Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.:"— Zapis prezentacji:

1 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Oprogramowanie do nauczania Zobaczcie jak zmieniam kolor samochodu. w skomputeryzowanych klasach

2 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Plan prezentacji 1.Moduły oprogramowania NetOp School 2.Możliwości modułu Teacher 3.Widoki 4.Dopasowanie i bezpieczeństwo modułu Teacher 5.Charakterystyka modułu Student 6.Korzyści z wykorzystania NetOp School 7.Specyfikacja techniczna oprogramowania

3 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Przeznaczenie NetOp School Klasy statyczne – „fizyczne” laboratoria informatyczne. Klasy elastyczne – studenci / nauczyciele fizycznie zmieniają klasy łącząc się z siecią za pomocą własnych laptopów. Klasy wirtualne – student i nauczyciel nie są fizycznie obecni w tej samej klasie / szkole.

4 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Moduły Teacher Podstawowy, centralny moduł NetOp School zapewniający nauczycielowi zdolność do przygotowania, nadzorowania oraz kontrolowania wyników pracy całej klasy i każdego ucznia z osobna.

5 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Moduły Podstawowy moduł oprogramowania NetOp School przeznaczony dla uczniów, który udostępnia zasoby komputera ucznia na rzecz modułu NetOp School Teacher. Uczeń nie ma kontroli nad modułem, nie może zmienić ustawień, nie wie czy w danej chwili jest monitorowany czy nie – jest to więc narzędzie dyscyplinujące. Student

6 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Moduły Gateway Moduł specjalny NetOp School służący do wirtualnego wyniesienia klasy poza mury szkoły – umożliwia tworzenie wirtualnych klas e-lerningowych, działających na obszarze kraju. Technicznie dokonuje translacji protokołów LAN na WAN. Poprzez własny mechanizm zabezpieczeń pełni rolę „strażnika” styku sieci.

7 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Moduły Name Server Moduł specjalny oprogramowania NetOp School zaprojektowany do ułatwienia pracy w środowisku e-lerningowym. Technicznie odpowiedzialny za odnajdywanie właściwych użytkowników w sieci po domenach, nazwach własnych, nazwie nauczyciela i nazwie klas (tłumaczonych na odpowiednie adresy IP).

8 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Moduły NetOp School Class Server Moduł specjalny oprogramowania NetOp School służący do zarządzania migracją nauczycieli, uczniów i całych klas z uwzględnieniem planu zajęć. Moduły: Class Manager  utrzymanie bazy danych Class Server  wymiana danych pomiędzy modułami podstawowymi School’a a bazą danych zarządzaną przez moduł Class Manager

9 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Możliwości nauczyciela Ania jest na złej stronie.

10 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Bez zaciemniania klasy Równe szanse Jednakowa jakość Pokaż swój ekran żeby poinstruować jednego, kilku lub wszystkich uczniów Demonstracja

11 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Play media from shared drive Play media from local drive Play media from Internet URL Pełna kontrola nauczyciela Zatrzymywanie filmu w celu skomentowania Blokowanie komputera ucznia Odtwarzanie filmów w rzeczywistym czasie dla jednego, kilku lub wszystkich uczniów Demonstracja

12 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Pokazywanie tylko części ekranu Odtwarzanie wcześniej przygotowanych nagrań Pokazywanie tylko określonego monitora Pokazywanie monitora każdego studenta Demonstracja

13 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Adnotacje na ekranie studenta podczas demonstracji podczas zdalnej kontroli Demonstracja

14 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Blokada ekranu, klawiatury i myszy jednego, kilku lub wszystkich uczniów... Skupienie uwagi … gwarancją na natychmiastową uwagę i skupienie

15 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Gotowość do natychmiastowej pomocy Obserwowanie studentów w innych klasach Śledzenie postępów pracy każdego ucznia Monitorowanie

16 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Łatwe przejęcie pełnej kontroli Zdalna kontrola

17 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Kontrola komputera ucznia Współdzielenie klawiatury/myszy Zablokowanie klawiatury/myszy Przesyłanie schowka (clipboard) Zrzuty ekranu Pisanie na zdalnych pulpitach Przesyłanie dźwięku Zdalna kontrola

