Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Giebułtów zbiorniki Giebułtów Bębło.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Giebułtów zbiorniki Giebułtów Bębło."— Zapis prezentacji:

1

2 Giebułtów zbiorniki

3

4 Giebułtów

5

6 Bębło

7

8

9

10

11 Biały Kościół

12 Biały Kościół Krystynka

13 Biały Kościół Zamorze

14

15

16 Wodociąg SKR - Szyce – Tomaszowice

17

18

19 Wodociąg SKR – Ujęcie Hamernia

20 Wodociąg SKR - Szyce – Tomaszowice

21 Giebułtów ujęcie

22

23 Woda lp.wyszczególnienie I półrocze 2013 r. I półrocze 2014 r. zmiany 1 Ilość odbiorców wody4 1374 247110 2 Produkcja/wydobycie wody :313 522 [m 3 ]318 980 [m 3 ]5 458 [m 3 ] 3 Sprzedaż wody w tym:213 860 [m 3 ]233 609 [m 3 ]19 749 [m 3 ] a odbiorcy indywidualni176 715 [m 3 ]190 675 [m 3 ]13 960 [m 3 ] b firmy37 145 [m 3 ]42 934 [m 3 ]5 789 [m 3 ] Udział wody sprzedanej w stosunku do wydobycia wyniósł w I półroczu 2013 roku 68,1 %, a w I półroczu 2014 roku udział ten kształtuje się na poziomie 73,2 %. Niezafakturowany pobór wody w porównywanych okresach to w 2013 roku 31,9 % a w 2014 roku to 26,8 %

24 Produkcja, sprzedaż oraz wskaźnik sprzedaży wody lata20052010201120122013 2014 pierwsze półrocze Produkcja wody [m 3 ]469 700658 300684 850700 593656 161318 980 Sprzedaż wody [m 3 ]300 417404 809415 261466 141466 220233 609 Wskaźnik sprzedaży [%] 6461,560,666,57173,2 Procentowy wzrost produkcji wody w gminie Wielka Wieś określony rok do roku 2012/20112,3 % 2013/2012-6,8 % 2013/200539,7 % Procentowy wzrost sprzedaży wody w gminie Wielka Wieś określony rok do roku 2012/201112,3 % 2013/20120 % 2013/200555,2 %

25 Wskaźnik sprzedaży wody w Gminie Wielka Wieś

26 Wydajność ujęć wody Zwiększenie możliwości wydobywczych wody w latach 2010 - 2014 (działania GZK) Ujęcia wody Wydajność ujęcia w roku 2010 [m 3/ h] Wydajność ujęcia w roku 2014 [m 3/ h] Wzrost wydajności [m 3/ h] Wskaźnik wzrostu wydajności [%] Biały Kościół - Iwiny 1319646 % Giebułtów 741063243 % Prądnik Korzkiewski 23421983 % Ujęcia wodyWydajność ujęcia w roku 2012 [m 3/ h] Wydajność ujęcia w roku 2014 [m 3/ h] Wzrost wydajności [m 3/ h] Wskaźnik wzrostu wydajności [%] Bębło 2533832 % Będkowice 8800 % ŁĄCZNIE 1432086545 % Zwiększenie możliwości wydobywczych wody w ujęciu rok do roku (Inwestycje Gminy Wielka Wieś) Ujęcia wody Wydajność ujęcia w roku 2010 [m 3/ h] Wydajność ujęcia w roku 2014 [m 3/ h] Wzrost wydajności [m 3/ h] Wskaźnik wzrostu wydajności [%] Prądnik Korzkiewski II 038 100 % Wierzchowie 025 100 % ŁĄCZNIE 063 100 % ŁĄCZNIE Porównując 2010 r. z 2014 r. (stan na dzień dzisiejszy) 14327112890 %

