Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 189 im. Wandy Zieleńczyk Łódź ul. Kossaka 19 042 – 643 -45 -49 e – mail:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 189 im. Wandy Zieleńczyk Łódź ul. Kossaka 19 042 – 643 -45 -49 e – mail:"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 189 im. Wandy Zieleńczyk Łódź ul. Kossaka 19 042 – 643 -45 -49 e – mail: sp189@op.pl www.sp189.szkoly.lodz.pl

2 Nasza szkoła rozpoczęła swoją działalność w 1968 roku, posiadamy więc ponad 45-letnie doświadczenie w kształceniu i wychowywaniu młodych pokoleń. Obecnie uczęszcza do nas 380 uczniów skupionych w 17 oddziałach.

3 Do dyspozycji naszych uczniów posiadamy: salę gimnastyczną salę do gimnastyki korekcyjnej salę do gry w tenisa stołowego duże boisko z placem zabaw w ramach projektu Wesoła Szkoła pracownię komputerową bezprzewodowy dostęp do Internetu w całym budynku szkolnym sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny salę audiowizualną świetlicę szkolną świetlicę profilaktyczno – terapeutyczną bibliotekę wyposażoną w centrum multimedialno - informacyjne stołówkę opiekę pielęgniarki szkolnej Do dyspozycji naszych uczniów posiadamy: salę gimnastyczną salę do gimnastyki korekcyjnej salę do gry w tenisa stołowego duże boisko z placem zabaw w ramach projektu Wesoła Szkoła pracownię komputerową bezprzewodowy dostęp do Internetu w całym budynku szkolnym sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny salę audiowizualną świetlicę szkolną świetlicę profilaktyczno – terapeutyczną bibliotekę wyposażoną w centrum multimedialno - informacyjne stołówkę opiekę pielęgniarki szkolnej

4 Rozwijamy zdolności i zainteresowania: koło matematyczne koło teatralno – literackie Koło literacko - poetyckie koło plastyczne koło języka angielskiego koło przyrodnicze koło informatyczne koło origami Klub "Wiewiórka" Klub Europejski zajęcia rekreacyjno - sportowe zespół wokalno - taneczny Ćwierćnuty oraz Małe Ćwierćnutki 8 Gromada Zuchowa „Wesołe Wiewiórki” Rozwijamy zdolności i zainteresowania: koło matematyczne koło teatralno – literackie Koło literacko - poetyckie koło plastyczne koło języka angielskiego koło przyrodnicze koło informatyczne koło origami Klub "Wiewiórka" Klub Europejski zajęcia rekreacyjno - sportowe zespół wokalno - taneczny Ćwierćnuty oraz Małe Ćwierćnutki 8 Gromada Zuchowa „Wesołe Wiewiórki”

5 Promujemy zdrowy styl życia. Należymy do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły Dla Zdrowia w Europie. Realizujemy następujące programy profilaktyczne: „Dam radę” – program terapeutyczny „Jestem OK” „Cukierki i magiczne kryształy” „Bezpieczna Szkoła” „Klub Bezpiecznego Puchatka” Proponujemy interesujące formy pracy: zajęcia integracyjne i warsztatowe wewnątrzszkolne programy wychowawcze o profilu zdrowotnym realizację haseł prozdrowotnych w cyklu sześcioletnim Promujemy zdrowy styl życia. Należymy do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły Dla Zdrowia w Europie. Realizujemy następujące programy profilaktyczne: „Dam radę” – program terapeutyczny „Jestem OK” „Cukierki i magiczne kryształy” „Bezpieczna Szkoła” „Klub Bezpiecznego Puchatka” Proponujemy interesujące formy pracy: zajęcia integracyjne i warsztatowe wewnątrzszkolne programy wychowawcze o profilu zdrowotnym realizację haseł prozdrowotnych w cyklu sześcioletnim

