Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEPARTAMENT ZAWODÓW PRAWNICZYCH I DOSTĘPU DO POMOCY PRAWNEJ ANALIZA WYNIKÓW ZAWODOWYCH EGZAMINÓW PRAWNICZYCH ADWOKACKIEGO i RADCOWSKIEGO PRZEPROWADZONYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEPARTAMENT ZAWODÓW PRAWNICZYCH I DOSTĘPU DO POMOCY PRAWNEJ ANALIZA WYNIKÓW ZAWODOWYCH EGZAMINÓW PRAWNICZYCH ADWOKACKIEGO i RADCOWSKIEGO PRZEPROWADZONYCH."— Zapis prezentacji:

1 DEPARTAMENT ZAWODÓW PRAWNICZYCH I DOSTĘPU DO POMOCY PRAWNEJ ANALIZA WYNIKÓW ZAWODOWYCH EGZAMINÓW PRAWNICZYCH ADWOKACKIEGO i RADCOWSKIEGO PRZEPROWADZONYCH W DNIACH MARCA 2014 r. Popowo, luty 2015 r.

2 ZAWODOWE EGZAMINY PRAWNICZE EGZAMIN ADWOKACKI I RADCOWSKI w latach 2010 – 2014 przeprowadzone zostały egzaminy: adwokacki i radcowski dla osób, które odbyły aplikację adwokacką i radcowską oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze oraz w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych

3 EGZAMIN ADWOKACKI został przeprowadzony w: 2010 r. - przez 14 Komisji Egzaminacyjnych (przystąpiły 752 osoby) 2011 r. - przez 24 Komisje Egzaminacyjne (przystąpiło 1414 osób) 2012 r. - przez 11 Komisji Egzaminacyjnych (przystąpiły 622 osoby) 2013 r. – przez 37 Komisji Egzaminacyjnych, (przystąpiło osób) 2014 r. – przez 26 Komisji Egzaminacyjnych przystąpiły osoby Łącznie do egzaminów w latach 2010 – 2014 przystąpiło osób

4 EGZAMIN ADWOKACKI – WYNIKI OSÓB ZDAJĄCYCH I ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ W LATACH ,4% 83,6% 76,2% 74,7%

5 EGZAMIN ADWOKACKI – ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH KORELACJA OSÓB PO APLIKACJI DO OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW Średnia zdawalność 68,4% Średnia zdawalność 83,6% Średnia zdawalność 76,2%

6 EGZAMIN RADCOWSKI został przeprowadzony w: 2010 r. - przez 26 Komisji Egzaminacyjnych (przystąpiły 1334 osoby) 2011 r. - przez 51 Komisji Egzaminacyjnych (przystąpiło 3110 osób) 2012 r. - przez 28 Komisji Egzaminacyjnych (przystąpiło 1755 osób) 2013 r. - przez 67 Komisji Egzaminacyjnych, (przystąpiło 4840 osób ) 2014 r. - przez 52 Komisje Egzaminacyjne, przystąpiły osoby Łącznie do egzaminów w latach 2010 – 2014 przystąpiło osoby

7 EGZAMIN RADCOWSKI – WYNIKI OSÓB ZDAJĄCYCH I ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ W LATACH ,1% 71,5% 73,4%

8 EGZAMIN RADCOWSKI – ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH KORELACJA OSÓB PO APLIKACJI DO OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW Średnia zdawalność 68,1% Średnia zdawalność 71,5% Średnia zdawalność 73,4% 3421 osób 124 osoby

9 EGZAMINY ADWOKACKI I RADCOWSKI Do 2013r. składały się z pięciu części pisemnych tj.: - zestawu 100 pytań testowych, - zadania z zakresu prawa karnego, - zadania z zakresu prawa cywilnego, - zadania z zakresu prawa gospodarczego, - zadania z zakresu prawa administracyjnego Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (tzw. ustawa deregulacyjna), wprowadziła istotne zmiany w ustawie – Prawo o adwokaturze i ustawie o radcach prawnych m.in. w odniesieniu do egzaminu adwokackiego i radcowskiego poprzez poszerzenie kategorii osób uprawnionych do przystąpienia do tych egzaminów bez odbycia aplikacji i skrócenie okresu wymaganej praktyki zawodowej. Ponadto wprowadzone ustawą deregulacyjną zmiany dokonały: - - począwszy od 2014 r. - likwidacji części testowej, - - począwszy od 2016 r. - wprowadzenia zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki, - zmiany drugiej część egzaminu, która obejmować będzie rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego.