27 Ścieki - odbiór lp.wyszczególnienie I półrocze 2013 r. I półrocze 2014 r. zmiany 1 Ilość dostawców ścieków1 9302 062132 2 Ilość odebranych ścieków m 3 w tym:129 554 [m 3 ]142 176 [m 3 ]12 622 [m 3 ] a gospodarstwa domowe w tym:104 198[m 3 ]113 221 [m 3 ]9 023 [m 3 ] grawitacja80 596 [m 3 ]84 559 [m 3 ]3 963 [m 3 ] pompy23 602 [m 3 ]28 662 [m 3 ]5 060 [m 3 ] b firmy25 356 [m 3 ]28 955 [m 3 ]3 599 [m 3 ]

28 Ścieki – oczyszczanie i odprowadzanie lp.wyszczególnienie I półrocze 2013 r. I półrocze 2014 r. zmiany 1 Własna oczyszczalnia28 58422 834- 5 750 2 Zrzut bezpośrednio do Krakowa63 87076 57212 702 3 Zrzut do Krakowa przez Zabierzów34 28531 483- 2 802 4 Zrzut bezpośrednio do Zabierzowa5 6246 199575 Razem132 363137 0884 725

29 Podsumowanie kluczowych zmian, które dokonały się na wodociągach na przestrzeni ostatnich 4 lat Obiekty wodociągowe i techniczne możliwości działań Stan na 30 września 2010 r.Stan na 30 września 2014r.Wzrost wyrażony w [%] Zdolności produkcyjne wody, wyrażone w [m 3 /h] 14327190 % Łączna pojemność zbiorników wyrównawczych [m 3 ] 6801 810166 % Ilość czynnych studni głębinowych5740 % Ilość kompaktowych zestawów hydroforowych 15400 % Ilość tranzytów (połączeń) między poszczególnymi wodociągami 1 (Giebultów - Szyce) 6 (Giebułtów – Szyce – 2 szt., Biały Kościół - Giebułtów, Biały Kościół – Wielka Wieś, Bębło - Biały Kościół, Bębło - Będkowice) 400 %

30 Działania Zakładu na sieci wodociągowej oraz kanalizacji Wymiana 279 sztuk wodomierzy oraz zabudowanie 136 szt. nakładek wodomierzowych do odczytów radiowych 43.579,00 zł Doszczelnianie sieci kanalizacyjnej oraz eliminacja dopływów wód opadowych Demontaż napowietrznej linii sterującej pracą pompy głębinowej wodociągu Będkowice. Zabudowania bezprzewodowego sterowania pracą pompy głębinowej poprzez pakietową transmisję danych w systemie GPRS 13.000,00 zł Wymiana uzbrojenia węzła pompowego na stacji wodociągowej ujęcia Giebułtów. Wymiana uzbrojenia po stronie tłocznej węzła wodomierzowego 8.500,00 zł Wymiana 230 mb rurociągu PE wraz z przepięciem przyłączy w ul. Orlich Gniazd w Giebułtowie 115.000,00 zł w tym (88.000,00 zł – materiały i usługi obce) Zabudowanie urządzeń zabezpieczających przed zanikiem faz (tzw. Fanoks-ów) na zasilaniu elektrycznym stacji pompowej w Giebułtowie. Włączenie ich do systemu monitoringu. 5.500,00 zł Czyszczenie zbiornika kontaktowego w Giebułtowie Wymiana uzbrojenia w komorze zasuw zbiornika wyrównawczego „Krystynka” wodociągu Biały Kościół, czyszczenie zbiorników (2 x 50m 3 ). Montaż wodomierza sieciowego do odczytów zdalnych w systemie monitoringu. Dostosowanie systemu informatycznego 2.300,00 zł Zakup i wymiana pompy do studni głębinowej w Białym Kościele – Iwiny 9.300,00 zł Remont węzła pompowego przy zbiorniku wyrównawczym SKR w Szycach. Doszczelnienie i czyszczenie tego zbiornika. Zabudowa zaworu bezpieczeństwa oraz montaż pompy awaryjnej oraz wymiana instalacji spustu wody za zbiornika 5.850,00 zł Wykonanie ogrodzenia strefy bezpośredniej ochrony sanitarnej wokół zbiornika wyrównawczego na terenie SKR w Szycach, wraz z garażem na agregat. Podłączenie agregatu do systemu energetycznego zasilania pompowni 21.500,00 zł

