Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cywilizacja XXI wieku opiera się na postępie naukowo-technicznym. Nikt już nie wyobraża sobie życia bez wykorzystania takich mediów, jak: radio, telewizja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cywilizacja XXI wieku opiera się na postępie naukowo-technicznym. Nikt już nie wyobraża sobie życia bez wykorzystania takich mediów, jak: radio, telewizja."— Zapis prezentacji:

1

2 Cywilizacja XXI wieku opiera się na postępie naukowo-technicznym. Nikt już nie wyobraża sobie życia bez wykorzystania takich mediów, jak: radio, telewizja czy telefon. Nikogo nie dziwi też coraz powszechniejsze wykorzystywanie komputerów praktycznie w każdej dziedzinie życia. Media – komputer, Internet, telewizja, telefon komórkowy radio, a nie tylko prasa i książki stały się środkami edukującymi i wspomagającymi edukację i to nie tylko dzieci i młodzieży, ale także dorosłych. To właśnie informacja stała się ważnym czynnikiem wyznaczającym rozwój wielu dziedzin życia.

3  Komputer jest nowoczesnym urządzeniem, którego zastosowanie znajdujemy we wszystkich dziedzinach życia. Do czego służy komputer?  Do zabawy: gry, muzyka, wideo.  Do pisania, składania tekstów.  Do obliczeń: od arkuszy kalkulacyjnych do inżynierskich i naukowych.  Do przechowywania informacji, archiwizowania danych: od notesów do ogromnych baz danych.  Do grafiki: projektowanie, rysunek i malarstwo, fotografia cyfrowa.  Do pracy: od automatyzacji zadań biurowych i produkcji do tomografii komputerowej.  Do nauki: słowniki, kursy, encyklopedie.  Do komunikacji: poczta elektronicznej, WWW, zakupy, wideofonia, integracja z telefonami.  Do robienia rzeczy, o którym się filozofom nie śniło... Jak wynika z powyższego zestawienia, najważniejszą zaletą komputera jest jego interaktywność!

4 Okres dzieci ń stwa i m ł odo ś ci to okres kszta ł towania si ę osobowo ś ci. Komputer mo ż e wywiera ć pozytywny wp ł yw na rozwój psychiczny dzieci i m ł odzie ż y poniewa ż :  pobudza my ś lenie,  rozwija procesy poznawcze,  kszta ł tuje okre ś lone umiej ę tno ś ci,  wzmacnia poczucie warto ś ci poprzez umacnianie wiary we w ł asne mo ż liwo ś ci i umiej ę tno ś ci.

5  Komputer wpływa też pozytywnie na rozwój umiejętności społecznych: - rozwija samodzielność, - dostarcza rozrywki, zapewnia relaks, - pomaga w wyszukiwaniu informacji na interesujące tematy.

6  Edukacja poprzez zabawę stanowi jeden z najważniejszych argumentów dla zastosowania komputera w pracy z małym dzieckiem. Wiele programów realizuje zasadę "bawiąc- uczyć".  Programy te umożliwiają dzieciom kształtowanie konkretnych umiejętności, związanych np. z rozpoznawaniem liter, czytaniem czy liczeniem.  Wspomagają ogólny rozwój psychiczny dziecka, wzmacnia poczucie wartości.

7  Dzieci mogą korzystać ze specjalnie dla nich przygotowanych encyklopedi i, czy gier edukacyjnych. Komputerowe gry, łamigłówki czy rebusy stymulują u dzieci większość procesów myślowych.  Gry komputerowe: - zwiększają poziom koncentracji, poprawiają koordynację oka i ręki, - wyrabiają manualną zręczność i uczą strategicznego planowania, - przyczyniają się do szybszego rozwoju poznawczego dzieci, - za pewnik uznaje ich wartość edukacyjną i terapeutyczną (naprawczą).

8  Internet jest ogólnoświatową siecią komputerową łączącą tysiące sieci lokalnych z całego świata.  Do najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych elementów Internetu należą: - www, - poczta elektroniczna, - komunikatory, - przesyłanie i współdzielenie plików, - praca na zdalnych komputerach, - internetowe zakupy.

9  Dzięki poczcie elektronicznej możliwy jest kontakt i wymiana informacji między różnymi osobami czy grupami szkolnymi. - Nie bez znaczenie jest też prędkość komunikacji - list elektroniczny (tzw. e-mail) dochodzi w ciągu kilku minut, a nawet sekund.  Uczniowie mogą również włączać się do ogólnokrajowych grup dyskusyjnych.

10  Witryny WWW zawierają grafikę i łącza do materiałów przechowywanych w rożnych miejscach w Internecie.  Mają łatwy dostęp do ogromnych zasobów wiedzy i informacji zgromadzonych w największych bibliotekach świata.  To źródło wiedzy, z którego korzystamy na co dzień: - Strony internetowe szkół: ( www.zsprzasnik.szkolnastrona.pl), instytucji, organizacji, - Mapy, nawigacja, podróże(rezerwacja biletów), - Filmy, pliki dźwiękowe, muzyka (yuotube), - Prezentacja własnych dokonań – zamieszczanie różnorodnych publikacji, plików o różnym charakterze, - Wirtualne podróże – świat, kosmos, - Możliwość załatwiania ważnych spraw o dogodnej porze – np. dokonywanie opłat – przelewy bankowe, robienie wirtualnych zakupów.

