Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualna sytuacja w rolnictwie Szepietowo 18.01.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualna sytuacja w rolnictwie Szepietowo 18.01.2015."— Zapis prezentacji:

1 Aktualna sytuacja w rolnictwie Szepietowo 18.01.2015

2 Struktura zasiewów w 2015 r. w woj. podlaskim Produkcja Roślinna

3 Produkcja Roślinna - zboża Powierzchnia zasiewów zbóż w województwie podlaskim w roku 2015 wyniosła 435 286 ha co stanowiło około 70% w strukturze zasiewów Struktura zasiewów roślin zbożowych w województwie podlaskim w 2015 r

4 Produkcja Roślinna Na uwagę zasługuje fakt znacznego wzrostu areału uprawy kukurydzy ziarnowej Powierzchnia uprawy kukurydzy w 2015 roku Monokultura uprawy kukurydzy oraz sprzyjające warunki atmosferyczne sprzyjają rozwojowi szkodników m.in. Omacnicy prosowianki. Również dzika zwierzyna w uprawie kukurydzy powoduje duże straty w plonie poczynając od siewu, aż do zbioru Kukurydza na zielonkę101 930 Kukurydza na ziarno24 271 Kukurydza łącznie126 201 Motyl omacnicy prosowianki na liściu kukurydzy Kartonik z kruszynkiem (wrogiem naturalnym omacnicy prosowianki) na polu doświadczalnym PODR w Szepietowie

5 Produkcja Roślinna – oziminy z siewu w 2015 r Problem z przygotowaniem gleby do siewu zbóż ozimych na jesieni 2015 r. Opóźnienia w zasiewach zbóż ozimych Długa wegetacja jesienna i duży spadek temperatury w krótkim czasie (do – 18˚C) oraz brak okrywy śnieżnej może negatywnie wpłynąć na przezimowanie upraw ozimych.

6 Postępujące ocieplenie klimatu wpływające na obniżenie plonowania roślin uprawnych Szacunki plonów zbóż (dt/ha) Zboża plon 2014 GUSszacunkowy plon 2015Dynamika % Żyto ozime26,122,686,6 Pszenica ozima35,233,695,5 Pszenżyto ozime34,532,794,8 Jęczmień ozimy3434,6101,8 Owies29,324,784,3 Pszenżyto jare32,226,883,2 Pszenica jara33,528,484,8 Jęczmień jary30,528,192,1 Mieszanka zbożowa30,226,888,7 ŚREDNIA31,728,790,2

7 Postępujące ocieplenie klimatu wpływające na obniżenie plonowania roślin uprawnych Szacunki plonów kukurydzy (dt/ha) Kukurydza plon 2014 GUS szacunkowy plon 2015 Dynamika % na zielonkę 483,9355,473,5 na ziarno 55,538,869,9

8 Postępujące ocieplenie klimatu wpływające na obniżenie plonowania roślin uprawnych Szacunki plonów ziemniaka (dt/ha) Ziemniak plon 2014 GUS szacunkowy plon 2015 Dynamika % 21615773 Szacunki plonów rzepaku (dt/ha) Rzepak plon 2014 GUS szacunkowy plon 2015 Dynamika% 34,935,6102

9 Postępujące ocieplenie klimatu wpływające na obniżenie plonowania roślin uprawnych Susza w województwie podlaskim:  Powierzchnia upraw dotkniętych suszą: 392 297,04 ha  Powołano 118 komisji do szacowania strat  W komisjach pracowało 125 doradców  Ilość gospodarstw, w których oszacowano straty – 32 294  Ilość oszacowanych gospodarstw, w których szkody były wyższe niż 30% - 31 402

10 Przeciwdziałanie skutkom suszy Wprowadzanie bezorkowego systemu uprawy. Stosowanie właściwego płodozmianu, wprowadzenie roślin motylkowatych. Zwiększenie struktury zasiewu zbóż ozimych w stosunku do jarych. Agregat uprawowo-siewny na bazie spulchniacza obrotowego

11 Przeciwdziałanie skutkom suszy Uprawa odmian odpornych na okresowe niedobory wody, rekomendowanych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). Pszenica ozima – MULAN Pszenica jara – IZERA Groch - HUBAL

12 Przeciwdziałanie skutkom suszy Regulacja odczynu glebowego. Zwiększenie w glebie zawartości materii organicznej pozwalającej na zmagazynowanie większej ilości wody poprzez stosowanie nawozów organicznych i zielonych (poplony).

