Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEPARTAMENT ZAWODÓW PRAWNICZYCH I DOSTĘPU DO POMOCY PRAWNEJ ANALIZA WYNIKÓW ZAWODOWYCH EGZAMINÓW PRAWNICZYCH ADWOKACKIEGO i RADCOWSKIEGO PRZEPROWADZONYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEPARTAMENT ZAWODÓW PRAWNICZYCH I DOSTĘPU DO POMOCY PRAWNEJ ANALIZA WYNIKÓW ZAWODOWYCH EGZAMINÓW PRAWNICZYCH ADWOKACKIEGO i RADCOWSKIEGO PRZEPROWADZONYCH."— Zapis prezentacji:

1 DEPARTAMENT ZAWODÓW PRAWNICZYCH I DOSTĘPU DO POMOCY PRAWNEJ ANALIZA WYNIKÓW ZAWODOWYCH EGZAMINÓW PRAWNICZYCH ADWOKACKIEGO i RADCOWSKIEGO PRZEPROWADZONYCH W DNIACH MARCA 2014 r. Popowo, luty 2015 r.

2 ZAWODOWE EGZAMINY PRAWNICZE EGZAMIN ADWOKACKI I RADCOWSKI w latach 2010 – przeprowadzone zostały egzaminy: adwokacki i radcowski dla osób, które odbyły aplikację adwokacką i radcowską oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze oraz w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych

3 Łącznie do egzaminów w latach 2010 – 2014 przystąpiło 7 015 osób
EGZAMIN ADWOKACKI został przeprowadzony w: 2010 r. - przez 14 Komisji Egzaminacyjnych (przystąpiły 752 osoby) 2011 r. - przez 24 Komisje Egzaminacyjne (przystąpiło 1414 osób) 2012 r. - przez 11 Komisji Egzaminacyjnych (przystąpiły 622 osoby) 2013 r. – przez 37 Komisji Egzaminacyjnych, (przystąpiło osób) 2014 r. – przez 26 Komisji Egzaminacyjnych przystąpiły osoby Łącznie do egzaminów w latach 2010 – 2014 przystąpiło osób

4 EGZAMIN ADWOKACKI – WYNIKI OSÓB ZDAJĄCYCH I ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ W LATACH 2010 - 2014
83,6% 68,4% 76,2% 74,7%

5 EGZAMIN ADWOKACKI – ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH KORELACJA OSÓB PO APLIKACJI DO OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW Średnia zdawalność 68,4% Średnia zdawalność 83,6% Średnia zdawalność 76,2%

6 Łącznie do egzaminów w latach 2010 – 2014 przystąpiło 14 562 osoby
EGZAMIN RADCOWSKI został przeprowadzony w: 2010 r. - przez 26 Komisji Egzaminacyjnych (przystąpiły 1334 osoby) 2011 r. - przez 51 Komisji Egzaminacyjnych (przystąpiło 3110 osób) 2012 r. - przez 28 Komisji Egzaminacyjnych (przystąpiło 1755 osób) 2013 r. - przez 67 Komisji Egzaminacyjnych, (przystąpiło 4840 osób) 2014 r. - przez 52 Komisje Egzaminacyjne, przystąpiły osoby Łącznie do egzaminów w latach 2010 – 2014 przystąpiło osoby

7 EGZAMIN RADCOWSKI – WYNIKI OSÓB ZDAJĄCYCH I ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ W LATACH 2010 - 2014
68,1% 71,5% 73,4%

8 EGZAMIN RADCOWSKI – ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH KORELACJA OSÓB PO APLIKACJI DO OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW 3421 osób 124 osoby Średnia zdawalność 68,1% Średnia zdawalność 71,5% Średnia zdawalność 73,4%

9 EGZAMINY ADWOKACKI I RADCOWSKI
Do 2013r. składały się z pięciu części pisemnych tj.: - zestawu 100 pytań testowych, - zadania z zakresu prawa karnego, - zadania z zakresu prawa cywilnego, - zadania z zakresu prawa gospodarczego, - zadania z zakresu prawa administracyjnego Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (tzw. ustawa deregulacyjna), wprowadziła istotne zmiany w ustawie – Prawo o adwokaturze i ustawie o radcach prawnych m.in. w odniesieniu do egzaminu adwokackiego i radcowskiego poprzez poszerzenie kategorii osób uprawnionych do przystąpienia do tych egzaminów bez odbycia aplikacji i skrócenie okresu wymaganej praktyki zawodowej. Ponadto wprowadzone ustawą deregulacyjną zmiany dokonały: począwszy od 2014 r. - likwidacji części testowej, począwszy od 2016 r. - wprowadzenia zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki, - zmiany drugiej część egzaminu, która obejmować będzie rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego.