11  Internet to w życiu dziecka siła pozytywna.  Umożliwia: - wymianę poglądów, - dostęp do informacji naukowych, - zdobywanie wiedzy.

12  Komunikatory: - prawie na żywo: chat, komunikatory i inne internetowe pogaduszki. Dzięki temu możemy rozmawiać z kimś ze Stanów Zjednoczonych zupełnie jak kolegą przez telefon (Skype), - portale społecznościowe - społeczności zrzeszające ludzi o podobnych poglądach, zainteresowaniach: - Nasza Klasa, - Fotka.pl, - Facebook – co 13 osoba na świecie ma swoje kontom - Grono.net, - Twitter, - MySpace – własna strona lub blog.

13  Postęp techniczny, komputeryzacja i informatyzacja rzeczywistości to jeden z głównych czynników leżących u podstaw przyspieszenia rozwoju dzieci i młodzieży.  Przyspieszenie to, obok niewątpliwie dobrych stron, może pociągnąć za sobą pewne nie do końca zbadane niebezpieczeństwa.  Zastanówmy się nad nimi przez chwilę!

14  Niekontrolowane i nieumiarkowane korzystanie z tych wynalazków może prowadzić do uzależnienia. Wywiera zdecydowanie negatywny wpływ na rozwój dziecka, jego rozwój psychiczny, hamując go i ograniczając.  Strumień informacji napływa zbyt szybko i w ilościach przekraczających naturalną zdolność mózgu do racjonalnej selekcji (wyboru) wiadomości na ważne i potrzebne oraz na bezwartościowe.  Anonimowość w sieci i brak hamulców, wzajemne odizolowanie od siebie użytkowników, prowadzi do rozluźnienia więzi społecznych, a z czasem nawet do zerwania kontaktów z otoczeniem i z własną rodziną.  W szerszym kontekście może to prowadzić do zupełnej izolacji dzieci i młodzieży, a w konsekwencji- do rozpadu wielu więzi społecznych.

15 Wpływ komputera i Internetu na rozwój dzieci i młodzieży ma charakter wielopoziomowy. Możemy wyróżnić pięć sfer rozwoju młodego człowieka, których ten wpływ dotyczy:  Rozwój fizyczny - wady postawy i pogorszenie się wzroku.  Rozwój psychiczny - zaburzenia emocjonalne.  Rozwój moralny, etyczny - niekontrolowany dostęp do demoralizujących, niebezpiecznych treści.  Rozwój społeczny - ograniczenie kontaktów rówieśniczych, anonimowość wyzwalająca zachowania nieetyczne i brak hamulców.  Rozwój intelektualny- szok informacyjny, informacje niedostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych dzieci (możliwość odbioru, zrozumienia treści).

16  Rozwój fizyczny:  Nadwyrężenie mięśni nadgarstka. Jest to następstwo nieprawidłowego ułożenia rąk podczas korzystania z klawiatury (przeguby uniesione ku górze). Podaje się, że po sześciu godzinach pracy poziom aktywności palca wskazującego i związanych z tym obciążeń jest porównywalny z pracą nóg podczas 40-kilometrowego marszu.  Zespół urazów wywołanych jednostronnym przeciążeniem kończyn górnych na odcinku dłoń-bark. Objawami mogą być bezwład lub dotkliwy, piekący ból przedramienia.  Dolegliwości kręgosłupa i pleców.  Usztywnienie mięśni. Jest skutkiem przyjmowania nieprawidłowej pozycji podczas pracy przy komputerze oraz złym ustawieniem monitora.

17  Rozwój tych objawów pozostaje utajony w związku z tym, że mózg silnie koncentruje się w czasie pracy na tym, co dzieje się na ekranie i nie potrafi w odpowiednim momencie interpretować sygnałów ostrzegawczych. Są one zagłuszane, aż do momentu, gdy stają się nie do wytrzymania.

18  Zaburzenia zmysłu wzroku : - Zaburzenia widzenia. Objawami są zmęczenie i zaczerwienienie oczu, pieczenie oraz kłucie w oczach, widzenie podwójne lub „za mgłą”, niedowidzenie z bliska. - Zawroty głowy. Spowodowane są przeciążeniem oczu i stresem wzmaganym przez promieniowanie elektromagnetyczne. - Bóle głowy. Jest to skutek promieniowania elektromagnetycznego, przemęczenia oczu i przyjmowania nieprawidłowej pozycji podczas siedzenia.