31 Działania Zakładu na sieci wodociągowej oraz kanalizacji Remont budynku stacji wodociągowej w Bęble, wymiana okien, drzwi, rynien i rur spustowych, ocieplenie ścian zewnętrznych z elewacją, malowanie wewnętrzne obiektu, wykonanie chodnika, utwardzenie terenu oraz demontaż zbiorników hydroforowych i remont wnętrza hydroforni 29.600,00 zł Wymiana głowicy studziennej S3 w Bęble 3.000,00 zł Wymiana uzbrojenia w komorze redukcji ciśnień Bębło -„Podjamie” 4.300,00 zł Zabudowanie kaskadowego systemu kompensacji mocy biernej na Stacji wodociągowej w Bęble.6.600,00 zł Wymiana uzbrojenia w komorze ujęcia wody Prądnik Korzkiewski „Hamernia” oraz wymiana głowicy nastudziennej na nierdzewną na ujęciu 3.500,00 zł Modernizacja systemu informatycznego sterowania i monitoringu wodociągów i kanalizacji.20.000,00 zł Podłączenie budynku socjalnego GZK w Giebułtowie do sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z przydomową przepompownią ścieków Wykonanie w wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej oraz kotłowni gazowej. Roboty budowlane – wykończeniowe wewnątrz budynku.110.000,00 zł Budowa komory redukcyjnej w Białym Kościele – ul. Św. Floriana 18.000,00 zł Wykonanie projektów w celu dokonania zgłoszenia robót lub uzyskania pozwolenia na budowę dla : Wymiana odcinka sieci wodociągowej (230 mb) w Giebułtowie na trasie od Kościoła w kierunku Domu Ludowego, wraz z projektem organizacji ruchu na ulicy Orlich Gniazd Wymiana istniejącej sieci wodociągowej długości ok 800mbw Wielkiej Wsi na trasie od ul. Słonecznej wzdłuż ulicy Stromej, wraz z przepięciem do nowego rurociągu istniejących przyłączy wodociągowych, w ramach likwidacji istniejącej azbestocementowej sieci wodociągowej. Wymiana istniejącej sieci wodociągowej długości ok 250mb w Białym Kościele na trasie wzdłuż starej drogi Krajowej wraz z przepięciem do nowego rurociągu istniejących przyłączy wodociągowych Budowa sieci wodociągowej (PE Ø80 - 230 mb) łączącej wodociągi gminne pomiędzy Bębłem i Jerzmanowicami 43.600,00 zł

32 Działania Zakładu na sieci wodociągowej oraz kanalizacji Leasing mini koparki na okres 3 lat91.800,00 zł Zakup lawety do transportu mini koparki 9.000,00 zł Zakup wiertnicy12.800,00 zł Zakup pomp ściekowych15.000,00 zł Zakup ściekomierza6.600,00 zł Zakup pompy do odwadniania osadu6.000,00 zł Łączne nakłady poniesione na modernizację i remonty obiektów zakup środków trwałych w tym w formie leasingu operacyjnego w 2014 r (za III kwartały) ok. 430.000,00 zł Usługi budowlane wykonane przez GZK Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biały Kościół– os. Murownia Budowa przyłącza wodociągowego do zakładu „Aplisens” przy ul. Studzienki w Modlnicy. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej do sklepu „LEWIATAN” – FHU w Modlnicy Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (Poziemski, Piekus – Gwizdek, Rzepka – Niedojadło, Cupiał, Boisko w Bęble, Szumiec Edward) Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Białym Kościele

33


Pobierz ppt "Giebułtów zbiorniki Giebułtów Bębło."

Podobne prezentacje


Reklamy Google