Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA Miejski Zespół Szkół nr 2 w Bolesławcu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA Miejski Zespół Szkół nr 2 w Bolesławcu."— Zapis prezentacji:

1 MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA Miejski Zespół Szkół nr 2 w Bolesławcu

2 Międzynarodowe projekty wykorzystujące technologię informacyjną Aktywnie uczestniczymy w elektronicznych społecznościach edukacyjnych kraju, Europy i świata.

3 eTwinning W ramach programu eTwinning współpracujemy z ponad 50 europejskimi szkołami. eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w szkołach europejskich.

4 Z baśnią w plecaku We współpracy ze szkołą francuską poznaliśmy europejskie baśnie i legendy oraz kraje, z których pochodziły. Uczniowie tworzyli prezentacje PowerPoint, baśniowe komiksy, folder o Bolesławcu, blogi o najciekawszych miejscach we Francji, Polsce, Niemczech, mapę mentalną najciekawszych miejsc Niemiec oraz blog z wirualnej podróży do Francji. Na stronie projektu zredagowana została wspólna, polsko – francuska opowieść, w której baśniowi bohaterowie są naszymi przewodnikami po najciekawszych miejscach Europy. Projekt został objęty patronatem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji.

5 Moja mała ojczyzna Projekt we współpracy ze szkołami: czeską, litewską, polską i francuską. Moja mała ojczyzna - moja szkoła na co dzień i od święta; moja miejscowość i jej atrakcje: tradycje i zwyczaje mojego regionu. Uczniowie przygotowują wizytówki, prezentacje szkoły, uczą się komunikować za pomocą Internetu, piszą e-maile, fotografują i nagrywają filmy. Promują swoją miejscowość prezentując jej atrakcje. Poznają swoją małą ojczyznę i ojczyznę partnera poprzez wykonywanie zadań przygotowanych przez nauczycieli. Poznają ważne daty w roku kalendarzowym każdego kraju partnerskiego, porównują zwyczaje, wykonują karty pracy. Projekt objęty patronatem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji.

6 Bezpiecznie w wirtualnym świecie Projekt objęty patronatem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji. Razem z Zespołem Szkół nr 1 w Radomiu, opracowaliśmy projekt wspólnych działań, mających na celu popularyzację idei bezpiecznego Internetu. Zrealizowaliśmy go w partnerstwie z szkołami rumuńskimi, hiszpańskimi, holenderskimi, fińskimi, niemieckimi, francuskimi, tureckimi, portugalskimi, słowackimi, brytyjskimi, włoskimi i litewskimi (26 szkół).

7 Kartka z Europy W projekcie wzięły udział szkoły z 16 krajów. Każda szkoła wysłała widokówki, przedstawiające swoje miasto do partnerów. Otrzymane kartki umieściliśmy w odpowiednim miejscu na mapie Europy, opatrzyliśmy krótką charakterystyką miejscowości, z której pochodziła. Zeskanowane widokówki wykorzystaliśmy do utworzenia bloga i prezentacji multimedialnej o poznanych miejscowościach. Wykonaliśmy mapę miejsc (AlbumMap Google), pokazy slajdów map z poszczególnych szkół oraz otrzymanych kartek. Uczniowie starali się dowiedzieć jak najwięcej o miejscach, z których pochodziły.

8 e-Gazetka Szkolna Wspólnie ze szkołami: czeską, angielską i polską tworzymy czasopismo internetowe – e-Gazetkę Szkolną – stronę internetową, na której zamieszczać będziemy artykuły, zdjęcia, fotoreportaże, wywiady, prezentacje multimedialne.

