Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy grozi nam zmiana klimatu.?. Terminy Efekt cieplarniany – zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy grozi nam zmiana klimatu.?. Terminy Efekt cieplarniany – zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze."— Zapis prezentacji:

1 Czy grozi nam zmiana klimatu.?

2 Terminy Efekt cieplarniany – zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze. Zmiany powodujące wzrost roli efektu cieplarnianego mogą być jedną z przyczyn globalnego ocieplenia. Dziura ozonowa – Zjawisko polegające na zmniejszaniu się ilości ozonu w ozonosferze (część stratosfery o podwyższonej ilości ozonu). Jest to zjawisko niebezpieczne, ponieważ ozon jest odpowiedzialny za pochłanianie promieniowania ultrafioletowego docierającego do Ziemi ze Słońca. Promieniowanie to jest szkodliwe dla organizmów żywych.

3 Jak powstaje efekt cieplarniany?

4 CO2 w lodach Antarktydy Dzięki bąblom powietrza uwięzionym w lodach Antarktydy udało się określić stężenie dwutlenku węgla w powietrzu pochodzącym sprzed setek i tysięcy lat

5 Bagna Zamarznięte bagna na Dalekiej Północy są wielkim rezerwuarem metanu - jednego z gazów cieplarnianych.

6 Węgiel, co powinniśmy o nim wiedzieć. organizmy żywe pozyskują węgiel ze środowiska materii nieożywionej. Dla podtrzymania życia węgiel musi być przetwarzany. Węgiel występuje w środowisku materii nieożywionej jako: gazowy dwutlenek węgla (CO2) w atmosferze i forma uwodniona (HCO3-) skały węglanowe – wapienie i koralowce (CaCO3) pokłady węgla, ropa i gaz naturalny pochodzący z rozkładu organizmów żywych Schemat cyklu węglowego

7 Olbrzymia część lodowca oderwała się od Arktyki Naukowcy odkryli, że olbrzymia część lodowca szelfowego oderwała się od kanadyjskiej części Arktyki. Wydarzenie miało miejsce w sierpniu 2005 roku, kiedy to temperatura w regionie była wyższa o 3 stopnie od temperatury średniej. Szacuje się, że to największa od 25 lat część lodu która oderwała się w rejonie Bieguna Północnego. Lód miał powierzchnię 66 km2. Region niedaleko wyspy Ellesmere. Zdjęcie: NASA

8 Katastrofalne zjawiska atmosferyczne Między innymi katastrofalnymi zjawiskami klimatycznymi są tajfun, tornado, susze. powodzie, kwaśne deszcze i burze. Największe regiony występowania katastrofalnych zjawisk klimatycznych to Indie i Chiny, można zaliczyć też Azje i USA. Można je przewidzieć Ale niestety nie można im zapobiec. Z wyjątkiem Kwaśnych deszczy które można częściowo zapobiec. Trzeba by było: - Zakładać filtry na kominy - Katalizatory na samochody - Segregacja śmieci - Utylizacja śmieci - Więcej oczyszczalni ścieków

9 Katastrofalne zjawiska atmosferyczne w Polsce Powódź tysiąclecia – potoczna nazwa katastrofalnej powodzi, która nawiedziła w lipcu 1997 roku południową i zachodnią Polskę oraz Czechy, niemieckie Łużyce a także północno-zachodnią Słowację i wschodnią Austrię, doprowadzając na samym terenie Polski do śmierci 56 osób (114 osób łącznie w Czechach, Polsce i Niemczech) i szkód materialnych na znaczną skalę – ok. 3,5 miliarda dolarów (na terenie trzech państw straty łączne wyniosły około 4,5 miliarda euro). Na terenie Polski wylały wówczas wody dorzeczy rzek: Bóbr, Bystrzyca, Kaczawa, Kwisa, Mała Panew, Nysa Kłodzka, Nysa Łużycka, Odra, Olza, Oława, Skora, Szprotawa, Ślęza, Widawa oraz górnej Wisły i górnej Łaby.

10 Chmura burzowa która spustoszyła 21 sierpnia 2007 r. jeziora Mazurskie, powstała rankiem nad Bieszczadami, następnie przesunęła się na północ, przechodząc przez Roztocze i Podlesie Lubelskie. Nad Niziną Podlaską chmura napotkała na silne prądy wznoszące. Dzięki czemu gwałtownie się rozwinęła i przybrała na sile. Temperatura w krótkim czasie spadła o około 10°C. W obszarze prądów zstępujących (linia szkwału) prędkość wiatru osiągała 120km/h. W Mikołajkach mierzona prędkość wiatru osiągnęła największą wartość w historii pomiarów (35m/s, czyli 126km/h). Komórka przesunęła się następnie nad Zatokę Gdańską. Obserwatorzy na ziemi notowali kowadło burzowe. 18 maja 2010 Trąba powietrzna przeszła przez pięć wsi na Suwalszczyźnie - Pobondzie, Potopy, Rowele, Marianka i Kadaryszki. Uszkodzonych zostało szesnaście obiektów gospodarczych i siedem domów mieszkalnych; nie ucierpieli ludzie.

