Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STACJA I I. JEZUS PRZEŚLADOWANY - Kłaniamy Ci się… „Szaweł zaś zgadzał się na zabicie [Szczepana]” (Dz 8,1) „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STACJA I I. JEZUS PRZEŚLADOWANY - Kłaniamy Ci się… „Szaweł zaś zgadzał się na zabicie [Szczepana]” (Dz 8,1) „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?”"— Zapis prezentacji:

1 STACJA I I. JEZUS PRZEŚLADOWANY - Kłaniamy Ci się… „Szaweł zaś zgadzał się na zabicie [Szczepana]” (Dz 8,1) „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” (Dz 9,4) - Któryś za nas cierpiał rany…

2 STACJA II II. JEZUS BIERZE KRZYŻ „Nauka krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia” (1 Kor 1,18)

3 STACJA III III. JEZUS UPADA POD KRZYŻEM „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4,13) „Bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi” (Ef 6,10)

4 STACJA IV IV. JEZUS I MATKA „Miłość cierpliwa jest i łaskawa jest (…) Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje…” (1 Kor 13,4.7n)

5 STACJA V V. JEZUS I SZYMON „Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy (…). Ale gdy znosimy udręki – to dla pociechy i zbawienia waszego…” (2 Kor 1,5n)

6 STACJA VI VI. OBLICZE JEZUSA „My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu” (2 Kor 3,18)

7 STACJA VII VII. JEZUS PONOWNIE UPADA POD KRZYŻEM „Teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się blisko przez krew Chrystusa…” (Ef 2,13)

8 STACJA VIII VIII. JEZUS I PŁACZĄCE NIEWIASTY „Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą (…). Nie gońcie za wielkością, lecz nie was pociąga to, co pokorne…” (Rz 12,14nn)

9 STACJA IX IX. JEZUS TRZECI RAZ UPADA „Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem” (Flp 3,18)

10 STACJA X X. JEZUS ODARTY Z SZAT „Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą” (2 Tm 1,8)

11 STACJA XI XI. JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA „… razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża” (Ga 2,19) „To właśnie,co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża” (Kol 2,14b)

12 STACJA XII XII. JEZUS UMIERA NA KRZYŻU „Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi. On to zamiast radości (…), przecierpiał krzyż” (Hbr 12,2) „…uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej (Flp 2,8)

13 STACJA XIII XIII. JEZUS I MATKA BOLEŚCIWA „On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi…” (Flp 2,6)

14 STACJA XIV XIV. JEZUS W GROBIE „Gdy wykonali wszystko, co było o Nim napisane, zdjęli Go z krzyża i złożyli w grobie…” (Dz 13,29) „Zedrze na tej górze zasłonę (…), i całun, który okrywał wszystkie narody; raz na zawsze zniszczy śmierć” (Iz 25,7n)


Pobierz ppt "STACJA I I. JEZUS PRZEŚLADOWANY - Kłaniamy Ci się… „Szaweł zaś zgadzał się na zabicie [Szczepana]” (Dz 8,1) „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google