9 BOOKS MAKE FRIENDS - FRIENDS MAKE BOOK Projekt ze szkołami: słoweńską, słowacką, francuską, islandzką, portugalską, bułgarską, rumuńską i, gościnnie, amerykańską. Projekt o książkach i przyjaźni. Cele projektu: 1. Utworzenie „rodziny” książek z różnych krajów. 2. Poznanie współczesnych książek dla dzieci w swoim kraju i porównanie ich z książkami partnerów, utworzenie wspólnej książki. 3. Zapoznanie z procesem powstawania książki, budową książki. 4. Rozwijanie kreatywności uczniów oraz miłości do książek i czytania. 5. Nawiązanie kontaktów z dziećmi z innych części świata. 6. Poszerzenie wiedzy na temat kultur innych narodów.

10 The traditions and celebrations of my school Istotą tego projektu jest pokazanie tradycji i obyczajów szkolnych, narodowych i regionalnych, pielęgnowanych przez szkoły, zaprezentowanych za pośrednictwem nowoczesnych metod komunikacji.

11 Sukcesy naszych projektów Nasze projekty eTwinning otrzymały szereg nagród: III miejsce w Polsce, wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Global Junior Challenge 2009, Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości, Patronat Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji.

12 Sukcesy naszych projektów W ogólnopolskim konkursie na najciekawszą stronę internetową poświęconą szkolnemu eTwinningowi, nasza strona zajęła III miejsce.

13 Dzień Wiosny w Europie Każdego roku uczestniczymy w międzynarodowym projekcie wspólnych, europejskich obchodów Dnia Wiosny. Poznajemy europejskie zwyczaje powitania wiosny, uczestniczymy w międzynarodowych konkursach, informujemy europejską społeczność o swoich przedsięwzięciach, przybliżamy sobie tematykę europejską.

14 Międzynarodowe projekty wykorzystujące fundusze unijne Prowadzimy międzynarodową współpracę oraz wymianę uczniów.

15 Współpraca polsko - niemiecka Od 2004 roku nasza szkoła współpracuje z niemiecką szkołą w Söhlde. Jest to współpraca chórów obu szkół – naszego – Melikos i niemieckiego Kehrwieder-Kinderchor.

16 2004 - Pierwsze spotkanie Pierwsze spotkanie obu chórów miało miejsce w Söhlde w październiku 2004 r.

17 2005 - Niemiecki chór w Polsce Celem współpracy jest wymiana doświadczeń pomiędzy chórami, wspólne koncerty, poznanie historii i kultury kraju sąsiada. Polscy i niemieccy uczniowie poznają również walory turystyczne swoich regionów. Projekt wymiany młodzieży finansuje Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży Euroregionu “Nysa”.

18 2007 - Wizyta w Niemczech W roku 2007 chór „Melikos” wziął udział w uroczystości jubileuszu 30. rocznicy powstania chóru niemieckiego Kehrwieder- Kinderchor w Söhlde.

19 2010 - Spotkanie w Bolesławcu Spotkanie chórów w Bolesławcu 20-25.05.2010 pod hasłem Jugend - Singen - Zukunft /Młodzież - Śpiewanie - Przyszłość/.

20 Współpraca polsko - czeska W maju 2005 roku, uczniowie klasy 5c, przebywali w czeskich Litomierzycach, z pierwszą wizytą partnerską, w ramach wymiany młodzieży.

21 W Litomierzycach 21 kwietnia 2006 r. delegacja naszej szkoły uczestniczyła w obchodach 100. rocznicy istnienia Szkoły Podstawowej im. Bożeny Nemcovej w Litomierzycach.

22 Czescy goście Na rewizytę czeskich gości czekaliśmy do 22 maja 2006 r.

23 Jablonne v Podjestedi 9 października 2008 r. podpisaliśmy umowę o współpracy ze Szkołą Sportową z Jablonne v Podjestedi (Czechy).

24 Sport bez granic „ Sport bez granic” - to tytuł pierwszego projektu zrealizowanego we współpracy ze szkołą sportową w Jablonnem, wykorzystującego fundusze unijne w ramach Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa - Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

25 W poszukiwaniu Białej Damy Kolejny projekt ze szkołą w Jablonnem, dofinansowany z Euroregionu Nysa, zakończyliśmy w czerwcu 2010 roku, nosił tytuł „W poszukiwaniu Białej Damy – poznajemy zabytki polsko-czeskiego pogranicza.

