Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KLASA BIO-MEDYCZNA XIV Liceum Ogólnokształcace z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Mikołaja Kopernika w Gdyni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KLASA BIO-MEDYCZNA XIV Liceum Ogólnokształcace z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Mikołaja Kopernika w Gdyni."— Zapis prezentacji:

1 KLASA BIO-MEDYCZNA XIV Liceum Ogólnokształcace z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Mikołaja Kopernika w Gdyni.

2 Klasa o profilu biomedycznym realizuje rozszerzony program nauczania z przedmiotów takich jak biologia i chemia w II oraz III klasie liceum w wymiarze 6 godzin tygodniowo (co najmniej jeden z przedmiotów musi być wybrany przez ucznia w deklaracji składanej w drugim semestrze klasy I) Dodatkowo uczeń posiada możliwość dobrania 1,2 lub 3 przedmiotów rozszerzonych takich jak: biologia, chemia, język angielski, matematyka czy fizyka.

3 Lekcje grupowe Podział klasy na grupy uczęszczające naprzemiennie na lekcje z rozszerzoną biologią i chemią umożliwia nauczycielowi przeprowadzenie: Zajęć z użyciem mikroskopów świetlnych, na których uczniowie mogą zapoznać się ze znajdującymi się w szkole gotowymi preparatami mikroskopowymi oraz wykonać je samodzielnie. Zajęć laboratoryjnych w bardzo dobrze wyposażonej pracowni chemicznej.

4 Praca z uczniem zdolnym! Od 2015 roku nasze liceum realizuje program pracy z uczniem zdolnym dostosowujący program nauczania do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych. Uzdolnionym uczniom oferowany jest m.in. indywidualny tok nauki kształcący według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Nasi uczniowie mają możliwość poświecenia się przygotowaniom do olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz uczestnictwa w wielu dodatkowych wykładach i programach organizowanych przez Trójmiejskie Uczelnie.

5 OLIMPIADA BIOLOGICZNA Od wielu lat uczniowie naszej szkoły regularnie biorą udział w Olimpiadzie Biologicznej,w ramach której przygotowują pracę badawczą współpracując m.in. z Uniwersytetem Gdańskim czy Morskim Instytutem Rybackim w Gdyni pozwalającą zakwalifikować się do etapu II olimpiady, w którym wykazują się wiedzą wykraczającą poza licealny program nauczania rozwiązując test.

6 Nasze sukcesy 2005: 1. Łukasz Dąbrowski – wyróżnienie I stopnia za pracę badawczą w Olimpiadzie Biologicznej 2. Anita Rudowicz – wyróżnienie I stopnia za pracę badawczą w Olimpiadzie Biologicznej 2006: 1. Monika Patyk – finalistka XXI etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 2. Kamil Maciejewski – finalista XXI etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 2007: 1. Anna Czarnota – finalistka XXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz wyróżnienie II stopnia za pracę badawczą w Olimpiadzie Biologicznej 2008: 1. Anna Czarnota – IV miejsce w eliminacjach XXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 2. Justyna Kostiuk – wyróżnienie I stopnia za pracę badawczą w Olimpiadzie Biologicznej i wytypowanie tej pracy na konkurs Młodych Talentów Unii Europejskiej. 3. Marta Łuczyk – wyróżnienie I stopnia za pracę badawczą przygotowaną na XXXVII Olimpiadę Biologiczną 4. Maciej Gać – II miejsce w konkursie fotograficznym „Przyroda Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego”

7 2009: 1. Natalia Okrój – wyróżnienie III stopnia za pracę badawczą w Olimpiadzie Biologicznej 2. Justyna Kostiuk – I miejsce w II Uczniowskiej Sesji Popularno-Naukowej z biologii 2011: 1. Paulina Felczykowska – wyróżnienie I stopnia za pracę badawczą na Olimpiadzie Biologicznej 2012: 1. Michał Żuk– finalista Olimpiady Biologicznej, wyróżnienie pracy badawczej 2013: 1. Michał Żuk– laureat Olimpiady Biologicznej, wyróżnienie pracy badawczej 2014: 1. Justyna Jończyk – wyróżnienie II stopnia za pracę badawczą w Olimpiadzie Biologicznej 2. Magda Kownacka – wyróżnienie III stopnia za pracę badawczą w Olimpiadzie Biologicznej