10 Prace podlegają ocenie przy zastosowaniu następującej skali ocen OCENY POZYTYWNE: celujący bardzo dobry dobry dostateczny OCENA NEGATYWNA: niedostateczny Pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego i radcowskiego otrzymuje zdający, który z KAŻDEJ CZĘŚCI EGZAMINU otrzymał OCENĘ POZYTYWNĄ

11 WYNIKI EGZAMINU ADWOKACKIEGO I RADCOWSKIEGO w 2014 r. ( KOMISJE EGZAMINACYJNE I STOPNIA) egzamin adwokacki egzamin radcowski przystąpiły 1642 osoby przystąpiły 3523 osoby

12 EGZAMIN ADWOKACKI 2014 R. – WYNIKI KE I STOPNIA (przystąpiły 1642 osoby) ZDAWALNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU średnia zdawalność z egz. adwokackiego wynosi 80,9% 91,5 % 92,7% 88,8% 96,0 %

13 EGZAMIN ADWOKACKI 2014 R. – WYNIKI KE II STOPNIA (przystąpiło 1642 osoby, łącznie wynik pozytywny uzyskało = 1351 osób) ZDAWALNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU średnia zdawalność z egz. adwokackiego wynosi 82,3% 92,2 % 93,0% 89,5 % 96,4%

14 EGZAMIN ADWOKACKI 2014 R. – ZDAWALNOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH KOMISJACH (W LICZBACH) 47

15 EGZAMIN ADWOKACKI 2014 R. – ZDAWALNOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH KOMISJACH (W PROCENTACH) MALEJĄCO

16 EGZAMIN ADWOKACKI 2014 R. – ZDAWALNOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH KOMISJACH (W PROCENTACH)

17 EGZAMIN ADWOKACKI – WYNIKI OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW 2014 R. średnia zdawalność w tej grupie wynosi 50% - cz. I 52,5%35,3% 37,3% 55,6%

18 EGZAMIN ADWOKACKI – WYNIKI OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW 2014 R. – cz. II 50% 33,4%

19 EGZAMIN ADWOKACKI - WYNIKI OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW 2014 R. ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ EGZ. ADWOKACKIEGO WYNOSI 80,9% ZDAWALNOŚĆ W GRUPIE APLIKANTÓW WYNOSI 84,3 %

20 EGZAMIN ADWOKACKI 2014 R. – WYNIKI KE I STOPNIA (przystąpiły 1642 osoby) ZDAWALNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU średnia zdawalność z egz. adwokackiego wynosi 80,9% 91,5 % 92,7% 88,8% 96,0 %

21 EGZAMIN ADWOKACKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH WG. KOMISJI

22 EGZAMIN ADWOKACKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH WG. KOMISJI

23 EGZAMIN ADWOKACKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA GOSPODARCZEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH WG. KOMISJI

24 EGZAMIN ADWOKACKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH WG. KOMISJI

25 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. - WYNIKI KE I STOPNIA (przystąpiły 3523 osoby) ZDAWALNOŚĆ Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU średnia zdawalność z egz. radcowskiego wynosi 62,2% 95,2 % 75,4% 84,8 % 90,3%

26 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. - WYNIKI KE II STOPNIA (przystąpiły 3523 osoby, zdało = 2307 osób) ZDAWALNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU średnia zdawalność z egz. radcowskiego wynosi 65,5% 95,5 % 77,3% 86,2% 90,7%

27 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. – ZDAWALNOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH KOMISJACH (W LICZBACH) – cz. I

28 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. – ZDAWALNOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH KOMISJACH (W LICZBACH) – cz. II