13 Przeciwdziałanie skutkom suszy Zastosowanie odpowiedniego nawożenia mineralnego, szczególnie NPK+S, wpływającego na lepsze tolerowanie przez rośliny okresów niedoboru wody. Zmniejszenie stosowania nawozów w formie granulowanej, potrzebujących do rozkładu wody, a zwiększenie udziału w nawożeniu nawozów płynnych. Aplikator nawozów płynnych

14 Przeciwdziałanie skutkom suszy cd. Przestrzeganie optymalnej obsady wysiewu poszczególnych roślin. Stosowanie w uprawie gleb specjalistycznego sprzętu pozwalającego na zmniejszenie ilości przejazdów i zachowanie odpowiedniej struktury gruzełkowatej. Regularna konserwacja urządzeń melioracyjnych oraz przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniająco-odwadniające. Budowa małych zbiorników wodnych pozwalających gromadzić nadmiar wody opadowej z przeznaczeniem do nawadniania upraw. Agregat uprawowo-siewny do podsiewu łąk murszowych

15 Produkcja zwierzęca

16 Przekrój terytorialny pogłowia bydła w Polsce

17 Struktura pogłowia bydła w Polsce Źródło: GUS

18 Dynamika zmian w pogłowiu bydła w Polsce -w czerwcu 2015 r. pogłowie bydła liczyło 5960,0 tys. sztuk, wzrosło o 0,7% w skali roku, co wynika ze zwiększenia pogłowia cieląt o 3,7% i młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 6,7%) -liczba krów zmniejszyła się w porównaniu z połową 2014 r. o 34,9 tys. szt. (o 1,4%) do poziomu 2444,2 tys. sztuk, a w stosunku do stanu z grudnia 2014 r. - wzrosła o 41,2 tys. sztuk (o 1,7%) -czerwcowy wzrost pogłowia cieląt i młodego bydła w wieku 1-2 lat, wskazuje na utrzymujące się zainteresowanie hodowlą bydła -spadek pogłowia krów mlecznych jest wynikiem likwidacji stad w przypadku gospodarstw najmniejszych Źródło: GUS

19 Produkcja mleka w Polsce Źródło: GUS

20 Sytuacja w Unii Europejskiej Skup mleka w UE w mln l (wrzesień 2015r.), pfhb.pl

21 Produkcja mleka w Polsce Po zniesieniu kwotowania produkcji mleka skup surowca do lipca utrzymywał się na wysokim poziomie, jednak od sierpnia zaznaczał tendencje spadkowe. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w listopadzie do podmiotów skupujących dostarczono 819,8 mln litrów, tj. o 5,3% więcej w porównaniu z listopadem 2014 roku, ale o 6% mniej od skupu w październiku 2015 roku.

22 Produkcja mleka w Polsce Źródło: pfhb.pl Od stycznia do listopada 2015 r. największy skup mleka wg siedziby producenta odnotowano na: Mazowszu (2067,3 mln l), Podlasiu (1977,0 mln l), Wielkopolsce (1474,8 mln l). Najmniejszy natomiast w: Lubuskim (80,9 mln l). Od stycznia do listopada 2015 r. największy skup mleka wg siedziby jednostki skupującej odnotowano na: Podlasiu (3153,1 mln l), Mazowszu (1688,6 mln l), Wielkopolsce (1243,4 mln l). Najmniejszy natomiast w: Dolnośląskim (54,7 mln l), Podkarpackim (54,9 mln l), Zachodniopomorskim (65,3 mln l).

