Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEPARTAMENT ZAWODÓW PRAWNICZYCH I DOSTĘPU DO POMOCY PRAWNEJ ANALIZA WYNIKÓW ZAWODOWYCH EGZAMINÓW PRAWNICZYCH ADWOKACKIEGO i RADCOWSKIEGO PRZEPROWADZONYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEPARTAMENT ZAWODÓW PRAWNICZYCH I DOSTĘPU DO POMOCY PRAWNEJ ANALIZA WYNIKÓW ZAWODOWYCH EGZAMINÓW PRAWNICZYCH ADWOKACKIEGO i RADCOWSKIEGO PRZEPROWADZONYCH."— Zapis prezentacji:

1 DEPARTAMENT ZAWODÓW PRAWNICZYCH I DOSTĘPU DO POMOCY PRAWNEJ ANALIZA WYNIKÓW ZAWODOWYCH EGZAMINÓW PRAWNICZYCH ADWOKACKIEGO i RADCOWSKIEGO PRZEPROWADZONYCH W DNIACH 19 - 21 MARCA 2014 r. Popowo, luty 2015 r.

2 ZAWODOWE EGZAMINY PRAWNICZE EGZAMIN ADWOKACKI I RADCOWSKI w latach 2010 – 2014 przeprowadzone zostały egzaminy: adwokacki i radcowski dla osób, które odbyły aplikację adwokacką i radcowską oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze oraz w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych

3 EGZAMIN ADWOKACKI został przeprowadzony w: 2010 r. - przez 14 Komisji Egzaminacyjnych (przystąpiły 752 osoby) 2011 r. - przez 24 Komisje Egzaminacyjne (przystąpiło 1414 osób) 2012 r. - przez 11 Komisji Egzaminacyjnych (przystąpiły 622 osoby) 2013 r. – przez 37 Komisji Egzaminacyjnych, (przystąpiło 2 585 osób) 2014 r. – przez 26 Komisji Egzaminacyjnych przystąpiły 1 642 osoby Łącznie do egzaminów w latach 2010 – 2014 przystąpiło 7 015 osób

4 EGZAMIN ADWOKACKI – WYNIKI OSÓB ZDAJĄCYCH I ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ W LATACH 2010 - 2014 68,4% 83,6% 76,2% 74,7%

5 EGZAMIN ADWOKACKI – ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH 2010 - 2014 KORELACJA OSÓB PO APLIKACJI DO OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW Średnia zdawalność 68,4% Średnia zdawalność 83,6% Średnia zdawalność 76,2%

6 EGZAMIN RADCOWSKI został przeprowadzony w: 2010 r. - przez 26 Komisji Egzaminacyjnych (przystąpiły 1334 osoby) 2011 r. - przez 51 Komisji Egzaminacyjnych (przystąpiło 3110 osób) 2012 r. - przez 28 Komisji Egzaminacyjnych (przystąpiło 1755 osób) 2013 r. - przez 67 Komisji Egzaminacyjnych, (przystąpiło 4840 osób ) 2014 r. - przez 52 Komisje Egzaminacyjne, przystąpiły 3 523 osoby Łącznie do egzaminów w latach 2010 – 2014 przystąpiło 14 562 osoby

7 EGZAMIN RADCOWSKI – WYNIKI OSÓB ZDAJĄCYCH I ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ W LATACH 2010 - 2014 68,1% 71,5% 73,4%

8 EGZAMIN RADCOWSKI – ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH 2010 - 2014 KORELACJA OSÓB PO APLIKACJI DO OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW Średnia zdawalność 68,1% Średnia zdawalność 71,5% Średnia zdawalność 73,4% 3421 osób 124 osoby