8 Przykładowa praca badawcza jednego z absolwentów Michała Wiśniewskiego „Charakterystyka nowego stanowiska Botrychium lunaria (L.)Sw w rezerwacie przyrody Kępa Redłowska w Gdyni Orłowie”

9

10

11

12 Wiktoria Flisikowska Jedna z naszych uczennic w roku szkolnym 2014/2015 otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

13 „Uczeń Naukowiec” Projekt ma na celu spopularyzowanie badań naukowych i zainteresowanie różnorodnymi aspektami pracy w laboratorium badawczym młodych ludzi w wieku szkolnym. Projekt ma pobudzić ciekawość młodych ludzi do doświadczalnego poznawania świata poprzez zaangażowanie ich w doświadczenia i prace badawcze,które pomagają zrozumieć i ulepszyć otaczający świat.

14 Szymon Gruba został laureatem programu „Uczeń Naukowiec” spośród 153 zgłoszonych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.

15 Mam Haka na Raka Ogólnopolski Program dla Młodzieży, którego ideą jest zaangażowanie młodych ludzi do kształtowania postaw prozdrowotnych u dorosłych Polaków.Program aktywizuje młodzież do podejmowania działań w regionie, które mają swój wydźwięk w całym kraju wykorzystując ich potencjał.

16 Więcej informacji o naszej kampani. Więcej informacji o naszej kampani. Uczniowie klasy biomedycznej już po raz trzeci uczestniczyli w kampanii, w ramach której zorganizowali m.in.: -”Dzień dawny szpiku”

17 - Flashmob na Dworcu Głównym w Gdyni w „Dniu Hakowicza”

18 -Liczne spoty telewizyjne oraz audycje radiowe w m.in."Śniadanie z Norda FM",”Panoramie Gdańskiej”. Patronat medialny objęli m.in. „Radio Plus Gdańsk”, TVP Gdańsk, Stacja Telewizyjna „TTM”. -Prelekcje prezentacji o chłoniaku w trójmiejskich szkołach.

19 Hakowicze zakwalifikowali się do finału kampanii w Warszawie, na którym zostali nagrodzeni „Nagrodą Mediów”

20 Zaproś naukowca do szkoły. Program edukacyjny "Zaproś naukowca do szkoły" stanowi serie wykładów, poświęconych zagadnieniom z dziedziny biologii molekularnej, genetyki, biochemii, mikrobiologii, fizjologii oraz ekologii i ochrony środowiska. Przykładowe wykłady w których uczestniczyliśmy: Dr Wojciech Glac -„Neurobiologia miłości” Prof. UG, dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć -„Tajemnice snu” Dr Krystyna Burkiewicz- „Zegary biologiczne”

21 Politechnika Gdańska Nasza szkoła ma przyjemność współpracy z Politechnika Gdańską - Wydziałem Chemicznym. Uczniowie uczestniczą cyklicznie w wykładach popularno- naukowych prowadzonych przez wykładowców z Wydziału Chemicznego. Oto przykładowe prelekcje które odbyły się w naszej szkole: „Siarkowe ZOO czyli odmiany alotropowe siarki” - mgr. inż. A. Konitza. „Odmiany alotropowe i tlenowe fosforu” - mgr. inż. A. Konitza. „Odmiany alotropowe i tlenowe węgla”- mgr. inż. A. Konitza. „Dodatki do żywności”- prof. dr hab. inż. M. Biziuka.

22 Spotkania z Medycyną Nowa inicjatywa Zakładu Prewencji i Dydaktyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Celem projektu jest pokazanie młodym kandydatom do zawodu lekarskiego medycyny prawdziwej. Oryginalna jest sama forma cyklicznych wykładów raz w miesiącu, w których uczestniczymy.

