Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Klasa PROFIL KLASY (w zależności od wyboru rozszerzeń) PRZEDMIOTY ROZSZERZONE (możliwa realizacja rozszerzeń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Klasa PROFIL KLASY (w zależności od wyboru rozszerzeń) PRZEDMIOTY ROZSZERZONE (możliwa realizacja rozszerzeń."— Zapis prezentacji:

1

2 OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Klasa PROFIL KLASY (w zależności od wyboru rozszerzeń) PRZEDMIOTY ROZSZERZONE (możliwa realizacja rozszerzeń w innym układzie) PRZEDMIOTY PUNKTOWANE A  politechniczny  ekonomiczny od klasy I matematyka od klasy II: jeden wybrany spośród: fizyka albo geografia jeden wybrany spośród: j.angielski albo informatyka 1.język polski 2.matematyka 3.(*) język obcy 4. (*)biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wos B  medyczny  przyrodniczy od klasy I biologia, chemia od klasy II: jeden wybrany spośród: matematyka albo j.angielski C  humanistyczno- prawny  lingwistyczny  społeczny od klasy I język polski od klasy II: jeden wybrany spośród: historia albo biologia jeden wybrany spośród: wos albo j.angielski ( *) punktowany jest przedmiot, z którego kandydat uzyskał wyższą ocenę PASJANAUKASUKCES II Liceum Ogólnokształcące im. S.Wyspiańskiego

3 II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego

4 Profil klasy przeznaczony jest dla osób o zainteresowaniach humanistycznych i językowych, aktywnych społecznie, lubiących czytać i pisać, twórczych i ciekawych świata.

5 oraz WOS lub język angielski historia lub biologia realizacja przedmiotów na poziomie rozszerzonym język polski

6 W ramach klasy humanistycznej mogą funkcjonować profile: humanistyczno- prawny lingwistyczny społeczny

7 Zależnie od zainteresowań i profilu uczniowie mogą wybrać zajęcia uzupełniające z listy proponowanych: edukacja prawna podstawy psychologii literatura i sztuka

8 KLASA HUMANISTYCZNA Klasa dla przyszłych prawników, polityków, działaczy społecznych, miłośników historii, psychologii, filologii i filozofii. Klasa dla poliglotów, lingwistów, podróżników ciekawych świata oraz przyszłych studentów uczelni zagranicznych. Klasa dla przyszłych studentów prawa, filologii: polskiej, angielskiej; lingwistyki, filozofii, historii, psychologii, pedagogiki, socjologii, historii sztuki i wielu innych.

9 W klasach humanistycznych  rozwijamy zainteresowania literaturą, kulturą i sztuką  dajemy możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w kołach: historycznym, politologiczno -prawnym, polonistycznym, językowych, teatralnym, filmowym  przygotowujemy do konkursów i olimpiad  uczymy jak tworzyć teksty publicystyczne  organizujemy wyjścia i wyjazdy do: teatru, galerii, muzeów  współpracujemy z Wydziałem Filologicznym UG, dzięki czemu uczniowie wyjeżdżają na zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych

10 NASI UCZNIOWIE Są laureatami i finalistami olimpiad  Są laureatami i finalistami olimpiad  Zdobywają indeksy na uczelnie wyższe  Zdobywają laury w wielu ogólnopolskich konkursach.  Zdobywają liczne nagrody min. w postaci wyjazdów zagranicznych np. do Gruzji, Czarnogóry, Brukseli, Niemiec.  Są stypendystami: Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Pomorskiego, Starosty Powiatu Kwidzyńskiego, Fundacji prof.Geremka.  Są animatorami życia kulturalnego w szkole. Są laureatami i finalistami olimpiad  Są laureatami i finalistami olimpiad  Zdobywają indeksy na uczelnie wyższe  Zdobywają laury w wielu ogólnopolskich konkursach.  Zdobywają liczne nagrody min. w postaci wyjazdów zagranicznych np. do Gruzji, Czarnogóry, Brukseli, Niemiec.  Są stypendystami: Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Pomorskiego, Starosty Powiatu Kwidzyńskiego, Fundacji prof.Geremka.  Są animatorami życia kulturalnego w szkole.

11 Wielu naszych uczniów zdobywało laury na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach przedmiotowych. W efekcie studiują na renomowanych uniwersytetach i odnoszą sukcesy zawodowe. najwyżej sklasyfikowanym liceum w powiecie Między innymi te sukcesy sprawiły, że w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych po raz kolejny zostaliśmy najwyżej sklasyfikowanym liceum w powiecie

12 Nowy repertuar jednoczy miło ś ników filmu. W ramach zaj ęć uczniowie wymieniaj ą opinie o ostatnio obejrzanych pozycjach, mog ą wysłucha ć ciekawostek oraz zanurzy ć si ę w histori ę kina. Próbuj ą te ż własnych sił w tworzeniu scenariusza i drobnych filmów. Szkolne Koło Filmowe – Nowy Repertuar

13 W roku sz.2015/2016 po raz drugi bierzemy udział w warsztatach historycznych skierowanych do uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych. Celem programu jest wsparcie młodzieży w rozwijaniu zainteresowań historią, w szczególności historią najnowszą oraz promowanie wiedzy historycznej, jako ważnego narzędzia rozumienia współczesnego świata. Spotkania mają miejsce w Warszawie w formie zjazdów weekendowych. Uzupełnieniem warsztatów są zajęcia muzealne, filmowe oraz wyjścia na spektakle teatralne.