9 EGZAMINY ADWOKACKI I RADCOWSKI Do 2013r. składały się z pięciu części pisemnych tj.: - zestawu 100 pytań testowych, - zadania z zakresu prawa karnego, - zadania z zakresu prawa cywilnego, - zadania z zakresu prawa gospodarczego, - zadania z zakresu prawa administracyjnego Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (tzw. ustawa deregulacyjna), wprowadziła istotne zmiany w ustawie – Prawo o adwokaturze i ustawie o radcach prawnych m.in. w odniesieniu do egzaminu adwokackiego i radcowskiego poprzez poszerzenie kategorii osób uprawnionych do przystąpienia do tych egzaminów bez odbycia aplikacji i skrócenie okresu wymaganej praktyki zawodowej. Ponadto wprowadzone ustawą deregulacyjną zmiany dokonały: - - począwszy od 2014 r. - likwidacji części testowej, - - począwszy od 2016 r. - wprowadzenia zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki, - zmiany drugiej część egzaminu, która obejmować będzie rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego.

10 Prace podlegają ocenie przy zastosowaniu następującej skali ocen OCENY POZYTYWNE: celujący bardzo dobry dobry dostateczny OCENA NEGATYWNA: niedostateczny Pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego i radcowskiego otrzymuje zdający, który z KAŻDEJ CZĘŚCI EGZAMINU otrzymał OCENĘ POZYTYWNĄ

11 WYNIKI EGZAMINU ADWOKACKIEGO I RADCOWSKIEGO w 2014 r. ( KOMISJE EGZAMINACYJNE I STOPNIA) egzamin adwokacki egzamin radcowski przystąpiły 1642 osoby przystąpiły 3523 osoby

12 EGZAMIN ADWOKACKI 2014 R. – WYNIKI KE I STOPNIA (przystąpiły 1642 osoby) ZDAWALNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU średnia zdawalność z egz. adwokackiego wynosi 80,9% 91,5 % 92,7% 88,8% 96,0 %

13 EGZAMIN ADWOKACKI 2014 R. – WYNIKI KE II STOPNIA (przystąpiło 1642 osoby, łącznie wynik pozytywny uzyskało 1328 + 23 = 1351 osób) ZDAWALNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU średnia zdawalność z egz. adwokackiego wynosi 82,3% 92,2 % 93,0% 89,5 % 96,4%

14 EGZAMIN ADWOKACKI 2014 R. – ZDAWALNOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH KOMISJACH (W LICZBACH) 47

15 EGZAMIN ADWOKACKI 2014 R. – ZDAWALNOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH KOMISJACH (W PROCENTACH) MALEJĄCO

16 EGZAMIN ADWOKACKI 2014 R. – ZDAWALNOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH KOMISJACH (W PROCENTACH)

17 EGZAMIN ADWOKACKI – WYNIKI OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW 2014 R. średnia zdawalność w tej grupie wynosi 50% - cz. I 52,5%35,3% 37,3% 55,6%

18 EGZAMIN ADWOKACKI – WYNIKI OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW 2014 R. – cz. II 50% 33,4%

19 EGZAMIN ADWOKACKI - WYNIKI OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW 2014 R. ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ EGZ. ADWOKACKIEGO WYNOSI 80,9% ZDAWALNOŚĆ W GRUPIE APLIKANTÓW WYNOSI 84,3 %

20 EGZAMIN ADWOKACKI 2014 R. – WYNIKI KE I STOPNIA (przystąpiły 1642 osoby) ZDAWALNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU średnia zdawalność z egz. adwokackiego wynosi 80,9% 91,5 % 92,7% 88,8% 96,0 %

21 EGZAMIN ADWOKACKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH WG. KOMISJI

22 EGZAMIN ADWOKACKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH WG. KOMISJI

23 EGZAMIN ADWOKACKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA GOSPODARCZEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH WG. KOMISJI

24 EGZAMIN ADWOKACKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH WG. KOMISJI

25 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. - WYNIKI KE I STOPNIA (przystąpiły 3523 osoby) ZDAWALNOŚĆ Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU średnia zdawalność z egz. radcowskiego wynosi 62,2% 95,2 % 75,4% 84,8 % 90,3%

26 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. - WYNIKI KE II STOPNIA (przystąpiły 3523 osoby, zdało 2190 + 117 = 2307 osób) ZDAWALNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU średnia zdawalność z egz. radcowskiego wynosi 65,5% 95,5 % 77,3% 86,2% 90,7%