23 Giełdy europejskie Na europejskich giełdach towarowych, po wyraźnym ożywieniu w październiku i w listopadzie, w grudniu odnotowano ponowny spadek cen podstawowych artykułów mlecznych. Źródło: ierigz.pl

24 Ceny mleka na rynkach UE Średnie ceny mleka w UE w EUR/100 kg (październik 2015 r.), pfhb.pl

25 Ceny mleka – tendencja spadkowa Średnia ceny mleka netto w Polsce w latach 2013-2015 (zł netto/hl): Źródło: GUS Najwyższe ceny w grudniu 2015 r.: 1. podlaskie 119,42 zł/1 hl 2. lubuskie 118,79 zł/1 hl 3. dolnośląskie 115,36 zł/1 hl Najniższe ceny: 1. łódzkie 101,11 zł/1 hl 2. świętokrzyskie 102,20 zł/1 hl 3. podkarpackie 105,86 zł/1 hl Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w grudniu 2015 roku wyniosła 112,89 zł/1 hl i była niższa o 8,6% niż w grudniu 2014 r. i o 0,3% od ceny wypłaconej w listopadzie 2015 r., pfhb.pl

26 Ceny mleka i żywca w województwie podlaskim Źródło: GUS

27 Ceny mleka wg powiatów w województwie podlaskim

28 Ceny żywca wołowego w województwie podlaskim W skupie w listopadzie 2015 r. cena za 1 kg ukształtowała się na poziomie 6,01 zł i wzrosła w ujęciu rocznym o 11,2%. Natomiast cena tego surowca na targowiskach wyniosła 5,17 zł i zwiększyła się o 14,9% w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Źródło: GUS

29 Wsparcie sektora mleka i przetworów mlecznych oraz sektora wieprzowiny Pomoc dla producentów mleka i hodowców trzody chlewnej… http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12280200/12329208/12329209/dokument202228.pdf

30 Pogłowie trzody chlewnej w województwie podlaskim

31 Pogłowie loch w województwie podlaskim

32 Ceny żywca wieprzowego w województwie podlaskim: - średnia cena żywca wieprzowego w województwie podlaskim w okresie 03.01- 10.01.2016 r. kształtowała się na poziomie 4,06 zł/kg i była wyższa o 2,76% w stosunku do ubiegłego tygodnia (źródło: www.minrol.gov.pl ); -w przypadku gospodarstw z ograniczeniami i o małej skali produkcji skup żywca wieprzowego zaczyna się już od 3,20 zł/kg, -duży wpływ na ceny żywca wieprzowego w chwili obecnej ma utrzymujący się ASF. Niestety w powiecie wysokomazowieckim został potwierdzony przypadek choroby Aujeszkyego co dodatkowo spotęguje tą sytuację. Pomimo tego, iż jest to choroba wirusowa w środowisku producentów trzody chlewnej uznawana jest bardziej za chorobę handlową i stanowi tzw. barierą weterynaryjną, którą wiele państw wykorzystuje w celu ochrony własnego rynku przed importem tańszych świń lub mięsa z innych krajów. W UE oprócz Polski, Bułgarii i Rumunii prawie wszystkie kraje są wolne od tej choroby lub są w trakcie realizacji swoich programów zwalczania. Województwo podlaskie w najbliższym okresie miało być uznane za wolne od tej choroby, niestety po wystąpieniu choroby szybko to nie nastąpi.

33 Pogłowie trzody chlewnej eksport / import -w Polsce w ostatnich latach pogłowie trzody chlewnej spadło o około 40%. -istnieje przekonanie wśród rolników oraz konsumentów i nie tylko, że jesteśmy importerem wieprzowiny. Dane opublikowane przez Instytut Ekonomiki w 11 numerze Rynku Rolnego mówią o 25,8 tys. ton nadwyżki w handlu zagranicznym wieprzowiną. Jeżeli byłaby to pełne dane producenci wieprzowiny mogliby uznać to za sukces. -niestety w ciągu roku do Polski sprowadzane jest około 5 milionów sztuk trzody chlewnej (głównie warchlaków). Pomimo znacznego spadku pogłowia spożycie wieprzowiny od kilkudziesięciu lat utrzymuje się na tym samym poziomie i w ostatnim okresie wyniosło 43 kg na osobę/rok.