18 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Wielu-do-wielu Otwarte lub moderowane dyskusje Praca grupowa w „czacie” Zachowywanie dialogów Zachowanie wiadomości na komputerach uczniów Chat / Audio Chat - konferencje on-line z jednym lub wieloma uczniami. Kamery internetowe. Przesyłanie wiadomości w formacie rtf Komunikacja

19 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Główny Nauczyciel ma pełną kontrolę nad Asystentami Dzielenie klasy w grupy i przekazywanie funkcjonalności Nauczyciela do wyznaczonych Asystentów Praca w grupach

20 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Uruchamianie programów na komputerze uczniów Uruchamianie dokumentów na komputerze uczniów Automatyczne podłączanie uczniów do Internetu Uruchamianie programów i dokumentów – na jednym, kilku lub wszystkich komputerach Uruchamianie

21 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Uruchamianie testów na komputerach uczniów Uruchamianie ankiet na komputerach uczniów Autokorekta testów Uruchamianie i ocenianie testów – na jednym, kilku lub wszystkich komputerach Uruchamianie

22 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Oszczędność czasu, gdy zajęcia są skończone Wylogowanie, restart, zamykanie – wszystkie komputery w jednej operacji Komendy

23 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Dystrybucja i zbieranie plików od jednego, kilku lub wszystkich studentów Pliki Dodawanie plików poprzez kreatora lub okno dialogowe Dowolne definiowanie przeznaczenia plików lub wykorzystanie funkcji drag&drop

24 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Kopiowanie, przenoszenie, synchronizacja plików Dwukierunkowe manipulowanie plikami Pliki

25 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Kontrola użycia aplikacji i Internetu - jednego, kilku lub wszystkich komputerów Polityka Zastosowanie polityki dla indywidualnych uczniów lub wybranych grupy Udostępnianie lub zablokowanie określonych adresów web Udostępnianie lub zablokowanie określonych aplikacji

26 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Przygotowanie lekcji na własnym komputerze lub nagrywanie aktywności na monitorach uczniów. Nagrywanie aktywności na ekranie nauczyciela Nagrywanie podczas monitorowania ekranów uczniów Nagrywanie podczas zdalnej kontroli ekranów Dystrybucja nagrań w celu ich odtworzenia Nagrywanie

27 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Dzielenie uczniów Otrzymywanie pomocy od kolegów z określonymi umiejętnościami Ruchome klasy: nauczyciel może przełączyć ucznia do innego nauczyciela, jak również do innych podsieci Przenoszenie ucznia do innej klasy

28 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Zapewnienie szybkiej reakcji Nie zakłócanie spokoju innym Funkcja SOS: uczniowie mogą poprosić nauczyciela o pomoc Wzywanie pomocy przez ucznia

29 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Tworzenie testów Proszę o ciszę. Rozpoczynamy test.

30 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Rodzaje pytań 1.Drop-down list – wybór odpowiedniego słowa z listy rozwijanej 2.Essay – wypracowanie na zadany temat 3.Label image – przyporządkowanie rysunkom etykiet z nazwami 4.Match image – przyporządkowanie rysunków do sporządzonych opisów 5.Match text – wypełnienie luki w tekście jednym z wybranych słów 6.Multiple choice (yes) – odpowiedź wielokrotnego wyboru 7.Multiple choice (no) – jedna odpowiedź 8.Ordering – porządkowanie danych według określonego kryterium 9.Question and answer – udzielanie odpowiedzi pisemnej na zadane pytanie 10.Text completion – uzupełnianie tekstu wymyślonymi wyrazami

31 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Dodatkowe opcje Time limit Resource Preview

32 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Wyniki testów Wyniki testów wyświetlane są na tzw. centralnej tablicy wyników za pomocą interfejsu graficznego. Tablica wyników wyświetla się tylko wówczas gdy wciśnięty jest przycisk Scoring. Całkowity wynik testów wynosi 100%. Pytania mogą być ważone w celu pokazania ich znaczenia w całości wyników. Każdemu pytaniu można przypisać wartość od której zostaje ono zaliczone. Pytaniom można przypisać wartości ujemne w przypadku złej odpowiedzi.