27 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. – ZDAWALNOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH KOMISJACH (W LICZBACH) – cz. I

28 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. – ZDAWALNOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH KOMISJACH (W LICZBACH) – cz. II

29 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. – ZDAWALNOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH KOMISJACH W PROCENTACH – MALEJĄCO – cz. I

30 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. – ZDAWALNOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH KOMISJACH W PROCENTACH – MALEJĄCO - cz. II

31 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. – ZDAWALNOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH KOMISJACH (W PROCENTACH) – cz. I 62,2%

32 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. – ZDAWALNOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH KOMISJACH (W PROCENTACH) – cz. II

33 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. – WYNIKI OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW średnia zdawalność w tej grupie wynosi 47,4% - cz. I 58,5%35,8% 43,7%55,2%

34 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. – WYNIKI OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW – cz. II 25% 50% 66,7% 28,6% 25%

35 EGZAMIN RADCOWSKI WYNIKI OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW 2014 R. PROCENTOWA ZDAWALNOŚĆ – cz. I ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ EGZ. RADCOWSKIEGO WYNOSI 62,2% ZDAWALNOŚĆ W GRUPIE APLIKANTÓW WYNOSI 64,5 %

36 EGZAMIN RADCOWSKI WYNIKI OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW 2014 R. PROCENTOWA ZDAWALNOŚĆ – cz. II ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ EGZ. RADCOWSKIEGO WYNOSI 62,2% ZDAWALNOŚĆ W GRUPIE APLIKANTÓW WYNOSI 64,5 %

37 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. - WYNIKI KE I STOPNIA (przystąpiły 3523 osoby) ZDAWALNOŚĆ Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU średnia zdawalność z egz. radcowskiego wynosi 62,2% 95,2 % 75,4% 84,8 % 90,3%

38 EGZAMIN RADCOWSKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH – cz. I

39 EGZAMIN RADCOWSKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH – cz. II

40 EGZAMIN RADCOWSKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH – cz. I

41 EGZAMIN RADCOWSKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH – cz. II

42 EGZAMIN RADCOWSKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA GOSPODARCZEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH – cz. I

43 EGZAMIN RADCOWSKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA GOSPODARCZEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH – cz. II

44 EGZAMIN RADCOWSKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH – cz. I

45 EGZAMIN RADCOWSKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH – cz. II

46 ILOŚCIOWY I PROCENTOWY WYKAZ OCEN NIEDOSTATECZNYCH Z EGZAMINU ADWOKACKIEGO W 2014 R procent do osób zdających – 1642 osoby ( wynik negatywy otrzymało 314 osób, łącznie wystawiono 508 ocen niedostatecznych)

47 PROCENTOWY WYKAZ OCEN NIEDOSTATECZNYCH Z EGZAMINU ADWOKACKIEGO W 2014 R. Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI procent od wszystkich ocen niedostatecznych – łącznie wystawiono 508 ocen

48 ILOŚCIOWY I PROCENTOWY WYKAZ OCEN NIEDOSTATECZNYCH Z EGZAMINU RADCOWSKIEGO W 2014 R. procent do osób zdających – 3523 osoby (wynik negatywy otrzymały 1333 osoby, łącznie wystawiono 1913 ocen niedostatecznych ILOŚCIOWY I PROCENTOWY WYKAZ OCEN NIEDOSTATECZNYCH Z EGZAMINU RADCOWSKIEGO W 2014 R. procent do osób zdających – 3523 osoby (wynik negatywy otrzymały 1333 osoby, łącznie wystawiono 1913 ocen niedostatecznych

49 PROCENTOWY WYKAZ OCEN NIEDOSTATECZNYCH Z EGZAMINU RADCOWSKIEGO W 2014 R. Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI procent od wszystkich ocen niedostatecznych – łącznie wystawiono 1913 ocen

