Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY NAJMU I UDOSTĘPNIANIA MIEJSKICH ZASOBÓW LOKALOWYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY NAJMU I UDOSTĘPNIANIA MIEJSKICH ZASOBÓW LOKALOWYCH."— Zapis prezentacji:

1 ZASADY NAJMU I UDOSTĘPNIANIA MIEJSKICH ZASOBÓW LOKALOWYCH

2 REGULACJE W GLIWICACH 1.Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/908/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie ustalenia zasad nawiązywania stosunku najmu lokali użytkowych pozostających w dyspozycji Miasta Gliwice oraz zasad polityki czynszowej za lokale użytkowe. 2.Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6236/14 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad najmu i użyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń, a także umieszczania reklam w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gliwice oraz zasad sporządzania umów. 3.Zarządzenie Prezydenta Miasta nr PM-4418/13 z dnia 14 maja 2013 r w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznego znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

3 UCHWAŁA NR XXXVI/908/2005 – „POLITYKA CZYNSZOWA” §1 – wskazywanie najemcy lokali użytkowych odbywa się w drodze przetargu nieograniczonego na wysokość stawki czynszu z zastrzeżeniem §10, tj. spod przetargu mogą być wyłączone lokale dla m.in. placówek społecznych (mających taki przymiot przepisami ustawowymi), kulturalnych, oświatowych i charytatywnych z przeznaczeniem na działalność statutową po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Decyzję podejmuje Prezydent Miasta.

4 UCHWAŁA NR XXXVI/908/2005 – „POLITYKA CZYNSZOWA” Lista lokali użytkowych do wynajęcia w trybie przetargu znajduje się w BIP-ie ZBM I TBS oraz na stronie ZGM. Wniosek o chęć wynajmu lokalu użytkowego skierowany do Prezydenta lub ZGM Decyzja pozytywna Zarządzenie Prezydenta Miasta Podpisanie umowy z ZBM Wysokość stawki czynszu ustala ZBM. Przez pierwszy rok obowiązuje połowa stawki czynszu.

5 UCHWAŁA NR XXXVI/908/2005 – „POLITYKA CZYNSZOWA” § 12 pkt. 1 – wyłączenie spod przetargu lokali, które w dwóch przetargach nie znalazły najemcy. Lista lokali po dwóch przetargach znajduje się na stronie ZGM www.zgm- gliwice.plwww.zgm- gliwice.pl Złożenie wniosku o wynajęcie wybranego lokalu w ZGM (decyduje kolejność zgłoszeń).

6 UCHWAŁA NR XXXVI/908/2005 – „POLITYKA CZYNSZOWA” 5 uchwał zmieniających ww. uchwałę. Jedna z nich dotyczy organizacji. Uchwała Rady Miejskiej nr XII/358/2007 z dnia 22 listopada 2007 r., która wprowadza możliwość podnajmowania lokali wynajmowanych przez organizacje i placówki społeczne, kulturalne, oświatowe i charytatywne. Prezydent Miasta po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska może zezwolić najemcy na podnajem części powierzchni użytkowej lokalu jednak nie więcej niż 50% całkowitej powierzchni z przeznaczeniem na działalność statutową z zachowaniem celu i przedmiotu najmu.

7 ZARZĄDZENIE NR PM-6236/14 – „WYNAJEM W SZKOŁACH” Zasady wynajmu nieruchomości i powierzchni oraz umieszczenia reklam – minimalne stawki opłat określone w załączniku do zarządzenia, które uwzględniają dodatkowe koszty (tj. zużycia mediów, dodatkowej obsługi) – 20% minimalnej stawki. W przypadku przekroczenia ww. progu, dodatkowe koszty mogą być wyszczególnione w umowie. Decyzję o wysokości stawki podejmuje dyrektor szkoły. §3 pkt. 5 Minimalne stawki najmu można obniżyć do poziomu: 25% w przypadku prowadzenia zajęć i organizacji imprez dla dzieci i młodzieży szkolnej, których organizatorem są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w bazie organizacji na stronie GCOP działające na rzecz mieszkańców i nie działające w celu osiągnięcia zysku, 50% w przypadku prowadzenia zajęć dla osób dorosłych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w bazie organizacji na stronie GCOP działające na rzecz mieszkańców i nie działające w celu osiągnięcia zysku. §1 ust. 3 pkt. c mówi, że za reklamę nie uważa się informacji mających na celu uzyskanie wsparcia finansowego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w bazie organizacji na stronie GCOP oraz informacji gliwickich instytucji kulturalnych.

8 ZARZĄDZENIE NR PM-4418/13 – „WYNAJEM OBIEKTÓW MZUK” W tym zarządzeniu ustalono wysokość opłat za korzystanie z: hali widowisko-sportowej Sośnica, O. W. Czechowice, boisk, obiektów piłkarskich i kortów, Lodowiska, Giełdy Samochodowej oraz wynajmu sceny mobilnej. Obiekty, przy których wymieniono gliwickie stowarzyszenia i kluby sportowe: hala widowiskowa Sośnica – 80 zł/h, sala sportowa Sośnica – 40 zł/h, stadiony przy ul. Lekarskiej 5 i Fiołkowej 26 – mecz ligowy lub trening 20 zł/h, stadion przy ul. Radomskiej – mecz ligowy lub trening 20 zł/h, korty przy ul. Kosynierów – opłata jednorazowa za sezon 80 zł, wynajem sceny mobilnej – wg zarządzenia zmieniającego nr PM-6018/14 – cena dla gliwickich organizacji 1500 zł za 3 dni, dla rad osiedlowych bezpłatnie (oraz z zachowaniem pierwszeństwa).


Pobierz ppt "ZASADY NAJMU I UDOSTĘPNIANIA MIEJSKICH ZASOBÓW LOKALOWYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google