11 A r k t y k a Konsekwencje takiego rozwoju wypadków są dwojakie. Z jednej strony zagrożone są niedźwiedzie polarne, morsy i inne zwierzęta które potrzebują lodu jako “platformy” do łowienia ryb i polowania. Z drugiej jednak strony, takie państwa jak Kanada czy Rosja mogłyby odkryć nowe szlaki transportowe, które byłyby dostępne w porze letniej. Arktyka w 1979 i 2005 roku. Na zdjęciach satelitarnych widać różnice w wielkości pokrywy lodowej w okolicach Bieguna Północnego. Zdjęcia: NASA.

12 Trzęsienia ziemi w Polsce · 12 grudnia 2008 – pojedynczy wstrząs o sile 3,5 spowodowany awarią w kopalni Centrum w Bytomiu, odczuwalny na Śląsku · 15 grudnia 2008 – wstrząsy o sile 3,8 z epicentrum w kopalni Śląsk w Rudzie Śląskiej odczuwalny na całym Śląsku · 16 grudnia 2008- wstrząsy o sile 5,3 w skali Richtera będące wynikiem trzęsienia ziemi w Szwecji, odnotowano na północy kraju w okolicach Słupska, Koszalina i Darłowa · 31 marca 2009 – wstrząsy o sile 2,7 w skali Richtera z epicentrum w okolicach Raciborza · 22 stycznia 2010 około godz. 5.00 – wstrząsy o sile 4,7 w skali Richtera z epicentrum w Szczercowie ok. 3-4 km pod ziemią, wstrząs był odczuwalny ma terenach gminy Bełchatów, Rząśnia i Działoszyn oraz słabiej na terenach gminy Pajęczno. · 5 lutego 2010 – wstrząs o sile 3 w skali Richtera z epicentrum w okolicach Bytomia · 9 lutego 2010 – wstrząs o sile 4,5 w skali Richtera z epicentrum w kopalni Piast w Bieruniu odczuwalne także w Dąbrowie Górniczej, Oświęcimiu, Libiążu, Chrzanowie, Chełmku, Jaworznie. · 7 marca 2010 – wstrząs o sile 3 w skali Richtera w kopalni Piast w Bieruniu. Odczuwalny był on przede wszystkim na powierzchni. Wstrząsy zostały potwierdzone przez pracowników obserwatorium geofizycznego w Raciborzu. · 3 kwietnia 2010 - wstrząs o sile 4,6 w skali Richtera z epicentrum około Głogowa. · 15 kwietnia 2010 - wstrząs o sile 4,3 w skali Richtera na głębokości 2 km. Epicentrum znajdowało się 8 km od gminy Polkowice.

13 Na czym polega trzęsienie ziemi.

14 W jaki sposób człowiek przyczynia się do efektu cieplarnianego.?

15 Udział gazów w efekcie cieplarnianym

16 Stężenie CO2 w atmosferze na przestrzeni lat 1958-2006r.

17 Od rozpoczęcia pomiarów atmosferycznego CO2 w XIX wieku, jego koncentracja wzrosła o 20%. Wzrost ten jest z pewnością pochodzenia antropogenicznego, czyli spowodowanego przez działalność człowieka taką jak: spalanie paliw kopalnych (węgiel, ropa, gaz ziemny), które emituje do atmosfery węgiel uwięziony w nich od milionów lat wycinanie i wypalanie lanie lasów, szczególnie w strefach tropikalnych. W ostatnich dziesięcioleciach ogromne obszary lasów deszczowych Amazonii zostały przemienione na pola uprawne i pastwiska dla bydła Wynikiem tego jest stopniowe ocieplanie się klimatu, którego modele komputerowe są analizowane przez naukowców. Symulacje komputerowe sugerują, że podwojenie koncentracji głównych gazów cieplarnianych tj. dwutlenku węgla i metanu może podnieść globalną temperaturę o 3-5 st. do końca XXI wieku.

18 C i e k a w o s t k a Już teraz średnia temperatura Ziemi wzrasta o ok. 0.3 stopnia na dziesięć lat. !!!! W przyszłości wzrost temperatury spowoduje upustynnienie terenów dziś pokrytych bujną zielenią jak np: środkowa Afryka, dolina Amazonii. W krajach Śródziemnomorskich i Azjatyckich będzie dochodzić do długotrwałych susz powodujących niedostatek wody pitnej. Europę i środkowe Stany Zjednoczone będą nawiedzać gwałtowne opady atmosferyczne i huragany.

