Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lekcja 49 Kwestia niemiecka w latach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lekcja 49 Kwestia niemiecka w latach"— Zapis prezentacji:

1 Lekcja 49 Kwestia niemiecka w latach 1945-1990.
VII. Świat po wojnie Lekcja 49 Kwestia niemiecka w latach

2 Przypominam o obowiązku zaliczenia wszystkich sprawdzianów i prac klasowych do końca maja. Potem każdy nie zaliczony materiał traktuję jako ocenę ndst.

3 Decyzje dotyczące Niemiec po II wojnie światowej
- podział Niemiec i Berlina na 4 strefy okupacyjne - utworzenie Sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec (złożona z 4 głównodowodzących; decyzje podejmuje jednomyślnie) - zorganizowanie procesów zbrodniarzy wojennych Podział Berlina Podział Niemiec

4

5 Decyzje dotyczące Niemiec po II wojnie światowej
utrata ziem na wschodzie - na rzecz Polski i ZSRR (część Prus Wschodnich) przesiedlenie ludności niemieckiej z terenów Polski, Czechosłowacji i Węgier wypłata państwom koalicji antyfaszystowskiej odszkodowań (np. w wyprodukowanych towarach bądź urządzeniach przemysłowych) ZSRR ZOBOWIĄZAŁ SIĘ DO POKRYCIA ROSZCZEŃ POLSKI WOBEC NIEMIEC (15% reparacji z zachodnich stref okupacyjnych).

6 Problem1. Co zrobić ze współpracownikami Hitlera?
przełom XI 1945 / X 1946 – nagłośniony w mediach proces najbliższych współpracowników Hitlera, tzw. Proces Norymberski procesy innych zbrodniarzy wojennych – lekarzy, prawników, przemysłowców – odbywają się przed sądami państw, w których dokonywali zbrodni

7 Oskarżeni: 22 współpracowników Hitlera
Oskarżyciele i sędziowie: międzynarodowy skład Akt oskarżenia poszczególnych procesów obejmował: - podżeganie i przygotowanie wojny, - dokonanie zbrodni przeciwko pokojowi, - dokonanie zbrodni wojennych, - dokonanie zbrodni przeciwko ludzkości. Pierwszy rząd, od lewej strony: Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Walther Funk, Hjalmar Schacht. Drugi rząd, od lewej strony: Karl Dönitz, Erich Raeder, Baldur von Schirach, Fritz Sauckel, Alfred Jodl, Franz von Papen, Arthur Seyss-Inquart, Albert Speer, Konstantin van Neurath, Hans Fritzsche.

8 Problem 2. Spory sojuszników
różne wizje powojennych Niemiec różne sposoby zarządzania poszczególnymi strefami (USA i W. Brytania – szybki rozwój gospodarczy; Francja – oderwanie Nadrenii i Zagłębia Ruhry; ZSRR – nacjonalizacja przemysłu i partia komunistyczna) 1946r. – propozycja zjednoczenia ziem i stworzenia demokratycznego państwa (ZSRR) 1946r. – brak jednomyślności w Sojuszniczej Radzie Kontroli

9 Powstanie Bizonii > Trizonii
1 I 1947r. – USA i W. Brytania – tworzą Bizonię 1948r. – rozwiązanie Sojuszniczej Rady Kontroli wprowadzenie marki na zachodzie, początek blokady Berlina w 1949r. – dołączenie francuskiej strefy (Trizonia) 20 IX 1949r. – RFN – Republika Federalna Niemiec

10 RFN stolicą Bonn wspieranie rozwoju gospodarczego (plan Marshalla)
remilitaryzacja kraju kanclerz – Konrad Adenauer 1955 – NATO, 1958 – EWG, ONZ

11 Powstanie NRD odpowiedź Stalina – przekształcenie radzieckiej strefy okupacyjnej w NRD – Niemiecka Republikę Demokratyczną. na czele prezydent Wilhelm Pieck stolicą Berlin państwo zależne od ZSRR

12

13 Budowa muru berlińskiego - 1961
By powstrzymać falę ucieczek z Berlina Wschodniego do Zachodniego - budowa muru, który przetrwa do roku 1989.

14

15 Zjednoczenie Niemiec upadek komunizmu i rozpad ZSRR (1989-1991)
idee zjednoczeniowe (Sojusz na Rzecz Niemiec) 3 X 1990 – przyłączenie NRD do RFN (zjednoczenie Niemiec)

16 Praca domowa Wyjaśnij pojęcia: proces norymberski Konrad Adenauer
Wilhelm Pieck Sojusznicza Rada Kontroli


Pobierz ppt "Lekcja 49 Kwestia niemiecka w latach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google