10 Prace podlegają ocenie przy zastosowaniu następującej skali ocen
OCENY POZYTYWNE: celujący bardzo dobry dobry dostateczny OCENA NEGATYWNA: niedostateczny Pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego i radcowskiego otrzymuje zdający, który z KAŻDEJ CZĘŚCI EGZAMINU otrzymał OCENĘ POZYTYWNĄ

11 WYNIKI EGZAMINU ADWOKACKIEGO I RADCOWSKIEGO w 2014 r
WYNIKI EGZAMINU ADWOKACKIEGO I RADCOWSKIEGO w 2014 r. (KOMISJE EGZAMINACYJNE I STOPNIA) egzamin adwokacki egzamin radcowski przystąpiły 1642 osoby przystąpiły 3523 osoby

12 EGZAMIN ADWOKACKI 2014 R. – WYNIKI KE I STOPNIA (przystąpiły 1642 osoby) ZDAWALNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU średnia zdawalność z egz. adwokackiego wynosi 80,9% 96,0% 92,7% 91,5% 88,8%

13 EGZAMIN ADWOKACKI 2014 R. – WYNIKI KE II STOPNIA (przystąpiło 1642 osoby, łącznie wynik pozytywny uzyskało = 1351 osób) ZDAWALNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU średnia zdawalność z egz. adwokackiego wynosi 82,3% 96,4% 93,0% 92,2% 89,5%

14 EGZAMIN ADWOKACKI 2014 R. – ZDAWALNOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH KOMISJACH (W LICZBACH)
47

15 EGZAMIN ADWOKACKI 2014 R. – ZDAWALNOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH KOMISJACH (W PROCENTACH) MALEJĄCO

16 EGZAMIN ADWOKACKI 2014 R. – ZDAWALNOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH KOMISJACH (W PROCENTACH)

17 EGZAMIN ADWOKACKI – WYNIKI OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW 2014 R
EGZAMIN ADWOKACKI – WYNIKI OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW 2014 R. średnia zdawalność w tej grupie wynosi 50% - cz. I 52,5% 35,3% 37,3% 55,6%

18 EGZAMIN ADWOKACKI – WYNIKI OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW 2014 R
EGZAMIN ADWOKACKI – WYNIKI OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW 2014 R. – cz. II 50% 50% 33,4%

19 EGZAMIN ADWOKACKI - WYNIKI OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW 2014 R
EGZAMIN ADWOKACKI - WYNIKI OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW 2014 R. ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ EGZ. ADWOKACKIEGO WYNOSI 80,9% ZDAWALNOŚĆ W GRUPIE APLIKANTÓW WYNOSI 84,3 %

20 EGZAMIN ADWOKACKI 2014 R. – WYNIKI KE I STOPNIA (przystąpiły 1642 osoby) ZDAWALNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU średnia zdawalność z egz. adwokackiego wynosi 80,9% 96,0% 92,7% 91,5% 88,8%

21 EGZAMIN ADWOKACKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH WG. KOMISJI

22 EGZAMIN ADWOKACKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH WG. KOMISJI

23 EGZAMIN ADWOKACKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA GOSPODARCZEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH WG. KOMISJI

24 EGZAMIN ADWOKACKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH WG. KOMISJI

25 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. - WYNIKI KE I STOPNIA (przystąpiły 3523 osoby) ZDAWALNOŚĆ Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU średnia zdawalność z egz. radcowskiego wynosi 62,2% 95,2% 90,3% 84,8% 75,4%