34 Aktualna sytuacja związana z ASF 83 przypadków u dzików (ostatni 31 grudnia 2015 r.) 3 ogniska u trzody chlewnej 270 rolników zdecydowało się nie przystąpić do programu bioasekuracji, PODR w Szepietowie w I kwartale 2016 roku przeprowadzi ankietyzację tych gospodarstw i przygotuje szkolenia wg. potrzeb wynikających z ankiet. „należy podkreślić, że liczba świń i chlewni z każdym kolejnym tygodniem jest tam mniejsza (podlaskie), co uznać należy za zjawisko bardzo korzystne z punktu widzenia interesów producentów i hodowców świń w całej Polsce” – cytat Top Agrar 12/2015 – co dalej?, jak zadbać o interesy podlaskich producentów świń? kolor niebieski – obszar zagrożenia, kolor czerwony – obszar objęty ograniczeniami, kolor żółty – obszar ochronny.

35 Co jest istotne dla poprawy warunków rozwoju sektora trzody chlewnej – nierozwiązane problemy - przywrócenie możliwości (krzyżowego) skarmiania mączek pochodzenia zwierzęcego – niższe koszty, - wprowadzenie możliwości handlu nawozami naturalnymi – konieczne wprowadzenia zmiany w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, - niejasne zasady realizacji inwestycji w ramach programu modernizacja gospodarstw rolnych (zapytania ofertowe/ przetargi-akceptacja ARiMR po realizacji inwestycji !!! – nie - bankrut).

36 Działania PODR w Szepietowie w zakresie zwalczania ASF Zasady bioasekuracji dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń w gospodarstwach rolnych : - 916 porad indywidualnych Pomoc rolnikom w wypełnianiu: - wniosków o rekompensaty za zaprzestanie produkcji świń - wniosków o pomoc dla rolników objętych programem bioasekuracji Upowszechnianie informacji dotyczących ASF i bioasekuracji: - artykuły ukazujące się w Wiadomościach Rolniczych – 5 artykułów, odr.pl – 5 informacji, Gazecie Współczesnej – 1 artykuł W 2016 r. planowane są ankiety, analizy i szkolenia dla rolników rezygnujących z chowu świń ze względu na ASF

37 Ekonomika

38 Ceny targowiskowe podstawowych produktów rolnych w woj. podlaskim * - cena żywca wieprzowego z jednej ubojni L.p.Produkty I kw. 2014 II kw. 2014 III kw. 2014 IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 IV kw. 2015 Relacja cen 2015 do 2014 1Żyto [dt] 59,16 58,07 51,23 51,91 52,33 50,5750,53 53,19-6,65% 2Pszenica [dt] 88,54 86,94 79,34 74,74 75,96 76,17 73,9876,23-9,00% 3Pszenżyto [dt] 72,44 72,79 66,27 63,91 63,68 61,40 60,1062,03-11,41% 4Jęczmień [dt] 83,62 83,94 75,13 70,19 72,13 71,99 70,6771,85-9,15% 5Owies [dt] 62,50 61,35 54,86 52,40 52,08 51,26 50,80 53,53-11,29% 6 Mieszanka zbożowa [dt] 66,77 65,56 58,42 56,69 56,42 55,51 56,0457,62-9,69% 7Ziemniaki jadalne [dt] 124,89 102,51 72,84 57,82 64,94 61,71 101,52 111,55-5,40% 8Cielęta [za 1 kg] 10,03 9,83 9,25 9,35 9,749,89 9,380,00% 9Prosięta [szt.] 153,42 165,46 156,80 155,34 148,30 153,50 146,12 143,65-6,67% 10 Żywiec wieprzowy [za 1 kg *} 5,46 5,43 5,50 5,00 4,70 4,63 4,73 4,51-15,19%

39 Relacja średnich cen z 2015 roku do średnich cen 2014 roku 1.Żyto – cena spadła o 6,65 % 2.Pszenica – cena spadła o 9,00 % 3.Pszenżyto – cena spadła o 11,41 % 4.Jęczmień – cena spadła o 9,15 % 5.Owies – cena spadła o 11,291 % 6.Mieszanka zbożowa – cena spadła o 9,69 % 7.Ziemniaki jadalne – cena spadła o 5,40 % 8.Cielęta – cena 1 kg żywca bez zmian 9.Prosięta – cena za 1 szt. spadek o 6,67 % 10.Żywiec wieprzowy – cena za 1 kg wzrosła o 15,19 %,