29 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. – ZDAWALNOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH KOMISJACH W PROCENTACH – MALEJĄCO – cz. I

30 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. – ZDAWALNOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH KOMISJACH W PROCENTACH – MALEJĄCO - cz. II

31 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. – ZDAWALNOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH KOMISJACH (W PROCENTACH) – cz. I 62,2%

32 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. – ZDAWALNOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH KOMISJACH (W PROCENTACH) – cz. II

33 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. – WYNIKI OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW średnia zdawalność w tej grupie wynosi 47,4% - cz. I 58,5%35,8% 43,7%55,2%

34 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. – WYNIKI OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW – cz. II 25% 50% 66,7% 28,6% 25%

35 EGZAMIN RADCOWSKI WYNIKI OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW 2014 R. PROCENTOWA ZDAWALNOŚĆ – cz. I ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ EGZ. RADCOWSKIEGO WYNOSI 62,2% ZDAWALNOŚĆ W GRUPIE APLIKANTÓW WYNOSI 64,5 %

36 EGZAMIN RADCOWSKI WYNIKI OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW 2014 R. PROCENTOWA ZDAWALNOŚĆ – cz. II ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ EGZ. RADCOWSKIEGO WYNOSI 62,2% ZDAWALNOŚĆ W GRUPIE APLIKANTÓW WYNOSI 64,5 %

37 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. - WYNIKI KE I STOPNIA (przystąpiły 3523 osoby) ZDAWALNOŚĆ Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU średnia zdawalność z egz. radcowskiego wynosi 62,2% 95,2 % 75,4% 84,8 % 90,3%

38 EGZAMIN RADCOWSKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH – cz. I

39 EGZAMIN RADCOWSKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH – cz. II

40 EGZAMIN RADCOWSKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH – cz. I

41 EGZAMIN RADCOWSKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH – cz. II

42 EGZAMIN RADCOWSKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA GOSPODARCZEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH – cz. I

43 EGZAMIN RADCOWSKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA GOSPODARCZEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH – cz. II

44 EGZAMIN RADCOWSKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH – cz. I

45 EGZAMIN RADCOWSKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH – cz. II

46 ILOŚCIOWY I PROCENTOWY WYKAZ OCEN NIEDOSTATECZNYCH Z EGZAMINU ADWOKACKIEGO W 2014 R procent do osób zdających – 1642 osoby ( wynik negatywy otrzymało 314 osób, łącznie wystawiono 508 ocen niedostatecznych)

47 PROCENTOWY WYKAZ OCEN NIEDOSTATECZNYCH Z EGZAMINU ADWOKACKIEGO W 2014 R. Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI procent od wszystkich ocen niedostatecznych – łącznie wystawiono 508 ocen

48 ILOŚCIOWY I PROCENTOWY WYKAZ OCEN NIEDOSTATECZNYCH Z EGZAMINU RADCOWSKIEGO W 2014 R. procent do osób zdających – 3523 osoby (wynik negatywy otrzymały 1333 osoby, łącznie wystawiono 1913 ocen niedostatecznych ILOŚCIOWY I PROCENTOWY WYKAZ OCEN NIEDOSTATECZNYCH Z EGZAMINU RADCOWSKIEGO W 2014 R. procent do osób zdających – 3523 osoby (wynik negatywy otrzymały 1333 osoby, łącznie wystawiono 1913 ocen niedostatecznych

49 PROCENTOWY WYKAZ OCEN NIEDOSTATECZNYCH Z EGZAMINU RADCOWSKIEGO W 2014 R. Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI procent od wszystkich ocen niedostatecznych – łącznie wystawiono 1913 ocen

50 OSOBY Z NEGATYWNYM WYNIKIEM z EGZAMINU ADWOKACKIEGO W 2014 R. – łącznie wynik negatywny otrzymało 314 osób 57,6% 28,7% 8,9% 4,8%

51 OSOBY Z NEGATYWNYM WYNIKIEM z EGZAMINU RADCOWSKIEGO W 2014 R. – łącznie wynik negatywny otrzymały 1333 osoby 67% 24,7% 6,7% 1,6%