26 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. - WYNIKI KE II STOPNIA (przystąpiły 3523 osoby, zdało = 2307 osób) ZDAWALNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU średnia zdawalność z egz. radcowskiego wynosi 65,5% 95,5% 90,7% 86,2% 77,3%

27 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. – ZDAWALNOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH KOMISJACH (W LICZBACH) – cz. I

28 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. – ZDAWALNOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH KOMISJACH (W LICZBACH) – cz. II

29 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. – ZDAWALNOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH KOMISJACH W PROCENTACH – MALEJĄCO – cz. I

30 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. – ZDAWALNOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH KOMISJACH W PROCENTACH – MALEJĄCO - cz. II

31 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. – ZDAWALNOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH KOMISJACH (W PROCENTACH) – cz. I
62,2%

32 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. – ZDAWALNOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH KOMISJACH (W PROCENTACH) – cz. II

33 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. – WYNIKI OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW średnia zdawalność w tej grupie wynosi 47,4% - cz. I 58,5% 35,8% 43,7% 55,2%

34 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. – WYNIKI OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW – cz. II
25% 25% 50% 66,7% 28,6%

35 EGZAMIN RADCOWSKI WYNIKI OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW 2014 R
EGZAMIN RADCOWSKI WYNIKI OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW 2014 R. PROCENTOWA ZDAWALNOŚĆ – cz. I ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ EGZ. RADCOWSKIEGO WYNOSI 62,2% ZDAWALNOŚĆ W GRUPIE APLIKANTÓW WYNOSI 64,5 %

36 EGZAMIN RADCOWSKI WYNIKI OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW 2014 R
EGZAMIN RADCOWSKI WYNIKI OSÓB UPRAWNIONYCH Z INNYCH TYTUŁÓW 2014 R. PROCENTOWA ZDAWALNOŚĆ – cz. II ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ EGZ. RADCOWSKIEGO WYNOSI 62,2% ZDAWALNOŚĆ W GRUPIE APLIKANTÓW WYNOSI 64,5 %

37 EGZAMIN RADCOWSKI 2014 R. - WYNIKI KE I STOPNIA (przystąpiły 3523 osoby) ZDAWALNOŚĆ Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU średnia zdawalność z egz. radcowskiego wynosi 62,2% 95,2% 90,3% 84,8% 75,4%

38 EGZAMIN RADCOWSKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH – cz. I

39 EGZAMIN RADCOWSKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH – cz. II

40 EGZAMIN RADCOWSKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH – cz. I

41 EGZAMIN RADCOWSKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH – cz. II

42 EGZAMIN RADCOWSKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA GOSPODARCZEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH – cz. I

43 EGZAMIN RADCOWSKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA GOSPODARCZEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH – cz. II

44 EGZAMIN RADCOWSKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH – cz. I

45 EGZAMIN RADCOWSKI w 2014 R. – ZADANIE Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO ZDAWALNOŚĆ W PROCENTACH – cz. II

46 ILOŚCIOWY I PROCENTOWY WYKAZ OCEN NIEDOSTATECZNYCH Z EGZAMINU ADWOKACKIEGO W 2014 R procent do osób zdających – 1642 osoby (wynik negatywy otrzymało 314 osób, łącznie wystawiono 508 ocen niedostatecznych)

47 PROCENTOWY WYKAZ OCEN NIEDOSTATECZNYCH Z EGZAMINU ADWOKACKIEGO W 2014 R. Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI procent od wszystkich ocen niedostatecznych – łącznie wystawiono 508 ocen

48 ILOŚCIOWY I PROCENTOWY WYKAZ OCEN NIEDOSTATECZNYCH Z EGZAMINU RADCOWSKIEGO W 2014 R. procent do osób zdających – 3523 osoby (wynik negatywy otrzymały 1333 osoby, łącznie wystawiono 1913 ocen niedostatecznych

49 PROCENTOWY WYKAZ OCEN NIEDOSTATECZNYCH Z EGZAMINU RADCOWSKIEGO W 2014 R. Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI procent od wszystkich ocen niedostatecznych – łącznie wystawiono ocen