23

24 Poznaj pracę biologa Program edukacyjny Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego będący cyklem warsztatów laboratoryjnych i zajęć terenowych dotyczących szeregu zagadnień z różnych dziedzin biologii oraz stosowanych metod badawczych. Niektóre warsztaty które odbyły się w ramach programu:

25 „Zrób sobie krem-związki biologicznie czynne i inne substancje”- mgr Lidia Boss i mgr Sylwia Bloch

26 ”Molekularna lupa czyli analiza genetyczna bakterii”-dr Monika Maciąg-Dorszyńska. Podczas tych zajęć barwiono bakterie Escherichia coli i Bacillus subtilis metodą Grama, dokonywano izolacji DNA plazmidowego z bakterii Escherichia coli oraz analizowano budowę DNA wykonując elektroforezę na żelu agarozowym.

27 „Barwienie i obserwacja preparatów komórek bakteryjnych”- dr Beata Furmanek-Blaszk.

28 „Obserwacja mikroskopowa składników komórki roślinnej”- dr Małgorzata Kapusta Dzięki zajęciom w Katedrze Cytologii uczniowie pogłębili swoją wiedzę teoretyczną z zakresu budowy komórki roślinnej oraz doskonalili technikę mikroskopowania obserwując poszczególne składniki komórkowe z użyciem roztworów przyżyciowych, zjawisko plazmolizy, zmiany pH soku komórkowego i wyspecjalizowane komórki roślinne.

29 „Stymulacja mózgu”- dr Karolina Plucińska Zapoznanie z historią badań neurologicznych, zastosowaniem stymulacji elektrycznej mózgu w terapii chorób neurologicznych, np. choroby Parkinsona czy depresji. Demonstracja aparatury do stymulacji elektrycznej mózgu u zwierząt, której towarzyszyło wyznaczanie koordynat stereotaktycznych dla wybranych jąder mózgu.

30

31

32 ” „Biologia współczesna” Uczniowie realizujący indywidualny tok nauki uczestniczą w cyklu wykładów „Biologia Współczesna” organizowanym na Wydziałe Biologii w Bałtyckim Kampusie Uniwersytetu Gdańskiego.

33

34 Nasza Szkoła włączyła się do kampanii społecznej „Twoja krew – Moje życie”prowadzonej przez Narodowe Centrum Krwi. Kampania skierowana jest do wszystkich osób, zainteresowanych upowszechnianiem honorowego krwiodawstwa w Polsce.

35 Wygraj Index Bierzemy udział w dwuetapowym konkursie chemicznym organizowanym przez Politechnikę Gdańską- Wydział Chemiczny, którego Laureaci konkursu zostają przyjęci na wyżej wymieniony wydział po ukończeniu szkoły średniej.

36 EDULAB Uczestniczymy w zajęciach laboratoryjnych „Kwasy, zasady:otrzymywanie, właściwości i wskaźniki” prowadzonych w EduLAB-ie Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego. Samodzielnie wykonujemy doświadczenia co jest doskonałym treningiem umiejętności zdobytych na zajęciach teoretycznych!

37

38 Inkubator Talentów Biotechnologicznych Nasza szkoła bierze udział w konkursie „Inkubator Talentów Biotechnologicznych” organizowanym przez laboratorium Edulab, zlokalizowanmy w Gdańskim Parku Naukowo- Technologicznym. Cykl zajęć laboratoryjnych na którym 6 uczniów wyłonionych na podstawie testu wiedzy na trzy tygodnie wcieli się w rolę naukowca. Ubierze fartuch i przystąpi do izolacji DNA, oznaczenia zawartości chlorofilu w roślinach zielonych oraz glukozy w soku jabłkowym. Dowiedzą się również, w jaki sposób hodować bakterie.

39 Akwarium Morskie w Gdyni Zajęcia laboratoryjne ”MODELOWANIE CHEMICZNE METODĄ VSEPRa”

40 Inne nasze wyjścia naukowe Noc Biologów Dni otwarte Akademii Medycznej w Gdańsku Dni mózgu Wizyta w Parku Naukowo Technologicznym I wiele wiele innych...


Pobierz ppt "KLASA BIO-MEDYCZNA XIV Liceum Ogólnokształcace z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Mikołaja Kopernika w Gdyni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google