Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Właściwa opieka nad dziećmi w młodszym wieku szkolnym Zabrze, 22 marca 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Właściwa opieka nad dziećmi w młodszym wieku szkolnym Zabrze, 22 marca 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Właściwa opieka nad dziećmi w młodszym wieku szkolnym Zabrze, 22 marca 2016 r.

2 Sen dziecka w młodszym wieku szkolnym  Długość snu dziecka wynosi 9 do 11 godzin  Zasypianie musi rozpocząć się od godz. 20.30, bo od godz. 21.00 wydziela się melatonina.  Spalanie tkanki tłuszczowej ma związek z długością snu.  Sen pomaga zregenerować organizm i oczyścić go ze złych myśli i uczuć.  Mogą wystąpić problemy ze snem to sprawdzamy: porę snu, regularność kładzenia dziecka spać, ile czasu w dzień spędzają rodzice z dzieckiem?

3  Rozwój psychiczny dziecka 6-10-letniego jest ściśle związany z jego stanem fizycznym, działalnością i kontaktami społecznymi (i innymi dziećmi i dorosłymi).  Istotną rolę w rozwoju dziecka, oprócz osobistego doświadczenia, odgrywa naśladowanie, powtarzaniu słów i czynności wzorowaniu się na czynnościach dorosłego sprzyja rozwojowi pojęć i umiejętności radzenia sobie w życiu.  Pamięć logiczna 6-7-latka opiera się początkowo nie na abstrakcyjnych pojęciach, ale na wyobrażeniach obrazowych oraz na spostrzeżeniach, dlatego ważne jest w rozwoju pamięci stosowanie metody poglądowości. Rozwój psychiczny

4 rozwija się wraz z kształtowaniem zaciekawień dziecka, w miarę jak poznaje ono coraz szerszy krąg otaczającego go środowiska. Uwaga dowolna zaczyna się kształtować pod wpływem poleceń dorosłego, przez spełnianie różnych obowiązków, zabaw zespołowych, systematycznych zajęć. Kształcenie uwagi dowolnej jest warunkiem lepszego przygotowania dziecka do szkoły i do pracy. Uwaga mimowolna

5 Rozwój mowy i emocji W 6-10 roku życia dziecko używa prawie każdej formy zdania i posługuje się już wypowiedzeniami bardziej skomplikowanymi, przy czym wcześniej w rozmowach z dorosłymi aniżeli w kontaktach z dziećmi. Pod koniec edukacji wczesnoszkolnej dziecko posługuje się mowę, prawidłowo wypowiada się i rozumie treść mowy. Jej rozwój wiąże się ściśle z kształtowaniem się myślenia. Emocje 6-10-letniego dziecka są zróżnicowane; zaczynają się już rozwijać uczucia społeczne, moralne, estetyczne oraz intelektualne (wyższe). Rodzą się pierwsze przyjaźnie, zarysowują się początki umiejętności społecznego współżycia w grupie rówieśników. Odpowiednio prowadzone zajęcia, zadania, stymulacje artystyczne, sportowe, społeczne i zabawy wpływają na rozwój i rozumienie sfery emocjonalnej. Następuje współdziałanie w grupie, podporządkowywanie się przepisom i zasadom obowiązującym w niej.

6 Rozwój społeczny My Przez rozwój społeczny rozumie się „szereg zmian, jakie dokonują się w osobowości jednostki, powodując to, iż jednostka ta staje się zdolna do konstruktywnego uczestnictwa w życiu i działalności społeczeństwa". Dzięki kontaktom z rówieśnikami zaczyna rozwijać się świadomość społeczna u dzieci. W okresie 6-10 roku życia dzieci tworzą "grupy przelotne", małoliczne, przeważnie tej samej płci, w celach zabawy. Później zaczynają tworzyć "paczki" lub "bandy". Uczniowie klasy I nie mają poczucia wspólnoty zadań. Każde dziecko w klasie jest jakby odizolowane od innych (Ja). Dopiero w klasie III uczniowie zaczynają liczyć się z opinią społeczną (MY). Wspólnota uchroni dziecko przed samotnością i chorobą psychiczną.