50 OSOBY Z NEGATYWNYM WYNIKIEM z EGZAMINU ADWOKACKIEGO W 2014 R
OSOBY Z NEGATYWNYM WYNIKIEM z EGZAMINU ADWOKACKIEGO W 2014 R. – łącznie wynik negatywny otrzymało 314 osób 57,6% 28,7% 8,9% 4,8%

51 OSOBY Z NEGATYWNYM WYNIKIEM z EGZAMINU RADCOWSKIEGO W 2014 R
OSOBY Z NEGATYWNYM WYNIKIEM z EGZAMINU RADCOWSKIEGO W 2014 R. – łącznie wynik negatywny otrzymały 1333 osoby 67% 24,7% 6,7% 1,6%

52 O D W O Ł A N I A OD WYNIKÓW EGZAMINÓW ZAWODOWYCH, PRZEPROWDZONYCH W DNIACH 19-21 MARCA 2014 R.

53 ODWOŁANIA OD WYNIKÓW EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 2010 – 2014
Egzamin adwokacki rok przystąpiło osób nie zdało % osób, które nie zdały odwołało się % odwołań do wyników negatywnych 2010 752 238 31,7% 191 80,2% 2011 1414 232 16,4% 184 79,3% 2012 622 148 23,8% 94 63,5% 2013 2585 653 25,3% 526 80,6% 2014 1642 314 19,2% 200 63,7% Łącznie 7015 1585 22,6% 1195 75,4%

54 OD WYNIKÓW EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 2010 – 2014
ODWOŁANIA OD WYNIKÓW EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 2010 – 2014 Egzamin radcowski rok przystąpiło osób nie zdało % osób, które nie zdały odwołało się % odwołań do wyników negatywnych 2010 1334 425 31,9% 351 82,6% 2011 3110 887 28,5% 684 77,1% 2012 1755 466 26,5% 288 61,8% 2013 4840 1295 26,8% 1023 79,0% 2014 3523 1333 37,8% 783 58,7% Łącznie 14562 4406 30,2% 3129 71,0%

55 PO EGZAMINACH ZAWODOWYCH W 2014 R
PO EGZAMINACH ZAWODOWYCH W 2014 R. ZŁOŻONO 983 ODWOŁANIA w związku z powyższym powołane zostały: - 1 Komisja II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania 200 odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego; - 5 Komisji II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania 783 odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego.

56 EGZAMIN ADWOKACKI EGZAMIN RADCOWSKI
W 2014 r. Komisje II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu powołane zostały dla poszczególnych obszarów właściwości: EGZAMIN ADWOKACKI EGZAMIN RADCOWSKI  Lp KOMISJA PRZEWODNICZĄCY obszar właściwości 1 Komisja Egzaminacyjna II stopnia SSN Jarosław Matras Wszystkie Komisje Egzaminacyjne I stopnia  Lp KOMISJA PRZEWODNICZĄCY obszar właściwości 1 Komisja Egzaminacyjna II stopnia SSA Krzysztof Józefowicz Białystok 1-2 , Lublin 1-2, Opole, Rzeszów1-2, Toruń, Wałbrzych, Wrocław 1-3, Zielona Góra 2 Komisja Egzaminacyjna II stopnia nr 2 SSA Maciej Żelazowski Warszawa Koszalin Olsztyn 3 Komisja Egzaminacyjna II stopnia nr 3 SSA Henryk Komisarski Warszawa Wrocław Łódź 1-2 4 Komisja Egzaminacyjna II stopnia nr 4 SSA Małgorzata Manowska Bydgoszcz, Gdańsk 1-2, Kielce 1-2, Poznań 1-3, Szczecin 5 Komisja Egzaminacyjna II stopnia nr 5 SSA Jolanta Grzegorczyk Katowice Kraków 1-5