52 O D W O Ł A N I A OD WYNIKÓW EGZAMINÓW ZAWODOWYCH, PRZEPROWDZONYCH W DNIACH MARCA 2014 R.

53 ODWOŁANIA OD WYNIKÓW EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 2010 – 2014 Egzamin adwokacki rok przystąpiło osóbnie zdało % osób, które nie zdałyodwołało się % odwołań do wyników negatywnych ,7%19180,2% ,4%18479,3% ,8%9463,5% ,3%52680,6% ,2%20063,7% Łącznie ,6%119575,4%

54 ODWOŁANIA OD WYNIKÓW EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 2010 – 2014 Egzamin radcowski rok przystąpiło osóbnie zdało % osób, które nie zdałyodwołało się % odwołań do wyników negatywnych ,9%35182,6% ,5%68477,1% ,5%28861,8% ,8%102379,0% ,8%78358,7% Łącznie ,2%312971,0%

55 PO EGZAMINACH ZAWODOWYCH W 2014 R. ZŁOŻONO 983 ODWOŁANIA w związku z powyższym powołane zostały: - 1 Komisja II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania 200 odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego; - 5 Komisji II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania 783 odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego.

56 W 2014 r. Komisje II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu powołane zostały dla poszczególnych obszarów właściwości: EGZAMIN ADWOKACKI EGZAMIN RADCOWSKI Lp KOMISJAPRZEWODNICZĄCY obszar właściwości 1Komisja Egzaminacyjna II stopniaSSA Krzysztof Józefowicz Białystok 1-2, Lublin 1-2, Opole, Rzeszów1-2, Toruń, Wałbrzych, Wrocław 1-3, Zielona Góra 2Komisja Egzaminacyjna II stopnia nr 2SSA Maciej Żelazowski Warszawa 1-10 Koszalin Olsztyn 3Komisja Egzaminacyjna II stopnia nr 3SSA Henryk Komisarski Warszawa Wrocław 4 Łódź 1-2 4Komisja Egzaminacyjna II stopnia nr 4SSA Małgorzata Manowska Bydgoszcz, Gdańsk 1-2, Kielce 1-2, Poznań 1-3, Szczecin 5Komisja Egzaminacyjna II stopnia nr 5SSA Jolanta Grzegorczyk Katowice 1-3 Kraków 1-5 Lp KOMISJAPRZEWODNICZĄCY obszar właściwości 1Komisja Egzaminacyjna II stopniaSSN Jarosław Matras Wszystkie Komisje Egzaminacyjne I stopnia

57 WYNIKI EGZAMINÓW W 2014 R. PO ROZPOZNANIU ODWOŁAŃ PRZEZ KOMISJE II STOPNIA egzamin adwokacki Komisjaliczba odwołań liczba odwołań rozpoznanych pozytywnie % odwołań rozpoznanych pozytywnie liczba odwołań rozpoznanych negatywnie % odwołań rozpoznanych negatywnie Łącznie ,5%17788,5% egzamin radcowski Komisja Nrliczba odwołań liczba odwołań rozpoznanych pozytywnie % odwołań rozpoznanych pozytywnie liczba odwołań rozpoznanych negatywnie % odwołań rozpoznanych negatywnie ,8%11892,2% ,4%16293,6% ,0%11783,0% ,1%12871,9% ,5%14186,5% Łącznie ,9%66685,1%

58 ZESTAWIENIE ODWOŁAŃ OD POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ Z LICZBĄ ODWOŁAŃ ROZPOZNANYCH POZYTYWNIE Z EGZAMINU ADWOKACKIEGO W 2014 R.