33 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Decydowanie o układzie graficznym i dystrybucja do uczniów

34 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Podgląd postępu uczniów w rzeczywistym czasie Poprawianie testów w trybie autokorekty i przesłanie rezultatów do uczniów

35 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Widok wyników w szczegółach Wyniki testu mogą być wyświetlane i dystrybuowane jako podsumowanie klasy lub pojedynczego studenta

36 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Widoki

37 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Widok szczegółowy szczegółowe informacje o studencie widok istniejących połączeń podwójne kliknięcie dla przejęcia pełnej kontroli dodawanie 2 opcjonalnych kolumn Widoki

38 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Widok klasy widok studentów zgodnie z miejscami siedzącymi tworzenie własnego tła zachowanie rozkładu klasy podwójne kliknięcie dla przejęcia pełnej kontroli Widoki

39 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Miniatury wszystkie monitory w jednym oknie podglądanie pracy studentów zmiana wielkości miniatur podwójne kliknięcie dla przejęcia pełnej kontroli Widoki

40 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Widok planu lekcji tworzenie dynamicznego planu lekcji wykonywanie pre-konfigurowanych działań Widoki

41 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Widok nagrań tworzenie nowych nagrań zarządzanie nagraniami rozsyłanie nagrań Widoki

42 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Widok testów tworzenie nowych testów zarządzanie testami foldery publiczne foldery prywatne uruchamianie testów zachowywanie wyników Widoki

43 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Widok aktywności Monitorowanie działań ucznia aktywacja aplikacji aktywacja wybranych stron www Chwilowa kontrola – ukryj, zabroń na jednym uczniu na wszystkich uczniach Historia działań Zachowanie i drukowanie historii Widoki

44 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Widoki Widok układu klasy Przygotowywanie własnych klas Tworzenie grup Przypisywanie studentów do grup Zdalne wzbudzanie komputera Widok dostępnych studentów: Nazwa komputera Login IP adres etc.

45 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Moduł Teacher – dopasowanie i bezpieczeństwo

46 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Logowanie nauczyciela warunkiem aktywacji modułu Indywidualne profile Indywidualne ustawienia Walidacja używającego Windows Security Moduł Teacher – dopasowanie i bezpieczeństwo

47 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Spersonalizowany pasek narzędzi i menu ustawienia standardowe ustawienia indywidualne elastyczny toolbar Moduł Teacher – dopasowanie i bezpieczeństwo

48 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Moduł Teacher – dopasowanie i bezpieczeństwo Ochrona ustawień przez użycie hasła serwisowego (Maintenance Password) Wybiórcza ochrona

49 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Moduł Student

50 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Moduł Student - zakładki Zakładki: Ogólne informacje o połączeniu (General) Informacje o klasie – kto jest w klasie (Class) Otrzymane wiadomości (Massages) Otrzymane nagrania (Recordings)

51 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Moduł Student - bezpieczeństwo Ochrona ustawień modułu Student przez użycie trybu ukrytego Ochrona wszystkich ustawień przy pomocy hasła serwisowego Ochrona modułu Student przed nadużyciem ze strony nieautoryzowanych nauczycieli za pomocą hasła połączenia (Connection Password)

52 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Moduł Student - połączenie Identyfikacja uczniów: Przez nazwę użytkownika w Windows Przez nazwę komputera Przez wprowadzenie danych ucznia Przez zmienne środowiskowe Łączenie: Automatycznie z określoną klasą Przez wyszukanie klasy z sieci Przez własny wybór Przez użycie Class Server

53 NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.: +48 061 8711272, FAX: +48 061 8750946 E-mail: netop@xdsnet.pl, WEB: www.netop.pl Praca offline w domu (kopia Teacher na USB) Przygotowanie testów (Test Center) Uruchamianie wybranych programów i stron internetowych Zarządzanie klasą Demonstracje dla wszystkich Monitoring pracy uczniów Uruchamianie testów Autokorekta testów Analiza indywidualnych wyników Instalacja i nauka w kilka minut Oprogramowanie – jedyne rozwiązanie Leader rynkowy Korzyści Przygotuj Nauczaj Oceniaj


Pobierz ppt "NetOp School 6.1 Przygotuj – Nauczaj – Oceniaj Nauczanie skomputeryzowane w 100% Xnet Communications Polska Sp. z o.o. ul. Zawady 29, 61-001 Poznań Tel.:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google