57 WYNIKI EGZAMINÓW W 2014 R. PO ROZPOZNANIU ODWOŁAŃ PRZEZ KOMISJE II STOPNIA
egzamin adwokacki Komisja liczba odwołań liczba odwołań rozpoznanych pozytywnie % odwołań rozpoznanych pozytywnie liczba odwołań rozpoznanych negatywnie % odwołań rozpoznanych negatywnie Łącznie 200 23 11,5% 177 88,5% egzamin radcowski Komisja Nr liczba odwołań liczba odwołań rozpoznanych pozytywnie % odwołań rozpoznanych pozytywnie liczba odwołań rozpoznanych negatywnie % odwołań rozpoznanych negatywnie 1 128 10 7,8% 118 92,2% 2 173 11 6,4% 162 93,6% 3 141 24 17,0% 117 83,0% 4 178 50 28,1% 71,9% 5 163 22 13,5% 86,5% Łącznie 783 14,9% 666 85,1%

58 ZESTAWIENIE ODWOŁAŃ OD POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ Z LICZBĄ ODWOŁAŃ ROZPOZNANYCH POZYTYWNIE Z EGZAMINU ADWOKACKIEGO W 2014 R.

59 ZESTAWIENIE ODWOŁAŃ OD POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ Z LICZBĄ ODWOŁAŃ ROZPOZNANYCH POZYTYWNIE Z EGZAMINU RADCOWSKIEGO W 2014 R. 16,9%

60 EGZAMIN ADWOKACKI – ODWOŁANIA 2010-2013

61 EGZAMIN ADWOKACKI – ODWOŁANIA 2014

62 EGZAMIN RADCOWSKI – ODWOŁANIA 2010-2013
173 1755

63 EGZAMIN RADCOWSKI – ODWOŁANIA 2014

64 Komisja Egzaminacyjna Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu
WYNIK POZYTYWNY PO KOMISJACH I i II STOPNIA PO EGZAMINIE ADWOKACKIM W 2014 r. Lp Komisja Egzaminacyjna Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny przed KE I stopnia Liczba wniesionych odwołań Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny przed KE II stopnia 1 Białystok 53 43 8 2 Gdańsk I 47 42 3 Gdańsk II 48 38 5 4 Katowice I 65 54 10 Katowice II 6 Katowice III 50 12 7 Kielce 39 Kraków I 66 51 11 9 Kraków II 60 Lublin Łódź 85 68 Poznań I 71 58 13 Poznań II 63 14 Rzeszów 67 64 15 Szczecin 61 16 Toruń 17 Warszawa I 18 Warszawa II 69 52 19 Warszawa III 20 Warszawa IV 21 Warszawa V 49 22 Warszawa VI 23 Warszawa VII 70 24 Warszawa VIII 25 Wrocław I 45 26 Wrocław II 55 Łącznie 1642 1328 200

65 Komisja Egzaminacyjna Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu
WYNIK POZYTYWNY PO KOMISJACH I i II STOPNIA PO EGZAMINIE RADCOWSKIM W 2014 r. Lp Komisja Egzaminacyjna Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny przed KE I stopnia Liczba wniesionych odwołań Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny przed KE II stopnia 1 Białystok 59 37 12 4 2 Białystok 2 57 35 8 3 Bydgoszcz 14 33 9 Gdańsk 1 88 54 26 5 Gdańsk 2 85 53 21 6 Katowice 1 74 45 17 7 Katowice 2 73 43 20 Katowice 3 72 48 Kielce 1 68 32 27 10 Kielce 2 65 29 11 Koszalin 28 22 Kraków 1 19 13 Kraków 2 25 Kraków 3 42 15 Kraków 4 70 16 Kraków 5 67 36 Lublin 1 71 61 18 Lublin 2 58 Łódź 1 62 31 Łódź 2 39 Olsztyn 86 Opole 83 63 23 Poznań 1 96 79 24 Poznań 2 34 Poznań 3 60 38 Rzeszów 1 51 Rzeszów 2 52

66 Komisja Egzaminacyjna Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu
Lp Komisja Egzaminacyjna Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny przed KE I stopnia Liczba wniesionych odwołań Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny przed KE II stopnia 28 Szczecin 72 47 13 1 29 Toruń 52 38 8 3 30 Wałbrzych 68 48 10 31 Warszawa 1 71 60 5 32 Warszawa 2 70 33 Warszawa 3 53 11 34 Warszawa 4 14 35 Warszawa 5 69 42 20 36 Warszawa 6 67 15 37 Warszawa 7 12 Warszawa 8 26 2 39 Warszawa 9 40 Warszawa 10 43 41 Warszawa 11 44 Warszawa 12 Warszawa 13 Warszawa 14 23 6 45 Warszawa 15 21 46 Warszawa 16 66 Warszawa 17 16 Wrocław 1 49 Wrocław 2 50 Wrocław 3 51 Wrocław 4 Zielona Góra Łącznie 3523 2190 783 117