40

41 * - cena żywca wieprzowego z jednej ubojni

42

43 L.p.Pasze treściwe I kw. 2014 II kw. 2014 III kw. 2014 IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 IV kw. 2015 Relacja cen 2015 do 2014 1Mieszanka B 117,50121,70 119,40111,30 109,60 110,00 113,00 112,30-5,62% 2Mieszanka CJ 154,00 157,70 152,10 151,40 144,60 145,00 146,50 -5,60% 3Mieszanka Grower 163,50148,40 146,60 142,80 139,00 134,90 143,50-8,07% 4Mieszanka Finisher 132,00 138,30 135,00 128,70 116,70 117,00 111,00118,70-15,24% 5Provit LP 195,50 204,80 202,50 191,00 182,50 161,00 209,60 175,00-9,02% 6Provit T 230,50 213,80 212,50 207,00 220,70 207,30 212,80 237,301,63% Pasze

44 W naszych notowaniach cen detalicznych obserwujemy spadek porównując średnie ceny pasz 2014 r. do średnich cen z 2015 r.  Mieszanka B - spadek o 5,62 %  Mieszanka CJ - spadek o 5,60 %  Mieszanka Grower - spadek o 8,07 % %  Mieszanka Finisher - spadek 15,24 %  Prowit LP - spadek o 9,02 %  Prowit T - wzrost o 1,63 %

45

46 Nawozy mineralne L.p.Nawozy mineralne I kw. 2014 II kw. 2014 III kw. 2014 IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 IV kw. 2015 Relacja cen 2015 do 2014 1Saletra amonowa 135,00 140,50 131,50 135,50 138,00 137,50 133,50 134,500,18% 2Saletrzak 121,50 125,00 119,50 112,00 118,00 123,00 125,00 2,65% 3Mocznik 159,50 155,00 142,50 148,50 156,00 153,00 152,00 147,500,49% 4 Superfosfat pojedynczy 85,50 79,00 87,00 84,00 91,50 89,50 6,81% 5 Superfosfat wzbogacony 157,50 149,00 151,50 150,00 145,00 139,50 142,00 145,00-6,39% 6Sól potasowa gran. 158,50 166,00 164,50 165,50 159,00 171,00 164,50 161,000,15% 7Polifoska 8 198,00 180,50 171,50 181,50 186,00 193,50 189,50 180,002,34% 8Polifoska 6 200,50 168,00 160,50 175,50 178,00 177,50 181,50 180,001,74% 9Polifoska 4 165,00 170,00 152,00 169,50 154,00 164,00 159,00 125,50-8,96%

47 Średnie ceny nawozów azotowych w 2015 roku w stosunku do średnich cen w 2014 roku. mają tendencję lekko zwyżkową (saletra amonowa, saletrzak, mocznik) średnio o ok. 1,11 %. Odnotowujemy natomiast wzrost cen nawozów fosforowych a w szczególności superfosfatu pojedynczego granulowanego o 6,81 %, natomiast spadek ceny superfosfatu wzbogaconego o 6,39 %. Nawozy potasowe wykazują lekko wzrostową tendencję cen na poziomie 0,15 %, Nawozów wieloskładnikowych spadła cena polifoski,,4” o 8,96 % natomiast następuje wzrost cen polifoski,,8” o 2,34 % a polifoski,,6” o 1,74 %

48

49 Ekonomika gospodarstwa – ubezpieczenia Rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne lub ubiegający się o dopłaty obszarowe bądź kredyty preferencyjne mają obowiązek do 30 czerwca każdego roku ubezpieczyć min. 50% powierzchni upraw rolnych.

50 Ekonomika gospodarstwa – ubezpieczenia Dofinansowanie z budżetu państwa składki do ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich – 65 % Dofinansowanie 50% i do 5 % sumy ubezpieczenia – producenci warzyw i owoców Towarzystwa ubezpieczeniowe: Concordia, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Powszechny Zakład Ubezpieczeń

51 Ekonomika gospodarstwa – ubezpieczenia Ubezpieczenia: Każde ryzyko Lub Pakiet ryzyk: od suszy, gradu, ujemnych skutków przezimowania i przymrozków wiosennych lub deszczu nawalnego i huraganu Rodzaj uprawy i wybrane ryzyko lub pakiet ryzyk – stawka od 23 do 80 zł /ha

52


Pobierz ppt "Aktualna sytuacja w rolnictwie Szepietowo 18.01.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google