6 Realizujemy ciekawe programy wychowawcze i innowacje pedagogiczne: „ Ja, Ty, My i czas wolny” - program o profilu kulturalnym z elementami aktywności ruchowej „Z angielskim po Europie” – poszerzony język angielski dla najmłodszych „Na Ty z ekologią” – innowacja pedagogiczna dla najmłodszych „Żyjmy dłużej” – program profilaktyczno - zdrowotny „Jestem mieszkańcem Europy”- program edukacji europejskiej Innowacja pedagogiczna – „Zabawy z językiem angielskim” Realizujemy ciekawe programy wychowawcze i innowacje pedagogiczne: „ Ja, Ty, My i czas wolny” - program o profilu kulturalnym z elementami aktywności ruchowej „Z angielskim po Europie” – poszerzony język angielski dla najmłodszych „Na Ty z ekologią” – innowacja pedagogiczna dla najmłodszych „Żyjmy dłużej” – program profilaktyczno - zdrowotny „Jestem mieszkańcem Europy”- program edukacji europejskiej Innowacja pedagogiczna – „Zabawy z językiem angielskim”

7 Współpracujemy ze szkołami państw europejskich w ramach programu Comenius. W latach 2013 – 2015 byliśmy koordynatorem projektu „Grajmy w zielone! Europejski Klub Ekologiczny”. Celem projektu było: - stworzenie międzynarodowej organizacji - Europejskiego Klubu - realizowanie tematyki ekologicznej na lekcjach innych przedmiotów - rozpowszechnianie wiedzy nt. środowiska naturalnego Europy i sposobów jego ochrony W skład grupy partnerskiej weszły szkoły z 8 krajów: Polski, Litwy, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Turcji i Węgier. W latach poprzednich uczestniczyliśmy w międzynarodowych projektach: „W zdrowym ciele, zdrowy duch„, ”Moja szkoła- moją twierdzą„ oraz „Zabawa i nauka – nauka i zabawa! – języki kluczem do poznania europejskich przyjaciół” Współpracujemy ze szkołami państw europejskich w ramach programu Comenius. W latach 2013 – 2015 byliśmy koordynatorem projektu „Grajmy w zielone! Europejski Klub Ekologiczny”. Celem projektu było: - stworzenie międzynarodowej organizacji - Europejskiego Klubu - realizowanie tematyki ekologicznej na lekcjach innych przedmiotów - rozpowszechnianie wiedzy nt. środowiska naturalnego Europy i sposobów jego ochrony W skład grupy partnerskiej weszły szkoły z 8 krajów: Polski, Litwy, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Turcji i Węgier. W latach poprzednich uczestniczyliśmy w międzynarodowych projektach: „W zdrowym ciele, zdrowy duch„, ”Moja szkoła- moją twierdzą„ oraz „Zabawa i nauka – nauka i zabawa! – języki kluczem do poznania europejskich przyjaciół”

8 Wspieramy naszych uczniów prowadząc: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne terapię logopedyczną zajęcia z profilaktyki uzależnień terapię pedagogiczną zajęcia kompensacyjne - posiadamy certyfikat „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” umożliwiamy młodszym dzieciom odrabianie prac domowych pod opieką nauczyciela podczas pobytu w szkole Wspieramy naszych uczniów prowadząc: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne terapię logopedyczną zajęcia z profilaktyki uzależnień terapię pedagogiczną zajęcia kompensacyjne - posiadamy certyfikat „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” umożliwiamy młodszym dzieciom odrabianie prac domowych pod opieką nauczyciela podczas pobytu w szkole

9 Zapewniamy naszym uczniom opiekę i organizujemy czas wolny: Świetlica organizuje różnorodne zajęcia od 7.00. do 17.00. Pedagog szkolny współpracuje z rodzicami, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, prowadzi terapię pedagogiczną. Stołówka zapewnia uczniom smaczne, tanie obiady. W czasie ferii zimowych organizujemy opiekę i liczne zajęcia – muzea, kino, teatr, basen, obiekty sportowo –rekreacyjne. Uczestniczymy w akcjach „Szklanka mleka ” oraz „Warzywa i owoce” dla każdego ucznia, które cieszą się dużym powodzeniem. Zapewniamy naszym uczniom opiekę i organizujemy czas wolny: Świetlica organizuje różnorodne zajęcia od 7.00. do 17.00. Pedagog szkolny współpracuje z rodzicami, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, prowadzi terapię pedagogiczną. Stołówka zapewnia uczniom smaczne, tanie obiady. W czasie ferii zimowych organizujemy opiekę i liczne zajęcia – muzea, kino, teatr, basen, obiekty sportowo –rekreacyjne. Uczestniczymy w akcjach „Szklanka mleka ” oraz „Warzywa i owoce” dla każdego ucznia, które cieszą się dużym powodzeniem.