67 Zestawienie odwołań od wyników egzaminu adwokackiego 19-21 marca 2014 r.
Lp. Komisja Egzaminacyjna liczba zdających liczba osób, które uzyskały wynik negatywny liczba odwołań wniesionych liczba odwołań uwzgl. procent odwołań uwzgl. Liczba odwołań cz. I - karne cz. II - cywilne cz. III - gospodarcze cz. IV - administracyjne liczba zaskarżeń uwzględniono 1 Białystok 53 10 8 2 25,0% 4 3 6  2 Gdańsk (nr 1) 47 5 50,0%  3 Gdańsk nr 2 48 0,0%  4 Katowice (nr 1) 65 11  5 Katowice nr 2 33,3%  6 Katowice nr 3 15 12 7 Kielce 50  8 Kraków (nr 1) 66 18,2%  9 Kraków nr 2 Lublin Łódź 85 17

68 Procent uwzględnionych odwołań
Lp. Komisja Egzaminacyjna liczba zdających liczba osób, które uzyskały wynik negatywny liczba odwołań wniesionych liczba odwołań uwzgl. procent odwołań uwzgl. Liczba odwołań cz. I - karne cz. II - cywilne cz. III - gospodarcze cz. IV - administracyjne liczba zaskarżeń uwzględniono 12  Poznań (nr 1) 71 13 9 2 22,2% 1 3 7 13  Poznań nr 2 63 10 14 Rzeszów 67 0,0% 15 Szczecin 61 6 16,7% 4 16 Toruń 54 5 17  Warszawa (1) 12 18  Warszawa nr 2 69 17  19 Warszawa nr 3 10,0%  20 Warszawa nr 4 22  21 Warszawa nr 5 20  22 Warszawa nr 6 11  23 Warszawa nr 7 70 21  24 Warszawa nr 8 68 18,2%  25 Wrocław (nr 1) 58  26 Wrocław nr 2 60 33,3% Łącznie 1642 314 200 23 11,5% 77 105 28 Procent uwzględnionych odwołań z danej części 14,3% 8,3% 10,5% 21,4%

69 Zestawienie odwołań od wyników egzaminu radcowskiego 19-21 marca 2014 r.
Lp Komisja Egzaminacyjna Liczba zdających Liczba osób, które uzyskały wynik negatywny Liczba odwołań wniesionych Liczba odwołań uwzgl. % odwołań uwzgl. Liczba odwołań cz. I - karne cz. II - cywilne cz. III - gospodarcze cz. IV - administracyjne Liczba zaskarżeń uwzględniono 1 w Białymstoku 1 59 22 12 4 33,3% 10 3 2 w Białymstoku 2 57 8 12,5% w Bydgoszczy 45 33 9 27,3% 31 w Gdańsku 1 88 34 26 15,4% 5 w Gdańsku 2 85 32 21 14,3% 15 6 w Katowicach 1 74 29 17 0,0% 14 7 w Katowicach 2 73 30 20 35,0% 11 w Katowicach 3 72 24 w Kielcach 1 68 36 27 37,0% w Kielcach 2 65 40,0% w Koszalinie 28 w Krakowie 1 19 10,5% 13 w Krakowie 2 38 25 12,0% w Krakowie 3 7,7% w Krakowie 4 70 16 w Krakowie 5 67 50 25,0%