7 Tabela umiejętności – Niemcy 1. komunikowanie się na swoim poziomie poznawczym 2. samoobsługa 3. czynności domowe (proste prace, gospodarowanie budżetem) 4. umiejętności interpersonalne – wchodzenie w kontakty społeczne 5. kierowanie własnym postępowaniem (samostanowienie) 6. korzystanie z środków użyteczności społecznej 7. umiejętności szkolne (czytanie, pisanie, liczenie) 8. praca, nauka (mam talent, fachowiec, współkolega, współpracownik, lider) 9. organizacja wolnego czasu – samorozwój 10. troska o zdrowie i własne bezpieczeństwo

8 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Dziecku 6- 10 - letniemu: - rosną stopy i powoli zanika płaskostopie (kości stóp wysklepiają się), - wydłużają się i twardnieją kości kończyn, rosną zęby stałe, zmieniają się proporcje ciała, - powoli kształtuje się większa odporność na zmęczenie związane z dłuższym przebywaniem w jednej pozycji, - rozpoczyna się pierwszy etap kostnienia nadgarstka (część chrząstek zamienia się w kości) - ruchy dłoni stają się bardziej odporne na męczenie; drugi i ostatni etap kostnienia nadgarstka przypada na wiek około 10 lat - dziecko staje się zdolne do pisania w zeszycie w jedną linię, - poprawia się płynność i szybkość ruchów rąk - dziecko łatwiej uczy się pisania w linijkach i łączenia liter, zaczyna także ładniej rysować, lepiej wycinać, może nauczyć się wiązania kokardki itp. - do rozwoju kości dopasowuje się układ mięśniowy, - mięśnie stają się silniejsze (wzrasta siła skurczu), są bardziej odporne na zmęczenie, wzrasta siła zwieraczy - dziecko nie musi już tak często załatwiać potrzeb fizjologicznych, - rozwijają się wszystkie narządy wewnętrzne; lepiej pracuje serce, płuca (lepsze dotlenienie) i jednocześnie rośnie potrzeba ruchu, zwiększa się pojemność żołądka (zmniejsza się częstotliwość przyjmowanie pokarmów, a zwiększa się objętość przyswajanej jednorazowo porcji), - dzieci stają się bardziej odporne na choroby.

9  1750 do 2500 kalorii na dobę  Białka 10 g na kg masy ciała- 15 %  Węglowodany ok.50 % dziennego posiłku  5 porcji warzyw i owoców to jest ok. 400 g  Dieta zbilansowana dostarcza energii niezbędnej do pracy narządów wewnętrznych, krążenia, oddychania, trawienia, utrzymania stałej ciepłoty ciała, kondycji budulcowej…  Dziecko powinno zjeść 5 posiłków, przerwy między nimi 3- 4 godz. Po 6 godz. ciepły posiłek.

10 Koncepcja Wygockiego Koncepcja Wygockiego oparta jest na podłożu antropologicznym związanym z kulturą, która nie jest tylko odkrywana, ale jest przekazywana z pokolenia na pokolenie lub staje się zapomniana i wtedy następuje upadek człowieka. Kultura rozwija umiejętności i otwiera możliwości.

11 Rozwój człowieka jest kulturowo – historyczny KONCEPCJA WYGOCKIEGO Ludzie do dziecka Uczenie = Rozwój Dziecko uczy się z ludźmi Jak to robimy? Co doświadczyło dziecko, co doprowadziło go do takiego rozwoju? Rezultat = doświadczenie + narzędzia Wiedza językowo – kulturowa Wiedza jest szeroka każdy ją posiądzie, zrozumie na miarę swoich możliwości np. poprzez schematy, znaki, tabele, wzory, muzykę, liczbę, literę, symbol…

12 Dziecko przychodząc na świat nie ma w sobie nic poza czystą, otwartą duszą! Małe dziecko potrzebuje głębokiego poczucia bezpieczeństwa, Doświadczenie owej więzi czy przywiązania - czyli bezpieczeństwa – płynie nie tylko z faktu bycia kochanym, ale także z poczucia, że jest się kochanym, z poczucia, że jest się chcianym, z poczucia, że jest się kimś ważnym. Proszę zwrócić uwagę, że akcent spoczywa tu bardziej na słowie poczucie niż na słowie bycie.

13 Nadchodzi pokolenie dzieci bardzo zajętych, kontrolowanych przez rodzinę z racjonalnym podejściem do świata i do tego co robi, o bardzo słabo rozwiniętej empatii! Naukowcy zauważają, że wiele rodzin zaczyna zarządzać swoim dzieckiem, jego czasem, jego znajomymi, jego uczuciami, jego talentem, jego możliwościami. Rodzice traktują dzieci jak spadkobierców. Rodzice traktują dzieci jak spadkobierców. Oczekują wdzięczności, nie uczą miłości, szacunku, poprawnej komunikacji, nie rozbudzają nadziei.

14 Mądry rodzic i wychowawca: Uczy miłości Przebaczania Poprawnej komunikacji opartej na szacunku Rozbudza nadzieję Dostarcza dziecku Licznych doświadczeń Dziękuję za uwagę Ludmiła Prusko


Pobierz ppt "Właściwa opieka nad dziećmi w młodszym wieku szkolnym Zabrze, 22 marca 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google