50 OSOBY Z NEGATYWNYM WYNIKIEM z EGZAMINU ADWOKACKIEGO W 2014 R. – łącznie wynik negatywny otrzymało 314 osób 57,6% 28,7% 8,9% 4,8%

51 OSOBY Z NEGATYWNYM WYNIKIEM z EGZAMINU RADCOWSKIEGO W 2014 R. – łącznie wynik negatywny otrzymały 1333 osoby 67% 24,7% 6,7% 1,6%

52 O D W O Ł A N I A OD WYNIKÓW EGZAMINÓW ZAWODOWYCH, PRZEPROWDZONYCH W DNIACH 19-21 MARCA 2014 R.

53 ODWOŁANIA OD WYNIKÓW EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 2010 – 2014 Egzamin adwokacki rok przystąpiło osóbnie zdało % osób, które nie zdałyodwołało się % odwołań do wyników negatywnych 201075223831,7%19180,2% 2011141423216,4%18479,3% 201262214823,8%9463,5% 2013258565325,3%52680,6% 2014164231419,2%20063,7% Łącznie7015158522,6%119575,4%

54 ODWOŁANIA OD WYNIKÓW EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 2010 – 2014 Egzamin radcowski rok przystąpiło osóbnie zdało % osób, które nie zdałyodwołało się % odwołań do wyników negatywnych 2010133442531,9%35182,6% 2011311088728,5%68477,1% 2012175546626,5%28861,8% 20134840129526,8%102379,0% 20143523133337,8%78358,7% Łącznie14562440630,2%312971,0%

55 PO EGZAMINACH ZAWODOWYCH W 2014 R. ZŁOŻONO 983 ODWOŁANIA w związku z powyższym powołane zostały: - 1 Komisja II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania 200 odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego; - 5 Komisji II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania 783 odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego.

56 W 2014 r. Komisje II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu powołane zostały dla poszczególnych obszarów właściwości: EGZAMIN ADWOKACKI EGZAMIN RADCOWSKI Lp KOMISJAPRZEWODNICZĄCY obszar właściwości 1Komisja Egzaminacyjna II stopniaSSA Krzysztof Józefowicz Białystok 1-2, Lublin 1-2, Opole, Rzeszów1-2, Toruń, Wałbrzych, Wrocław 1-3, Zielona Góra 2Komisja Egzaminacyjna II stopnia nr 2SSA Maciej Żelazowski Warszawa 1-10 Koszalin Olsztyn 3Komisja Egzaminacyjna II stopnia nr 3SSA Henryk Komisarski Warszawa 11-17 Wrocław 4 Łódź 1-2 4Komisja Egzaminacyjna II stopnia nr 4SSA Małgorzata Manowska Bydgoszcz, Gdańsk 1-2, Kielce 1-2, Poznań 1-3, Szczecin 5Komisja Egzaminacyjna II stopnia nr 5SSA Jolanta Grzegorczyk Katowice 1-3 Kraków 1-5 Lp KOMISJAPRZEWODNICZĄCY obszar właściwości 1Komisja Egzaminacyjna II stopniaSSN Jarosław Matras Wszystkie Komisje Egzaminacyjne I stopnia

57 WYNIKI EGZAMINÓW W 2014 R. PO ROZPOZNANIU ODWOŁAŃ PRZEZ KOMISJE II STOPNIA egzamin adwokacki Komisjaliczba odwołań liczba odwołań rozpoznanych pozytywnie % odwołań rozpoznanych pozytywnie liczba odwołań rozpoznanych negatywnie % odwołań rozpoznanych negatywnie Łącznie2002311,5%17788,5% egzamin radcowski Komisja Nrliczba odwołań liczba odwołań rozpoznanych pozytywnie % odwołań rozpoznanych pozytywnie liczba odwołań rozpoznanych negatywnie % odwołań rozpoznanych negatywnie 1128107,8%11892,2% 2173116,4%16293,6% 31412417,0%11783,0% 41785028,1%12871,9% 51632213,5%14186,5% Łącznie78311714,9%66685,1%

58 ZESTAWIENIE ODWOŁAŃ OD POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ Z LICZBĄ ODWOŁAŃ ROZPOZNANYCH POZYTYWNIE Z EGZAMINU ADWOKACKIEGO W 2014 R.

