Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lekcja 49 Kwestia niemiecka w latach 1945-1990. VII. Świat po wojnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lekcja 49 Kwestia niemiecka w latach 1945-1990. VII. Świat po wojnie."— Zapis prezentacji:

1 Lekcja 49 Kwestia niemiecka w latach 1945-1990. VII. Świat po wojnie

2 Przypominam o obowiązku zaliczenia wszystkich sprawdzianów i prac klasowych do końca maja. Potem każdy nie zaliczony materiał traktuję jako ocenę ndst.

3 Decyzje dotyczące Niemiec po II wojnie światowej - podział Niemiec i Berlina na 4 strefy okupacyjne - utworzenie Sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec (złożona z 4 głównodowodzących; decyzje podejmuje jednomyślnie) - zorganizowanie procesów zbrodniarzy wojennych Podział Berlina Podział Niemiec

4

5 Decyzje dotyczące Niemiec po II wojnie światowej -utrata ziem na wschodzie - na rzecz Polski i ZSRR (część Prus Wschodnich) -przesiedlenie ludności niemieckiej z terenów Polski, Czechosłowacji i Węgier -wypłata państwom koalicji antyfaszystowskiej odszkodowań (np. w wyprodukowanych towarach bądź urządzeniach przemysłowych) ZSRR ZOBOWIĄZAŁ SIĘ DO POKRYCIA ROSZCZEŃ POLSKI WOBEC NIEMIEC (15% reparacji z zachodnich stref okupacyjnych).

6 Problem1. Co zrobić ze współpracownikami Hitlera?  przełom XI 1945 / X 1946 – nagłośniony w mediach proces najbliższych współpracowników Hitlera, tzw. Proces Norymberski  procesy innych zbrodniarzy wojennych – lekarzy, prawników, przemysłowców – odbywają się przed sądami państw, w których dokonywali zbrodni

7 Oskarżeni: 22 współpracowników Hitlera Oskarżyciele i sędziowie: międzynarodowy skład Pierwszy rząd, od lewej stronyPierwszy rząd, od lewej strony: Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Walther Funk, Hjalmar Schacht. Drugi rząd, od lewej strony: Karl Dönitz, Erich Raeder, Baldur von Schirach, Fritz Sauckel, Alfred Jodl, Franz von Papen, Arthur Seyss-Inquart, Albert Speer, Konstantin van Neurath, Hans Fritzsche. Akt oskarżenia poszczególnych procesów obejmował: - podżeganie i przygotowanie wojny, - dokonanie zbrodni przeciwko pokojowi, - dokonanie zbrodni wojennych,zbrodni wojennych - dokonanie zbrodni przeciwko ludzkości.zbrodni przeciwko ludzkości

8 Problem 2. Spory sojuszników  różne wizje powojennych Niemiec  różne sposoby zarządzania poszczególnymi strefami (USA i W. Brytania – szybki rozwój gospodarczy; Francja – oderwanie Nadrenii i Zagłębia Ruhry; ZSRR – nacjonalizacja przemysłu i partia komunistyczna)  1946r. – propozycja zjednoczenia ziem i stworzenia demokratycznego państwa (ZSRR)  1946r. – brak jednomyślności w Sojuszniczej Radzie Kontroli

9 Powstanie Bizonii > Trizonii  1 I 1947r. – USA i W. Brytania – tworzą Bizonię  1948r. – rozwiązanie Sojuszniczej Rady Kontroli  wprowadzenie marki na zachodzie, początek blokady Berlina  w 1949r. – dołączenie francuskiej strefy (Trizonia)  20 IX 1949r. – RFN – Republika Federalna Niemiec

10 RFN  stolicą Bonn  wspieranie rozwoju gospodarczego (plan Marshalla)  remilitaryzacja kraju  kanclerz – Konrad Adenauer  1955 – NATO, 1958 – EWG, 1973 - ONZ

11 Powstanie NRD  odpowiedź Stalina – przekształcenie radzieckiej strefy okupacyjnej w NRD – Niemiecka Republikę Demokratyczną.  na czele prezydent Wilhelm Pieck  stolicą Berlin  państwo zależne od ZSRR

12

13 Budowa muru berlińskiego - 1961 By powstrzymać falę ucieczek z Berlina Wschodniego do Zachodniego - budowa muru, który przetrwa do roku 1989.

14 http://www.youtube.com/ watch?v=O2GRQP7K0i Y&NR=1

15 Zjednoczenie Niemiec  upadek komunizmu i rozpad ZSRR (1989- 1991)  idee zjednoczeniowe (Sojusz na Rzecz Niemiec)  3 X 1990 – przyłączenie NRD do RFN (zjednoczenie Niemiec)

16 Praca domowa Wyjaśnij pojęcia: proces norymberski Konrad Adenauer Wilhelm Pieck Sojusznicza Rada Kontroli


Pobierz ppt "Lekcja 49 Kwestia niemiecka w latach 1945-1990. VII. Świat po wojnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google