Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM RZĄDOWY RODZINA 500+ Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ) KOORDYNACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM RZĄDOWY RODZINA 500+ Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ) KOORDYNACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM RZĄDOWY RODZINA 500+ Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ) KOORDYNACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

2 Wydział do spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego ul. Nowy Zjazd 1 00-301 Warszawa KONTAKT Tel. (+48) 22 692 75 70, (+48) 22 692 73 46 Fax (+48) 22 201 24 67 e-mail: koordynacja@mcps.com.plkoordynacja@mcps.com.pl

3 WAŻNA INFORMACJA Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia z programu Rodzina 500 +, które pracują za granicą - nie składają wniosków bezpośrednio do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

4 To ośrodki pomocy społecznej lub wydziały świadczeń rodzinnych kierują sprawy do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w celu ich rozpatrzenia w związku z zastosowaniem przepisów unijnych. INFORMACJA Wnioski składane bezpośrednio do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej będą przekazywane do gmin

5 Przepisy o koordynacji obowiązują na terytorium następujących państw Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Wielka Brytania, od 1 maja 2004 r. także na terytorium Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier, od 1 stycznia 2007 r. również na terytorium Bułgarii, Rumunii oraz od 1 lipca 2013 r. na terytorium Chorwacji. Przepisy o koordynacji obowiązują także w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. Norwegii, Islandii i Lichtensteinu oraz na terytorium Szwajcarii Kraje

6 Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego są to uregulowania, które powodują, że osoby pracujące w kilku krajach kolejno lub równocześnie, unikają negatywnych następstw podejmowania zatrudnienia na terytoriach różnych państw, a tym samym podlegania różnym ustawodawstwom. Reguły koordynacji dotyczą tylko osób, które przemieszczają się w obrębie UE, EOG i Szwajcarii. Nie obejmują natomiast tych, którzy cały okres zatrudnienia odbyli w jednym kraju. Na czym polega koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

7 1/ zasiłek rodzinny, 2/ dodatki do zasiłku rodzinnego, 3/zasiłek pielęgnacyjny, 4/specjalny zasiłek opiekuńczy, 5/świadczenie pielęgnacyjne, 6/świadczenie rodzicielskie, 7/świadczenie wychowawcze w ramach Program Rodzina 500+. ŚWIADCZENIA RODZINNE PODLEGAJĄCE KOORDYNACJI

8 Świadczenia rodzinne wg. przepisów unijnych Wszelkie świadczenia rzeczowe lub pieniężne, które mają odpowiadać wydatkom rodziny, z wyłączeniem zaliczek z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz specjalnych świadczeń porodowych i świadczeń adopcyjnych

9 Świadczenie wychowawcze (świadczenie 500 plus) - w rozumieniu przepisów unijnych jest świadczeniem rodzinnym i będzie koordynowane w tzw. koszyku świadczeń klasycznych, na takich samych zasadach, jak pozostałe świadczenia.

10 Świadczenie otrzyma rodzina: 1/ bez względu na stan cywilny rodziców. 2/ w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. Świadczenie wychowawcze to kwota nieopodatkowana. Nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków energetycznych, stypendiów dla uczniów i studentów. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze

11 Wydział do spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego ul. Nowy Zjazd 1 00-301 Warszawa Tel. (+48) 22 692 75 70, (+48) 22 692 73 46 Fax (+48) 22 201 24 67 e-mail: koordynacja@mcps.com.plkoordynacja@mcps.com.pl


Pobierz ppt "PROGRAM RZĄDOWY RODZINA 500+ Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ) KOORDYNACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google