14 W ramach współpracy z Sądem Rejonowym w Kwidzynie uczniowie uczestniczą w rozprawach oraz zapoznają się z funkcjonowaniem sądów W ramach współpracy z Sądem Rejonowym w Kwidzynie uczniowie uczestniczą w rozprawach oraz zapoznają się z funkcjonowaniem sądów Biorą udział w spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów prawniczych: sędziów, adwokatów, prokuratorów Biorą udział w spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów prawniczych: sędziów, adwokatów, prokuratorów

15 Przygotujemy Cię do egzaminu maturalnego tak, byś był zadowolony ze swojego wyniku. Nie wierzysz, zobacz:  100 % uczniów zdaje egzamin maturalny  Wyniki z egzaminów maturalnych są znacznie wyższe od średniej wojewódzkiej i krajowej  Już czterokrotnie uczniowie klas humanistycznych jako laureaci lub finaliści olimpiad byli zwolnieni z egzaminu maturalnego (historia, j.rosyjski)  Wysokie wyniki osiągnęliśmy z języków obcych, j.polskiego,historii, wos-u  Wielu uczniów miało 100 % wynik z języka angielskiego.

16 OLIMPIADA HISTORYCZNA Nasi uczniowie od kilku lat odnoszą znaczące osiągnięcia w Olimpiadzie Historycznej. Co roku mamy laureatów i finalistów na etapie wojewódzkim: 2011 –1 laureat, 2012 – 1 laureat i 3 finalistów, 2013 –1 laureat i 1 finalista, 2014 – 1 laureat i 1 finalista. Odnoszą także sukcesy na etapie ogólnopolskim, dzięki czemu są zwolnieni z egzaminu maturalnego z historii z wynikiem 100% : Laureaci i finaliści etapu ogólnopolskiego: 2012, 2013, 2014 SUKCESY Z PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

17 Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” – Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” – Finalista etapu ogólnopolskiego (2015) Finalista etapu ogólnopolskiego (2015) (III miejsce na etapie wojewódzkim) (III miejsce na etapie wojewódzkim) Pomorski Konkurs „Europa-Wiedza-Kultura”, (2014) - laureaci nagrody głównej - wyjazd do Bruksel Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej (2014) FINALISTKA etapu wojewódzkiego. Ogólnopolski Konkurs „25 lat Senatu w wolnej Polsce” - laureat Nagrodą był dwudniowy pobyt w Warszawie, podczas którego laureaci wzięli udział m.in. w symulacji obrad Senatu w obecności senatorów. Uczniowie otrzymali także nagrody rzeczowe, ufundowane przez Kancelarię Senatu.

18 Olimpiada Wiedzy o III RP (2014,2015) FINALIŚCI etapu wojewódzkiego Olimpiada mediewistyczna (2014) FINALIŚCI etapu wojewódzkiego Ogólnopolski Konkurs o Kazimierzu Wielkim (2014,2015) FINALIŚCI etapu wojewódzkiego SUKCESY Z PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

19

20 Lekcje z języków obcych odbywają się w grupach z podziałem na stopień zaawansowania. Stosujemy nowoczesne metody nauczania min. wykorzystujemy tablicę interaktywną.

21 Olimpiada Języka Niemieckiego– Laureat etapu wojewódzkiego (2016) Olimpiada Języka Angielskiego – Finalista etapu wojewódzkiego (2014,2015,2016) Laureaci i finaliści: Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Niemczech Konkursu Poezji i Prozy Frankofońskiej Powiatowego Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego Powiatowego Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego

22 W terminie 14-19 stycznia 2013r. gościliśmy w naszej szkole wolontariuszki ze studenckiej organizacji AIESEC: Dzung Nguyen z Wietnamu, Patricię Rizzieri z Brazylii oraz Janet Xi z Australii, które przeprowadziły w szkole szereg zajęć dotyczących różnych problemów świata współczesnego, a przede wszystkim w ciekawy sposób opowiadały o swojej kulturze, tradycjach i zwyczajach.

23 W styczniu 2014r. gościliśmy po raz czwarty studentów wolontariuszy AIESEC: Winnie z Chin, Yashvi z Mauritiusa, Giancarlo z Brazylii.

24  piszą doktoraty na uczelniach krajowych i zagranicznych,  są redaktorami gazet o zasięgu ogólnopolskim, prowadzą też własną gazetę internetową,  mają swoje firmy, w których robią reklamy i profesjonalne zdjęcia dla czasopism,  są laureatami ogólnopolskich konkursów literackich,  zdobywają laury na ogólnopolskich konkursach poetyckich,  są prawnikami, psychologami, tłumaczami, ABSOLWENCI KLAS HUMANISTYCZNYCH

25

26 ZAJĘCIA W EUROPEJSKIM CENTRUM SOLIDARNOŚCI W GDAŃSKI

27

28 JAROSŁAW BRAUN Nauczyciel historii, wos, filozofii i etyki.


Pobierz ppt "OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Klasa PROFIL KLASY (w zależności od wyboru rozszerzeń) PRZEDMIOTY ROZSZERZONE (możliwa realizacja rozszerzeń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google