70 Liczba odwołań 17 w Lublinie 1 71 10 6 0,0% 18 w Lublinie 2 72 14 9 2
Lp Komisja Egzaminacyjna Liczba zdających Liczba osób, które uzyskały wynik negatywny Liczba odwołań wniesionych Liczba odwołań uwzgl. % odwołań uwzgl. Liczba odwołań cz. I - karne cz. II - cywilne cz. III - gospodarcze cz. IV - administracyjne Liczba zaskarżeń uwzględniono 17 w Lublinie 1 71 10 6 0,0% 18 w Lublinie 2 72 14 9 2 5 3 19 w Łodzi 1 62 31 1 10,0% 7 4 20 w Łodzi 2 61 22 21 w Olsztynie 86 44 28 3,6% 24 w Opolu 83 12 23 w Poznaniu 1 96 11 8 72,7% w Poznaniu 2 27 35,3% 25 w Poznaniu 3 60 26 w Rzeszowie 1 51 13 w Rzeszowie 2 52 w Szczecinie 7,7% 29 w Toruniu 37,5% 30 w Wałbrzychu 68

71 Liczba odwołań 31 w Warszawie 1 71 11 5 1 20,0% 3 2 32 w Warszawie 2
Lp Komisja Egzaminacyjna Liczba zdających Liczba osób, które uzyskały wynik negatywny Liczba odwołań wniesionych Liczba odwołań uwzgl. % odwołań uwzgl. Liczba odwołań cz. I - karne cz. II - cywilne cz. III - gospodarcze cz. IV - administracyjne Liczba zaskarżeń uwzględniono 31 w Warszawie 1 71 11 5 1 20,0% 3 2 32 w Warszawie 2 70 22 13 7,7% 8 4 33 w Warszawie 3 72 19 27,3% 34 w Warszawie 4 14 0,0% 12 35 w Warszawie 5 69 27 20 5,0% 10 36 w Warszawie 6 67 29 15 6,7% 9 37 w Warszawie 7 23 38 w Warszawie 8 68 26 7 39 w Warszawie 9 40 w Warszawie 10 7,1% 41 w Warszawie 11 24 15,4% 42 w Warszawie 12 43 w Warszawie 13 21 21,4% 6 44 w Warszawie 14 26,1% 45 w Warszawie 15 30 23,8% 46 w Warszawie 16 66 47 w Warszawie 17 28 16 12,5%

72 Procent uwzględnionych odwołań z danej części
Lp Komisja Egzaminacyjna Liczba zdających Liczba osób, które uzyskały wynik negatywny Liczba odwołań wniesionych Liczba odwołań uwzgl % odwołań uwzgl Liczba odwołań cz. I - karne cz. II - cywilne cz. III - gospodarcze cz. IV - administracyjne Liczba zaskarżeń uwzględniono 48 we Wrocławiu 1 69 22 12 2 16,7% 7 3 5 1 49 we Wrocławiu 2 71 13 0,0% 4 9 50 we Wrocławiu 3 18 6 51 we Wrocławiu 4 67 26 11 18,2% 52 w Zielonej Górze 41 15 8 ŁĄCZNIE 3523 1333 783 117 14,9% 59 10 445 235 147 14 Procent uwzględnionych odwołań z danej części 16,9% 15,1% 21,3% 9,5%

73 Dane statystyczne dot. skarg do WSA na uchwały Komisji Egzaminacyjnych II stopnia w przedmiocie ustalenia wyników egzaminów adwokackich i radcowskich przeprowadzonych w latach 2010 – (stan na 9 lutego 2015 r.) egzamin zawodowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 A R LICZBA ODWOŁAŃ: 29 65 191 351 184 684 94 288 526 1023 200 783 uwzględnionych 9 22 55 115 289 37 59 168 173 23 117 nieuwzględnionych 20 43 136 236 90 395 57 229 358 850 177 666 LICZBA SKARG: 11 35 86 42 154 15 71 148 62 prawomocnie oddalone 7 27 30 142 6 40 brak danych prawomocnie uchylone uchwały 3 2 4 1 prawomocnie zakończone w inny sposób (umorzone, odrzucone) 14 17 w toku 13 33


Pobierz ppt "DEPARTAMENT ZAWODÓW PRAWNICZYCH I DOSTĘPU DO POMOCY PRAWNEJ ANALIZA WYNIKÓW ZAWODOWYCH EGZAMINÓW PRAWNICZYCH ADWOKACKIEGO i RADCOWSKIEGO PRZEPROWADZONYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google