26 Zdobywamy szczyty We wrześniu rozpoczniemy trzeci projekt we współpracy ze Szkołą Sportową z Jablonne v Podjestedi: sportowo- turystyczny „Zdobywamy szczyty.

27 Współpraca z Czeską Lipą Nawiązaliśmy współpracę ze szkołą w Czeskiej Lipie. Obecnie tworzymy wspólny projekt o tematyce kulturalno – społecznej.

28 Współpraca z Görlitz Nawiązaliśmy współpracę z Gimnazjum Augustum w pobliskim Görlitz. Planujemy realizację projektów językowych.

29 Krajowe projekty wykorzystujące technologię informacyjną Wykorzystujemy technologię informacyjną w projektach realizowanych wspólnie z partnerami w Polsce i za granicą.

30 Innowacyjna Szkoła II miejsce w Polsce i tytuł Innowacyjna Szkoła 2009 w konkursie Partnerstwa dla Przyszłości.

31 Innowacyjny Nauczyciel II miejsce w Polsce i tytuł Innowacyjny Nauczyciel 2008 w konkursie Partnerstwa dla Przyszłości.

32 Szkoła Wspierająca Uzdolnienia Trzy lata temu nasza szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia. Uzyskanie certyfikatu jest potwierdzeniem osiągnięcia przez szkołę wysokiej jakości w obszarze wspierania uzdolnień oraz stworzenia skutecznych mechanizmów wewnętrznego wspierania jakości. Jest także równoznaczne z włączeniem placówki do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.

33 Przyjazna Szkoła Wzięliśmy udział w projekcie zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła", realizowanym ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przy wykorzystaniu platformy elektronicznej wymiany informacji, uczestniczyliśmy w kursach e-learningowych dla uczniów oraz nauczycieli i rozpoczęliśmy redagowanie gazetki szkolnej „Nowinki Jedynki”.

34 Dzień Bezpiecznego Internetu Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. W 2009 i 2010 roku my także przyłączyliśmy się do obchodów. Opracowaliśmy i zrealizowaliśmy projekty „Bezpiecznie w wirtualnym świecie” (2009) oraz „Bezpiecznie w Internecie” (2010), obejmujące wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców naszej szkoły. Przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa w Internecie.

35 Szkoła Bezpiecznego Internetu Nasze działania związane z bezpieczeństwem uczniów w Internecie zostały też docenione przez Kapitułę ( Fundacje Kidprotect i Orange) i otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Bezpiecznego Internetu. Na stronie programu umieszczamy informacje o naszych działaniach i jesteśmy jedną z najaktywniejszych placówek.

36 Szkoła z Tradycją Sportową Nasza szkoła zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie Fundacji Szansa i zdobyła tytuł „Szkoła z Tradycją Sportową”. Konkurs odbywał się wyłącznie w środowisku internetowym i polegał na rywalizacji między poszczególnymi prezentacjami przygotowanymi przez szkoły.

37 Autor na żądanie Bierzemy udział w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej i Instytutu Książki - Literacki Atlas Polski, pod hasłem „Autor na żądanie”, w którym uczniowie pod opieką nauczyciela zakładają w swoich szkołach fankluby współczesnych polskich poetów i pisarzy i spotykają się z autorami.

38 Dolnośląska E-Szkoła Przystąpiliśmy do projektu wojewódzkiego w ramach POKL: Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji, czyli: Dolnośląska e-Szkoła i Pracownia Przyrodnicza w każdej gminie.

39 Strona Przyjazna Dzieciom Nasza strona internetowa otrzymała Certyfikat „Strony Przyjaznej Dzieciom”. Certyfikat przyznawany jest przez Fundację Kidprotect zajmującą się ochroną dzieci i młodzieży przed zagrożeniami czyhającymi na nie w świecie realnym i w Internecie.

40 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA Miejski Zespół Szkół nr 2 w Bolesławcu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google