10 Organizujemy liczne zajęcia sportowo – rekreacyjne: zajęcia na basenie liczne imprezy oraz konkursy sportowe organizowane na terenie szkoły i poza nią zajęcia SKS – piłka nożna, piłka siatkowa, gimnastyka usportowiona, gry zespołowe i zajęcia ogólnorozwojowe wycieczki szkolne i klasowe Organizujemy liczne zajęcia sportowo – rekreacyjne: zajęcia na basenie liczne imprezy oraz konkursy sportowe organizowane na terenie szkoły i poza nią zajęcia SKS – piłka nożna, piłka siatkowa, gimnastyka usportowiona, gry zespołowe i zajęcia ogólnorozwojowe wycieczki szkolne i klasowe

11 Doskonalimy talenty muzyczne i taneczne. Nasze zespoły Ćwiercnuty i Małe Ćwiercnutki zdobywają liczne nagrody w konkursach ogólnołódzkich i wojewódzkich. Doskonalimy talenty muzyczne i taneczne. Nasze zespoły Ćwiercnuty i Małe Ćwiercnutki zdobywają liczne nagrody w konkursach ogólnołódzkich i wojewódzkich.

12 Nasi uczniowie osiągają: sukcesy w międzyszkolnych i ogólnołódzkich konkursach sportowych i przedmiotowych wysokie wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej wysokie wyniki klasyfikacji końcoworocznych Nasi uczniowie osiągają: sukcesy w międzyszkolnych i ogólnołódzkich konkursach sportowych i przedmiotowych wysokie wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej wysokie wyniki klasyfikacji końcoworocznych

13 Chcemy, aby w efekcie naszej codziennej pracy: - uczniowie lubili szkołę i czuli się w niej bezpiecznie, - rodzice uczniów byli zadowoleni z poziomu pracy wychowawczo-opiekuńczej i dydaktycznej szkoły, - szkoła we wszystkich aspektach funkcjonowała zgodnie z obowiązującymi przepisami. Serdecznie zachęcamy wszystkie Dzieci i ich Rodziców do rozpoczęcia przygody z edukacją w naszej szkole.

14 W roku szkolnym 2015/2016 planujemy otworzenie dwóch klas pierwszych oraz oddziału przygotowania przedszkolnego.

15 To tylko niektóre z walorów naszej placówki. Nie sposób opisać wszystkiego w zaledwie kilku zdaniach. Pozostałe z nich będziecie Państwo odkrywać wraz z dzieckiem dzień po dniu, podczas całego cyklu nauczania. Serdecznie do tego zachęcamy! Zapraszamy Rodziców wraz ze swoimi pociechami na drzwi otwarte w dniu 3 marca 2016 r. w godz. 17.00. - 18.00. oraz do odwiedzenia naszej szkolnej witryny www.sp189.szkoly.lodz.pl oraz naszego profilu na Facebooku. To tylko niektóre z walorów naszej placówki. Nie sposób opisać wszystkiego w zaledwie kilku zdaniach. Pozostałe z nich będziecie Państwo odkrywać wraz z dzieckiem dzień po dniu, podczas całego cyklu nauczania. Serdecznie do tego zachęcamy! Zapraszamy Rodziców wraz ze swoimi pociechami na drzwi otwarte w dniu 3 marca 2016 r. w godz. 17.00. - 18.00. oraz do odwiedzenia naszej szkolnej witryny www.sp189.szkoly.lodz.pl oraz naszego profilu na Facebooku.


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 189 im. Wandy Zieleńczyk Łódź ul. Kossaka 19 042 – 643 -45 -49 e – mail:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google