59 ZESTAWIENIE ODWOŁAŃ OD POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ Z LICZBĄ ODWOŁAŃ ROZPOZNANYCH POZYTYWNIE Z EGZAMINU RADCOWSKIEGO W 2014 R. 16,9%

60 EGZAMIN ADWOKACKI – ODWOŁANIA

61 EGZAMIN ADWOKACKI – ODWOŁANIA 2014

62 EGZAMIN RADCOWSKI – ODWOŁANIA

63 EGZAMIN RADCOWSKI – ODWOŁANIA 2014

64 WYNIK POZYTYWNY PO KOMISJACH I i II STOPNIA PO EGZAMINIE ADWOKACKIM W 2014 r. Lp Komisja Egzaminacyjna Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny przed KE I stopnia Liczba wniesionych odwołań Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny przed KE II stopnia 1Białystok Gdańsk I Gdańsk II Katowice I Katowice II Katowice III Kielce Kraków I Kraków II Lublin Łódź Poznań I Poznań II Rzeszów Szczecin Toruń Warszawa I Warszawa II Warszawa III Warszawa IV Warszawa V Warszawa VI Warszawa VII Warszawa VIII Wrocław I Wrocław II Łącznie

65 WYNIK POZYTYWNY PO KOMISJACH I i II STOPNIA PO EGZAMINIE RADCOWSKIM W 2014 r. Lp Komisja Egzaminacyjna Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny przed KE I stopnia Liczba wniesionych odwołań Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny przed KE II stopnia 1Białystok Białystok Bydgoszcz Gdańsk Gdańsk Katowice Katowice Katowice Kielce Kielce Koszalin Kraków Kraków Kraków Kraków Kraków Lublin Lublin Łódź Łódź Olsztyn Opole Poznań Poznań Poznań Rzeszów Rzeszów

66 Lp Komisja Egzaminacyjna Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny przed KE I stopnia Liczba wniesionych odwołań Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny przed KE II stopnia 28Szczecin Toruń Wałbrzych Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Wrocław Wrocław Wrocław Wrocław Zielona Góra Łącznie

67 Zestawienie odwołań od wyników egzaminu adwokackiego marca 2014 r. Lp. Komisja Egzaminacyjna liczba zdających liczba osób, które uzyskały wynik negatywny liczba odwołań wniesionych liczba odwołań uwzgl. procent odwołań uwzgl. Liczba odwołań cz. I - karne cz. II - cywilne cz. III - gospodarcze cz. IV - administracyjne liczba zaskarżeń uwzględniono liczba zaskarżeń uwzględniono liczba zaskarżeń uwzględniono liczba zaskarżeń uwzględniono 1Białystok ,0% Gdańsk (nr 1) ,0% Gdańsk nr ,0% Katowice (nr 1) ,0% Katowice nr ,3% Katowice nr ,3% Kielce ,0% Kraków (nr 1) ,2% Kraków nr ,0% Lublin486400,0% Łódź ,0%

68 Lp. Komisja Egzaminacyjna liczba zdających liczba osób, które uzyskały wynik negatywny liczba odwołań wniesionych liczba odwołań uwzgl. procent odwołań uwzgl. Liczba odwołań cz. I - karne cz. II - cywilne cz. III - gospodarcze cz. IV - administracyjne liczba zaskarżeń uwzględniono liczba zaskarżeń uwzględniono liczba zaskarżeń uwzględniono liczba zaskarżeń uwzględniono 12 Poznań (nr 1) ,2% Poznań nr ,2% Rzeszów673000,0% Szczecin ,7% Toruń546500,0% Warszawa (1) ,0% Warszawa nr ,0% Warszawa nr ,0% Warszawa nr ,0% Warszawa nr ,0% Warszawa nr ,7% Warszawa nr ,0% Warszawa nr ,2% Wrocław (nr 1) ,2% Wrocław nr ,3% Łącznie ,5% Procent uwzględnionych odwołań z danej części 14,3%8,3%10,5%21,4%

