Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

To tutaj w Gimnazjum nr 2 w Sulechowie realizowaliśmy projekt Znam siebie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "To tutaj w Gimnazjum nr 2 w Sulechowie realizowaliśmy projekt Znam siebie."— Zapis prezentacji:

1 To tutaj w Gimnazjum nr 2 w Sulechowie realizowaliśmy projekt Znam siebie

2 To my autorzy projektu

3 Główny cel naszego projektu to pomoc w odnalezieniu i określeniu pasji i zainteresowań uczniów

4 W tym celu przeprowadziliśmy ankietę wśród naszych kolegów i koleżanek

5 Oto wyniki ankiety ● Jak byś o sobie powiedział? ● Gdzie rozwijasz swoje zainteresowania?

6 ● Czy już wiesz do jakiej szkoły średniej chcesz pójść? W jakiej miejscowości chciałabyś/chciałbyś uczęszczać do szkoły średniej?

7 Czym kierujesz się w wyborze szkoły? Czy w Sulechowie i okolicach jest miejsce, w którym możesz rozwijać swoje pasje ?

8 Po przeanalizowaniu wyników sporządziliśmy poradnik, w którym przedstawione są oferty i wymagania szkół ponadgimnazjalnych w Sulechowie, gdyż właśnie te szkoły cieszą się największym zainteresowaniem uczniów

9 Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie

10 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

11 Oferta edukacyjna LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: ● Klasa I h – humanistyczno - językowa z elementami podstaw prawa i podstaw dziennikarska ● Klasa I b – biologiczno- chemiczna z ratownictwem przedmedycznym ● Klasa I m – matematyczno- informatyczna z podstawami rysunku technicznego oraz elementami komputerowego projektowania przestrzennego ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ● - technik informatyk ● - technik mechatronik ● - technik organizacji usług gastronomicznych ● - technik ekonomista ● - technik hotelarstwa ● - technik logistyk ● - technik energetyk ● - technik obsługi turystycznej

12 ● Podanie ● Świadectwo ukończenia gimnazjum ● Zaświadczenie OKE o wyniku egzaminu gimnazjalnego ● 2 zdjęcia ● Karta zdrowia WYMAGANE DOKUMENTY

13 Punktowane osiągnięcia Kandydatów ● Maksymalnie 100 pkt. Za egzaminy gimnazjalne ● Maksymalnie 100 pkt za świadectwo, w tym za: ● ocenę z języka polskiego: ● Celującą – 17 pkt ● B. dobrą – 15 pkt ● Dobrą – 10 pkt ● Dostateczną – 3 pkt ● ocena z trzech wybranych zajęć edukacyjnych: ● ocena celująca - 16 punktów ● ocena bardzo dobra - 14 punktów ● ocena dobra - 10 punktów ● ocena dostateczna - 3 punkty

14 Szczegółowe zasady rekrutacji: ● uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych - 15 punktów, dwóch lub więcej tytułów finalisty - 20 punktów, ● uzyskanie tytułu laureata w konkursach organizowanych przez Kuratorów Oświaty na szczeblu co najmniej wojewódzkim - 7 punktów, ● uzyskanie tytułu finalisty w konkursach organizowanych przez Kuratorów Oświaty na szczeblu co najmniej wojewódzkim - 4 punkty, ● za osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub wolontariat- 5 punków, ● za osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym - 3 punkty, ● za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów, ● ocenę z zachowania - wzorową 5 punków, b.dobrą- 3 punkty

15 Sporządziliśmy także poradnik: Sulechów – miastem, które rozwija nasze pasje

16 Zajęcia w Sulechowskim Domu Kultury dostępne dla każdego, w każdym wieku

17 Zajęcia w Ośrodku Sportu i Rekraacji Piłka nożna „LECH’’ dla chłopców i dziewcząt i dorosłych. Zajęcia dla seniorów prowadzi Marcin Sala a dla juniorów Zbigniew Bajor. Zajęcia są bezpłatne i dla każdego. Zajęcia na basenie:

18 Poza tym: Sulechowskie szkoły oferują bardzo bogatą ofertę zajęć, która jest dostępna na stronach internetowych placówek: www.gimnazjum2.sulechow.pl www.zs3-sulechow.pl www.zsp- sulechow.edu.pl www. lo. sulechow.net www. sp1. sulechow.pl www.gimnazjum2.sulechow.pl www.zs3-sulechow.pl www.zsp- sulechow.edu.pl www. lo. sulechow.net www. sp1. sulechow.pl

19 Wnioski wynikające z ankiet:

20 1. Uczniowie naszego gimnazjum rozwijają swoje zainteresowania przede wszystkim w szkole i nie oczekują większych zmian w ofercie miasta. 2. Uczniowie nie mają nic przeciwko temu aby w mieście istniał klub młodzieżowy, do którego można przyjść i za darmo pograć np. w gry planszowe, karty, tenisa stołowego czy bilard.

21 3. Gimnazjaliści są zainteresowani spotkaniami z przedstawicielami następujących zawodów: policjant, żołnierz, strażak, architekt wnętrz i ogrodów, prawnik, energetyk, weterynarz, lekarz. Z pomocą Pani Ewy Łysień już nawiązaliśmy współpracę.

22 Kolega Tomek opracował charakterystyki zawodów, które spotkały się z największym zainteresowaniem

23 Zaczęliśmy od spotkania ze znawcą sposobów pozyskiwania energii odnawialnej pracownikiem Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

24

25 Potem spotkaliśmy się z pasjonatem nauk fizycznych, który zademonstrował nam wiele ciekawych doświadczeń

26

27 W czerwcu i w przyszłym roku szkolnym czekają nas kolejne ciekawe spotkania. Jako pierwsze zaplanowaliśmy spotkanie z lekarzem weterynarzem Panem Przemysławem Brodzikowskim

28 Dziękujemy

29 Autor prezentacji: Oliwia Sobczak


Pobierz ppt "To tutaj w Gimnazjum nr 2 w Sulechowie realizowaliśmy projekt Znam siebie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google