59 ZESTAWIENIE ODWOŁAŃ OD POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ Z LICZBĄ ODWOŁAŃ ROZPOZNANYCH POZYTYWNIE Z EGZAMINU RADCOWSKIEGO W 2014 R. 16,9%

60 EGZAMIN ADWOKACKI – ODWOŁANIA 2010-2013

61 EGZAMIN ADWOKACKI – ODWOŁANIA 2014

62 EGZAMIN RADCOWSKI – ODWOŁANIA 2010-2013 1755 173

63 EGZAMIN RADCOWSKI – ODWOŁANIA 2014

64 WYNIK POZYTYWNY PO KOMISJACH I i II STOPNIA PO EGZAMINIE ADWOKACKIM W 2014 r. Lp Komisja Egzaminacyjna Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny przed KE I stopnia Liczba wniesionych odwołań Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny przed KE II stopnia 1Białystok534382 2Gdańsk I474221 3Gdańsk II483850 4Katowice I6554100 5Katowice II655462 6Katowice III6550124 7Kielce503940 8Kraków I6651112 9Kraków II666040 10Lublin484240 11Łódź8568120 Poznań I715892 13Poznań II635392 14Rzeszów676400 15Szczecin615161 16Toruń544850 17Warszawa I6751120 18Warszawa II695270 19Warszawa III6954101 20Warszawa IV6947130 21Warszawa V6949120 22Warszawa VI695861 23Warszawa VII7049100 24Warszawa VIII6853112 25Wrocław I584592 26Wrocław II605531 Łącznie1642132820023

65 WYNIK POZYTYWNY PO KOMISJACH I i II STOPNIA PO EGZAMINIE RADCOWSKIM W 2014 r. Lp Komisja Egzaminacyjna Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny przed KE I stopnia Liczba wniesionych odwołań Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny przed KE II stopnia 1Białystok5937124 2Białystok 2573581 3Bydgoszcz5914339 4Gdańsk 18854264 5Gdańsk 28553213 6Katowice 17445170 7Katowice 27343207 8Katowice 37248140 9Kielce 168322710 Kielce 26529208 11Koszalin282230 12Kraków 17243192 13Kraków 27335253 14Kraków 37342131 15Kraków 47032190 16Kraków 56717369 17Lublin 1716160 18Lublin 2725890 19Łódź 16231101 20Łódź 26139100 21Olsztyn8642281 22Opole8363120 23Poznań 19679118 24Poznań 26134176 25Poznań 36038101 26Rzeszów 15126130 27Rzeszów 25233110

66 Lp Komisja Egzaminacyjna Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny przed KE I stopnia Liczba wniesionych odwołań Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny przed KE II stopnia 28Szczecin7247131 29Toruń523883 30Wałbrzych6848100 31Warszawa 171605 1 32Warszawa 27048 131 33Warszawa 37253 113 34Warszawa 47048 140 35Warszawa 56942 201 36Warszawa 66738 151 37Warszawa 77047 120 38Warszawa 86833 262 39Warszawa 96947 120 40Warszawa 107043 141 41Warszawa 116844132 42Warszawa 126844131 43Warszawa 136948143 44Warszawa 146935236 45Warszawa 156939215 46Warszawa 166646102 47Warszawa 176941162 48Wrocław 16947122 49Wrocław 27149130 50Wrocław 3715360 51Wrocław 46741112 52Zielona Góra412680 Łącznie35232190783117