69 Zestawienie odwołań od wyników egzaminu radcowskiego marca 2014 r. Lp Komisja Egzaminacyjna Liczba zdających Liczba osób, które uzyskały wynik negatywny Liczba odwołań wniesionych Liczba odwołań uwzgl. % odwołań uwzgl. Liczba odwołań cz. I - karnecz. II - cywilnecz. III - gospodarczecz. IV - administracyjne Liczba zaskarżeń uwzględniono Liczba zaskarżeń uwzględniono Liczba zaskarżeń uwzględniono Liczba zaskarżeń uwzględniono 1w Białymstoku ,3% w Białymstoku ,5% w Bydgoszczy ,3% w Gdańsku ,4% w Gdańsku ,3% w Katowicach ,0% w Katowicach ,0% w Katowicach ,0% w Kielcach ,0% w Kielcach ,0% w Koszalinie286300,0% w Krakowie ,5% w Krakowie ,0% w Krakowie ,7% w Krakowie ,0% w Krakowie ,0%

70 Lp Komisja Egzaminacyjna Liczba zdających Liczba osób, które uzyskały wynik negatywny Liczba odwołań wniesionych Liczba odwołań uwzgl. % odwołań uwzgl. Liczba odwołań cz. I - karnecz. II - cywilnecz. III - gospodarczecz. IV - administracyjne Liczba zaskarżeń uwzględniono Liczba zaskarżeń uwzględniono Liczba zaskarżeń uwzględniono Liczba zaskarżeń uwzględniono 17w Lublinie ,0% w Lublinie ,0% w Łodzi ,0% w Łodzi ,0% w Olsztynie ,6% w Opolu ,0% w Poznaniu ,7% w Poznaniu ,3% w Poznaniu ,0% w Rzeszowie ,0% w Rzeszowie ,0% w Szczecinie ,7% w Toruniu ,5% w Wałbrzychu ,0%

71 Lp Komisja Egzaminacyjna Liczba zdających Liczba osób, które uzyskały wynik negatywny Liczba odwołań wniesionych Liczba odwołań uwzgl. % odwołań uwzgl. Liczba odwołań cz. I - karnecz. II - cywilnecz. III - gospodarczecz. IV - administracyjne Liczba zaskarżeń uwzględniono Liczba zaskarżeń uwzględniono Liczba zaskarżeń uwzględniono Liczba zaskarżeń uwzględniono 31w Warszawie ,0% w Warszawie ,7% w Warszawie ,3% w Warszawie ,0% w Warszawie ,0% w Warszawie ,7% w Warszawie ,0% w Warszawie ,7% w Warszawie ,0% w Warszawie ,1% w Warszawie ,4% w Warszawie ,7% w Warszawie ,4% w Warszawie ,1% w Warszawie ,8% w Warszawie ,0% w Warszawie ,5%

72 Lp Komisja Egzaminacyjna Liczba zdających Liczba osób, które uzyskały wynik negatywny Liczba odwołań wniesionych Liczba odwołań uwzgl % odwołań uwzgl Liczba odwołań cz. I - karnecz. II - cywilnecz. III - gospodarczecz. IV - administracyjne Liczba zaskarżeń uwzględniono Liczba zaskarżeń uwzględniono Liczba zaskarżeń uwzględniono Liczba zaskarżeń uwzględniono 48we Wrocławiu ,7% we Wrocławiu ,0% we Wrocławiu ,0% we Wrocławiu ,2% w Zielonej Górze ,0% ŁĄCZNIE ,9% Procent uwzględnionych odwołań z danej części16,9%15,1%21,3%9,5%

73 Dane statystyczne dot. skarg do WSA na uchwały Komisji Egzaminacyjnych II stopnia w przedmiocie ustalenia wyników egzaminów adwokackich i radcowskich przeprowadzonych w latach 2010 – 2014 (stan na 9 lutego 2015 r.) egzamin zawodowy ARARARARARAR LICZBA ODWOŁAŃ: uwzględnionych nieuwzględnionych LICZBA SKARG: prawomocnie oddalone brak danych prawomocnie uchylone uchwały brak danych prawomocnie zakończone w inny sposób (umorzone, odrzucone) brak danych w toku brak danych


Pobierz ppt "DEPARTAMENT ZAWODÓW PRAWNICZYCH I DOSTĘPU DO POMOCY PRAWNEJ ANALIZA WYNIKÓW ZAWODOWYCH EGZAMINÓW PRAWNICZYCH ADWOKACKIEGO i RADCOWSKIEGO PRZEPROWADZONYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google