Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ćwiczenia Zarządzanie Ryzykiem 1 Dr Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem”, 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ćwiczenia Zarządzanie Ryzykiem 1 Dr Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem”, 2013."— Zapis prezentacji:

1 Ćwiczenia Zarządzanie Ryzykiem 1 Dr Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem”, 2013

2 Rodzaje i źródła ryzyka stopy procentowej:  Ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania, np. 6M kredyt o stałym oprocentowaniu finansowany miesięcznymi lokatami o zmiennym oprocentowaniu.  Ryzyko podstawy oprocentowania, np. Zakup 3Y obligacji o zmiennym oprocentowaniu (oparte o średnia wielkość 13W bonów skarbowych, wypłata kuponu co 3M) finansowane kredytem 3M na rynku międzybankowym. Jeżeli oprocentowanie WIBOR rośnie szybciej niż rentowność bonów to negatywnie to wpłynie na wynik banku  Ryzyko krzywej rentowności, np. zmian krzywej rentowności 2 Dr Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem”, 2013

3 Krzywa rentowności jako metoda do równoważenia terminów zapadalności aktywów generujących dochody odsetkowe i pasywów generujące wydatki odsetkowe 3 Dr Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem”, 2013 Okres% depozytów% kredytów 12%6% 52%6% Okres% depozytów% kredytów 12%6% 53%7%

4 Instrumenty krótkoterminowe: 0-1, 1-3, 3-6, 6-12 miesięcy; Instrumenty średnioterminowe: 1-2, 2-3, 3-4 lata; Instrumenty długoterminowe: 4-5, 5-7, 7-10, 10-15, i powyżej 20 lat. Przykład: aktywa o stałym oprocentowaniu 20 mln – 7%, pasywa o stałym oprocentowaniu 30 mln – 5%, luka ujemna 10 mln, marża banku 2%, przy pozycji zamkniętej (AS=PS) uzyskałby roczny przychód ; wzrost 1% - (10mln*0,01) ; współczynnik luki 25%. Zadanie (luka) Oblicz w excel’u współczynnik luki dla banku X. 4 Dr Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem”, 2013

5 Zadanie 1. Przedstaw krzywą rentowności oraz krzywą swapową 5 Dr Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem”, 2013 SWAPBIDASKDATA IRS 1Y SEP 2013 IRS 2Y SEP 2013 IRS 3Y SEP 2013 IRS 5Y SEP 2013 IRS 7Y SEP 2013 IRAS 10Y SEP 2013 WIBIDBIDASKDATA O/N SEP W SEP M SEP M SEP M SEP Y SEP 2013

6 6 Dr Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem”, 2013 Zadanie 2. Proszę stworzyć aktualną polską, niemiecką i hiszpańską krzywą rentowności dla instrumentów skarbowych. Porównaj Polska TenorBidAskBid YieldAsk Yield ON M M Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

7 7 Dr Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem”, 2013 Zadanie 2 cd. Proszę stworzyć aktualną polską, niemiecką i hiszpańską krzywą rentowności dla instrumentów skarbowych. Porównaj Niemcy TenorBidAskBid YieldAsk Yield 1M M M M Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

8 8 Dr Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem”, 2013 Zadanie 2cd. Proszę stworzyć aktualną polską, niemiecką i hiszpańską krzywą rentowności dla instrumentów skarbowych. Porównaj Hiszpania TenorBidAskBid YieldAsk Yield 1M M M M Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

9 9 Dr Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem”, 2013 Zadanie 3. Na podstawie aktualnych stawek WIBOR i WIBID policz spread dla każdego terminu stopy procentowej. Oszacuj jak zmieniał się w czasie stosunek stawek z końca krzywej w stosunku do początku.

10 10 Dr Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem”, 2013 Duration jest to wrażliwość zmiany wartości instrumentu o stałym umownym oprocentowaniu na zmiany stopy procentowej (stopy zwrotu). Duracja (duration)

11 11 Dr Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem”, 2013 Duration zależy od stopy zwrotu (i), stopy kuponowej (c), oraz terminu wykupu (T) obligacji. a.Zwiększenie (zmniejszenie) stopy zwrotu (rynkowych stóp procentowych) powoduje skrócenie (wydłużenie) duration. b. Zwiększenie (zmniejszenie) stopy kuponowej powoduje skrócenie (wydłużenie) duration. c. Wrażliwość duration na zmiany stopy kuponowej jest większa niż na zmiany stopy zwrotu. d. Im bardziej oddalony jest termin wykupu tym większy jest duration, ale tempo wzrostu duration jest coraz mniejsze. Duracja (duration)

12  12 Dr Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem”, 2013

13 Oblicz durację w kapitalizacji ciągłej dla pięcioletniej obligacji o nominale 1000 zł. Oprocentowana jest ona w wysokości 8%, a kupony z niej wypłacane są co kwartał. Rentowność obligacji wynosi 10% 13 Dr Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem”, 2013 Czas Przepływ nominalny Wartość bieżąca przepływu Waga (wartość bieżąca/cena aktualnaCzas*Waga 0,25 … … OgółemWynik=duration

14  14 Dr Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem”, 2013

15 A co przy dużych zmianach YTM. Przykład Dla YTM=12%, zmiana YTM wynosi 200 pb, to nowe YTM=14%. 15 Dr Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem”, 2013

16 Inwestor powinien być zainteresowany określeniem jak zareaguje wartość obligacji na zmianę YTM 16 Dr Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem”, 2013 A B P YTM

17  17 Dr Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem”, 2013

18 Wskaźnik duracji dla portfela papierów wartościowych o stałej %  D p – duracja portfela  D i – wskaźnik duracji dla i-tego papieru wartościowego,  w – liczba papierów wartościowych w portfelu,  u i – udział i-tego papieru wartościowego w portfelu, i=1,2…w 18 Dr Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem”, 2013

19 Dane są dwie obligacje skarbowe o wartości nominalnej 100 zł i odsetkach płaconych raz w roku. YTM wszystkich obligacji jest jednakowy i wynosi 5%.  obligacja X => n = 3; r= 6%  obligacja Y => n = 4; r= 6%  Oblicz wartość bieżącą dla wszystkich obligacji w danej sytuacji, oraz kiedy YTM wzrasta/spada o 1pp.  Oblicz dla każdej z obligacji wypukłość przy rentowności 5%. 19 Dr Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem”, 2013


Pobierz ppt "Ćwiczenia Zarządzanie Ryzykiem 1 Dr Renata Karkowska, ćwiczenia „Zarządzanie ryzykiem”, 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google