67 Zestawienie odwołań od wyników egzaminu adwokackiego 19-21 marca 2014 r. Lp. Komisja Egzaminacyjna liczba zdających liczba osób, które uzyskały wynik negatywny liczba odwołań wniesionych liczba odwołań uwzgl. procent odwołań uwzgl. Liczba odwołań cz. I - karne cz. II - cywilne cz. III - gospodarcze cz. IV - administracyjne liczba zaskarżeń uwzględniono liczba zaskarżeń uwzględniono liczba zaskarżeń uwzględniono liczba zaskarżeń uwzględniono 1Białystok53108225,0%41316110 2Gdańsk (nr 1)4752150,0%00000021 3Gdańsk nr 24810500,0%20301000 4Katowice (nr 1)65111000,0%60004040 5Katowice nr 265116233,3%00203111 6Katowice nr 3651512433,3%104203010 7Kielce5011400,0%00004000 8Kraków (nr 1)661511218,2%101010310 9Kraków nr 2666400,0%10102000 10Lublin486400,0%20201000 11Łódź85171200,0%60402052

68 Lp. Komisja Egzaminacyjna liczba zdających liczba osób, które uzyskały wynik negatywny liczba odwołań wniesionych liczba odwołań uwzgl. procent odwołań uwzgl. Liczba odwołań cz. I - karne cz. II - cywilne cz. III - gospodarcze cz. IV - administracyjne liczba zaskarżeń uwzględniono liczba zaskarżeń uwzględniono liczba zaskarżeń uwzględniono liczba zaskarżeń uwzględniono 12 Poznań (nr 1)71139222,2%10307200 13 Poznań nr 263109222,2%31307210 14Rzeszów673000,0%00000000 15Szczecin61106116,7%30104120 16Toruń546500,0%20002010 17 Warszawa (1)67161200,0%50406010 18 Warszawa nr 26917700,0%40303010 19Warszawa nr 3691510110,0%30403041 20Warszawa nr 469221300,0%524010000 21Warszawa nr 569201200,0%204010100 22Warszawa nr 669116116,7%31212010 23Warszawa nr 770211000,0%70402000 24Warszawa nr 8681511218,2%50416021 25Wrocław (nr 1)58139222,2%00525000 26Wrocław nr 26053133,3%22102000 Łącznie164231420023 11,5% 771160510511286 Procent uwzględnionych odwołań z danej części 14,3%8,3%10,5%21,4%

69 Zestawienie odwołań od wyników egzaminu radcowskiego 19-21 marca 2014 r. Lp Komisja Egzaminacyjna Liczba zdających Liczba osób, które uzyskały wynik negatywny Liczba odwołań wniesionych Liczba odwołań uwzgl. % odwołań uwzgl. Liczba odwołań cz. I - karnecz. II - cywilnecz. III - gospodarczecz. IV - administracyjne Liczba zaskarżeń uwzględniono Liczba zaskarżeń uwzględniono Liczba zaskarżeń uwzględniono Liczba zaskarżeń uwzględniono 1w Białymstoku 1592212433,3%104310000 2w Białymstoku 257228112,5%30214000 3w Bydgoszczy594533927,3%003110 431 4w Gdańsku 1883426415,4%002640000 5w Gdańsku 2853221314,3%201516200 6w Katowicach 174291700,0%001401040 7w Katowicach 2733020735,0%001147 3 40 8w Katowicach 372241400,0%30801030 9w Kielcach 16836271037,0%1181117100 w Kielcach 2653620840,0%21101 740 11w Koszalinie286300,0%00300000 12w Krakowie 1722919210,5%001414130 13w Krakowie 2733825312,0%2040123110 14w Krakowie 373311317,7%52605000 15w Krakowie 470381900,0%209060110 16w Krakowie 5675036925,0%1025852131

70 Lp Komisja Egzaminacyjna Liczba zdających Liczba osób, które uzyskały wynik negatywny Liczba odwołań wniesionych Liczba odwołań uwzgl. % odwołań uwzgl. Liczba odwołań cz. I - karnecz. II - cywilnecz. III - gospodarczecz. IV - administracyjne Liczba zaskarżeń uwzględniono Liczba zaskarżeń uwzględniono Liczba zaskarżeń uwzględniono Liczba zaskarżeń uwzględniono 17w Lublinie 17110600,0%00006000 18w Lublinie 27214900,0%20503000 19w Łodzi 1623110110,0%00721040 20w Łodzi 261221000,0%30202030 21w Olsztynie86442813,6%312412021 22w Opolu83201200,0%10701040 23w Poznaniu 1961711872,7%00209821 24w Poznaniu 2612717635,3%00737374 25w Poznaniu 3602210110,0%10713010 26w Rzeszowie 151251300,0%10607020 27w Rzeszowie 252191100,0%20208020 28w Szczecinie72251317,7%10416020 29w Toruniu52148337,5%00533010 30w Wałbrzychu68201000,0%10504000

