Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Giebułtów zbiorniki Giebułtów Bębło.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Giebułtów zbiorniki Giebułtów Bębło."— Zapis prezentacji:

1

2 Giebułtów zbiorniki

3

4 Giebułtów

5

6 Bębło

7

8

9

10

11 Biały Kościół

12 Biały Kościół Krystynka

13 Biały Kościół Zamorze

14

15

16 Wodociąg SKR - Szyce – Tomaszowice

17

18

19 Wodociąg SKR – Ujęcie Hamernia

20 Wodociąg SKR - Szyce – Tomaszowice

21 Giebułtów ujęcie

22

23 Woda lp.wyszczególnienie I półrocze 2013 r. I półrocze 2014 r. zmiany 1 Ilość odbiorców wody Produkcja/wydobycie wody : [m 3 ] [m 3 ]5 458 [m 3 ] 3 Sprzedaż wody w tym: [m 3 ] [m 3 ] [m 3 ] a odbiorcy indywidualni [m 3 ] [m 3 ] [m 3 ] b firmy [m 3 ] [m 3 ]5 789 [m 3 ] Udział wody sprzedanej w stosunku do wydobycia wyniósł w I półroczu 2013 roku 68,1 %, a w I półroczu 2014 roku udział ten kształtuje się na poziomie 73,2 %. Niezafakturowany pobór wody w porównywanych okresach to w 2013 roku 31,9 % a w 2014 roku to 26,8 %

24 Produkcja, sprzedaż oraz wskaźnik sprzedaży wody lata pierwsze półrocze Produkcja wody [m 3 ] Sprzedaż wody [m 3 ] Wskaźnik sprzedaży [%] 6461,560,666,57173,2 Procentowy wzrost produkcji wody w gminie Wielka Wieś określony rok do roku 2012/20112,3 % 2013/2012-6,8 % 2013/200539,7 % Procentowy wzrost sprzedaży wody w gminie Wielka Wieś określony rok do roku 2012/201112,3 % 2013/20120 % 2013/200555,2 %

25 Wskaźnik sprzedaży wody w Gminie Wielka Wieś

26 Wydajność ujęć wody Zwiększenie możliwości wydobywczych wody w latach (działania GZK) Ujęcia wody Wydajność ujęcia w roku 2010 [m 3/ h] Wydajność ujęcia w roku 2014 [m 3/ h] Wzrost wydajności [m 3/ h] Wskaźnik wzrostu wydajności [%] Biały Kościół - Iwiny % Giebułtów % Prądnik Korzkiewski % Ujęcia wodyWydajność ujęcia w roku 2012 [m 3/ h] Wydajność ujęcia w roku 2014 [m 3/ h] Wzrost wydajności [m 3/ h] Wskaźnik wzrostu wydajności [%] Bębło % Będkowice 8800 % ŁĄCZNIE % Zwiększenie możliwości wydobywczych wody w ujęciu rok do roku (Inwestycje Gminy Wielka Wieś) Ujęcia wody Wydajność ujęcia w roku 2010 [m 3/ h] Wydajność ujęcia w roku 2014 [m 3/ h] Wzrost wydajności [m 3/ h] Wskaźnik wzrostu wydajności [%] Prądnik Korzkiewski II % Wierzchowie % ŁĄCZNIE % ŁĄCZNIE Porównując 2010 r. z 2014 r. (stan na dzień dzisiejszy) %

27 Ścieki - odbiór lp.wyszczególnienie I półrocze 2013 r. I półrocze 2014 r. zmiany 1 Ilość dostawców ścieków Ilość odebranych ścieków m 3 w tym: [m 3 ] [m 3 ] [m 3 ] a gospodarstwa domowe w tym: [m 3 ] [m 3 ]9 023 [m 3 ] grawitacja [m 3 ] [m 3 ]3 963 [m 3 ] pompy [m 3 ] [m 3 ]5 060 [m 3 ] b firmy [m 3 ] [m 3 ]3 599 [m 3 ]

28 Ścieki – oczyszczanie i odprowadzanie lp.wyszczególnienie I półrocze 2013 r. I półrocze 2014 r. zmiany 1 Własna oczyszczalnia Zrzut bezpośrednio do Krakowa Zrzut do Krakowa przez Zabierzów Zrzut bezpośrednio do Zabierzowa Razem

29 Podsumowanie kluczowych zmian, które dokonały się na wodociągach na przestrzeni ostatnich 4 lat Obiekty wodociągowe i techniczne możliwości działań Stan na 30 września 2010 r.Stan na 30 września 2014r.Wzrost wyrażony w [%] Zdolności produkcyjne wody, wyrażone w [m 3 /h] % Łączna pojemność zbiorników wyrównawczych [m 3 ] % Ilość czynnych studni głębinowych5740 % Ilość kompaktowych zestawów hydroforowych % Ilość tranzytów (połączeń) między poszczególnymi wodociągami 1 (Giebultów - Szyce) 6 (Giebułtów – Szyce – 2 szt., Biały Kościół - Giebułtów, Biały Kościół – Wielka Wieś, Bębło - Biały Kościół, Bębło - Będkowice) 400 %