19  Rozwój społeczny - Szok informacyjny. Występuje wtedy, gdy napływ informacji jest zbyt szybki, wówczas mózg dziecka, siłą rzeczy traci zdolność selekcji wiadomości na sensowne i nic nie warte. Zaczyna zachowywać w pamięci wiadomości przypadkowe. Ubóstwo informacji potrzebnych do życia, tworzy źle przystosowanego odludka, który jest niezdolny do formułowania własnych sądów. - Wielokrotne oglądanie i dokonywanie na ekranie monitora aktów przemocy (gry komputerowe),dokonuje trwałych zmian w psychice graczy, którzy zaczynają postrzegać agresję jako rzecz normalną, a nawet jako najprostszy sposób rozwiązywania wszelkich problemów.

20  Rozwój psychiczny: - Długotrwałe, nadmierne korzystanie z komputera doprowadza do zakłócenia snu i systemu nerwowego przejawiające się drażliwością oraz zakłóceniem rytmu dobowego organizmu, czy wpędza w depresję. - Samotna zabawa z maszyną pogłębia poczucie izolacji. Dziecko staje się uzależnione od komputera. Nie szuka związków z innymi ludźmi, nie potrafi się z nimi komunikować. Zamierają wtedy dziecięce przyjaźnie. - Dziecko, które spędza dużo czasu przy grach komputerowych, w których wirtualna rzeczywistość oderwana jest od życia, przestaje orientować się w realiach otaczającego go świata. Zatraca poczucie wartości takich jak dobro czy zło, miłość czy nienawiść.

21  Uzależnienie od Internetu - „Nałóg” rujnuje nasze ciało (i umysł), więc jeszcze bardziej wycofujemy się z relacji z "żywymi" ludźmi. Należy więc ze smutkiem stwierdzić, że Internet to nie tylko cud techniki i dobrodziejstwo XXI wieku, ale realne zagrożenie dla naszego psychicznego i fizycznego zdrowia. - Użytkownik nie ma też czasu na racjonalne odżywianie, następuje zagrożenie otyłością.

22  Co robić, aby nie dopuścić do utraty zdrowia? Ważne zasady! 1. Trzymaj głowę prosto, tak by szyja nie była wygięta i nie powodowało to zniekształceń w odcinku szyjnym kręgosłupa. 2. Opieraj się plecami o oparcie fotela, aby nie powodować zmęczenia kręgosłupa w odcinku plecowym. Dobrze jest zastosować specjalną podpórkę pod plecy. 3. Łokcie trzymaj przy sobie lub oprzyj o poręcze fotela, aby nie obciążać dodatkowo pleców. 4. Stosuj właściwą pozycję przy pracy poprzez regulacje oparcia i wysokości fotela. 5. Ustaw klawiaturę nisko, tak by nie powodować zgięcia rąk w nadgarstkach. 6. Skuteczne są podkładki pod nadgarstki. 7. Nogi powinny być zgięte w kolanach pod kątem prostym. 8. Stopy trzymaj ustawione swobodnie i płasko na podłodze. 9. Klawiaturę ustaw około 10 cm od brzegu biurka. 10. Monitor umieść w odległości 40-75 cm od oczu, górny brzeg monitora powinien być lekko poniżej linii oczu. 11. Oszczędzaj oczy, co pół godziny zrób przerwę w pracy i spójrz w dal przez okno lub na kolor zielony.

23  Ważne zasady - Korzystając z komputerów mamy okazje tworzyć i w pełni korzystać z wolności słowa. - Podczas zamieszczania swoich opinii i wypowiedzi należy pamiętać o panującej w sieci netykiecie. - Netykieta zabrania nam obrażać innych, używać wulgarnych słów, a zamiast argumentów wyzwisk. To tak jak w realnym świecie. Oprócz tego od kilku lat istnieją wolne encyklopedie (np. wikipedia), w których każdy może coś napisać. - W sieci bądźmy anonimowi – nie podawajmy swoich danych osobowych, ani też danych naszych bliskich. - Pamiętamy o tym, że nigdy nie wiemy, kto kryje się za osobą, z którą kontaktujemy się w sieci!!! Nie ufajmy nieznajomym!!!

24  Komputer zapewnia: - Zdrowie fizyczne, psychiczne, - Rozwój umiejętności, - Rozwój intelektualny.  Komputer uszkadza: - Tylko wzrok, - Wpływa na ogólne pogorszenie zdrowia, - Jest całkowicie bezpieczny.

25  W Internecie możemy podawać - Swoje imię i nazwisko, - Swój adres zamieszkania, - Swój pseudonim (NICK).  Korzystając z Internetu obowiązuje nas: - Netykieta, - Nie ma żadnych ograniczeń, gdyż jesteśmy anonimowi, - Możemy obrażać innych użytkowników sieci.

26  Właściwie zorganizowane miejsce pracy przedstawia rysunek: 1, 2 lub 3 1 2 3


Pobierz ppt "Cywilizacja XXI wieku opiera się na postępie naukowo-technicznym. Nikt już nie wyobraża sobie życia bez wykorzystania takich mediów, jak: radio, telewizja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google