71 Lp Komisja Egzaminacyjna Liczba zdających Liczba osób, które uzyskały wynik negatywny Liczba odwołań wniesionych Liczba odwołań uwzgl. % odwołań uwzgl. Liczba odwołań cz. I - karnecz. II - cywilnecz. III - gospodarczecz. IV - administracyjne Liczba zaskarżeń uwzględniono Liczba zaskarżeń uwzględniono Liczba zaskarżeń uwzględniono Liczba zaskarżeń uwzględniono 31w Warszawie 171115 1 20,0%00312000 32w Warszawie 27022 131 7,7%00804110 33w Warszawie 37219 113 27,3%20203053 34w Warszawie 47022 140 0,0%001203020 35w Warszawie 56927 201 5,0%005010150 36w Warszawie 66729 151 6,7%30301091 37w Warszawie 77023 120 0,0%001003000 38w Warszawie 86835 262 7,7%001907241 39w Warszawie 96922 120 0,0%00801030 40w Warszawie 107027 141 7,1%20701051 41w Warszawie 11682413215,4%214210210 42w Warszawie 1268241317,7%0011120 0 43w Warszawie 13692114321,4%00606320 44w Warszawie 14693423626,1%001962030 45w Warszawie 15693021523,8%002052010 46w Warszawie 16662010220,0%20224140 47w Warszawie 17692816212,5%001223030

72 Lp Komisja Egzaminacyjna Liczba zdających Liczba osób, które uzyskały wynik negatywny Liczba odwołań wniesionych Liczba odwołań uwzgl % odwołań uwzgl Liczba odwołań cz. I - karnecz. II - cywilnecz. III - gospodarczecz. IV - administracyjne Liczba zaskarżeń uwzględniono Liczba zaskarżeń uwzględniono Liczba zaskarżeń uwzględniono Liczba zaskarżeń uwzględniono 48we Wrocławiu 1692212216,7%00735010 49we Wrocławiu 271221300,0%00409020 50we Wrocławiu 37118600,0%20302000 51we Wrocławiu 4672611218,2%00724000 52w Zielonej Górze4115800,0%00107000 ŁĄCZNIE3523133378311714,9%5910445672355014714 Procent uwzględnionych odwołań z danej części16,9%15,1%21,3%9,5%

73 Dane statystyczne dot. skarg do WSA na uchwały Komisji Egzaminacyjnych II stopnia w przedmiocie ustalenia wyników egzaminów adwokackich i radcowskich przeprowadzonych w latach 2010 – 2014 (stan na 9 lutego 2015 r.) egzamin zawodowy 200920102011201220132014 ARARARARARAR LICZBA ODWOŁAŃ:2965191351184684942885261023200783 uwzględnionych9225511594289375916817323117 nieuwzględnionych20431362369039557229358850177666 LICZBA SKARG: 9113586421541543711483762 prawomocnie oddalone772771301426224086 brak danych prawomocnie uchylone uchwały 0329410010 brak danych prawomocnie zakończone w inny sposób (umorzone, odrzucone) 21666119141729 brak danych w toku000020071333 brak danych


Pobierz ppt "DEPARTAMENT ZAWODÓW PRAWNICZYCH I DOSTĘPU DO POMOCY PRAWNEJ ANALIZA WYNIKÓW ZAWODOWYCH EGZAMINÓW PRAWNICZYCH ADWOKACKIEGO i RADCOWSKIEGO PRZEPROWADZONYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google