19 Globalne ocieplenie a ptaki Obecnie wiele gatunków ptaków zakłada gniazda wcześniej niż w przeszłości. Obserwacje 30 tysięcy dzikich ptaków w Wielkiej Brytanii w latach 1962-90 ujawniły, że aż 33 spośród 88 branych pod uwagę gatunków zakłada wcześniej gniazda i ma to związek z ocieplaniem się klimatu. Zjawisko to obserwuje się od połowy lat 70. Wcześniej ptaki wykazywały tendencję do późniejszego zakładania gniazd. Założenie gniazda wcześniej daje potomstwu więcej czasu na przygotowanie do jesiennych wędrówek, a gatunkom nie migrującym więcej czasu na przygotowanie się do okresu zimy.

20 C i e k a w o s t k a Innym realnym zagrożeniem są topniejące lody Antarktydy. Do 2100 roku w wyniki topniejących lodów poziom wód oceanicznych podniesie się nawet o 50 cm! Możliwe jest jednak, że proces ten będzie przebiegał odwrotnie. Parujące wody oceanów przyczynią się do wzrostu opadów nad Antarktydą, co w efekcie zwiększy nagromadzenie lodów na obszarach podbiegunowych. Zwiększenie CO2 może przyczynić się do wzrostu populacji fitoplanktonu, który funkcjonuje podobnie, jak inne rośliny oraz do rozmrożenia wiecznej zmarzliny w tundrze. Efektem tego byłoby uwolnienie składów metanu i innych gazów odpowiedzialnych również za efekty szklarniowe.

21 Efekt cieplarniany i jego skutki w Polsce w najbliższych latach Częstsze powodzie o zwiększonym zasięgu, Regularne trąby powietrzne i huragany (dużo groźniejsze niż dziś) Burze, które w ogóle mogą nie przypominać dzisiejszych. Szkody, które wywołają mogą być katastrofalne Sztormy z nad morza, które mogą spowodować zatopienie dużej części miast nadmorskich,

22 Konsekwencje efektu cieplarnianego Topnienie lodowców i zalewania przez ich wody obszarów nadmorskich, co zaskutkuje utratą miejsc życia i pracy dla ludzi (np. gęsto zaludnione żyzne obszary w ujściach rzek, w tym Wisły) i może spowodować duże konflikty społeczne. Wzrost temperatur spowoduje najprawdopodobniej przesunięcie stref klimatycznych o 150-500 km ku biegunom do końca XXI wieku. W gorących obszarach plony zmniejszą się, w nowych cieplejszych zwiększą się, ale intensywnej uprawy nie wytrzymają gleby z deficytem wód i nowymi ciepłolubnymi szkodnikami. Szybkie zmiany klimaty zaburzą równowagę w ekosystemach i ginięcie wielu gatunków o małych zdolnościach adaptacyjnych. Zmiany klimatyczne zwiększą częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof klimatycznych jak fale upałów, powodzie, huragany, które w bezpośredni sposób zagrażają zdrowiu i życiu. Ocieplenie klimatu spowoduje przyspieszenie parowania wody i opadanie jej w nowych rejonach, co spowoduje zmniejszenie zasobów wody pitnej, wody- źródła życia.

23 Zapobieganie efektowi cieplarnianemu Najlepszym sposobem zapobiegania efektowi cieplarnianemu jest zapobieganie jego powstawaniu, czyli nadmiernej emisji dwutlenku węgla do atmosfery! Należy więc: Chronić “zieleń”, bo to właśnie rośliny wchłaniają dwutlenek węgla i dają nam tlen. Żyć zdrowo – jeździć rowerem zamiast samochodem ograniczając w ten sposób emisję dwutlenku węgla. Inwestować w alternatywne źródła energii (czyli odnawialne). Przeciwdziałać wylesianiu drzew. Wycinki lasów zmniejszają powierzchnię aktywną naturalnych płuc Ziemi, które pochłaniając dwutlenek węgla dają nam tlen. Segregować śmieci! Wstępne segregowanie śmieci pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie na energię dużych zakładów utylizujących śmieci lub dokonujących ich recyklingu. Mniejsze zapotrzebowanie na energię skutkuje mniejszą emisją dwutlenku węgla przez elektrownie węglowe. Przestrzegać ograniczeń prędkości na drogach. Wbrew pozorom jest to ważny problem wielu krajów. Gdyby tylko ograniczyć prędkość na niemieckich autostradach do atmosfery dostałoby się o 26 milionów ton CO2 mniej każdego roku!

24 Dziękuję za uwagę. Martyna Obecna kl. IIIC


Pobierz ppt "Czy grozi nam zmiana klimatu.?. Terminy Efekt cieplarniany – zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google