeli przewinienie popełniane jest wobec sędziego- sędziów, przeciwnik wznawia grę RZUTEM WOLNYM POŚREDNIM ( P ) z miejsca popełnienia przewinienia; * RZUTEM SĘDZIOWSKIM ( S ) w miejscu gdzie znajdowała się piłka wznawiamy grę, jeżeli została ona przerwana z powodu przewinienia popełnionego wobec innej osoby ; (wyjątek: jeśli piłka znajdowała się w polu bramkowym)

6 Rzucanie przedmiotami … Jeśli w trakcie gry zawodnik rzuca w przeciwnika lub inną osobę i czyni to NIEROZWAŻNIE, sędzia przerywa grę i udziela winnemu zawodnikowi NAPOMNIENIA; Jeśli w trakcie gry zawodnik rzuca w przeciwnika lub inną osobę i czyni to NIEROZWAŻNIE, sędzia przerywa grę i udziela winnemu zawodnikowi NAPOMNIENIA; Jeżeli jednak zawodnik czyni to Z UŻYCIEM NADMIERNEJ SIŁY, arbiter po przerwaniu gry WYKLUCZA Z GRY winnego zawodnika za agresywne, gwałtowne zachowanie; Jeżeli jednak zawodnik czyni to Z UŻYCIEM NADMIERNEJ SIŁY, arbiter po przerwaniu gry WYKLUCZA Z GRY winnego zawodnika za agresywne, gwałtowne zachowanie;

7 Wznowienie gry * Jeśli zawodnik znajdujący się w polu karnym, rzuci przedmiotem w przeciwnika przebywającego poza polem karnym ale na boisku, sędzia podyktuje RZUT WOLNY BEZPOŚREDNI z miejsca gdzie znajdował się uderzony zawodnik; * Jeśli zawodnik znajdujący się w polu karnym, rzuci przedmiotem w przeciwnika przebywającego poza polem karnym ale na boisku, sędzia podyktuje RZUT WOLNY BEZPOŚREDNI z miejsca gdzie znajdował się uderzony zawodnik; * Zawodnik, który zza pola karnego rzuca przedmiotem w przeciwnika będącego w polu karnym musi być ukarany (jego drużyna) RZUTEM KARNYM; * Zawodnik, który zza pola karnego rzuca przedmiotem w przeciwnika będącego w polu karnym musi być ukarany (jego drużyna) RZUTEM KARNYM;

8 Musimy pamiętać o tym, iż w przypadku rzucania przedmiotami w przeciwnika decydujące znaczenie ma MIEJSCE PRZEBYWANIA UDERZONEGO ZAWODNIKA, a nie miejsce rzucającego gracza.

9 Udzielanie kar indywidualnych Sędzia udziela zawodnikom kar indywidualnych: NAPOMNIENIA (ŻÓŁTA KARTKA) WYKLUCZENIA Z GRY (CZERWONA KARTKA)

10 Na meczach drużyn młodzieżowych za popełnione przewinienia, sędzia udziela zawodnikowi karę wychowawczą w postaci czasowego wykluczenia z gry (w zależności od ciężaru przewinienia, a nie kolejności zdarzeń): Na meczach drużyn młodzieżowych za popełnione przewinienia, sędzia udziela zawodnikowi karę wychowawczą w postaci czasowego wykluczenia z gry (w zależności od ciężaru przewinienia, a nie kolejności zdarzeń): - 3 minuty - 3 minuty - 5 minut - 5 minut - 10 minut - 10 minut Zawodnik odbywający karę musi stać poza polem gry na wysokości linii środkowej, min. 1 m od linii bocznej; Zawodnik odbywający karę musi stać poza polem gry na wysokości linii środkowej, min. 1 m od linii bocznej;

11 * Sędzia musi zapisać dane, numer, minutę i rodzaj przewinienia oraz właściwy kolor kartki; * Obowiązek identyfikacji spoczywa również na sędziach asystentach i arbitrze technicznym; * Jeżeli zawodnik wcześniej ukarany napomnieniem i ponownie przewinił na żółta kartkę, to sędzia pokaże mu kartkę tego koloru, a następnie czerwoną kartkę; * Po zakończeniu czynności związanych z nałożeniem kary indywidualnej gra musi być wznowiona SYGNAŁEM GWIZDKA; * Sędzia ma prawo do udzielania kar indywidualnych, od momentu wejścia na pole gry do chwili opuszczenia boiska po zakończeniu meczu;

12 Wszelkie przejawy wyrażania posądzeń o charakterze korupcyjnym w stosunku do sędziego, muszą być traktowane jako przejawy WYBITNIE NIESPORTOWEGO ZACHOWANIA i sędziowie zobowiązani są zastosować karę WYKLUCZENIA Z GRY

13 Zapraszam do wspólnej analizy wybranych klatek filmowych z materiałów przygotowanych przez Centralną Komisję Szkoleniową Kolegium Sędziów PZPN na bazie materiałów UEFA

14 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PRZEPISY GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ ARTYKUŁ XII CZĘŚĆ DRUGA Szkolenie kandydatów na sędziów piłki nożnej – KURS 2010 Opracował: Tomasz Radkiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google