30 Działania Zakładu na sieci wodociągowej oraz kanalizacji Wymiana 279 sztuk wodomierzy oraz zabudowanie 136 szt. nakładek wodomierzowych do odczytów radiowych ,00 zł Doszczelnianie sieci kanalizacyjnej oraz eliminacja dopływów wód opadowych Demontaż napowietrznej linii sterującej pracą pompy głębinowej wodociągu Będkowice. Zabudowania bezprzewodowego sterowania pracą pompy głębinowej poprzez pakietową transmisję danych w systemie GPRS ,00 zł Wymiana uzbrojenia węzła pompowego na stacji wodociągowej ujęcia Giebułtów. Wymiana uzbrojenia po stronie tłocznej węzła wodomierzowego 8.500,00 zł Wymiana 230 mb rurociągu PE wraz z przepięciem przyłączy w ul. Orlich Gniazd w Giebułtowie ,00 zł w tym (88.000,00 zł – materiały i usługi obce) Zabudowanie urządzeń zabezpieczających przed zanikiem faz (tzw. Fanoks-ów) na zasilaniu elektrycznym stacji pompowej w Giebułtowie. Włączenie ich do systemu monitoringu ,00 zł Czyszczenie zbiornika kontaktowego w Giebułtowie Wymiana uzbrojenia w komorze zasuw zbiornika wyrównawczego „Krystynka” wodociągu Biały Kościół, czyszczenie zbiorników (2 x 50m 3 ). Montaż wodomierza sieciowego do odczytów zdalnych w systemie monitoringu. Dostosowanie systemu informatycznego 2.300,00 zł Zakup i wymiana pompy do studni głębinowej w Białym Kościele – Iwiny 9.300,00 zł Remont węzła pompowego przy zbiorniku wyrównawczym SKR w Szycach. Doszczelnienie i czyszczenie tego zbiornika. Zabudowa zaworu bezpieczeństwa oraz montaż pompy awaryjnej oraz wymiana instalacji spustu wody za zbiornika 5.850,00 zł Wykonanie ogrodzenia strefy bezpośredniej ochrony sanitarnej wokół zbiornika wyrównawczego na terenie SKR w Szycach, wraz z garażem na agregat. Podłączenie agregatu do systemu energetycznego zasilania pompowni ,00 zł

31 Działania Zakładu na sieci wodociągowej oraz kanalizacji Remont budynku stacji wodociągowej w Bęble, wymiana okien, drzwi, rynien i rur spustowych, ocieplenie ścian zewnętrznych z elewacją, malowanie wewnętrzne obiektu, wykonanie chodnika, utwardzenie terenu oraz demontaż zbiorników hydroforowych i remont wnętrza hydroforni ,00 zł Wymiana głowicy studziennej S3 w Bęble 3.000,00 zł Wymiana uzbrojenia w komorze redukcji ciśnień Bębło -„Podjamie” 4.300,00 zł Zabudowanie kaskadowego systemu kompensacji mocy biernej na Stacji wodociągowej w Bęble.6.600,00 zł Wymiana uzbrojenia w komorze ujęcia wody Prądnik Korzkiewski „Hamernia” oraz wymiana głowicy nastudziennej na nierdzewną na ujęciu 3.500,00 zł Modernizacja systemu informatycznego sterowania i monitoringu wodociągów i kanalizacji ,00 zł Podłączenie budynku socjalnego GZK w Giebułtowie do sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z przydomową przepompownią ścieków Wykonanie w wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej oraz kotłowni gazowej. Roboty budowlane – wykończeniowe wewnątrz budynku ,00 zł Budowa komory redukcyjnej w Białym Kościele – ul. Św. Floriana ,00 zł Wykonanie projektów w celu dokonania zgłoszenia robót lub uzyskania pozwolenia na budowę dla : Wymiana odcinka sieci wodociągowej (230 mb) w Giebułtowie na trasie od Kościoła w kierunku Domu Ludowego, wraz z projektem organizacji ruchu na ulicy Orlich Gniazd Wymiana istniejącej sieci wodociągowej długości ok 800mbw Wielkiej Wsi na trasie od ul. Słonecznej wzdłuż ulicy Stromej, wraz z przepięciem do nowego rurociągu istniejących przyłączy wodociągowych, w ramach likwidacji istniejącej azbestocementowej sieci wodociągowej. Wymiana istniejącej sieci wodociągowej długości ok 250mb w Białym Kościele na trasie wzdłuż starej drogi Krajowej wraz z przepięciem do nowego rurociągu istniejących przyłączy wodociągowych Budowa sieci wodociągowej (PE Ø mb) łączącej wodociągi gminne pomiędzy Bębłem i Jerzmanowicami ,00 zł

32 Działania Zakładu na sieci wodociągowej oraz kanalizacji Leasing mini koparki na okres 3 lat91.800,00 zł Zakup lawety do transportu mini koparki 9.000,00 zł Zakup wiertnicy12.800,00 zł Zakup pomp ściekowych15.000,00 zł Zakup ściekomierza6.600,00 zł Zakup pompy do odwadniania osadu6.000,00 zł Łączne nakłady poniesione na modernizację i remonty obiektów zakup środków trwałych w tym w formie leasingu operacyjnego w 2014 r (za III kwartały) ok ,00 zł Usługi budowlane wykonane przez GZK Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biały Kościół– os. Murownia Budowa przyłącza wodociągowego do zakładu „Aplisens” przy ul. Studzienki w Modlnicy. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej do sklepu „LEWIATAN” – FHU w Modlnicy Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (Poziemski, Piekus – Gwizdek, Rzepka – Niedojadło, Cupiał, Boisko w Bęble, Szumiec Edward) Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Białym Kościele

33


Pobierz ppt "Giebułtów zbiorniki Giebułtów Bębło."

Podobne prezentacje


Reklamy Google